Kontrola provozu stanic sítě

Zpět


Přehledy kvality dat, jejich odeslání do datových center a generování real-time dat

Přehledy zobrazují jednak kvalitu jednotlivých hodinových souborů, jednak kdy byla která data odeslána do datových center a jednak zda jsou poskytována real-time data. Řádky v přehledech se vztahují k hodinám, ve kterých byla data pořízena resp. odesílána (hodiny označeny rokem, dnem v roce a písmenem - "a" obsahuje data od 00:00:00 do 00:59:59 apod., celodenní data mají místo písmene znak nula "0"). Zobrazeno je posledních 72 hodin.

Skupiny sloupců představují jednotlivé stanice, jejichž označení jsou uvedena v hlavičce. První část skupiny sloupců (před znakem < resp. > ) popisuje kvalitu dat ve tvaru "aOOgrsejcNGHLQMM" (neaktivní písmena jsou vynechána, např. není uvedena informace o meteorologických datech, pokud nejsou na stanici měřena):
- ve sloupci pod "a" je průměrný počet družic v souboru - pro vyjádření je použita řada alfanumerických znaků (posloupnost 1,2,3,...,9,A,B,C,...,Y,Z,a,b,c,...,y,z,*),
- ve sloupcích "OO" je počet chybějících epoch v RINEXovém souboru s observacemi - "00" značí, že žádná epocha nechybí, alfanumerický znak za "-" indikuje počet chybějících epoch, znak za "+" značí počet přebývajících epoch a znak za "%" vyjadřuje poměr počtu epoch vůči správnému počtu epoch v desítkách procent v alfanumerických znacích,
- ve sloupci "g" je pomocí alfanumerického znaku vyjádřen minimální počet družic systému GPS NAVSTAR v jedné epoše,
- ve sloupci "r" je obdobná informace pro družice systému GLONASS,
- ve sloupci "s" je totéž pro geostacionární družice vysílající navigační signál (SBAS),
- ve sloupci "e" je tatáž informace pro družice systému Galileo,
- ve sloupci "j" je stejná informace pro družice systému QZSS,
- a nakonec ve sloupci "c" je shodná informace pro družice systému BeiDou,
- sloupec označený "N" obsahuje počet navigačních zpráv v navigačním RINEX souboru pro systém GPS NAVSTAR vyjádřený znaky: "*" - navigačních zpráv je více jak družic v souboru, "+" - navigačních zpráv je méně jak družic v souboru, "." - navigační soubor chybí,
- sloupec "G" informuje o navigačním RINEX souboru pro systém GLONASS - význam znaku je stejný jako pro navigační soubor systému GPS NAVSTAR,
- sloupec "H" informuje o navigačním RINEX souboru pro geostacionární družice - význam znaku je obdobný jako pro GPS NAVSTAR,
- sloupec "L" informuje o navigačním RINEX souboru pro systém Galileo (se stejným významem znaku),
- sloupec "Q" informuje o navigačním RINEX souboru pro systém QZSS (se stejným významem znaku),
- ve sloupcích "MM" je počet chybějících epoch v RINEXovém souboru s meteorologickými daty - význam znaků je stejný jako ve sloupcích "OO".

V případě, že stanice odesílá též data v 15-minutových intervalech, následuje oddělující sloupec se znaky "[". Následuje skupina čtyř sloupců - první sloupec, označený "A" informuje o datech z prvních 15 minut hodiny, druhý označený "B" o datech mezi 15 a 30 minutou hodiny, třetí sloupec "C" o třetí čtvrthodině a čtvrtý "D" o poslední čtvrthodině v hodině. Znak "." znamená, že čtvrthodinová data nebyla k dispozici, znak "%" znamená, že data byla dodána od operačního centra, ale nebyla odeslána, jiný znak znamená zpoždění v odeslání čtvrthodinových dat do datového centra - znak má stejný význam jako v poslední části skupiny sloupců - tj. zpoždění v odeslání v tříminutách, vyjádřené číselněznakovou řadou.

V případě, že stanice pořizuje real-time data, následuje oddělující sloupec se znaky "<". V části skupiny sloupců, která má proměnnou délku, představují jednotlivé sloupce NTRIP castery (počítače, které v reálném čase distribuují RTCM data). Čtyřpísmenné zkratky názvů NTRIP casterů jsou napsány svisle v záhlaví sloupců. Na průsečíku sloupce a řádku je znak, který charakterizuje stav real-time dat během testu provedeného v dané hodině. Znak "." znamená, že real-time data nebyla k dispozici, znak "|" znamená, že přijatá data nejsou ve formátu RTCM, znak "+" znamená, že byla přijata data ve formátu RTCM, ale množství dat bylo během testu nižší než by mělo být (např. kvůli problémům s přenosovou trasou). Znak "*" znamená, že real-time RTCM data jsou v pořádku.

