Kontrola provozu stanic sítě

Zpět


Přehledy kvality dat, jejich odeslání do datových center a generování real-time dat

Přehledy zobrazují jednak kvalitu jednotlivých hodinových souborů, jednak kdy byla která data odeslána do datových center a jednak zda jsou poskytována real-time data. Řádky v přehledech se vztahují k hodinám, ve kterých byla data pořízena resp. odesílána (hodiny označeny rokem, dnem v roce a písmenem - "a" obsahuje data od 00:00:00 do 00:59:59 apod., celodenní data mají místo písmene znak nula "0"). Zobrazeno je posledních 72 hodin.

Skupiny sloupců představují jednotlivé stanice, jejichž označení jsou uvedena v hlavičce. První část skupiny sloupců (před znakem < resp. > ) popisuje kvalitu dat ve tvaru "aOOgrsejcNGHLQMM" (neaktivní písmena jsou vynechána, např. není uvedena informace o meteorologických datech, pokud nejsou na stanici měřena):
- ve sloupci pod "a" je průměrný počet družic v souboru - pro vyjádření je použita řada alfanumerických znaků (posloupnost 1,2,3,...,9,A,B,C,...,Y,Z,a,b,c,...,y,z,*),
- ve sloupcích "OO" je počet chybějících epoch v RINEXovém souboru s observacemi - "00" značí, že žádná epocha nechybí, alfanumerický znak za "-" indikuje počet chybějících epoch, znak za "+" značí počet přebývajících epoch a znak za "%" vyjadřuje poměr počtu epoch vůči správnému počtu epoch v desítkách procent v alfanumerických znacích,
- ve sloupci "g" je pomocí alfanumerického znaku vyjádřen minimální počet družic systému GPS NAVSTAR v jedné epoše,
- ve sloupci "r" je obdobná informace pro družice systému GLONASS,
- ve sloupci "s" je totéž pro geostacionární družice vysílající navigační signál (SBAS),
- ve sloupci "e" je tatáž informace pro družice systému Galileo,
- ve sloupci "j" je stejná informace pro družice systému QZSS,
- a nakonec ve sloupci "c" je shodná informace pro družice systému BeiDou,
- sloupec označený "N" obsahuje počet navigačních zpráv v navigačním RINEX souboru pro systém GPS NAVSTAR vyjádřený znaky: "*" - navigačních zpráv je více jak družic v souboru, "+" - navigačních zpráv je méně jak družic v souboru, "." - navigační soubor chybí,
- sloupec "G" informuje o navigačním RINEX souboru pro systém GLONASS - význam znaku je stejný jako pro navigační soubor systému GPS NAVSTAR,
- sloupec "H" informuje o navigačním RINEX souboru pro geostacionární družice - význam znaku je obdobný jako pro GPS NAVSTAR,
- sloupec "L" informuje o navigačním RINEX souboru pro systém Galileo (se stejným významem znaku),
- sloupec "Q" informuje o navigačním RINEX souboru pro systém QZSS (se stejným významem znaku),
- ve sloupcích "MM" je počet chybějících epoch v RINEXovém souboru s meteorologickými daty - význam znaků je stejný jako ve sloupcích "OO".

V případě, že stanice odesílá též data v 15-minutových intervalech, následuje oddělující sloupec se znaky "[". Následuje skupina čtyř sloupců - první sloupec, označený "A" informuje o datech z prvních 15 minut hodiny, druhý označený "B" o datech mezi 15 a 30 minutou hodiny, třetí sloupec "C" o třetí čtvrthodině a čtvrtý "D" o poslední čtvrthodině v hodině. Znak "." znamená, že čtvrthodinová data nebyla k dispozici, znak "%" znamená, že data byla dodána od operačního centra, ale nebyla odeslána, jiný znak znamená zpoždění v odeslání čtvrthodinových dat do datového centra - znak má stejný význam jako v poslední části skupiny sloupců - tj. zpoždění v odeslání v tříminutách, vyjádřené číselněznakovou řadou.

