Kontrola provozu stanic sítě

Zpět


Přehledy kvality dat, jejich odeslání do datových center a generování real-time dat

Přehledy zobrazují jednak kvalitu jednotlivých hodinových souborů, jednak kdy byla která data odeslána do datových center a jednak zda jsou poskytována real-time data. Řádky v přehledech se vztahují k hodinám, ve kterých byla data pořízena resp. odesílána (hodiny označeny rokem, dnem v roce a písmenem - "a" obsahuje data od 00:00:00 do 00:59:59 apod., celodenní data mají místo písmene znak nula "0"). Zobrazeno je posledních 72 hodin.

Skupiny sloupců představují jednotlivé stanice, jejichž označení jsou uvedena v hlavičce. První část skupiny sloupců (před znakem < resp. > ) popisuje kvalitu dat ve tvaru "aOOgrsejcNGHLQMM" (neaktivní písmena jsou vynechána, např. není uvedena informace o meteorologických datech, pokud nejsou na stanici měřena):
- ve sloupci pod "a" je průměrný počet družic v souboru - pro vyjádření je použita řada alfanumerických znaků (posloupnost 1,2,3,...,9,A,B,C,...,Y,Z,a,b,c,...,y,z,*),
- ve sloupcích "OO" je počet chybějících epoch v RINEXovém souboru s observacemi - "00" značí, že žádná epocha nechybí, alfanumerický znak za "-" indikuje počet chybějících epoch, znak za "+" značí počet přebývajících epoch a znak za "%" vyjadřuje poměr počtu epoch vůči správnému počtu epoch v desítkách procent v alfanumerických znacích,
- ve sloupci "g" je pomocí alfanumerického znaku vyjádřen minimální počet družic systému GPS NAVSTAR v jedné epoše,
- ve sloupci "r" je obdobná informace pro družice systému GLONASS,
- ve sloupci "s" je totéž pro geostacionární družice vysílající navigační signál (SBAS),
- ve sloupci "e" je tatáž informace pro družice systému Galileo,
- ve sloupci "j" je stejná informace pro družice systému QZSS,
- a nakonec ve sloupci "c" je shodná informace pro družice systému BeiDou,
- sloupec označený "N" obsahuje počet navigačních zpráv v navigačním RINEX souboru pro systém GPS NAVSTAR vyjádřený znaky: "*" - navigačních zpráv je více jak družic v souboru, "+" - navigačních zpráv je méně jak družic v souboru, "." - navigační soubor chybí,
- sloupec "G" informuje o navigačním RINEX souboru pro systém GLONASS - význam znaku je stejný jako pro navigační soubor systému GPS NAVSTAR,
- sloupec "H" informuje o navigačním RINEX souboru pro geostacionární družice - význam znaku je obdobný jako pro GPS NAVSTAR,
- sloupec "L" informuje o navigačním RINEX souboru pro systém Galileo (se stejným významem znaku),
- sloupec "Q" informuje o navigačním RINEX souboru pro systém QZSS (se stejným významem znaku),
- ve sloupcích "MM" je počet chybějících epoch v RINEXovém souboru s meteorologickými daty - význam znaků je stejný jako ve sloupcích "OO".

V případě, že stanice odesílá též data v 15-minutových intervalech, následuje oddělující sloupec se znaky "[". Následuje skupina čtyř sloupců - první sloupec, označený "A" informuje o datech z prvních 15 minut hodiny, druhý označený "B" o datech mezi 15 a 30 minutou hodiny, třetí sloupec "C" o třetí čtvrthodině a čtvrtý "D" o poslední čtvrthodině v hodině. Znak "." znamená, že čtvrthodinová data nebyla k dispozici, znak "%" znamená, že data byla dodána od operačního centra, ale nebyla odeslána, jiný znak znamená zpoždění v odeslání čtvrthodinových dat do datového centra - znak má stejný význam jako v poslední části skupiny sloupců - tj. zpoždění v odeslání v tříminutách, vyjádřené číselněznakovou řadou.

V případě, že stanice pořizuje real-time data, následuje oddělující sloupec se znaky "<". V části skupiny sloupců, která má proměnnou délku, představují jednotlivé sloupce NTRIP castery (počítače, které v reálném čase distribuují RTCM data). Čtyřpísmenné zkratky názvů NTRIP casterů jsou napsány svisle v záhlaví sloupců. Na průsečíku sloupce a řádku je znak, který charakterizuje stav real-time dat během testu provedeného v dané hodině. Znak "." znamená, že real-time data nebyla k dispozici, znak "|" znamená, že přijatá data nejsou ve formátu RTCM, znak "+" znamená, že byla přijata data ve formátu RTCM, ale množství dat bylo během testu nižší než by mělo být (např. kvůli problémům s přenosovou trasou). Znak "*" znamená, že real-time RTCM data jsou v pořádku.