Pak následuje oddělující sloupec se znaky ">". V poslední části skupiny sloupců, která má proměnnou délku, představují jednotlivé sloupce datová centra, do kterých je daný soubor odesílán. Čtyřpísmenné zkratky názvů datových center jsou svisle zapsány v záhlaví sloupců. Na průsečíku sloupce a řádku je uveden znak, který charakterizuje s jakým zpožděním byla data do datového centra poslána. Zpoždění je vyjádřeno v jednotkách tří minut (1 představuje zpoždění 1, 2 nebo 3 minuty). Pro označení je použita alfanumerická řada. Nula představuje zpoždění menší jak jedna minuta. Tečka představuje neodeslaná nebo chybějící data.

*********
*    *            VVBB GBBBBCCaaaa            VVVB GGBBIIBBCaaaa          J GIIBBCaaaa         VB GBBBBaaaa     V Gaaaa        VV GCaaaa          V GCaaaa     Gaaaa      VVVB GBBBBCaaaav        VV Gaaaa        VV GCaaaa
* GOPOC *     GOPE     EEKK OEEKKZZllrr      GOP6     EEEK OOEEGGKKDllrr     GOP7    A OGGKKDllrr    KUNZ   EK OEEKKllrr  LYSH E Ollrr   PLZN   EE OZllrr    POL1    E OZllrr  PRUH Ollrr   TUBO  EEEK OEEKKZllrru    UPOL   EE Ollrr   VSBO   EE OZllrr
*    *            SSGG PVVGiEEllcc            SSSG PPVVNNGiDllcc          X PNNGiDllcc         SG PVVGellcc     S Pllcc        SS PEllcc          S PEllcc     Pllcc      SSSG PVVGeEllcct        SS Pllcc        SS PEllcc
********* aOOgrseciNGLWYMM ABCD 32ei c23i3P3DODO aOOgrsejciNGHLWMM ABCD 32bm c32323i33DODO aOOgrejcNGLMM ABCD A c23i33DODO aOOgrsejcNGLWMM Oe c23e3DODO aOOgrNG O cDODO aOOgrsejcNGMM 23 cPDODO aOOgrsejciNGLWYMM O cPDODO aOOgrNG cDODO aOOgreNGMM 23be c23e3PDODO aOOgrsejcNGLMM 23 cDODO aOOgrecNGLWMM 23 cPDODO
 3min=1 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Aktualizovano: 2020-03-31 13:33 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20-091-M o009839C3+++++..[0000<+*++>223333.33  o00986A0A3++**+..[0000<**++>2 332333.33  Y0098806++*00[0000<+> 1112111  b00980806++*+00<**>122..22  L0086+*<*>222  e00971706++00<++>2222  h0097190B2++*++..<*>2222  I0098**>111  f00989**00<*++*>223.3333  ..............<..>...  Z009878+++.-1<**>2222  20-091-M
20-091-L r009838E3+++++..[0000<+*++>223333.33  p0098680C3++**+..[0000<**++>3 343.34.44  a0098707++*00[0000<+> 1111111  c00A80807++*+00<**>122..22  L0066+*<*>222  g00A91707++00<++>2222  i0096180C2++*++..<*>2222  H0097+*>111  h00A89+*00<*++*>223..333  ..............<++>...  b00986A++*.00<**>2222  20-091-L
20-091-K t00A839G3+++++..[0000<+*++>223333.33  p00A8690B3++**+..[0000<**++>2 332333.33  b0098808++*00[0000<+> 1111111  e00B90807++*+00<**>122..22  M0057+*<*>222  i00A91807++00<++>2222  j0097170E2+++++..<*>2222  I0078**>111  j00A99**00<*++*>223..333  ..............<..>...  e00A87B++*.00<**>2222  20-091-K
20-091-J r009837E3+++++..[0000<+*++>223333.33  o0097680C3++**+..[0000<**++>2 332333.33  a0097707+++00[0000<+> 11.1111  d00A80807++++00<**>122..22  N0086+*<*>222  f00A61607++00<++>2222  g0096170D2+++++..<*>2222  H0097+*>111  i00A99+*00<*++*>223..333  ..............<++>...  d00986C+++.00<**>2222  20-091-J
20-091-I l009837C3+++++..[0000<+*++>223333.33  l0097670B3++**+..[0000<**++>2 342334.44  X0098606+++00[0000<+> C222222  b00A80706++++00<**>122..22  M0067+*<*>222  e00A71607++00<++>2222  e0095170C2+++++..<*>2222  H0087**>111  g00A88**00<*++*>223.3333  ..............<..>...  b009879+++.00<**>2222  20-091-I
20-091-H n008747D3+++++..[0000<+*++>223333.33  k0097680A3++**+..[0000<**++>2 34CD34.44  X0087507+++00[0000<+> 11.1111  d00980708++*+00<**>122..22  N0067+*<*>222  f00981507++00<++>2222  d007616092+++++..<*>2222  F0066+*>111  h00786+*00<*++*>223.4333  ..............<++>...  b008869++*.00<**>2222  20-091-H
