Kontrola provozu stanic sítě

Zpět


Přehledy kvality dat, jejich odeslání do datových center a generování real-time dat

Přehledy zobrazují jednak kvalitu jednotlivých hodinových souborů, jednak kdy byla která data odeslána do datových center a jednak zda jsou poskytována real-time data. Řádky v přehledech se vztahují k hodinám, ve kterých byla data pořízena resp. odesílána (hodiny označeny rokem, dnem v roce a písmenem - "a" obsahuje data od 00:00:00 do 00:59:59 apod., celodenní data mají místo písmene znak nula "0"). Zobrazeno je posledních 72 hodin.

Skupiny sloupců představují jednotlivé stanice, jejichž označení jsou uvedena v hlavičce. První část skupiny sloupců (před znakem < resp. > ) popisuje kvalitu dat ve tvaru "aOOgrsejcNGHLQMM" (neaktivní písmena jsou vynechána, např. není uvedena informace o meteorologických datech, pokud nejsou na stanici měřena):
- ve sloupci pod "a" je průměrný počet družic v souboru - pro vyjádření je použita řada alfanumerických znaků (posloupnost 1,2,3,...,9,A,B,C,...,Y,Z,a,b,c,...,y,z,*),
- ve sloupcích "OO" je počet chybějících epoch v RINEXovém souboru s observacemi - "00" značí, že žádná epocha nechybí, alfanumerický znak za "-" indikuje počet chybějících epoch, znak za "+" značí počet přebývajících epoch a znak za "%" vyjadřuje poměr počtu epoch vůči správnému počtu epoch v desítkách procent v alfanumerických znacích,
- ve sloupci "g" je pomocí alfanumerického znaku vyjádřen minimální počet družic systému GPS NAVSTAR v jedné epoše,
- ve sloupci "r" je obdobná informace pro družice systému GLONASS,
- ve sloupci "s" je totéž pro geostacionární družice vysílající navigační signál (SBAS),
- ve sloupci "e" je tatáž informace pro družice systému Galileo,
- ve sloupci "j" je stejná informace pro družice systému QZSS,
- a nakonec ve sloupci "c" je shodná informace pro družice systému BeiDou,
- sloupec označený "N" obsahuje počet navigačních zpráv v navigačním RINEX souboru pro systém GPS NAVSTAR vyjádřený znaky: "*" - navigačních zpráv je více jak družic v souboru, "+" - navigačních zpráv je méně jak družic v souboru, "." - navigační soubor chybí,
- sloupec "G" informuje o navigačním RINEX souboru pro systém GLONASS - význam znaku je stejný jako pro navigační soubor systému GPS NAVSTAR,
- sloupec "H" informuje o navigačním RINEX souboru pro geostacionární družice - význam znaku je obdobný jako pro GPS NAVSTAR,
- sloupec "L" informuje o navigačním RINEX souboru pro systém Galileo (se stejným významem znaku),
- sloupec "Q" informuje o navigačním RINEX souboru pro systém QZSS (se stejným významem znaku),
- ve sloupcích "MM" je počet chybějících epoch v RINEXovém souboru s meteorologickými daty - význam znaků je stejný jako ve sloupcích "OO".

V případě, že stanice odesílá též data v 15-minutových intervalech, následuje oddělující sloupec se znaky "[". Následuje skupina čtyř sloupců - první sloupec, označený "A" informuje o datech z prvních 15 minut hodiny, druhý označený "B" o datech mezi 15 a 30 minutou hodiny, třetí sloupec "C" o třetí čtvrthodině a čtvrtý "D" o poslední čtvrthodině v hodině. Znak "." znamená, že čtvrthodinová data nebyla k dispozici, znak "%" znamená, že data byla dodána od operačního centra, ale nebyla odeslána, jiný znak znamená zpoždění v odeslání čtvrthodinových dat do datového centra - znak má stejný význam jako v poslední části skupiny sloupců - tj. zpoždění v odeslání v tříminutách, vyjádřené číselněznakovou řadou.

V případě, že stanice pořizuje real-time data, následuje oddělující sloupec se znaky "<". V části skupiny sloupců, která má proměnnou délku, představují jednotlivé sloupce NTRIP castery (počítače, které v reálném čase distribuují RTCM data). Čtyřpísmenné zkratky názvů NTRIP casterů jsou napsány svisle v záhlaví sloupců. Na průsečíku sloupce a řádku je znak, který charakterizuje stav real-time dat během testu provedeného v dané hodině. Znak "." znamená, že real-time data nebyla k dispozici, znak "|" znamená, že přijatá data nejsou ve formátu RTCM, znak "+" znamená, že byla přijata data ve formátu RTCM, ale množství dat bylo během testu nižší než by mělo být (např. kvůli problémům s přenosovou trasou). Znak "*" znamená, že real-time RTCM data jsou v pořádku.