Pak následuje oddělující sloupec se znaky ">". V poslední části skupiny sloupců, která má proměnnou délku, představují jednotlivé sloupce datová centra, do kterých je daný soubor odesílán. Čtyřpísmenné zkratky názvů datových center jsou svisle zapsány v záhlaví sloupců. Na průsečíku sloupce a řádku je uveden znak, který charakterizuje s jakým zpožděním byla data do datového centra poslána. Zpoždění je vyjádřeno v jednotkách tří minut (1 představuje zpoždění 1, 2 nebo 3 minuty). Pro označení je použita alfanumerická řada. Nula představuje zpoždění menší jak jedna minuta. Tečka představuje neodeslaná nebo chybějící data.

*********
*    *            VVBB GBBBBCCaa            VVVB GGBBIIBBCaa          J GIIBBCaa         VB GBBBBaa     V Gaa        VV GCaa          V GCaa     Gaa      VVVB GBBBBCaav        VV Gaa      VV GCaa
* GOPOC *     GOPE     EEKK OEEKKZZlr      GOP6     EEEK OOEEGGKKDlr     GOP7    A OGGKKDlr    KUNZ   EK OEEKKlr  LYSH E Olr   PLZN   EE OZlr    POL1    E OZlr  PRUH Olr   TUBO  EEEK OEEKKZlru    UPOL   EE Olr  VSBO  EE OZlr
*    *            SSGG PVVGiEElc            SSSG PPVVNNGiDlc          X PNNGiDlc         SG PVVGelc     S Plc        SS PElc          S PElc     Plc      SSSG PVVGeElct        SS Plc      SS PElc
********* aOOgrseciNGLWYMM ABCD 32ei c23i3P3D3 aOOgrsejciNGHLWMM ABCD 32bm c32323i33D3 aOOgrejcNGLMM ABCD A c23i33Dh aOOgrsejcNGLWMM Oe c23e3Dh aOOgrNG O cD3 aOOgrsejcNGMM 23 cPDh aOOgrsejciNGLWYMM O cPD3 aOOgrNG cD3 aOOgreNGMM 23be c23e3PD3 aOOgrsejcNGLMM 23 cDh aOOgrNGMM 23 cPD3
 3min=1 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Aktualizovano: 2019-05-25 13:33 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19-145-M a00772644+++++..[0000<+*++>223233.2 h007856095+***+..[00%.<**++>2 232223.3 U0077704+++00[0000<+> 1.2222 X00980605++++00<**>122..2 G0078**<*>11 X00970605++00<++>122 V007516052+++++..<*>222 E0076**>77 b00786*+00<*++*>2333433  W00780605+++00<++>22 L0078+*00<**>222 19-145-M
19-145-L a00952654+++++..[0000<+*++>223233.2 g009756074+****..[000.<**++>2 232223.3 U0087605++*00[0000<+> 1D2222 W00A70704++*+00<**>122..2 G0076+*<*>11 Y00970705++00<++>122 U008516052++*++..<*>222 F0076+*>77 Z00976++00<*++*>2333433  V00960605++*00<++>22 L0087+*00<**>222 19-145-L
19-145-K c00962753++*++..[0000<+*++>223333.3 i009859073+****..[000.<**++>2 232323.3 W0097805++*00[0000<+> 11.111 Y00980804++*+00<**>122..2 H0086**<*>11 Y00970805++00<++>122 X008516052+++++..<*>222 G0077**>77 c-*998**00<*++*>122.322  X00970805++*00<++>22 P0097+*00<**>222 19-145-K
19-145-J f00972863++*++..[0000<+*++>223333.3 l009858093+****..[00.0<**++>2 232333.3 Z0098707++*00[0000<+> 111111 b00A80807++*+00<**>122.22 H0097+*<*>11 b00A80707++00<++>122 b009717062++*++..<*>222 I0098+*>77 f00A88+*00<*++*>2333433  a00A70806++*00<++>22 R0098+*00<**>222 19-145-J
19-145-I h00983783+++++..[0000<+*++>223333.3 m0098570C3+****..[0000<**++>2 332333.3 b0098708++*00[0000<+> 111111 c00A90709++*+00<**>122.22 H0087**<*>11 e00B90808++00<++>122 d009617082++*++..<*>222 H0077**>77 g00A97**00<*++*>2333433  d00A80808++*00<++>22 R0097+*00<**>222 19-145-I
19-145-H g00982682+++++..[0000<+*++>223333.3 m0099470B3+**++..[0000<**++>2 332333.3 c0098708+++00[0000<+> 11.111 d00A90609++++00<*+>122.22 I0088+*<*>11 g00A90708++00<++>222 d008817072+++++..<*>222 H0078+*>77 i00A97+*00<*++*>2333433  e00990708+++00<++>22 S0098+*00<**>222 19-145-H