20-091-G k009726B4+++++..[0000<+*++>223333.33  i009855083++**+..[0000<**++>2 232333.33  T0096505++*00[0000<+> 2222222  W00860506++++00<**>122..22  L0076++<*>222  c00971506++00<++>2222  a0076150A2+++++..<*>2222  G0076**>LLL  b00875**00<*++*>223.3333  ..............<.+>...  U009748+++.00<**>2222  20-091-G
20-091-F k008726B4+++++..[0000<+*++>223333.33  m00A966084++**+..[0000<**++>2 332333.33  V0086605++*00[0000<+> 1222222  Y00A70605++*+00<**>122..22  K0065++<*>222  e00A71606++00<++>2222  Z0075160A2+++++..<*>2222  F0076+*>111  c00986+*00<*++*>223..333  ..............<..>...  X00A748+++.-1<**>2222  20-091-F
20-091-E l008637B4+++++..[0000<+*++>223333.33  q0099680B4++**+..[0000<**++>2 332333.33  W0087706++*00[0000<+> 1222222  Z00960706++*+00<**>122..22  L0064++<*>222  e00971706++00<++>2222  e0086160B2++*++..<*>2222  H0086**>111  f00887**00<*++*>223..333  ..............<++>...  c009769++*.00<**>2222  20-091-E
20-091-D p008825G4+++++..[000%<+*++>333333.33  r009A680B4++**+..[0000<**++>2 332333.33  X0087508+++00[0000<+> 11..111  b00A70607++*+00<+*>122..22  O0076++<*>222  f00A81507++00<++>2222  h0088150D2+++++..<*>2222  I0097+*>111  g00997+*00<*++*>283.3333  ..............<++>...  e00A87B+++.00<**>2222  20-091-D
20-091-C s009926F4+++++..[0000<+*++>223333.33  t00AA580C4++**+..[0000<**++>2 332333.33  b0099607+++00[0000<+> 11.1111  d00A90707++++00<**>122..22  O0087+*<*>222  i00A91608++00<++>2222  j0089160F2+++++..<*>2222  I0078**>111  i00AA7**00<*++*>223..333  ..............<++>...  f00A97B+++.00<**>2222  20-091-C
20-091-B q009825D2+++++..[0000<+*++>223333.33  s00A9570C3++**+..[0000<**++>2 332333.33  Y0098407+++00[0000<+> 11.1111  c00A90616++*+00<**>122..22  O0098+*<*>222  e00A81406++00<++>2222  e0098140C2+++++..<*>2222  I00A7+*>111  i00987+*00<*++*>223..333  ..............<..>...  f00A87B+++.-1<**>2222  20-091-B
20-091-A k00A834D2+++++..[0000<+*++>223333.33  p00B9660D2++**+..[0300<**++>2 332333.33  X00A7407+++00[0000<+> 1D22222  c00B80509++++00<**>122..22  P0097+*<*>222  f00B81409++00<++>2222  d0096140B1+++++..<*>2222  J00A7**>111  h00B85**00<*++*>223.3333  ..............<++>...  e00B85B+++.00<**>2222  20-091-A
20-090-0 o008624A2*****00[  <  >77979  77 o008755092*****00[  <  >9BBCCCBCB BB Y0085405***00[  < >DDDDED DD b00850506****00< >EFGFG FF N0054**< >3 33 f00961406**00< >M  MM f0075140A1*****..< >M  MM H0065**>4 44 g00775**00<  >HHIIJ  IIJ a%1970506***00< >m mm c008658***.%0< >4  44 20-090-0
20-090-X j00A634C2+++++..[0000<+*++>28.3.3.33  p00C9650D2++**+..[0000<**++>2 8.233..44  Z00A8408+++00[0000<+> 22..222  b00A80508++++00<**>12...22  N0086+*<*>333  c00A61409++00<++>2222  a00A5140B1+++++..<*>2222  J00B6+*>333  g00A85+*00<*++*>2A...333  c00A80508+++00<..>MMM  d00B85A+++.00<**>4444  20-090-X
20-090-W i00A726A2+++++..[0000<+*++>223333.33  n00A8590A2++**+..[0000<**++>2 332333.33  Y00A7507++*00[0000<+> 11.1111  Z00B70608++*+00<**>122..22  L0085*+<*>222  c00B71508++00<++>2222  c0097160A1+++++..<*>2222  H0096**>111  g00B76**00<*++*>223..333  ..............<++>...  a00A879++*.00<**>2222  20-090-W
20-090-V j00A737A2+++++..[0000<+*++>223333.33  m00A8680A2++**+..[0000<**++>2 343334.44  W00A5607++*00[0000<+> C323322  a00B60707++*+00<**>122..22  J0084++<*>222  d00B61607++00<++>2222  c0095180A1++*++..<*>2222  H00A6+*>111  f00B87+*00<*++*>223..333  ..............<..>...  a00A769+++.00<**>2222  20-090-V
20-090-U m00A829A2++*++..[0000<+*++>223333.33  q00AA690B2++**+..[0000<**++>2 342334.44  Z00A7806++*00[0000<+> 1111111  b00A60806++*+00<**>122..22  L0064++<*>222  d00A81806++00<++>2222  f0086180A1++*++..<*>2222  H0087**>111  g00A88**00<*++*>223.3333  ..............<++>...  c00A879++*.00<**>2222  20-090-U