V případě, že stanice pořizuje real-time data, následuje oddělující sloupec se znaky "<". V části skupiny sloupců, která má proměnnou délku, představují jednotlivé sloupce NTRIP castery (počítače, které v reálném čase distribuují RTCM data). Čtyřpísmenné zkratky názvů NTRIP casterů jsou napsány svisle v záhlaví sloupců. Na průsečíku sloupce a řádku je znak, který charakterizuje stav real-time dat během testu provedeného v dané hodině. Znak "." znamená, že real-time data nebyla k dispozici, znak "|" znamená, že přijatá data nejsou ve formátu RTCM, znak "+" znamená, že byla přijata data ve formátu RTCM, ale množství dat bylo během testu nižší než by mělo být (např. kvůli problémům s přenosovou trasou). Znak "*" znamená, že real-time RTCM data jsou v pořádku.

Pak následuje oddělující sloupec se znaky ">". V poslední části skupiny sloupců, která má proměnnou délku, představují jednotlivé sloupce datová centra, do kterých je daný soubor odesílán. Čtyřpísmenné zkratky názvů datových center jsou svisle zapsány v záhlaví sloupců. Na průsečíku sloupce a řádku je uveden znak, který charakterizuje s jakým zpožděním byla data do datového centra poslána. Zpoždění je vyjádřeno v jednotkách tří minut (1 představuje zpoždění 1, 2 nebo 3 minuty). Pro označení je použita alfanumerická řada. Nula představuje zpoždění menší jak jedna minuta. Tečka představuje neodeslaná nebo chybějící data.

*********
*    *        VVBB GBBCaa         VVVB GBBIIBBCaa          J GIIBBCaa         VB GBBBBaa     V Gaa        VV GCaa      V GCaa     Gaa      VB GBBCaav        VV Gaa      VV GCaa
* GOPOC *    GOPE   EEKK OKEZlr    GOP6   EEEK OEEGGKKDlr     GOP7    A OGGKKDlr    KUNZ   EK OEEKKlr  LYSH E Olr   PLZN   EE OZlr  POL1  E OZlr  PRUH Olr  TUBO  EK OKEZlru    UPOL   EE Olr  VSBO  EE OZlr
*    *        SSGG PGVElc         SSSG PVVNNGiDlc          X PNNGiDlc         SG PVVGelc     S Plc        SS PElc      S PElc     Plc      SG PGVElct        SS Plc      SS PElc
********* aOOgrNGMM ABCD 23ei ci2PDh aOOgrseNGMM ABCD 32bm c2323i33Dh aOOgrejcNGLMM ABCD A c23i33Dh aOOgrsejcNGLWMM Oe c23e3Dh aOOgrNG O cDh aOOgrsejcNGMM 23 cPDh aOOgrNGMM O cPDh aOOgrNG cDh aOOgrNGMM Oe ce2PDh aOOgrsejcNGLMM 23 cDh aOOgrNGMM 23 cPDh
 3min=1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Aktualizovano: 2017-11-18 20:33 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17-322-T H0097+*00[0000<*+**>11111 N009704**00[0000<**++> 22122222 R0097403+*+00[0000<+> 222222 X00B82503++++..<**>233333 J0098+*<*>22 X00B81502++..<++>222 I0097+*..<*>222 .......>.. L00B8**00<**>12222  W00A81503+++00<++>22 K00A8+*00<||>222 17-322-T
17-322-S G0076**00[0000<****>11111 L008703**00[0000<**++> 22122222 O0097302+*+00[0000<+> 222222 V00981502++++..<**>233333 H0087**<*>22 V00981401++..<++>222 G0075**..<*>222 .......>.. K0088**00<**>12222  U00981401+*+00<++>22 I0088**-1<||>222 17-322-S