19-145-G f00972573+++++..[0000<+*++>223333.3 k0099460A3+***+..[00%0<**++>2 232333.3 a0097707++*00[0000<+> 122222 d00A90607++++00<**>122.22 H0087**<*>11 f00A80706++00<++>122 b008617062++*++..<*>222 H0087**>77 i00A97**00<*++*>2333433  d00980706++*00<++>22 S00A8+*00<**>222 19-145-G
19-145-F b00883553+++++..[0000<+*++>223333.3 i0088560A3+***+..[0000<**++>2 332333.3 X0088705++*00[0000<+> 1D1.11 Y00A80615++++00<**>122.22 G0067+*<*>11 a00A80705++00<++>122 Y008617052+++++..<*>222 G0077+*>77 e00A86+*00<*++*>2333433  a00980706+++00<++>22 P0098+*00<**>222 19-145-F
19-145-E b00872553+++++..[0000<+*++>223233.2 i0088450A3****+..[0000<**++>2 232333.3 W0087605+++00[0000<+> 11.111 Z00880606++++00<**>122..2 G0078**<*>11 Z00870606++00<++>122 W006716042+++++..<*>222 F0056**>77 d00786**00<*++*>2333433  Z00980605+++00<++>22 O0088+*00<**>222 19-145-E
19-145-D b00972553+++++..[0000<+*++>223233.2 f008755093+***+..[0000<**++>2 232333.3 U0097605+++00[0000<+> 122222 V00980505++++00<**>122..2 H0087+*<*>11 W00970605++00<++>122 X006716052+++++..<*>222 G0077+*>77 b00975++00<*++*>2333433  W00A70505+++00<++>22 O0097+*00<**>222 19-145-D
19-145-C e00962654+++++..[0000<+*++>223333.3 j008856094****+..[0000<**++>2 242D34.4 X0085705++*00[0000<+> 122222 Y00970705++*+00<**>122..2 F0085**<*>11 Y00870705++00<++>122 W006616052++*++..<*>222 F0076**>77 d00988*+00<*++*>2333433  Y00A60506++*00<++>22 O0097+*00<**>222 19-145-C
19-145-B g00982754++*++..[0000<+*++>223333.3 l0088580A4+***+..[0000<**++>2 232333.3 Z0097805++*00[0000<+> 122222 a00970806++*+00<**>122..2 G0086+*<*>11 b00970807++00<++>122 Z007518052++*++..<*>222 G0087+*>77 f00888++00<*++*>2333433  a00970806++*00<++>22 P0098+*00<**>222 19-145-B
19-145-A k00A82784+++++..[0000<+*++>223333.3 q0098470C5+*+*+..[0000<**++>2 232333.3 c00A8708++*00[0000<+> 11.111 f00A80808++*+00<**>122..2 J0098**<*>11 e00B80808++00<++>122 c009717072++*++..<*>222 I0097**>77 j%5A99*+00<*++*>122..22  e00B80708+++00<++>22 S00A8+*00<**>222 19-145-A
19-144-0 f00762552*****00[  <  >6.878  7 m007745093*****00[  <  >8A9B8BABA A V0076601***00[  < >BBCCDC C c00870606****..< >DDEEF E H0065**< >2 2 d00860605**00< >Q Q a006515051*****..< >Q Q H0055**>9 9 g%7776**00<  >j.llm lm c00760505***00< >Q Q Q0077**%0< >2 2 19-144-0
19-144-X o00B92894+++++..[0000<++++>22.3.3.3 t00B9491C5+++*+..[000%<**++>2 M32223.3 h00B980A++*00[0000<+> 333333 h00A9081A++*+00<**>23.3.3 J0079+*<*>22 h00A90809++00<++>222 g008818092+++++..<*>222 I0088+*>99 m00A99++00<*++*>23.3.33  i00B9080A++*00<++>22 V00A9++00<**>222 19-144-X
19-144-W i00A82673+++++..[0000<+*++>223333.3 o009857094+*+*+..[0000<**++>2 332333.3 d00A8707+++00[0000<+> 333333 e00B90716++++00<**>122..2 J0097**<*>11 f00B90807++00<++>222 b009717062+++++..<*>222 I0097**>77 k00B88*+00<*++*>2333433  f00C80708+++00<++>22 S0098**-1<**>222 19-144-W
19-144-V g00B82582+++++..[0000<+*++>223333.3 m00B8550B3+***+..[0000<**++>2 332333.3 a00B7607+++00[0000<+> 111111 e00B80608++++00<**>122..2 J00B7+*<*>11 e00B80608++00<++>122 a00B616071+++++..<*>222 J00B7+*>77 j00B87++00<*++*>2333433  e00B80608+++00<++>22 R00B8++00<**>222 19-144-V