Pak následuje oddělující sloupec se znaky ">". V poslední části skupiny sloupců, která má proměnnou délku, představují jednotlivé sloupce datová centra, do kterých je daný soubor odesílán. Čtyřpísmenné zkratky názvů datových center jsou svisle zapsány v záhlaví sloupců. Na průsečíku sloupce a řádku je uveden znak, který charakterizuje s jakým zpožděním byla data do datového centra poslána. Zpoždění je vyjádřeno v jednotkách tří minut (1 představuje zpoždění 1, 2 nebo 3 minuty). Pro označení je použita alfanumerická řada. Nula představuje zpoždění menší jak jedna minuta. Tečka představuje neodeslaná nebo chybějící data.

*********
*    *           VVBB GBBBBCCaa            VVVB GGBBIIBBCaa          J GIIBBCaa         VB GBBBBaa     V Gaa        VV GCaa          V GCaa     Gaa      VVVB GBBBBCaav        VV Gaa      VV GCaa
* GOPOC *     GOPE    EEKK OEEKKZZlr      GOP6     EEEK OOEEGGKKDlr     GOP7    A OGGKKDlr    KUNZ   EK OEEKKlr  LYSH E Olr   PLZN   EE OZlr    POL1    E OZlr  PRUH Olr   TUBO  EEEK OEEKKZlru    UPOL   EE Olr  VSBO  EE OZlr
*    *           SSGG PVVGiEElc            SSSG PPVVNNGiDlc          X PNNGiDlc         SG PVVGelc     S Plc        SS PElc          S PElc     Plc      SSSG PVVGeElct        SS Plc      SS PElc
********* aOOgrsecNGLWMM ABCD 32ei c23i3P3D3 aOOgrsejciNGHLWMM ABCD 32bm c32323i33D3 aOOgrejcNGLMM ABCD A c23i33Dh aOOgrsejcNGLWMM Oe c23e3Dh aOOgrNG O cD3 aOOgrsejcNGMM 23 cPDh aOOgrsejciNGLWYMM O cPD3 aOOgrNG cD3 aOOgreNGMM 23be c23e3PD3 aOOgrsejcNGLMM 23 cDh aOOgrNGMM 23 cPD3
 3min=1 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Aktualizovano: 2019-01-22 16:33 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19-022-P W0097353++*+..[0000<+*++>223233.2 j0098650A3+****..[0000<**++>2 332333.3 V0097705++*00[0000<+> 111111 Y00A80505++*+00<**>122..2 H0088+*<*>11 b00A81804++00<++>122 W009725032+++++..<*>222 H0077+*>77 ..........<*|+*>.......  a00980704++*..<++>22 R0098+*00<**>222 19-022-P
19-022-O V0097352++++..[0000<+*++>223233.2 k009865192****+..[0000<**++>2 332333.3 V0088503++*00[0000<+> 111111 a00B80614++++00<**>122..2 H0067**<*>11 Z00B80602++00<++>122 V009725022+++++..<+>222 H0077**>77 P00A83**00<*|+*>LMM..MM  Y00A81502+++..<++>22 Q0098+*00<**>222 19-022-O
19-022-N T0087352++*+..[0000<++++>223233.2 g008865083+***+..[0000<**++>2 232333.3 Q0088503+**00[0000<+> 111111 V00A80513++*+00<**>122..2 F0067+*<*>11 V00A80502++00<++>111 S008625022++*++..<*>222 G0077+*>77 O00983**00<*|+*>LMM..MM  V00981502++*..<++>22 P0088+*00<**>222 19-022-N
19-022-M U0087352++++..[0000<+*++>223233.2 h008766083***++..[0000<**++>2 232333.3 R0087503+*+00[0000<+> 111111 V00880614++++00<**>122..2 G0067**<*>11 W00880603++00<++>111 T007624022+++++..<*>222 G0066**>77 M00784**00<*|+*>LMM..MM  V00871603+++..<++>22 O0087**00<**>222 19-022-M
19-022-L U0076363++*+..[0000<..++>29.2.3.2 i007866083+***+..[0000<..++>2 8.233..3 S0077604+**00[0000<+> 111111 U00A80604++*+00<**>19...2 H0077+*<*>11 W00970603++00<++>111 U007626032++*++..<*>222 G0076+*>77 M00973**00<*|+*>LMM..MM  V00870603++*..<++>22 O0097+*00<**>222 19-022-L
19-022-K W0077363++*+..[0000<..++>223233.2 i008767084*****..[0000<+*++>2 332333.3 U0080703++*00[0000<+> 111111 V00970704++*+00<**>122..2 H0076**<.>11 X00970803++00<++>111 U007516032++*++..<*>222 H0077**>RR M00874**00<...*>LU...MM  X00870703++*..<..>22 Q0097++00<**>222 19-022-K