20-090-T q009828D2+++++..[0000<+*++>223333.33  r00A9690C2++**+..[0000<**++>2 342334.44  a0098707++*00[0000<+> 11..111  c00B80808++*+00<**>122.222  O0086++<*>222  g00B71707++00<++>2222  g0086190D1++*++..<*>2222  G0077+*>111  i00A88+*00<*++*>223..333  ..............<..>...  d00977B++*.00<**>2222  20-090-T
20-090-S u00B729H3+++++..[0000<+*++>223333.33  r00B9690C2++**+..[0000<**++>2 332333.33  b00B7806++*00[0000<+> 11.1111  d00B70906++*+00<**>122..22  R0077+*<*>333  h00C71707++00<++>2222  k0087180E1++*++..<*>2222  I0097**>111  h00A99**00<*++*>223..333  d00A70706++*00<++>***  f00B87B++*.00<**>2222  20-090-S
20-090-R p009837E3+++++..[0000<+*++>223333.33  o009A680A3++**+..[0300<**++>2 332334.44  Y0098606+++00[0000<+> C222222  c00990816++*+00<**>122..22  O0077+*<*>222  e00A81506++00<++>2222  d0077150A1+++++..<*>2222  H0087+*>111  h00998+*00<*++*>223..333  ..............<..>...  d00987A++*.00<**>2222  20-090-R
20-090-Q m009735F3+++++..[0000<+*++>223333.33  n009A650B4++**+..[0000<**++>2 332333.33  V0098507+++00[0000<+> 1222222  Y00980607++*+00<**>122..22  N0086++<*>222  c00A71507++00<++>2222  d0076150C2+++++..<*>2222  H0077**>111  e00886**00<*++*>223..333  ..............<++>...  b00985A++*.00<**>2222  20-090-Q
20-090-P k008635D4+++++00[0000<+*++>223333.33  n008A650B4++**+..[000D<**++>3 343334.44  V0087507++*..[0000<+> 2222222  Z00981508++*+00<**>122..22  N0075+*<*>222  e00A61508++00<++>2222  Z0074150A2+++++..<*>2222  G0086+*>111  d00885+*00<*++*>223.3333  ..............<++>...  a00885B+++.00<**>2222  20-090-P
20-090-O k00A625D4+++++..[0000<+*++>223333.33  n00A9660B4++**+..[0000<**++>2 332334.44  W00A7507++*00[0000<+> 2222222  Z00A81507++++00<**>122..22  N0065++<*>222  e00B61508++00<++>2222  c0086150C2+++++..<*>2222  H0096**>111  c00875**00<*++*>223..333  Z00A71507++*00<++>***  b00A75B+++.00<**>2222  20-090-O
20-090-N l009736C3+++++..[0000<+*++>223333.33  m0098660A3++**+..[0000<**++>2 342334.44  W0097507+++00[0000<+> 2222222  Z00981508++++00<**>122..22  P0086++<*>222  e00971508++00<++>2222  d0086150C2+++++..<*>2222  G0076+*>111  c00995+*00<*++*>223..333  a00970607+++00<++>***  Z009859+++.00<**>2222  20-090-N
20-090-M m009827C3+++++..[0000<+*++>223333.33  m0098670A3++**+..[0000<**++>2 332333.33  X0097507++*00[0000<+> 1222222  a00980508++*+00<**>122..22  O0086++<*>222  f00981608++00<++>2222  f0097160B2+++++..<*>2222  I0097**>111  e00987**00<*++*>223.3333  ..............<++>...  b009879++*.00<**>2222  20-090-M
20-090-L s009738F3+++++..[0000<+*++>223333.33  p00A8680D3++**+..[0000<**++>2 332333.33  a0098707+++00[0000<+> 11.1111  c00A80708++++00<**>122..22  O0076+*<*>222  f00A71708++00<++>2222  h0096170D2+++++..<*>2222  H0087+*>111  g00997+*00<*++*>223..333  ..............<++>...  d00986B++*.00<**>2222  20-090-L
20-090-K u00A738H2+++++..[0000<+*++>223333.33  q00A7680D3++**+..[000D<**++>3 343334.44  a0097708++*00[0000<+> 1111111  f00B80708++*+00<**>122..22  N0067+*<*>222  h00A81707++00<++>2222  j0097180D2++*++..<*>2222  H0077**>111  j00A88**00<*++*>223..333  ..............<..>...  e00A86B+++.00<**>2222  20-090-K
20-090-J r009838F3+++++..[0000<+*++>223333.33  n0098690A3++**+..[0000<**++>2 332333.33  Y0098706++*00[0000<+> 1111111  d00A90806++*+00<**>122..22  O0087+*<*>222  f00A81606++00<++>2222  h0097160D2+++++..<*>2222  H0098+*>111  j00A89+*00<*++*>223..333  a00980706++*00<++>MMM  d009889++*.00<**>2222  20-090-J