19-144-U e00B62572+++++..[0000<+*++>223333.3 l00B8460B3+****..[0000<**++>3 353D45.5 a00B7607+++00[0000<+> 111111 d00B80707++++00<**>122..2 J00B7**<*>11 d00B80707++00<++>122 Z00B516071+++++..<*>222 J00A6**>77 h00B86*+00<*++*>233.433  d00B80607+++00<++>22 R00B8+*00<**>222 19-144-U
19-144-T e00B73572+++++..[0000<+*++>223333.3 k00B7460B3+****..[0000<**++>2 332333.3 Z00B7607+++00[0000<+> 111111 a00C80607++++00<**>122..2 J00A7+*<*>11 c00B80707++00<++>122 b00A716071+++++..<*>222 I00A6+*>77 f00C76++00<*++*>2333433  c00B70607+++00<++>22 P00B7++00<**>222 19-144-T
19-144-S f00B62682+++++..[0000<+*++>223333.3 l00B7470B3+****..[0000<**++>2 332333.3 a00B6608++*00[0000<+> 11.111 d00B70708++*+00<**>122..2 J00A7**<*>11 e00B70808++00<++>122 b00B515081++*++..<*>222 J00B6**>77 i00C87*+00<*++*>2333433  c00B60608++*00<++>22 Q00B7+*00<**>222 19-144-S
19-144-R j00A72882+++++..[0000<+*++>223333.3 o00B8480C3++***..[0000<**++>2 342334.4 e00B8809++*00[0000<+> 11..11 g00C8080A++*+00<**>122..2 H0087+*<*>11 h00B80809++00<++>222 d009617081++*++..<*>222 I0078+*>88 l%0C98++..<*|+*>.....00  g00B80709+++00<++>22 R00A8+*00<**>222 19-144-R
19-144-Q i00A726B2+++++..[0000<+*++>223333.3 p00A8470F3++***..[0000<**++>2 332333.3 d00A860C+++00[0000<+> 111111 g00C7070C++++00<**>122..2 H0097**<*>11 g00B7060B++00<++>122 d0096160A1+++++..<*>222 H0077**>RR l%2B98++..<*++*>.....00  f00A8070B+++00<++>22 P0097+*00<**>222 19-144-Q
19-144-P i009827B2+++++..[0000<+*++>223333.3 p0098570E3+****..[0000<**++>2 342334.4 d009770B++*00[0000<+> 111111 h00A8080B++*+00<**>122..2 I0077+*<*>11 f00A70809++00<++>122 c008716091++*++..<*>222 H0077+*>ll j%0994++..<*++*>.....00  f00970709++*00<++>22 R00A8+*00<**>222 19-144-P
19-144-O h00882783+++++..[0000<+*++>223333.3 o0088570C4+***+..[0000<**++>2 342334.4 c0088808++*00[0000<+> 111111 e00990719++*+00<**>122..2 H0077**<*>11 e00990809++00<++>122 a007717081++*++..<*>222 F0067**>** k00998*+00<*++*>4455555  d00980809++*00<++>22 Q0078+*00<**>222 19-144-O
19-144-N c00782673+++++..[0000<+*++>223233.2 i007856094+****..[0000<**++>2 342334.4 W0078706++*00[0000<+> 111111 Y00880608++++00<**>122..2 G0078+*<*>11 Z00980707++00<++>122 Y007617071++*++..<*>222 F0077+*>77 d00786+*00<*++*>2333433  Y00780707++*00<++>22 N0078+*00<**>222 19-144-N
19-144-M b00762663+++++..[0000<+*++>223333.3 k0078560A5+***+..[0000<**++>2 232333.3 W0077706+++00[0000<+> 222222 a00980607++++00<**>122..2 G0076**<*>11 a00980706++00<++>122 V007516052+++++..<*>222 F0066**>88 f00886*+00<*++*>233.433  Z00770706+++00<++>22 N0077+*-1<**>222 19-144-M
19-144-L b00962654+++++..[0000<+*++>223333.3 k009757095+***+..[00%.<**++>2 232223.3 W0096705++*00[0000<+> 11.111 Z00A80706++*+00<**>122..2 F0075+*<*>22 Z00970705++00<++>122 X008617062+++++..<*>222 F0076+*>RR c00976++00<*++*>2333433  W00970705++*00<++>22 M0087+*-1<**>222 19-144-L
19-144-K b00972753+++++..[0000<+*++>223233.2 j009858094+***+..[00.0<**++>2 232333.3 V0097805++*00[0000<+> 122222 X00980806++*+00<**>122..2 H0086**<*>11 Y00960805++00<++>122 X008617052++*++..<*>222 G0077**>ll c00898*+00<*++*>2333433  V00970705++*00<++>22 O0098+*00<**>222 19-144-K
19-144-J g00982863++*++..[0000<+*+.>223333.3 n0098590A3+***+..[0000<**++>2 332333.3 b0098906++*00[0000<+> 11.111 c00A80807++*+00<**>122..2 J0098+*<*>11 d00A80807++00<++>122 b009718062++*++..<*>222 I0097+*>** j%3AAA++00<*++*>.....11  b00A80806++*00<++>22 Q0098+*00<**>222 19-144-J