19-022-J X0086364++*+..[0000<..++>29.2.3.2 j008767094+****..[0000<...+>2 8.233..3 W0087905++*00[0000<+> 333333 W00A70705++*+00<.*>19...2 J0096+*<*>11 Y00A70804++00<..>111 X008527042++*++..<.>222 I0097+*>ll N00973**00<*|+*>LMM..MM  Y00870803++*..<++>22 R0097+*00<+*>222 19-022-J
19-022-I X0096354++++..[0000<..++>223233.2 k0097650B4*****..[0000<...+>2 332333.3 X0096706++*00[0000<+> 122222 Y00A80606++++00<**>122..2 I0087**<*>11 Y00A80704++00<++>111 W008615032+++++..<*>222 H0096**>77 N00A83**00<**+*>LU...MM  X00A70604+++..<++>22 Q00A7**00<**>222 19-022-I
19-022-H Y0096354++++..[0000<..++>29.2.3.2 m0097660B4+****..[00..<**++>2 8.222..3 Y0096805+++00[0000<+> 333333 Y00A70606++++00<**>19...2 I0097+*<+>11 Z00A70705++00<++>111 X008725042+++++..<*>222 I0096+*>77 O00B73**00<*|+*>LMM..MM  b00C70704+++..<++>22 S00A7++00<**>222 19-022-H
19-022-G W0096342++++..[0000<..++>223233.2 k0098640A3*****..[000.<...+>2 232223.3 W0097703+++00[0000<+> 333333 Y00B80514++++00<.*>122..2 J0096**<+>11 a00B80703++00<..>122 W009714022+++++..<.>222 I0097**>77 P00A83**00<*|+*>LU...MM  Y00A80603+++..<++>22 R0098+*00<..>222 19-022-G
19-022-F U00B7332++++..[0000<..++>29.2.3.2 i00B8630A2+****..[000.<**++>2 8.222..3 V00B7603++*00[0000<+> 333333 V00B80303++++00<**>19...2 J00A7+*<*>11 Y00B80503++00<++>112 U00A514021+++++..<*>222 J00A6+*>77 P00B83**00<*|+*>LMM.NMM  X00B80504+++..<++>22 Q00B8+*00<**>222 19-022-F
19-022-E W00A6323++++..[0000<+*++>223233.2 k00C7630B2****+..[0000<**++>2 342334.4 X00B6605++*00[0000<+> 333333 W00C80404++++00<**>122.22 J00A7**<*>11 Y00C80503++00<++>122 W00A624041+++++..<*>222 I00A6**>77 P00B73**00<*|+*>LU...MM  Y00C70503+++..<++>22 P00B7**00<**>222 19-022-E
19-022-D W00B6353++++..[0000<++++>223233.2 j00B7650B2+***+..[000.<**++>2 232223.3 V00B7604++*00[0000<+> 111111 W00B80503++++00<**>122.22 K00A7+*<+>11 X00B80603++00<++>111 W00B725031+++++..<*>222 J00B7+*>77 P00B83**00<*|+*>LMM.MMM  W00B70603++*..<++>22 P00B7+*00<**>222 19-022-D
19-022-C X00B8353++++..[0000<+*++>223233.2 l00B8650B2***++..[0000<**++>2 232333.3 W00B8604+++00[0000<+> 333333 X00B80603++++00<**>122..2 I0088**<.>11 Y00B80603++00<++>122 W00B725031+++++..<*>222 J00B7**>77 P00B84**00<...*>LMM.MMM  X00B80603+++..<..>22 Q00B8**00<**>222 19-022-C
19-022-B Y00A6353++*+..[0000<..++>29.2.3.2 m00B7660B2+***+..[0000<...+>2 8.233..3 W00A6604++*00[0000<+> 333333 Y00D80703++*+00<.+>19...2 H0076+*<*>11 a00C80703++00<..>122 W00A615031++*++..<.>222 H0087+*>77 O00B83**00<*|+*>LMM..MM  a00C70703++*..<++>22 R0097++00<..>222 19-022-B
19-022-A X0096363++++..[0000<.+++>223233.2 k0097670B1+***+..[0000<**++>2 332333.3 X00A6704++*00[0000<+> 333333 Y00A80704++*+00<**>122..2 H0096**<*>11 b00B80903++00<++>122 X009617031++*++..<*>222 H0096**>77 O00A83**00<*|+*>LU...MM  a00981804++*..<++>22 R0097++00<**>222 19-022-A
19-021-0 W0075342****00[  <  >66778  7 j007664081*****00[  <  >899A8A9B9 9 V0076502***00[  < >BBCBCC B W00870502****..< >CDEDF D I0076**< >1 1 Y00870602**00< >F F W006514021*****..< >F F H0065**>9 9 N00763**00<  >PQRRS RS Y00860502***..< >I I Q0076**%0< >2 2 19-021-0