20-090-I n009836E3+++++..[0000<+*++>223333.33  k0097660A3++**+..[0000<**++>2 332333.33  W0098605++*00[0000<+> 1111111  c00A80705++*+00<**>122..22  K0056+*<*>222  e00B81605++00<++>2222  f0087160C2+++++..<*>2222  H0087**>111  h00A88**00<*++*>223..333  a00980606++*00<..>***  a009869++*.00<**>2222  20-090-I
20-090-H l008736D3+++++..[0000<+*++>223333.33  j0097660B3++**+..[0000<**++>2 332333.33  W0096607+++00[0000<+> 1222222  b00870708++*+00<**>122..22  L0065+*<*>222  f00971608++00<++>2222  c0075160B2+++++..<+>2222  F0065+*>111  f00786+*00<*++*>223..333  ..............<++>...  Z00876A+++.00<**>2222  20-090-H
20-090-G m009626C4+++++..[0000<+*++>223333.33  o0098670A4++**+..[0000<**++>2 332333.33  W0095606++*00[0000<+> C222222  b00850807++*+00<**>122..22  J0064++<*>222  e00961707++00<++>2222  b0085160B2+++++..<*>2222  F0085**>111  e00877**00<*++*>223..333  ..............<..>...  Z009679++*.00<**>2222  20-090-G
20-090-F m008738C4+++++..[000%<+*++>223333.33  m00A968094++**+..[0000<**++>2 332333.33  X0096706++*00[0000<+> 1D.2111  a00960807++*+00<**>122..22  J0054+*<*>222  g00B61707++00<++>2222  c0075170A2+++++..<*>2222  F0065+*>111  e00988+*00<*++*>223..333  ..............<++>...  Z00A679++*.00<**>2222  20-090-F
20-090-E o008837B4+++++..[0000<+*++>223333.33  n009968094++**+..[0000<**++>2 332333.33  X0088705++*00[0000<+> 1D.2111  b00980707++*+00<**>122..22  N0066++<*>222  g00981607++00<++>2222  f0088160A2+++++..<*>2222  I0088**>111  f00888**00<*++*>223..333  ..............<..>...  a009868++*.-1<**>2222  20-090-E
20-090-D t008827G4+++++..[000%<+*++>223.33.33  r009A690C4++**+..[0000<**++>2 3323.3.33  b0089708++*00[0000<+> 11..111  e00A90708++*+00<**>122..22  O0077+*<*>222  i00A91708++00<++>2222  l0088170E2+++++..<*>2222  J0098+*>111  j00A98+*00<*++*>223..333  ..............<++>...  e00A96B+++.00<**>2222  20-090-D
20-090-C u009827H4+++++..[0000<+*++>223333.33  t00A9680C4++**+..[0000<**++>2 332333.33  a0098708++*00[0000<+> 11.1111  d00A90718++*+00<**>122..22  N0078+*<*>222  g00981608++00<++>2222  k0088170E2+++++..<*>2222  I0078**>111  j00A98*+00<*++*>223..333  ..............<..>...  e00A86C+++.00<**>2222  20-090-C
20-090-B t009938F3+++++..[0000<+*++>223333.33  t00AA680C3++**+..[0000<**++>2 332333.33  Z0099706++*00[0000<+> C222222  c00A90616++++00<**>122..22  R0096++<*>222  f00A81406++00<++>2222  g0097160D2+++++..<*>2222  J0098+*>111  j00997+*00<*++*>44555555  ..............<++>...  h00A97B+++.00<**>2222  20-090-B
20-090-A n00A836D2+++++..[0000<+*++>223333.33  p00B9660C2++**+..[0000<**++>2 332333.33  X00A8407+++00[0000<+> 1D.2111  d00B80507++++00<**>122..22  O00A5++<*>222  d00A71408++00<++>2222  e0097150B1+++++..<*>2222  J00A7**>111  i00B87**00<*++*>223..333  ..............<++>...  e00B86B+++.00<**>2222  20-090-A
20-089-0 o008625B2*****00[  <  >77879  77 o009765092*****00[  <  >9AAB9DACA AA X0086405***00[  < >CCDDED DD b00860406****00< >EEGFG FF P0054**< >3 33 e00960405**00< >J  JJ e0065150A1*****..< >J  JJ H0065**>4 44 f-*735**00<  >*****  *** c%0970606***00< >* ** b008648***.%0< >4  44 20-089-0
20-089-X l00A725D2+++++..[0000<+*++>28.3.3.33  n00B9650D2++**+..[0000<**++>3 8.333..44  Y00A7508+++00[0000<+> 11..111  a00A70608++++00<**>122..22  P0095++<*>333  d00A71508++00<++>2222  d00A6150C1+++++..<*>2222  J00A6+*>333  f00A86+*00<*++*>2A...333  a00A70508+++00<++>***  c00B74C+++.00<**>4444  20-089-X
20-089-W i00A625B2+++++..[0000<+*++>223333.33  m00A9650B2++**+..[0000<**++>2 332333.34  X00A6507+++00[0000<+> 1222222  b00A60608++++00<**>122..22  P0094++<*>222  d00B61608++00<++>2222  a0096150B1+++++..<*>2222  H0095**>111  f00B76**00<*++*>223.3333  ..............<++>...  a00A75B+++.00<**>2222  20-089-W