19-144-I h00972773+++++..[0000<+*++>223333.3 n0098580B3+****..[000.<**++>2 232223.3 b0098708++*00[0000<+> 111111 d00A80808++*+00<**>122..2 I0087**<*>11 e00A80807++00<++>122 b008717082++*++..<*>222 H0077**>77 j%0B99++..<*++*>.....00  c00A70708++*00<++>22 P0098+*00<**>222 19-144-I
19-144-H i00972882+++++..[0000<+*++>223333.3 n0098490B3+***+..[0000<**++>2 342334.4 b0097807++*00[0000<+> 111111 f00A80909++*+00<**>122.22 H0087+*<*>11 g00A80908++00<++>122 d008717062+++++..<*>222 H0077+*>77 i%0A9A++..<*++*>.....0.  e00980708++*00<++>22 Q0098+*00<**>222 19-144-H
19-144-G h00983663+++++..[0000<+*++>223333.3 m0098490A3+***+..[0.00<**++>2 332333.3 b0098708+++00[0000<+> 11.111 f00A80908++*+00<**>122..2 H0087**<*>11 g00B80907++00<++>122 b008716062+++++..<*>222 H0087**>77 k00A89*+00<*++*>2333433  d00980807++*00<++>22 R00A7+*00<**>222 19-144-G
19-144-F d00883653+++++..[0000<+*++>223333.3 i008856093+***+..[0000<**++>2 232333.3 W0088705++*00[0000<+> 111111 a00A80715++*+00<**>122.22 G0068+*<*>11 c00A80806++00<++>122 Z008717052++*++..<*>222 G0077+*>77 g00A87++00<*++*>2333433  a00980706++*00<++>22 Q0098+*00<**>222 19-144-F
19-144-E c00872653+++++..[0000<+*++>223333.3 i008756093+***+..[0000<**++>2 232333.3 W0087706++*00[0000<+> 122222 Z00880607++++00<**>122.22 F0076**<*>11 a00870607++00<++>122 X006615052++*++..<*>222 F0056**>77 e00787*+00<*++*>2333433  Z00980605++*00<++>22 O0087**00<**>222 19-144-E
19-144-D a00962553+++++..[0000<+*++>223333.3 h009757093+***+..[000X<**++>3 443445.5 U0096605++*00[0000<+> 12.222 W00A60705++*+00<**>122..2 E0075+*<*>11 X00A70705++00<++>122 V006516052++*++..<*>222 F0075+*>77 c00976++00<*++*>233.433  V00A60505++*00<++>22 O0097+*00<**>222 19-144-D
19-144-C d00962654+++++..[0000<+*++>223233.2 j008857094*****..[0000<**++>2 232333.3 W0087705+++00[0000<+> 122222 X00970706++*+00<**>122.22 F0066**<*>11 Y00870805++00<++>122 W007517052+++++..<*>222 F0076**>77 f%0A98*+..<*++*>.....0.  Z00A70805+++00<++>22 P0097+*00<**>222 19-144-C
19-144-B g00982664++*++..[0000<+*++>223333.3 m0088580B4+****..[0000<**++>2 232333.3 a0098805++*00[0000<+> 11.111 b00980707++*+00<**>122..2 I0098+*<*>11 b00980806++00<++>122 a007717052++*++..<*>222 I0088+*>77 g00888+*00<*++*>2333433  a00980705++*00<++>22 R0098+*00<**>222 19-144-B
19-144-A j00A92684+++++..[0000<+*++>223333.3 q0099570C5+*+*+..[0000<**++>2 332333.3 d00A8708+++00[0000<+> 11.111 e00A90708++*+00<**>122.22 I0088**<*>11 d00B90708++00<++>122 d009717062+++++..<*>222 J0098**>77 j00A97**00<*++*>2333433  e00B90707+++00<++>22 S00A9+*00<**>222 19-144-A
19-143-0 f-1762552*****00[  <  >66879  7 l007745092*****00[  <  >9AAB9BACA A V0076501***00[  < >CCDCDC C c00770505****00< >DEFEG E H0066**< >2 2 c00870506**00< >R R a-*6515051*****..< >* * H0055**>9 9 g%8775**00<  >*.*** ** c00770506***00< >R R Q0076**%0< >2 2 19-143-0
19-143-X l00B82794+++++..[0000<+*++>22.3.3.3 r00A8571D5+***+..[000%<**++>2 L32323.3 g00B881A+++00[0000<+> 111111 f00A80719++*+00<**>12...2 I0077+*<*>22 g00B80809++00<++>222 f008817092+++++..<*>222 I0088+*>99 k00A98++00<*++*>2343433  g00B80809++*00<++>22 T00A8+*00<**>222 19-143-X
19-143-W j00A82773+++++..[0000<+*++>223333.3 p0099570B4+*+*+..[0000<**++>3 343334.4 e00A8807+++00[0000<+> 111111 f00B90718++*+00<**>122.22 I0096**<*>11 f00B90807++00<++>222 a009615052+++++..<*>222 I0097**>77 m00B98*+00<*++*>2333433  g00C90706++*00<++>22 S0099**-1<**>222 19-143-W