19-021-X W0096364++++..[0000<+*++>29.3.3.3 k0096660C1+***+..[0000<|*++>2 8.2D3..4 W0096805++*00[0000<+> 333433 X00A70614++++00<.*>12...2 H0087+*<+>11 Z00A80804++00<..>122 W007717031+++++..<.>222 F0076+*>99 O00A73**00<*|+*>LMM..MM  Z00A70803++*..<++>22 Q0077+*00<**>222 19-021-X
19-021-W T0078341++++..[0000<..++>29.2.3.2 h008866092+****..[0000<...+>2 8.233..3 T0088802+*+00[0000<+> 333333 V00880612++++00<**>19...2 H0077**<*>11 W00980802++00<++>111 T007726021+++++..<*>222 G0077**>77 N00994**00<*|+*>LM...MM  V00981701+++..<++>22 O0077+*00<**>222 19-021-W
19-021-V R0077351+*++..[0000<..++>223233.2 f0078650A2+**++..[0300<...+>2 232333.3 Q0077702+*+00[0000<+> 111111 U00880602++++00<**>122..2 G0067+*<+>11 V00980702++00<..>111 S007726022+++++..<*>222 F0066+*>77 L00883**00<*|+*>LU...MM  W00881703+++..<++>22 L0078+*00<..>222 19-021-V
19-021-U U0086342++++..[0000<..++>223233.2 g008765083+****..[000.<**++>2 232223.3 S0086603+**00[0000<+> DD2222 V00980504++++00<**>122..2 G0067**<.>11 W00980602++00<++>111 T008615012+++++..<*>222 G0075**>77 M00874**00<...*>LMM.MMM  W00971603++*..<..>22 M0087+*00<**>222 19-021-U
19-021-T V0086353++*+..[0000<..++>223233.2 h008767083+***+..[0000<...+>3 45C44..5 U0086704++*00[0000<+> 343443 V00970703++*+00<.*>122..2 H0067+*<*>11 X00980703++00<..>111 V008616042++*++..<.>222 G0077+*>77 N00973**00<*|+*>LMM..MM  V00970703++*..<++>22 M0087+*00<+*>222 19-021-T
19-021-S W0098363++++..[0000<+*++>223233.2 i009866092+****..[0000<...+>3 343334.4 U0098704++*00[0000<+> 111111 V00980603++*+00<**>122..2 I0088**<*>11 X00980803++00<++>111 W009725032++*++..<*>222 I0088**>77 N00883**00<*|+*>LMM..MM  X00981803++*..<++>22 O0098+*00<+*>222 19-021-S
19-021-R X0097363++++..[0000<+*++>29.2.3.2 j0098660A2+****..[0000<**++>2 832333.3 W0097704+++00[0000<+> 343443 X00980604++++00<**>19...2 I0088+*<*>11 a00A80903++00<++>122 W009726042+++++..<*>222 I0097+*>77 O00983**00<*|+*>LMM..MM  Z00971803++*..<++>22 P0098+*00<**>222 19-021-R
19-021-Q Z0098463++++..[0000<+*++>29.2.3.2 m0098660B2+****..[0000<**++>2 8.233..3 X0098704++*00[020C<+> 343443 Z00A80703++++00<**>19...2 H0078**<+>11 b00A80704++00<++>222 X008716042+++++..<*>222 G0077**>77 O00A73**00<*++*>LU...MM  b00A81704++*..<++>22 Q0098+*00<**>222 19-021-Q
19-021-P Y0097464++++..[0000<+*++>223233.2 l0097660B2+***+..[0000<**++>2 332333.3 Y0097706++*00[0000<+> 122222 a00A80606++++00<**>122..2 I0088+*<*>11 c00A81705++00<++>LMM Z009726042+++++..<*>222 H0077+*>77 O00A93**00<*|+*>LU...MM  a00981705++*..<++>22 R0098+*00<**>222 19-021-P
19-021-O W0097362++++..[0000<+*++>223233.2 l0098660A2+***+..[0000<**++>2 332333.3 X0088903++*00[0000<+> 333333 a00B80613++++00<**>122..2 I0078**<*>11 b00B80802++00<++>122 W009716022+++++..<*>222 H0077**>77 P00A83**00<*|+*>LMM..MM  a00A91702++*..<++>22 R0098+*00<**>222 19-021-O
19-021-N S0077351++++..[0000<+*++>29.2.3.2 g008765083+***+..[0000<**++>2 8.233..3 R0087503++*00[0000<+> 111111 V00A80512++++00<**>19...2 G0067+*<*>11 W00A80602++00<+.>111 U008617022++*++..<*>222 F0076+*>77 N00883**00<*|+*>LMM..MM  W00980602++*..<++>22 Q0088+*00<**>222 19-021-N
19-021-M S0075352++++..[0000<+*++>223233.2 d008765083*****..[0000<**++>2 242D34.4 P0086503+**00[0000<+> 122222 T00870514++*+00<**>122.22 G0077**<+>11 U00870603++00<++>111 T006526022++*++..<*>222 F0066**>77 L00764**00<*|+*>LU...MM  U00870603++*..<++>22 O0086+*00<**>222 19-021-M