20-089-V i00A736A2+++++..[0000<+*++>223333.33  m00A8670B2++**+..[0000<**++>2 343334.44  X00A7607++*00[0000<+> 1112111  a00B70607++++00<**>122..22  Q0084++<*>222  e00B71608++00<++>2222  a0095160A1+++++..<*>2222  H0096+*>LLL  f00B86+*00<*++*>223..333  ..............<+.>...  a00A75B+++.00<**>2222  20-089-V
20-089-U l00A826B2++*++..[0000<+*++>223333.33  o00A9680B2++**+..[0000<**++>2 332334.44  Z00A7508++*00[0000<+> 1111111  b00A70708++*+00<**>122..22  Q0076++<*>222  c00A61508++00<++>2222  d0086160B1++*++..<*>2222  H0087**>111  h00A87*+00<*++*>223.3333  ..............<++>...  b009879++*.00<**>2222  20-089-U
20-089-T o009838B2+++++..[0000<+*++>223333.33  q00A9690C2++**+..[0200<**++>2 332334.44  a0098708+++00[000C<+> 1111111  f00B90709++++00<**>122..22  R0088+*<*>222  g00780507++00<++>2222  e0088160C1+++++..<*>2222  H0077+*>111  j00A87++00<*++*>223.3333  ..............<++>...  d00987A+++.-1<**>2222  20-089-T
20-089-S q00A728E2+++++..[0000<+*++>223333.33  r00B9680C2++**+..[0000<**++>2 332334.44  a00A8707+++00[0000<+> 11.1111  d00B90707++++00<**>122..22  T00A6++<*>333  f00971707++00<++>2222  f0086180C1+++++..<*>2222  I0097**>111  i00A97*+00<*++*>223.3333  ..............<++>...  d00B86B+++.00<**>2222  20-089-S
20-089-R o009838B3+++++..[0000<+*++>223333.33  p009A680A3++**+..[0000<**++>2 332333.33  X0097705++*00[0000<+> 1D12111  a00980716++*+00<**>122..22  O0085++<*>222  d00A71505++00<++>2222  b007717091++*++..<*>2222  G0087+*>111  g00988++00<*++*>223.3333  ..............<++>...  a009868++*.00<**>2222  20-089-R
20-089-Q n009837C3+++++..[0000<+*++>223333.33  p0099690A4++**+..[0000<**++>2 343434.44  V0097605++*00[0000<+> 2323222  Z00980705++*+00<**>122..22  N0086++<*>222  c00A71505++00<++>2222  c0076160B2+++++..<*>2222  G0087**>111  e00888*+00<*++*>223.3333  ..............<++>...  Z009869++*.00<**>2222  20-089-Q
20-089-P n008727D4+++++..[0000<+*++>223333.33  m009966094++**+..[8000<**++>2 332333.33  V0086606+++00[8000<+> 111.111  a00980607++++00<**>122..22  L0076+*<*>222  d00971606++00<++>2222  b0075160B2+++++..<*>2222  G0086+*>111  e00886++00<*++*>223.3333  ..............<++>...  X008848+++.00<**>2222  20-089-P
20-089-O m00A726C4+++++..[000%<+*++>223333.33  l00A966094++**+..[0000<**++>2 332333.33  X00A7606+++00[0000<+> 1222222  b00A71707++*+00<**>122..22  O0077+*<*>222  f00B71607++00<++>2222  c0087160A2+++++..<*>2222  H0086**>111  e%2B69*+..<*++.>.....000  ..............<++>...  Y00A848+++.00<**>2222  20-089-O
20-089-N o009828C3+++++..[0000<+*++>223333.33  o009868093++**+..[0000<**++>2 342D34.44  Z0097806++*00[0000<+> 11..111  c00981807++*+00<**>122..22  R0087++<*>222  g00971807++00<++>2222  d0086160B2++*++..<*>2222  H0077+*>111  d00968+*00<*++*>223..333  ..............<++>...  a009879++*.-1<**>2222  20-089-N
20-089-M m009826C3+++++..[%000<+*+.>223333.33  m0098670B3++**+..[0000<**+.>2 342D34.44  Y0098606+++00[000C<.> 1111111  c00980707++++00<**>122..22  Q0087++<*>222  f00971607++00<++>2222  f0097160B2+++++..<*>2222  I0098**>111  e00967*+00<*++*>223.3333  c00981606+++00<++>***  c009889++*.00<**>2222  20-089-M
20-089-L r00A836F3+++++..[%%%%<+*++>2L...3.22  p00A7670E3++**+..[AM00<**+.>2 E.HX...44  a00A8608+++00[BM10<.> HH...11  c00990609++++00<**>1S...22  O0067+*<*>333  g00A81509++00<++>2222  g0097160D2+++++..<*>2222  H0087+*>111  d00A66+*00<*++*>2a...333  ..............<++>...  d00987C++*.-1<**>2222  20-089-L
20-089-K s009836G3+++++..[%%%%<+*++>2e...3.33  o00A7680C3++**+..[lOJE<**++>2 Y.ba...44  Z0098408+++00[VQLG<.> bb...11  d00B80509++++00<**>1l...22  N0067+*<*>222  g00B81409++00<++>2222  i0098160D2+++++..<*>2222  H0077**>111  h00A76*+00<*++*>2t...333  ..............<++>...  f00A87C+++.00<**>2222  20-089-K