19-143-V f00B72572+++++..[0000<+*++>223333.3 n00B8550B3+*+*+..[0000<**++>2 332333.3 b00B8607+++00[0000<+> 111111 e00B80618++++00<**>122..2 J00A7+*<*>11 f00B80708++00<++>122 b00B716061+++++..<*>222 J00B7+*>77 k00B87++00<*++*>2333433  e00B80708+++00<++>22 S00B8++00<**>222 19-143-V
19-143-U e00C72572+++++..[0000<+*++>223333.3 i00C845093*****..[0000<**++>2 332333.3 a00C7706+++00[0000<+> 12.211 c00C70607++++00<*+>122..2 J00A6**<*>11 c00C70607++00<++>122 b00B617071+++++..<*>222 J00A6**>77 h00C85*+00<*++*>2333433  c00C70607+++00<++>22 Q00B7+*00<**>222 19-143-U
19-143-T e00B62662+++++..[0000<+*++>223333.3 j00B746093+****..[000D<**++>3 343444.4 a00B7706++*00[0000<+> 111.11 c00C70806++*+00<**>122..2 I00A6+*<*>11 d00B70807++00<++>122 Z00A516061+++++..<*>222 I00A5+*>77 h00C77++00<*++*>233.433  c00B70707++*00<++>22 Q00B7++00<**>222 19-143-T
19-143-S g00B72772++*++..[0000<+*++>223333.3 l00B7480B3**+**..[0000<**++>2 332333.3 b00B7907++*00[0000<+> 111111 b00B70806++*+00<**>122..2 H0096**<*>11 e00B70907++00<++>122 c00B518071++*++..<*>222 I00B6**>77 h00C88*+00<*++*>2333433  d00B70907++*00<++>22 S00B7+*-1<**>222 19-143-S
19-143-R h00A72772+++++..[0000<+*++>223333.3 p00B8480C3++***..[0000<**++>2 34C334.4 d00A7807++*00[0000<+> 1D1211 d00C70805++*+00<**>122..2 H0076+*<*>11 g00B70907++00<++>222 c009618071++*++..<*>222 I0087+*>77 j%0B99++..<+++*>.....00  f00C70808++*00<++>22 T00A8+*-1<**>222 19-143-R
19-143-Q k009837A2+++++..[0000<+*++>223333.3 q0098480E3+****..[0000<**++>2 332333.3 f009870A++*00[0000<+> 333333 f00B90809++*+00<**>233.33 H0087**<*>11 i00B9080A++00<++>666 f009717091++*++..<*>222 I0087**>77 l%5A98*+00<*++*>122..22  h00A9060A++*00<++>22 S0098+*-1<**>222 19-143-Q
19-143-P h009826B2+++++..[0000<+*++>223333.3 n0098570C3+****..[0000<**++>2 332333.3 c009870B++*00[0000<+> 111111 f00A9070B++*+00<**>122..2 H0078+*<*>11 g00A8070B++00<++>122 c008716091++*++..<*>222 G0077+*>77 j00A98++00<*++*>2333433  e00A8060A++*00<++>22 R0098+*-1<**>222 19-143-P
19-143-O g00872793+++++..[0000<+*++>223333.3 n0088570D4+***+..[0000<**++>2 342334.4 b0088709+++00[0000<+> 111111 e0098071A++++00<**>122..2 G0077**<*>11 c00980709++00<++>122 X007615091+++++..<*>222 F0067**>77 j00988*+00<*++*>2333433  c00980709++*00<++>22 P0078+*-1<**>222 19-143-O
19-143-N c00772583+++++..[0000<+*++>223333.3 k0078550C4+****..[0000<**++>2 332333.3 W0077508++*00[00HD<+> 111111 b00780609++*+00<**>122..2 F0067+*<*>11 a00880508++00<++>122 X007515092++*++..<*>222 F0077+*>77 e%5787+*00<*++*>122..22  Y00780508++*00<++>22 M0078+*-1<**>222 19-143-N
19-143-M a00772563+++++..[0000<+*++>223233.2 i0078550A4+****..[0000<**++>2 232333.3 V0077506+++00[0000<+> 222222 Z00970508++++00<**>122..2 F0067**<*>11 Y00970507++00<++>122 U007515061+++++..<*>222 E0076**>77 d00885**00<*++*>233.433  X00970507++*00<++>22 L0077+*00<**>222 19-143-M
19-143-L b00972563+++++..[0000<+*++>223233.2 i009755094+***+..[00..<**++>2 232223.3 W0087506++*00[0000<+> 122222 Z00980608++*+00<**>122..2 G0067+*<*>11 a00980607++00<++>122 W007716061+++++..<*>222 F0076+*>77 d00985+*00<*++*>2333433  X00870606++*00<++>22 N0087+*00<**>222 19-143-L
19-143-K a00972662+++++..[0000<+*++>223233.2 h009856093+****..[000%<**++>2 232223.3 X0098806+++00[0000<+> 111111 W00980606++++00<**>122..2 H0087**<*>11 Y00980706++00<++>122 Y008718061+++++..<*>222 H0078**>77 a00986**00<*++*>2333433  X00980606++*00<++>22 P0097+*00<**>222 19-143-K