19-021-L S0075353++*+..[0000<+*++>223233.2 h007667083+***+..[0000<**++>2 232333.3 S0076704++*00[0000<+> 111111 V00A70704++*+00<**>122..2 G0077+*<*>11 W00970803++00<++>122 S007516032++*++..<*>222 F0076+*>77 M00873**00<*|+*>LMM..MM  V00960703++*..<++>22 P0096+*00<**>222 19-021-L
19-021-K U0086353++*+..[0000<+*++>223233.2 g009766084*****..[0000<**++>2 232333.3 S0097704++*00[0000<+> 111111 T00970604++*+00<**>122..2 H0086**<*>11 W00970803++00<++>111 U007526032++*++..<*>222 G0076**>77 M00873**00<*|+*>LMM..MM  U00870603++*..<++>22 P0097++00<**>222 19-021-K
19-021-J V0086353++*+..[0000<+*++>29.2.3.2 i008766094+****..[00%.<**++>2 8.222..3 T0087704++*00[0000<+> 111111 W00970604++*+00<**>19...2 K00A7+*<*>11 X00A70703++00<++>111 W008726042++*++..<*>222 I0097+*>77 N00973**00<*|+*>LMM.MMM  X00870603++*..<++>22 Q0097+*00<**>222 19-021-J
19-021-I Z0098354++*+..[0000<+*++>29.2.3.2 n0098660C4*****..[00..<**++>2 8.222..3 X0098706++*00[0000<+> C33333 Y00A80506++*+00<**>19...2 J0097**<*>11 Z00A80605++00<++>122 Y009716042+++++..<*>222 H0076**>77 N00A83**00<*|+*>LU...MM  Y00A70605+++..<++>22 R00A7+*00<**>222 19-021-I
19-021-H Z0097345++++..[0000<+*++>223233.2 l0098650A4+****..[00%0<**++>2 332333.3 Y0097606++*00[0000<+> C43443 Z00A80506++++00<**>122..2 J0097+*<*>11 b00A80705++00<++>122 Z008726042+++++..<*>222 I0087+*>77 P00A83**00<**+*>LU...MM  b00A80705+++..<++>22 S0098+*00<**>222 19-021-H
19-021-G Y0097353++++..[0000<+*++>29.2.3.2 k0098650A3*****..[0000<**++>2 8.233..3 Y0097705++*00[0000<+> 333333 a00B80515++++00<**>19...2 K00A7**<*>11 a00B70604++00<++>122 X009714032+++++..<*>222 I0097**>77 P00A83**00<**+*>LMM..MM  a00B80604++*..<++>22 R0098+*00<**>222 19-021-G
19-021-F W00B7343++++..[0000<+*++>29.2.3.2 j00B8640A2+****..[0000<**++>2 832333.3 X00B8704+++00[0000<+> 343433 Y00B80504++++00<**>192.22 K00B7+*<*>11 Y00B80604++00<++>112 W00B715031+++++..<*>222 J00A7+*>77 P00B84**00<*|+*>LU...MM  Z00B80604+++..<++>22 S00B8+*00<**>222 19-021-F
19-021-E X00A6344++++..[0000<+*++>223233.2 j00C7640A2*****..[000.<**++>2 232223.3 Y00B7705+++00[0000<+> 333333 X00C80504++++00<**>122.22 K00B7**<*>11 Z00C80604++00<++>122 W00A625041+++++..<*>222 J00A6**>77 P00B73**00<*|+*>LU...MM  a00C80604+++..<++>22 R00B7**00<**>222 19-021-E
19-021-D X00B6344++++..[0000<+*++>223233.2 k00B7650B2+****..[0200<**++>2 232333.3 Y00B7805++*00[0300<+> 343443 X00B80604++*+00<**>122.22 K00A8+*<*>11 Y00B80704++00<++>111 W00B615041+++++..<*>222 J00B7+*>77 P00B84**00<*|+*>LMM.NMM  Y00B70704++*..<++>22 S00B7+*00<**>222 19-021-D
19-021-C X00B7354++++..[0000<+*++>223233.2 k00B7660B2*****..[0000<**++>2 232333.3 Y00B7805++*00[0000<+> 333333 W00B70504++++00<**>122.22 J00B7**<*>11 Y00B70704++00<++>111 X00B726041+++++..<*>222 J00B7**>77 O00B73**00<*|+*>LMM.MMM  Y00B70704+++..<++>22 S00B7++00<**>222 19-021-C
19-021-B W00A6343++++00[0000<+*++>283233.2 n00B7650D2+***+..[0000<**++>3 453445.5 W00A7604++*..[0000<+> 2D2.22 Y00D80604++++00<**>12...2 J00A7+*<*>11 Z00C80603++00<++>122 W009715031+++++..<*>222 H0087+*>77 O00B73**00<*|+*>LMM.MMM  Z00C80503++*..<++>22 R0097+*00<**>222 19-021-B
19-021-A W0097353++++..[0000<+*++>223233.2 j0097650D1+****..[0000<**++>2 232333.3 W0097704++*00[0000<+> 333333 W00A80604++++00<**>122.22 J00A8**<*>11 Z00B80703++00<++>122 V009715031+++++..<*>222 I0097**>77 O00A83**00<*|+*>LM...MM  Z00981704++*..<++>22 P0097+*00<**>222 19-021-A