17-322-R F0086+*00[0000<****>11.11 K009703**00[0000<**++> ..122.22 N0097302+*+00[0000<+> 222222 T00981302++++..<**>2..3.3 I0087+*<*>22 U00A71402++..<++>222 G0076+*..<*>222 .......>.. J0097**00<**>12.22  S00971402+++00<++>22 I0087+*00<||>222 17-322-R
17-322-Q G-176**00[0000<****>11111 L008703**00[0000<+*++> 22122222 Q0087403+*+00[0000<+> 222222 X00A81504++++..<**>233333 I0087**<*>22 Y00A81503++..<++>222 F0076**..<*>222 .......>.. K00A8**00<**>12222  W00971503+++00<++>22 I0097**-1<||>222 17-322-Q
17-322-P H0088+*00[0000<****>11111 L008803**00[0000<**++> 22122222 P0088403+*+00[0000<+> 111111 U00881503++++..<**>233333 H0088+*<*>22 U00981502+*..<++>222 H0077+*..<*>222 .......>.. I0088**00<**>12222  S00871503+*+00<++>22 H0088+*-1<||>222 17-322-P
17-322-O H-177**00[0000<****>11111 N008804**00[0000<**++> 22122222 R0088403+**00[0000<+> 222222 X00B91503++*+..<**>233333 J0098**<*>22 X00B91602++..<++>222 I0087**..<*>222 .......>.. L00A9**00<**>12222  X00B80502+++00<++>22 J0098**00<||>222 17-322-O
17-322-N H0077+*00[0000<****>11111 O009703**00[0000<**++> 22122222 U00A7603++*00[0000<+> 222222 a00A82714++++..<**>233333 I0097+*<*>22 Y00A81603++..<++>222 I0087+*..<+>222 .......>.. L00A8**00<**>12222  Y00A71603+++00<++>22 J0098+*00<*|>222 17-322-N
17-322-M H0097**00[0000<****>11111 N009703**00[0000<**++> 22122222 S0097504+*+00[0000<+> 222222 Y00B81414++++..<**>233333 H0096**<*>22 X00B81503++..<++>222 I0077**..<*>222 .......>.. L00B9**00<**>12222  W00A81503+++00<++>22 J0098**00<||>222 17-322-M
17-322-L I0096+*00[0000<****>11111 N00A703**00[0000<**++> 22122222 R00A7403+*+00[0000<+> 222222 Y00C82513++++..<**>233333 I00A6+*<*>22 Y00C81502++..<++>222 J0097+*..<*>222 .......>.. L00B8**00<**>12222  W00B81402+++00<++>22 K00A8+*00<*|>222 17-322-L
17-322-K I0096**00[0000<****>11111 O00A804**00[0000<**++> 22122222 R00A8402+*+00[0000<+> 222222 Y00A82613++++..<**>233333 I0096**<.>MM W00A80602++..<++>222 J0096**..<*>222 .......>.. K00A8**00<**>12222  V00A81503+++00<++>22 J00A8**00<*|>222 17-322-K
17-322-J G0096+*00[0000<*+**>11111 M009604**00[0000<**++> 22122222 Q00A6403+++00[0000<+> 222222 X00B71504++*+..<**>233333 H00A5+*<*>22 W00B71503++..<++>222 H0096+*..<*>222 .......>.. K00B7**00<**>12222  V00B71504++*00<++>22 J00A7+*00<*|>222 17-322-J
17-322-I I00A6**00[0000<****>11111 M00A603**00[0000<**++> 22122222 T00A6504+**00[0000<+> 222222 Y00B71604++*+..<**>233333 I0096**<*>22 Y00B71603++..<++>222 I0096**..<*>222 .......>.. L00B8**00<**>12222  W00A61603++*00<++>22 J00B7**00<*|>222 17-322-I
17-322-H I-197+*00[0000<****>11111 N009804**00[0000<**++> 22122222 T0098405+++00[0000<+> 222222 Y00A82605++++..<**>233333 J0097+*<*>22 Y00A81604++..<++>222 I0086+*..<*>222 .......>.. L00A8**00<**>12222  X00A81604+++00<++>22 K00B8+*00<||>222 17-322-H