19-143-J e00983762+++++..[0000<+*++>223333.3 k0098570A2+****..[0000<**++>2 232333.3 Z0098806++*00[0000<+> 111111 a00A80706++++00<**>122..2 H0087+*<*>11 c00A80806++00<++>122 c009718061+++++..<*>222 I0098+*>77 e00A87++00<*++*>2333433  b00A80806++*00<++>22 Q0098+*-1<**>222 19-143-J
19-143-I j00983983+++++..[0000<+*++>223333.3 p0098590C3+***+..[000.<**++>2 232223.3 d0098908++*00[0000<+> 111111 d00A80909++*+00<**>122..2 G0077**<*>11 f00A80908++00<++>122 e008719082++*++..<*>222 H0077**>77 h00A89*+00<*++*>233..33  d00A80808++*00<++>22 S0097+*-1<**>222 19-143-I
19-143-H h00972783++*++..[0000<+*++>223333.3 m0098480C3+***+..[0000<**++>2 342334.4 c0098708++*00[0000<+> 111111 f00A80809++*+00<**>122..2 H0078+*<*>11 g00A90808++00<++>122 g008818092++*++..<*>222 H0077+*>77 j%4A99++00<*++*>122..22  d00980708++*00<++>22 R0098+*-1<**>222 19-143-H
19-143-G g00972763+++++..[0000<+*++>223333.3 l009848093+***+..[0.00<**++>2 232333.3 a0097707+++00[0000<+> 111111 e00C90707++++00<**>122..2 H0078**<*>11 e00B90706++00<++>122 b008716082+++++..<*>222 H0087**>77 j%5C88*+00<*++*>122..22  c00980706+++00<++>22 R00A8+*-1<**>222 19-143-G
19-143-F e00873663+++++..[0000<+*++>223333.3 i009857093+***+..[0000<**++>2 242334.4 X0087606++*00[0000<+> 111111 b00A70816++*+00<**>122..2 F0067+*<*>11 b00970606++00<++>122 Z-*7516071+++++..<*>222 F0076+*>77 h00A88++00<*++*>2333433  b00980606++*00<++>22 O0098+*00<**>222 19-143-F
19-143-E b-V862663+++++..[0000<+*++>223233.2 g007856093*****..[0000<**++>2 232333.3 U0086606+++00[0000<+> 222222 Y00870706++++00<**>122..2 F0076**<*>11 X00870606++00<++>122 .................<.>... D0055**>77 d00787**00<*++*>233.433  Y00960606+++00<++>22 N0086**00<**>222 19-143-E
19-143-D c00962653++*++..[0000<+*++>223333.3 h009746093+***+..[0000<**++>2 232333.3 V0096605++*00[0000<+> 122222 Z00A70706++*+00<**>122..2 F0076+*<*>11 Y00A70705++00<++>122 W006616052++*++..<*>222 F0075+*>77 d00977+*00<*++*>2333433  X00A70605++*00<++>22 N0096+*00<**>222 19-143-D
19-143-C f00882754+++++..[0000<+*++>223333.3 j008857094****+..[0000<**++>2 232333.3 X0087705++*00[0000<+> 111211 Z00980706++*+00<**>122.22 H0068**<*>11 Z00890705++00<++>122 X007717052++*++..<*>222 H0078**>77 d00997**00<*++*>2333433  Z00A80705++*00<++>22 P0098+*00<**>222 19-143-C
19-143-B f00982674+++++..[0000<+*++>223333.3 l0088570B4+****..[0000<**++>2 232333.3 Y0098607++*00[0000<+> 122222 a00980706++*+00<**>122..2 I0088+*<*>11 Z00980607++00<++>122 a007817062++*++..<*>222 I0088+*>77 e00888+*00<*++*>2333433  Y00980606++*00<++>22 O0098+*00<**>222 19-143-B
19-143-A i00A82874+++++..[0000<+*++>223333.3 p0099580B5+*+*+..[0000<**++>2 232333.3 c00A8807+++00[0000<+> 11.111 d00A90806++++00<**>122..2 I0087**<*>11 d00B90708++00<++>122 b008617062+++++..<*>222 I0088**>77 g00A98**00<*++*>2333433  d00B90706+++00<++>22 Q00A9+*-1<**>222 19-143-A
19-142-0 e00752542*****00[  <  >66879  7 k007735073*****00[  <  >9AAB9BACA A V0076602***00[  < >CCCCDC C c00870505****..< >DEFEG E H0065**< >1 1 c00870505**00< >O O Z006515051*****..< >O O H0055**>9 9 g-*776**00<  >***** ** b00870505***00< >O O Q0077**%0< >2 2 19-142-0