19-020-0 W0075331****00[  <  >66778  7 j007654071*****00[  <  >899A8A9B9 9 V0076502***00[  < >BBBBCB B X00870402****00< >CDEDE D J0076**< >1 1 Y00860401**00< >F F W006413021*****..< >F F H0065**>9 9 N00763**00<  >PQRRS RS Y00860501***..< >I I P0076**%0< >2 2 19-020-0
19-020-X V0087343++++..[0000<+*++>29.3.3.3 k0088650D1+***+..[0000<...+>3 8.343..4 V0087704++*00[0000<+> 333333 X00A80514++++00<.*>12...2 J0098+*<*>11 Y00A80603++00<..>122 T007725031++*++..<.>222 G0077+*>99 O00A83**00<**+*>LMM.MMM  Y00A81603++*..<++>22 P0078+*00<..>222 19-020-X
19-020-W S0077331+*++..[0000<..++>223233.2 f008764072+***+..[000%<+*++>2 232223.3 S0087502+**00[0000<+> 111111 T00880512+*++00<**>122..2 H0088**<.>11 T00980401+*00<++>111 Q008713021+*+++..<*>222 G0066**>77 N00993**00<*|+*>LM...MM  U00981601+**..<++>22 O0088+*00<**>222 19-020-W
19-020-V Q0077341+*++..[0000<..++>223233.2 c007764072+***+..[0N00<...+>3 343334.4 P0077602+**00[0000<+> 111111 T00880502++*+00<.*>122.22 G0078+*<.>11 U00980501+*00<..>111 Q007523012+++++..<.>222 F0076+*>77 L00883**00<...*>LMM..MM  U00881602+**..<..>22 M0078+*00<**>222 19-020-V
19-020-U S0086342++++..[0000<..++>29.2.3.2 e008764083*****..[7000<**++>3 843334.4 R0087603+**00[0000<+> 111111 S00A80403+*++00<.*>19...2 H0087**<+>11 U00980602++00<..>111 S008615012+++++..<.>222 F0076**>77 M00873**00<**+*>4454.44  T00971602+**..<++>22 L0087+*00<**>222 19-020-U
19-020-T T0086342++++..[0000<..++>223233.2 f008755083+****..[0000<...+>2 342334.4 S0086703+**00[0000<+> 111111 U00970502++*+00<**>122..2 I0088+*<.>11 W00980702++00<++>111 T008615032++*++..<*>222 F0077+*>77 M00974**00<...*>LU...MM  U00971602++*..<..>22 N0086+*00<**>222 19-020-T
19-020-S W0097372++*+..[0000<..++>223233.2 i009868082+****..[0000<**++>2 342334.4 T0098803++*00[0000<+> 333333 V00980802++*+00<.*>122.22 I0098**<*>11 X00980802++00<.+>111 X009718022+++++..<.>222 H0097**>77 L00973**00<**+*>LMM..MM  W00970902++*..<++>22 Q0097+*00<**>222 19-020-S
19-020-R X0097372++++..[0000<..++>223233.2 j009867092+****..[0000<...+>2 332333.3 U0097703+**00[0000<+> 111111 X00980803++++00<+*>122..2 J0097+*<.>11 Y00980703++00<..>111 Y009728032+++++..<.>222 I0097+*>77 N00973**00<...*>LMM.NMM  Z00981803+++..<..>22 R0097+*00<..>222 19-020-R
19-020-Q a0097373++*+..[0000<..++>223233.2 m0098680A2+****..[0000<...+>2 3.C33..4 Y0098904++*00[0000<+> 343443 a00A80804++*+00<.*>122.22 J0088**<*>11 b00A90803++00<..>122 Y009817032++*++..<.>222 H0078**>77 P00A93**00<*|+*>LMM.MMM  b00A81803++*..<++>22 R0098+*00<..>222 19-020-Q
19-020-P Y0097363++*+..[0000<+*++>223233.2 m0098670B2+***+..[0000<**++>2 342334.4 W0097705++*00[0000<+> 333333 a00A80704++*+00<**>122..2 J0098+*<*>11 a00A81604++00<+.>122 X009726032++*++..<*>222 H0078+*>77 O00A93**00<*|+*>LMM.NMM  X00981604++*..<++>22 Q0098+*00<*.>222 19-020-P
19-020-O V0097362++++..[0000<..++>223233.2 l0097660A2+***+..[0000<..++>2 332333.3 U0087604++*00[0000<+> 122222 Z00B80714++++00<**>122..2 J0097**<*>11 Z00B80703++00<++>122 V009616032+++++..<*>222 G0077**>77 O00A73**00<*|+*>LMM..MM  Y00A71603++*..<++>22 P0097+*00<+*>222 19-020-O
19-020-N U0086362++*+..[0000<..++>223233.2 i0087660A3+***+..[0000<...+>2 232333.3 R0086603++*00[0000<+> 111111 X00A70713++*+00<+*>122..2 I0097+*<*>11 W00A70702++00<..>111 T007616022++*++..<.>222 F0076+*>77 M00874**00<*|+*>LMM..MM  W00970602++*..<++>22 P0087+*00<.+>222 19-020-N