17-322-G H-187**00[0000<****>11111 M008703**00[0000<**++> 22122222 S0097305+*+00[0000<+> 222222 a00B91505++++..<**>233333 I0096**<*>22 Z00C81404++..<++>222 H0077**..<*>222 .......>.. L00A8**00<**>12222  W00A81304+++00<++>22 J0098**-1<||>222 17-322-G
17-322-F J0097+*00[0000<****>11.11 N00A703**00[0000<**++> 22122222 U00A7405+++00[0000<+> 222222 Z00B82506++++..<*+>233333 J00B6+*<*>22 Z00B91505++..<++>222 I0087+*..<*>222 .......>.. L00B9**00<**>12222  Z00B81506+++00<++>22 L00B8+*00<||>222 17-322-F
17-322-E I0097**00[0000<****>11111 M008703**00[0000<**++> 22122222 T0087406+*+00[0000<+> 222222 a00A82406++++..<**>233333 I00A6**<*>22 Z00A81405++..<++>222 H0077**..<*>222 .......>.. L00A8**00<**>12222  Z00A81505+++00<++>22 K0098**-1<||>222 17-322-E
17-322-D I0097+*00[0000<****>11.11 M008803**00[0000<**++> ..122.22 S0088305+*+00[0000<+> 222222 Y00A82505++++..<**>2..3.3 H0086+*<*>22 X00A81404++..<++>222 I0087+*..<*>222 .......>.. K0099**00<**>12.22  X00A81504+++00<++>22 J0088+*-1<||>222 17-322-D
17-322-C G0077**00[0000<****>11111 L008703**00[0000<**++> 22122222 P0088404+*+00[0000<+> 222222 Y00A81614++++..<**>233333 H0077**<*>22 W00A81503++..<++>222 H0076**..<*>222 .......>.. J0098**00<**>1.222  V00881503+*+00<++>22 I0088**00<*|>222 17-322-C
17-322-B F0076+*00[0000<*+**>11111 L008604**00[0000<**++> 22122222 P0086404+**00[0000<+> 222222 X00A81504++*+..<**>233333 G0076+*<*>22 W00A71504++..<++>222 G0066+*..<*>222 .......>.. J0097**00<**>12222  V00971504+++00<++>22 I0097+*00<||>222 17-322-B
17-322-A G0076**00[0000<****>11111 L008603**00[0000<**++> 22122222 R0086504+**00[0000<+> 222222 W00981604++*+..<**>233333 H0086**<*>22 V00981603+*..<++>222 G0075**..<*>222 .......>.. I0098**00<**>12222  U00971503++*00<++>22 H0087**00<*|>222 17-322-A
17-321-0 H0076**00[  <  >232 3 M008602**00[  <  >66868787 7 R0086202***00[  < >8899A9 9 Y00871302****..< >AACBC B I0076**< >3 3 X00971202**..< >C C G0065**..< >C C .......>. . K0087**00< >CED EE W00860202***00< >E E J0087**%0< >3 3 17-321-0
17-321-X I0098+*00[0000<****>33333 M009803**00[0000<**++> 22122222 T0098704+**00[0000<+> 222222 Y00981804++*+..<**>233333 H0096+*<*>33 X00A81703++..<++>222 I0097+*..<*>222 .......>.. J0098**00<**>12222  W00981703++*00<++>22 I0097+*00<||>333 17-321-X
17-321-W H0077**00[0000<****>11111 N009703**00[0000<**++> 22122222 U0097604+**00[0000<+> 222222 a00A90804++++..<**>2.3333 I0087**<*>22 Y00A81603++..<++>222 I0087**..<*>222 .......>.. L00A9**00<**>12222  Y00A81603+++00<++>22 J0098**-1<||>222 17-321-W
17-321-V H0077+*00[0000<****>11111 N009703**00[0000<**++> 22122222 U0097604++*00[0000<+> 222222 Z00A81605++*+..<**>233333 H0078+*<*>22 Z00B81603++..<++>222 H0077+*..<*>222 .......>.. L00A9**00<**>12222  Y00980604++*00<++>22 J0098+*00<||>222 17-321-V