20-089-J o009835F3+++++..[0000<+*++>2y...3.22  m0097670B3++**+..[nidY<**++>2 r.*u...44  V0098405+++00[okfa<.> vv...22  Z00A80505++++00<**>1*...22  N0086++<*>222  c00A81405++00<++>2222  e0096150B2+++++..<*>2222  H0087+*>111  d00A65+*00<*++*>2*...222  ..............<++>...  c00986B+++.00<**>2222  20-089-J
20-089-I n009735F3+++++..[0000<+*.+>2*.333.33  n0098670B3++**+..[**x*<**++>2 *.**23.33  U0096406+++00[**yt<.> **22.22  Z00A60517++*+00<*.>1*...22  L0065++<*>222  c00B61407++00<++>2222  c0085150D2+++++..<*>2222  F0075**>111  d00A75**00<*++.>2*...333  ..............<++>...  b00976A+++.00<**>2222  20-089-I
20-089-H j008635D3+++++..[0000<+*.+>2*.233.22  k0099660A3++**+..[00**<**++>2 *.**33.44  S0085406++*00[000*<.> **22.22  Y00860507++*+00<*.>1*...22  L0075++<*>222  b00961507++00<++>2222  Z0065150B2++*++..<*>2222  E0065+*>111  c00755**00<*++.>2*...222  ..............<++>...  Z008669++*.00<**>2222  20-089-H
20-089-G k009635C4+++++..[0000<+*++>2*.233.22  k009866094++**+..[0000<**++>2 *.2333.33  U0096506++*00[0000<.> 1222.22  Z00970606++*+00<*.>1*...22  K0065++<*>222  d00971507++00<++>2222  b0086150B2+++++..<*>2222  G0086**>111  Z00845**00<*++.>2*...222  ..............<++>...  Y009769++*.00<**>2222  20-089-G
20-089-F n008837C4+++++..[0000<+*++>2*.344.33  n009968094++**+..[0000<**++>2 *.2333.33  Y0088706++*00[0000<+> 1111111  c00990807++*+00<**>1*...22  N0056+*<*>222  h00991707++00<++>2222  b0066150B2++*++..<*>2222  G0077+*>111  b00947++00<*++*>2*...333  c00A70606++*00<++>***  Z00A858++*.00<**>2222  20-089-F
20-089-E p008838D4++*++..[0000<+*++>2*.233.22  q0099690B5++**+..[0000<**++>2 *.2333.33  Z0088807++*00[0000<+> 11..111  d00990908++*+00<**>1*...22  R0098+*<*>222  i00991808++00<++>222.  g0078180B2++*++..<*>2222  I0088**>111  c00838*+00<*++*>2*...222  ..............<++>...  b009879++*.00<**>2222  20-089-E
20-089-D u008828I4+++++..[000%<+*++>2*.233.22  t00AA680D5++**+..[0000<**++>2 *.2333.44  c0088709++*00[0000<+> 11..111  g00A90909++*+00<**>2*..333  T0087++<*>222  k00A91809++00<++>2222  l0088170E2++*++..<*>2222  J0098+*>111  g00A59++00<*++*>2*...222  ..............<++>...  f00997A++*.00<**>2222  20-089-D
20-089-C v00A728H4+++++..[0000<+*++>2*.233.22  u00B9690B5++**+..[0000<**++>2 *.2333.33  c0097707++*00[0000<+> 1D1.111  f00A90807++*+00<**>2*..433  S0086++<*>222  i00A81707++00<++>2222  j0088170D2+++++..<*>2222  H0077**>111  h00A58*+00<*++*>2*...222  ..............<++>...  g00A88B++*.00<**>2222  20-089-C
20-089-B r009737F3+++++..[0000<+*++>2*.333.33  r00A9680B4++**+..[0000<**++>2 *.2333.33  Y0097607+++00[0000<+> 11..111  b00A80517++++00<**>1*...22  Q0096++<*>222  e00A81607++00<++>2222  h0097170D2+++++..<*>2222  I00A7+*>122  g00967++00<*++*>2*...333  ..............<++>...  f00A87B+++...<**>2233  20-089-B
20-089-A n00A726E2+++++..[000%<+*++>2*.233.22  q00B9660C3++**+..[0000<**++>2 *.2333.33  X00A7507+++00[0000<+> 1D..111  Z00B70408++++00<**>1*...22  Q0095++<*>222  d00A71507++00<++>2222  g0097160D1+++++..<*>2222  J00A7**>111  g00B77*+00<*++*>2*...222  ..............<++>...  e00B76C+++...<**>2222  20-089-A
20-088-0 n008625A2*****00[  <  >7*.78  77 o009756083*****00[  <  >8A*.9BABA AA Y0085505***00[  < >BBCCDC CC c00870505****00< >D*.EF EE P0065**< >3 33 f00961404**00< >I  II e006514091*****..< >I  JJ H0065**>4 44 e00745**00<  >G*.HI  HHI b%8860504***00< >* ** b008757***.%0< >4  44 20-088-0