19-020-M S0085362++++..[0000<..++>29.2.3.2 f008666083*****..[0000<...+>2 8.233..3 Q0086603++*00[0000<+> 111111 T00870603++++00<*+>19...2 I0086**<*>11 T00870602++00<++>111 R006416022++*++..<*>222 G0065**>77 L00773**00<*|+*>LMM..MM  T00861602+++..<++>22 N0087**00<*+>222 19-020-M
19-020-L S0076352++++..[0000<+*++>223233.2 g007666083+****..[0000<**++>2 232333.3 Q0076603+**00[0000<+> 111111 T00A60603++++00<**>122..2 I0086+*<*>11 U00960602++00<++>111 R006615022+++++..<*>222 F0076+*>77 M00873**00<*|+*>LU...MM  S00960502++*..<++>22 M0096+*00<**>222 19-020-L
19-020-K U0087352++*+..[0000<+*++>223233.2 h008766084*****..[000.<**++>2 232D23.3 S0087703++*00[0000<+> C22222 T00970604++*+00<**>122..2 H0097**<*>11 U00970603++00<++>111 U008515032++*++..<*>222 G0076**>77 L00874**00<*|+*>LMM..MM  T00870603++*..<++>22 M0096**00<**>222 19-020-K
19-020-J W0087363++++..[0000<+*++>223233.2 j008867094+****..[000.<**++>2 232223.3 U0088704++*00[0000<+> 333333 W00A80604++*+00<**>122..2 J00A6+*<+>11 W00A70603++00<++>111 W008626042+++++..<*>222 H0087+*>77 N00973**00<*|+*>LMM..MM  W00870604++*..<++>22 P0097+*00<**>222 19-020-J
19-020-I Z0098364++++..[0000<+*++>29.2.3.2 m00A8570A4*****..[00%0<**++>2 8.233..3 Y0098805++*00[0000<+> 333333 Z00A80805++*+00<**>19...2 J0098**<*>11 a00A80903++00<++>122 Y008717032++*++..<*>222 H0087**>77 N00A73**00<**+*>LMM..MM  Z00A80603++*..<++>22 S00A8++00<**>222 19-020-I
19-020-H a0097364++++..[0000<++++>223233.2 n0098660A4+****..[0000<**++>2 332333.3 Y0097606++*00[0000<+> 333333 a00A80605++++00<**>122.22 K0097+*<*>11 c00A90705++00<++>122 b009827042+++++..<*>222 I0087+*>77 O00A83**00<*|+*>LU...MM  b00A80605+++..<++>22 S0098+*00<**>222 19-020-H
19-020-G X0097343++++..[0000<+*++>223233.2 m0098660B3****+..[0000<**++>2 332333.3 W0098604++*00[0000<+> 333333 a00B80615++++00<**>122.22 K00B6**<+>11 c00C80704++00<++>122 Z00A725032+++++..<*>222 J0097**>77 P00B83**00<*|+*>LMM.MMM  b00B80703+++..<++>22 S00A8+*00<**>222 19-020-G
19-020-F X00B7343++++..[0000<+*++>223233.2 j00B8640A2+****..[0000<**++>2 232333.3 W00B7504+++00[0000<+> 111111 Z00B80504++++00<**>122.22 K00B7+*<*>11 b00B80704++00<++>122 X00B614031+++++..<*>222 J00B6+*>77 O00B74**00<*|+*>LMM.MMM  b00B80605++*..<++>22 Q00B7+*00<**>222 19-020-F
19-020-E Y00A6336++++..[0000<+*++>223233.2 k00B7650A2*****..[0000<**++>2 232333.3 Y00A6507++*00[0000<+> 333333 a00C80506++++00<**>122.22 K00B7**<+>11 c00C80706++00<++>122 Y00A514061+++++..<*>222 J00A6**>77 O00B63**00<*|+*>LMM.MMM  c00C80606+++..<++>22 Q00B7**00<**>222 19-020-E
19-020-D Z00B6355++++..[0000<+*++>223233.2 k00B7650B2+****..[0000<**++>2 232333.3 X00B6606++*00[0000<+> 333333 Y00B80605++++00<**>122.22 K00A7+*<*>11 b00B80805++00<++>122 a00B727051+++++..<*>222 J00B7+*>77 O00B73**00<**+*>LMM.MMM  b00B70805++*..<++>22 R00B7+*00<**>222 19-020-D
19-020-C Z00B7364++++..[0000<+*++>223233.2 l00B7660C2+****..[0000<**++>2 232333.3 Y00B7805++*00[0000<+> 333333 X00B70604++++00<**>122..2 J00A7**<*>11 b00B70804++00<++>122 Z00B627041+++++..<*>222 I00A7**>77 O00B73**00<*|+*>LMM..MM  a00B70804++*..<++>22 R00B6*+00<**>222 19-020-C