17-321-U I0097**00[0000<****>11111 M009803**00[0000<**++> 22122222 T0098405++*00[0000<+> 222222 Z00A92505++++..<**>233333 I0097**<*>22 Y00A81505++..<++>222 I0097**..<+>222 .......>.. L00A8**00<**>12222  X00981405+++00<++>22 K00A8**00<*|>222 17-321-U
17-321-T H0097+*00[0000<****>11111 N009804**00[0000<**++> 22122222 S0097403+*+00[0000<+> 222222 Y00B81504++++..<**>233333 I0077+*<*>22 X00A80503++..<++>222 I0097+*..<*>222 .......>.. L00B8**00<**>12222  X00A81402+++00<++>22 K00A8+*00<||>222 17-321-T
17-321-S G0076**00[0000<****>11111 L008703**00[0000<**++> 22122222 P0097402+*+00[0000<+> 222222 W00981502++++..<**>233333 G0087**<*>22 U00981502++..<++>222 G0076**..<*>222 .......>.. J0088**00<**>12222  U00981502+*+00<++>22 I0088**-1<||>222 17-321-S
17-321-R G0086+*00[0000<****>11111 L009703**00[0000<**++> 22122222 P0097502+**00[0000<+> 222222 V00A71502++*+..<**>233333 I0087+*<*>22 U00A81502++..<++>222 G0076+*..<*>222 .......>.. J0097**00<**>12222  U00971502+++00<++>22 I0087+*-1<||>222 17-321-R
17-321-Q G0076**00[0000<****>11111 M008704**00[0000<**++> 22122222 R0087603+*+00[0000<+> 222222 X00A81603++++..<**>233333 H0067**<*>22 X00A81602++..<++>222 G0076**..<*>222 .......>.. L00A8**00<**>12222  V00971502+++00<++>22 I0097**00<*|>222 17-321-Q
17-321-P H0088+*00[0000<****>11111 L008803**00[0000<**++> 22122322 R0088503+**00[0000<+> 222222 W00881504++++..<**>233333 H0088+*<*>22 W00981503++..<++>222 H0067+*..<*>222 .......>.. I0088**00<**>12222  U00880503+++00<++>22 H0088+*00<||>222 17-321-P
17-321-O H-187**00[0000<****>11111 M008704**00[0000<**++> 22122322 S0087503+*+00[0000<+> 222222 Y00B81603++++..<**>233333 I0097**<*>22 X00B81603++..<++>222 H0087**..<*>222 .......>.. K00A9**00<**>12222  X00B81603+++00<++>22 I0098**00<*|>222 17-321-O
17-321-N I0087+*00[0000<****>11.11 N009703**00[0000<**++> .2122322 T00A7503+++00[0000<+> 222222 a00A92714++++..<**>2.3333 K0098+*<*>22 Y00A91604++..<++>222 I0077+*..<*>222 .......>.. L00A9**00<**>12.22  Y00A91603+++00<++>22 J0098+*00<*|>222 17-321-N
17-321-M H0087**00[0000<*+**>11111 N009704**00[0000<**++> 22122322 S0098404+*+00[0000<+> 222222 Z00B92514++++..<**>233333 K0098**<*>22 Y00B81503++..<++>222 I0097**..<*>222 .......>.. L00B9**00<**>12222  X00A81503+++00<++>22 J0098**-1<*|>222 17-321-M
17-321-L I0097+*00[0000<*+**>11111 O00A804**00[0000<**++> 22122322 R00B8403+*+00[0000<+> 222222 Y00C82513++++..<**>233333 K00A8+*<*>22 Y00C81603++..<++>222 J0097+*..<*>222 .......>.. L00B9**00<**>12222  W00A81502+++00<++>22 K00A8+*-1<*|>222 17-321-L
17-321-K I00A6**00[0000<****>11111 N00A703**00[0000<**++> 2.122.22 Q00A7402+*+00[0000<+> 222222 X00A81512++++..<**>2..3.3 J00A7**<*>22 W00A71601++..<++>222 I0095**..<*>222 .......>.. K00A8**00<**>12222  V00A71502+*+00<++>22 J00A8**-1<*|>222 17-321-K