20-088-X n00A636D2+++++..[0000<+*++>2*.233.22  r00C8670C3++**+..[0000<**++>2 *.2333.44  X00A5507+++00[0000<+> 11.1111  b00A70608++++00<**>1*...22  O0085++<*>333  d00A71508++00<++>2222  e00A5160C1+++++..<*>2222  I00B5+*>344  f00A76+*00<*++*>2*...222  ..............<++>...  f00B75C+++.00<**>4444  20-088-X
20-088-W k00A636C2+++++..[0000<+*++>223333.33  n00A8670B3++**+..[0000<**++>2 342D34.44  X00A5508+++00[0000<+> 1222222  a00B60609++++00<**>122..22  O0076+*<*>222  d00B71608++00<++>2222  d0095160C1+++++..<*>2222  G0095**>111  f00B65*+00<*++*>223..333  ..............<++>...  c00A75B+++.00<**>2222  20-088-W
20-088-V k00A737B2+++++..[0000<+*++>223333.33  n00A9680A3++**+..[0000<**++>3 343334.44  Y00A7707++*00[0000<+> 1D.2111  d00B80708++*+00<**>122..22  O0087+*<*>222  e00A81608++00<++>2222  d0096160B1+++++..<*>2222  I0096+*>111  f00B67++00<*++*>223..333  Z00A70507++*00<++>***  c00A86A++*.00<**>2222  20-088-V
20-088-U o00A838C2+++++..[0000<+*++>223333.33  q00A9680C3++**+..[0000<**++>2 343334.44  c00A8808++*00[0000<+> 1222222  e00A80809++*+00<**>122..22  Q0067++<*>222  g00A81708++00<++>2222  g0088170C1+++++..<*>2222  I0088**>111  g00A58*+00<*++*>223..333  d00A80607+++00<++>222  d00987B+++.00<**>2222  20-088-U
20-088-T o009826F2+++++..[0000<+*++>223333.33  q00A9670D3++**+..[0000<**++>2 332333.33  b0097609+++00[0000<+> 111.111  f00B8070A++++00<**>122..22  P0086++<*>333  h00A71609++00<++>2222  f0087160D1+++++..<*>2222  G0077+*>111  h00A57++00<*++*>223..333  d00A70509+++00<++>222  d00985C+++.00<**>2222  20-088-T
20-088-S p00A727E3+++++..[0000<+*++>223333.33  r00A9670D4++**+..[0000<**++>3 44C445.55  a00A7608++*00[0000<+> 1D12111  d00B80718++*+00<**>122..22  Q0086++<*>222  h00B81608++00<++>2222  e0088160C1++*++..<*>2222  I0097**>111  f00A67*+00<*++*>223..333  c00A70607++*00<++>222  d00B86B++*.00<**>2222  20-088-S
20-088-R m00973793+++++..[0000<+*++>223333.33  o009967084++**+..[0000<**++>2 332334.44  W0097604++*00[0300<+> 11.1111  b00980616++++00<**>122..22  O0085+*<*>222  f00A81605++00<++>2222  b007716091+++++..<*>2222  H0087+*>111  d00966+*00<*++*>223..333  a00981604+++00<++>222  a009867+++.00<**>2222  20-088-R
20-088-Q k009827B3+++++..[0000<+*++>223333.33  m009967095++**+..[0000<**++>2 332333.33  T0088604+++00[0000<+> 2222222  W00980605++++00<**>122..22  N0077+*<*>222  c00A81604++00<++>2222  b0076170A2+++++..<*>2222  G0077**>111  X00856**00<*++*>223..333  X00980604+++00<++>222  X009868+++.00<**>2222  20-088-Q
20-088-P n008737B4+++++..[0000<+*++>223333.33  q0099670A5++**+..[0000<**++>2 342334.44  V0087505+++00[0000<+> 2222222  b00980605++++00<**>122..22  Q0077+*<*>222  e00961606++00<++>2222  b007617092+++++..<*>2222  H0085+*>111  c00856+*00<*++*>223..333  a00A70605+++00<++>222  a00886A+++.00<**>2222  20-088-P
20-088-O k00A737A4+++++..[0000<+*++>223333.33  n00A868094++**+..[0000<**++>2 332333.33  V00A7605+++00[0000<+> 12.2222  Z00A70705++*+00<**>122..22  N0077+*<*>222  d00B71605++00<++>2222  a008617092++*++..<*>2222  H0085**>111  a00956**00<*++*>223..333  Z00A61705++*00<++>222  Z00A858++*.00<**>2222  20-088-O
20-088-N m009828A3+++++..[0000<+*++>223333.33  m009769093++**+..[0000<**++>2 332333.33  X0098705+++00[0000<+> 1111111  b00981806++*+00<**>122..22  Q0087+*<*>222  f00971606++00<++>2222  c0086180A2++*++..<*>2222  H0086+*>111  c00968+*00<*++*>223..333  Z00981706+++00<++>222  Y009767++*.00<**>2222  20-088-N
20-088-M n009829B3++*++..[0000<+*++>223333.33  n00976A0A3++**+..[0000<**++>2 34CD34.44  a0098806++*00[0000<+> 11.1111  d00980906++*+00<**>122..22  P0088+*<*>222  g00A71706++00<++>2222  f009718092++*++..<*>2222  I0098**>111  f00969*+00<*++*>223..333  c00980806++*00<++>222  a009878++*.00<**>2222  20-088-M


Zpět
Poslední změna 31.III.2020 13:33 Webmaster