19-020-B Y00A7354++++..[0000<+*++>283233.2 o00B8660E2++**+..[0000<**++>2 232333.3 Y00A8805++*00[0000<+> 333333 Y00D80604++++00<**>12...2 K0098+*<*>11 c00C80904++00<++>122 Y009716041+++++..<*>222 H0087+*>77 P00A83**00<*|+*>LMM..MM  c00C80804++*..<++>22 Q0097+*00<**>222 19-020-B
19-020-A Y0098354++++..[0000<+*++>223233.2 m0099650E1+***+..[0000<**++>2 232333.3 Z0098805++*00[0000<+> 333333 a00A90605++*+00<**>122..2 J00A8**<*>11 d00A90904++00<++>122 Y009826041++*++..<*>222 I0087**>77 O00A93**00<*|+*>LM...MM  c00A90805++*..<++>22 R0099+*00<**>222 19-020-A
19-019-0 V0075331****00[  <  >6R778  7 j007664071*****00[  <  >899A8A9B9 9 U0076502***00[  < >BBBBCB B W00870401****..< >CDEDE D J0076**< >1 1 Y00870401**00< >F F V006513021*****..< >F F H0065**>9 9 N00863**00<  >PQRRS RS X00860402***..< >I I P0076**%0< >2 2 19-019-0
19-019-X X0088364++++..[0000<+*++>29.3.3.3 m0088660E1+***+..[0000<**++>3 9.333..4 X0088805++*00[0000<+> 333333 Y00A90615++++00<**>12...2 I0087+*<+>11 a00A80703++00<++>122 V007527041+++++..<*>222 G0078+*>99 O00A83**00<*|+*>LMM.MMM  a00A80704++*..<++>22 R0078+*00<**>222 19-019-X
19-019-W T0078341+*++..[0000<+*++>29.2.3.2 h008865092+***+..[0000<**++>2 8.233..3 T0088602+**00[0000<+> C43433 V00880611++++00<**>19...2 I0087**<*>11 V00980601++00<++>111 S008624021+++++..<*>222 G0067**>77 N00883**00<*|+*>LM...MM  V00981601+++..<++>22 P0088+*00<**>222 19-019-W
19-019-V Q0077341+*++..[0000<+*++>223233.2 c007764092+***+..[0000<*+++>2 232333.3 O0077602+**00[0000<+> 111111 S00870401++++00<**>122.22 G0077+*<+>11 S00970502+*00<++>111 P007624022+++++..<*>222 F0077+*>77 L00883**00<*|+*>LU...MM  T00881502+*+..<++>22 M0077+*00<*+>222 19-019-V
19-019-U R0086332+*++..[0000<+*++>223233.2 e008764073****+..[0000<**++>2 232333.3 Q0086503+**00[0000<+> 111111 S00980402++*+00<**>122..2 H0087**<*>11 T00980402++00<++>111 Q008613022+++++..<*>222 F0075**>77 L00774**00<*|+*>LMM..MM  S00981402++*..<++>22 M0087**00<**>222 19-019-U
19-019-T R0086332+*++..[0000<+*++>223233.2 d009764073+***+..[0000<**++>2 242D34.4 Q0086503+**00[0000<+> 111111 S00980402+*++00<**>122..2 I0087+*<+>11 T00980502++00<++>111 R008713022+++++..<*>222 G0077+*>77 M00973**00<*|+*>LMM..MM  T00971402+**..<++>22 N0087+*00<**>222 19-019-T
19-019-S T0098442++++..[0000<+*++>223233.2 e009864072*****..[0000<**++>2 232333.3 S0098603+**00[0000<+> 111111 T00980402+*++00<**>122..2 I0097**<*>11 W00980702++00<++>111 U009725022+++++..<*>222 I0097**>77 M00973**00<*|+*>LMM..MM  W00981702++*..<++>22 O0097+*00<**>222 19-019-S
19-019-R V0097352++*+..[0000<+*++>223233.2 i0098650A2+****..[0000<**++>2 332333.3 V0097703++*00[0000<+> 122222 U00980502+**+00<**>122.22 J0098+*<*>11 X00990802++00<++>111 W009726032++*++..<*>222 I0097+*>77 O00983**00<*|+*>LMM..MM  X00981802++*..<++>22 Q0097+*00<**>222 19-019-R
19-019-Q U0097342++++..[0000<++++>223233.2 h0097650A2*****..[0000<**++>2 332333.3 T0097603++*00[0000<+> CD2322 W00A70502++++00<**>122..2 J0097**<*>11 a00A80703++00<++>122 V009727022+++++..<+>222 G0077**>77 O00A83**00<*|+*>LMM..MM  X00A71702++*..<++>22 P0097**00<**>222 19-019-Q
19-019-P V0097463++*+..[0000<+*++>223233.2 i0098660B2+****..[0000<**++>2 332333.3 T0097704++*00[0000<+> 111111 X00A80604++*+00<**>122..2 J0096+*<*>11 Z00A71703++00<++>122 W009616032+++++..<*>222 H0077+*>77 O00773**00<*|+*>LMM..MM  X00981703++*..<++>22 Q0098+*00<**>222 19-019-P


Zpět
Poslední změna 22.I.2019 16:33 Webmaster