19-142-X k00B72784+++++..[0000<+*++>22.3.3.3 q00A8581C5+*+*+..[700.<**++>2 L.222..3 e00B7818++*00[0000<+> C22222 d00A80717++++00<**>122..2 I0087+*<*>22 e00A80807++00<++>222 c008716072+++++..<*>222 I0087+*>99 i00A98+*00<*++*>23.3433  f00B80708+++00<++>22 S00A8+*-1<**>222 19-142-X
19-142-W j00A72773+++++..[0000<+*++>223333.3 n0098580A4+*+*+..[0000<**++>2 342D34.4 d00A7807+++00[0000<+> 111111 e00B90815++++00<**>122..2 I0096**<*>11 e00B80707++00<++>122 b009616062+++++..<*>222 I0097**>77 k00B88*+00<*++*>2333433  f00C80807+++00<++>22 S00A8**-1<**>222 19-142-W
19-142-V g00B72582+++++..[0000<+*++>223333.3 m00B8570A3+*+*+..[0200<**++>2 332333.3 b00B8608+++00[0000<+> 111111 e00B70717++++00<**>122..2 J00A7+*<*>11 d00B80609++00<++>122 b00B616071+++++..<*>222 J00A6+*>77 j00B88++00<*++*>2333433  d00B80609+++00<++>22 Q00B8++-1<**>222 19-142-V
19-142-U e00C52562+++++..[0000<+*++>223233.2 j00C745093*****..[0000<**++>2 332333.3 a00C5607+++00[0000<+> 111111 c00C70608++++00<**>122..2 I00A5**<*>11 d00C70608++00<++>122 X00B515061+++++..<*>222 I00A5**>77 g00C86*+00<*++*>2333433  c00C70607+++00<++>22 P00B7**-1<**>222 19-142-U
19-142-T b00B62562++*++..[0000<+*++>223233.2 g00B745093+****..[0000<**++>2 342D34.4 X00B6606++*00[0000<+> 111111 Z00C70605++*+00<**>122.22 I00A5+*<*>11 c00B70706++00<++>122 X00A516071++*++..<*>222 H00A5+*>77 e00B76++00<*++*>4455555  a00B60706++*00<++>22 Q00B7+*-1<**>222 19-142-T
19-142-S e00B72662+++++..[0000<+*++>223333.3 k00B848093****+..[0000<**++>2 342X34.4 b00B7906++*00[0000<+> 111111 c00B80706++*+00<**>122.22 I0087**<*>11 f00B80907++00<++>222 a00B716061+++++..<*>222 J00A7**>77 g00C87*+00<*++*>2333433  d00B80906++*00<++>22 S00B8+*-1<**>222 19-142-S
19-142-R g00A82762+++++..[0000<+*++>223333.3 l00B847093+****..[0000<**++>2 342334.4 c00A8906++*00[0000<+> 111111 d00C80807++++00<**>122.22 H0077+*<*>11 g00B80906++00<++>222 b009717071+++++..<*>222 I0078+*>77 h00B88++00<*++*>2333433  f00C80807+++00<++>22 S00A8+*-1<**>222 19-142-R
19-142-Q h00A82782+++++..[0000<+*++>223333.3 o00A8570C3+****..[0000<**++>2 332333.3 e00A8808++*00[0000<+> C22222 f00C90709++*+00<**>233333 H0087**<*>11 h00B80909++00<++>222 b009717081++*++..<*>222 I0087**>77 j00B98*+00<*++*>2333433  f00B80808++*00<++>22 Q0098+*00<**>222 19-142-Q
19-142-P g00972892+++++..[0000<+*++>223333.3 o0098580C3+****..[0000<**++>2 332333.3 c0097909+++00[0000<+> 122222 d00A80809++++00<**>122..2 G0077+*<*>11 e00A80908++00<..>MMM a008717071+++++..<*>222 G0077+*>77 i%6B98+*00<*++*>122..22  d00A80908+++00<++>22 Q0098+*00<**>222 19-142-P
19-142-O e00872783+++++..[0000<+*++>223333.3 m0089570C4+***+..[0000<**++>3 343334.4 a0087808++*00[0000<+> 111111 d00980819++++00<**>233333 G0077**<*>11 c00970708++00<++>LMM Y007716081+++++..<*>222 F0077**>77 k00998*+00<*++*>2333433  a00980607+++00<++>22 P0078+*-1<**>222 19-142-O
19-142-N c00782682+++++..[0000<+*++>223233.2 k0078560B5+***+..[0000<**++>2 232333.3 W0078607+++00[00H0<+> 111111 b00880619++++00<**>122..2 F0077+*<*>11 a00880607++00<++>122 X007716072+++++..<*>222 F0066+*>77 g00788++00<*++*>2333433  Z00880608+++00<++>22 M0078+*-1<**>222 19-142-N
19-142-M d00772674+++++..[0000<+*++>223233.2 k0078560A5+***+..[0000<**++>3 343334.4 X0077607+++00[0000<+> 111111 c00A80709++++00<**>122..2 G0067**<*>11 b00970608++00<++>122 X007616072+++++..<*>222 F0075**>77 g00886*+00<*++*>2333433  Z00980608+++00<++>22 N0087+*00<**>222 19-142-M


Zpět
Poslední změna 25.V.2019 13:33 Webmaster