17-321-J H0096+*00[0000<****>11111 M009603**00[0000<**++> 22122222 Q00A6402+*+00[0000<+> 222222 X00B81603++++..<**>233333 J00A7+*<*>22 X00B81702++..<++>222 H0096+*..<+>222 .......>.. K00B7**00<**>12222  V00B71603+++00<++>22 J00A7+*00<||>222 17-321-J
17-321-I J00A7**00[0000<****>11111 N00A704**00[0000<**++> 22122222 R00A7503+*+00[0000<+> 222222 X00B82603++*+..<**>233333 J00B6**<*>22 Y00B81703++..<++>222 I0096**..<*>222 .......>.. L00B8**00<**>12222  W00A71602++*00<++>22 K00B7**00<||>222 17-321-I
17-321-H I0088+*00[0000<****>11111 N009803**00[0000<+*++> 22122322 S0098504+**00[0000<+> 232322 Y00A82604++*+..<**>233333 K00A8+*<*>22 Y00A81603++..<++>222 I0086+*..<*>222 .......>.. K00B8**00<**>12222  W00A81503++*00<++>22 K00B7+*00<||>222 17-321-H
17-321-G H0086**00[0000<****>11111 M008703**00[0000<**++> 22122222 S0097404+*+00[0000<+> 222222 Y00B82604++++..<**>2.3333 K00A7**<*>22 Y00B81604++..<++>222 G0077**..<*>222 .......>.. L00A9**00<**>12222  W00A81603+++00<++>22 J0098**00<*|>222 17-321-G
17-321-F J0097+*00[0000<****>11111 N00A704**00[0000<**++> 22122222 S00A7404+**00[0000<+> 222222 a00B92604++*+..<**>233333 K00B8+*<*>22 Z00B91604++..<++>222 I0087+*..<*>222 .......>.. L00B9**00<**>12222  Z00B81504++*00<++>22 L00B8+*00<||>222 17-321-F
17-321-E J0098**00[0000<****>11111 N008803**00[0000<**++> 22122222 T0088406+++00[0000<+> 222222 a00A92506++++..<**>233333 J0097**<*>22 Y00A91405++..<++>222 H0077**..<*>222 .......>.. L00A9**00<**>12222  Y00A91405+++00<++>22 K0098**-1<||>222 17-321-E
17-321-D I0097+*00[0000<****>11111 M008802**00[0000<**++> 22122222 R0088304+*+00[0000<+> 111111 Y00A92405++++..<**>233333 I0088+*<*>22 W00A81304++..<++>222 I0088+*..<+>222 .......>.. K0099**00<**>12222  V00981304+++00<++>22 J0088+*00<||>222 17-321-D
17-321-C H0087**00[0000<****>11111 J008702**00[0000<**++> 22122222 O0087204+*+00[0000<+> 111111 V00A81314++++..<**>233333 I0088**<*>22 T00A81203+*..<++>222 H0075**..<*>222 .......>.. J0098**00<**>12222  T00881204+*+00<++>22 H0088**00<||>222 17-321-C
17-321-B F0076+*00[0000<****>11111 K008602**00[0000<**++> 22122222 P0086204+*+00[0000<+> 222222 W00A71404++++..<**>233333 I0087+*<*>22 V00A71304++..<++>222 F0066+*..<*>222 .......>.. J0097**00<**>12222  T00A61304+++00<++>22 H0087+*-1<*|>222 17-321-B
17-321-A G0086**00[0000<****>11111 K008602**00[0000<**++> 22122222 P0086205+*+00[0000<+> 222222 U00982305+*++..<**>233333 H0097**<*>22 U00981304+*..<++>222 G0075**..<*>222 .......>.. I0098**00<**>12222  T00971204+*+00<++>22 H0097**00<||>222 17-321-A
17-320-0 H-176**00[  <  >23. 3 M008603**00[  <  >66868787 7 S0086302***00[  < >8899A9 9 Y00881402****..< >AACBC B J0087**< >3 3 X00981402**..< >C C G-365**..< >C C .......>. . K0087**00< >CED EE W00870302***00< >E E J0087**%0< >3 3 17-320-0
17-320-X H0087+*00[0000<****>33.33 L009803**00[0000<**++> 2.122.22 Q0098305+*+00[0000<+> 222222 V00981405++++..<**>2..3.3 I0097+*<*>33 W00A81504++..<++>222 I0097+*..<*>222 .......>.. J0096**00<**>12222  V00981404+++00<++>22 I0097+*-1<||>333 17-320-X
17-320-W G0086**00[0000<****>11111 N009703**00[0000<**++> 22122222 T0097404+*+00[0000<+> 222222 Y00A80604++++..<**>233333 I0088**<*>22 Y00A81703++..<++>222 I0087**..<*>222 .......>.. L00A6**00<**>12222  Y00A81703+++00<++>22 J0098**00<||>222 17-320-W
17-320-V G0077+*00[0000<****>11111 M009704**00[0000<**++> 22122222 T0097505+*+00[0000<+> 222222 a00A91605++*+..<**>233333 J0088+*<*>22 b00A91704++..<++>222 H0077+*..<*>222 .......>.. L00A9**00<**>12222  Z00981605+++00<++>22 J0098+*00<||>222 17-320-V
17-320-U I0087**00[0000<****>11.11 N009803**00[0000<**++> ..122..2 T0098505+++00[0000<+> 1222.2 Z00A91605++++..<**>2..3.3 K0098**<*>22 X00A91405++..<++>222 I0097**..<*>222 .......>.. L00A9**00<**>12.22  Y00991404+++00<++>22 K00A8**00<||>222 17-320-U
17-320-T H0087+*00[0000<****>11.11 N009704**00[0000<**++> ..122..2 U0098504+++00[0000<+> 2222.2 Z00B82504++++..<**>2..3.3 J0097+*<*>22 Y00A81403++..<++>222 I0097+*..<+>222 .......>.. L00B8**00<**>12.22  X00A81403+++00<++>22 K00A8+*00<||>222 17-320-T
17-320-S G-177**00[0000<****>11.11 M008703**00[0000<**++> ..122..2 Q0097503+*+00[0000<+> 2222.2 V00981503++++..<**>2..3.3 I0088**<*>22 V00981502++..<++>222 G0075**..<+>222 .......>.. J0088**00<**>12.22  V00981503+*+00<++>22 I0088**00<||>222 17-320-S
17-320-R G0086+*00[0000<****>11.11 M009603**00[0000<+*++> ..122.22 S0096503++*00[0000<+> 222222 X00A81503++++..<**>2..3.3 I0098+*<*>22 X00A71503++..<++>222 G0076+*..<*>222 .......>.. J00A7**00<**>12.22  W00A71503+++00<++>22 I0097+*00<||>222 17-320-R
17-320-Q G0077**00[0000<****>11.11 L008703**00[0000<**++> ..122.22 R0087503+*+00[0000<+> 122222 X00A81603++++..<**>2..3.3 I0088**<*>22 W00A81602++..<++>222 F0065**..<*>222 .......>.. K00A8**00<**>12.22  V00971502+++00<++>22 J0097**00<*|>222 17-320-Q
17-320-P G0087+*00[0000<****>11.11 L008804**00[0000<**++> ..122.22 Q0088503+*+00[0000<+> 222222 V00881503++++..<**>2..3.3 H0088+*<*>22 V00981502++..<++>222 H0087+*..<*>222 .......>.. I0088**00<**>12.22  S00881402+++00<++>22 H0088+*00<||>222 17-320-P
17-320-O H0087**00[0000<****>11111 N008803**00[0000<**++> 2.122.22 U0098505+*+00[0000<+> 122222 Y00B91505++++..<**>2..3.3 J0098**<*>22 Y00B91504++..<++>222 I0086**..<*>222 .......>.. L00A9**00<**>12222  Y00B80504+++00<++>22 J0098**00<*|>222 17-320-O
17-320-N I0087+*00[0000<*+**>11111 N00A803**00[0000<**++> ..122.22 T00A8504+++00[0000<+> 222222 Z00A82505++++..<**>2..3.3 J0097+*<*>22 Z00A81504++..<++>222 I0078+*..<*>222 .......>.. L00A9**00<**>12.22  Y00A81504+++00<++>22 K0098+*00<||>222 17-320-N
17-320-M G0096**00[0000<****>11.11 N009804**00[0000<**++> ..122.22 U0098505+++00[0000<+> 222222 Z00B82604++++..<**>2..3.3 J0097**<*>22 Z00A81603++..<++>222 I0097**..<*>222 .......>.. L00B9**00<**>12.22  Z00981604+++00<++>22 J0098**00<||>222 17-320-M
17-320-L H0097+*00[0000<****>11111 N00B703**00[0000<**++> 22122222 U00B7603+++00[0000<+> 222222 a00C82702++++..<**>233333 J00A8+*<*>22 a00B81702++..<++>222 J0097+*..<*>222 .......>.. L00B8**00<**>12222  Z00B81702+++00<++>22 J00A8+*00<||>222 17-320-L
17-320-K I00A7**00[0000<****>11111 O00A703**00[0000<**++> 22122222 R00A7502+*+00[0000<+> 222222 W00A82602++++..<**>233333 J00A7**<*>22 V00A81502+*..<++>222 I0096**..<+>222 .......>.. K00A8**00<**>12222  V00A81502+++00<++>22 J00A8**00<||>222 17-320-K
17-320-J H0096+*00[0000<****>11111 M009604**00[0000<**++> 22122222 Q00A6502+*+00[0000<+> 222222 W00B72503++++..<**>233333 J0098+*<*>22 W00B81502++..<++>222 H0096+*..<*>222 .......>.. K00B7**00<**>12222  V00B71503+++00<++>22 J00A7+*00<||>222 17-320-J
17-320-I J00A7**00[0000<****>.2.22 N00A703**00[0000<**++> .2122222 T00A7703++*00[0000<+> 122222 X00A82703++*+..<**>2..3.3 K00A7**<*>22 Y00B71703++..<++>.22 I0096**..<*>.22 .......>.. L00B8**00<**>.2.22  V00A71603++*00<++>.2 J00B7**-1<||>.22 17-320-I
17-320-H J0098+*00[0000<*+**>11.11 N009803**00[0000<**++> ..122.22 T0098503+++00[0000<+> 222222 Y00B81703++++..<**>2..3.3 K0098+*<*>22 Y00A81602++..<++>222 I0087+*..<*>222 .......>.. K00B8**00<**>12.22  X00A81703++*00<++>22 K00A7+*00<||>222 17-320-H
17-320-G I0086**00[0000<****>11111 N008803**00[0000<**++> 22122222 S0098503**+00[0000<+> 222222 Z00B92603++++..<**>233333 K0098**<*>22 Z00C91603++..<++>222 H-*65**..<*>333 .......>.. L00A9**00<**>12222  X00A91603+++00<++>22 K0098**00<||>222 17-320-G
17-320-F J0097+*00[0000<****>11.11 N00A703**00[0000<**++> ..122.22 T00A7503+*+00[0000<+> 222222 a00B91603++++..<**>2..3.3 K0099+*<*>22 Z00B91603++..<++>222 I0077+*..<.>NNN .......>.. L00B9**00<**>12.22  Z00B81604+++00<++>22 L00C8+*00<||>222 17-320-F
17-320-E J0098**00[0000<****>11111 M008803**00[0000<**++> 22122222 S0088405+*+00[0000<+> 222222 Z00A82505++++..<**>233333 J0098**<*>22 Z00A91504++..<++>222 H0077**..<.>hhh .......>.. L00A9**00<**>12222  Y00A81604+++00<++>22 K0098**00<||>222 17-320-E
17-320-D I0087+*00[0000<****>11111 M008803**00[0000<**++> 22122222 R0088404+*+00[0000<+> 222222 Y00A81514++++..<**>233333 I0088+*<*>22 X00A81503++..<++>222 I0087+*..<.>*** .......>.. J0098**00<**>12222  W00981503+++00<++>22 J0088+*00<*|>222 17-320-D
17-320-C G0076**00[0000<****>11111 L008703**00[0000<**++> 22122222 P0087403+*+00[0000<+> 222222 Y00A82604++++..<**>233333 I0088**<*>22 W00A81503++..<++>222 G0075**..<.>*** .......>.. J0098**00<**>12222  V00881402+++00<++>22 H0088**00<*|>222 17-320-C
17-320-B F0076+*00[0000<****>11111 L008604**00[0000<**++> 22122222 O0086403+*+00[0000<+> 222222 W00971602++++..<**>233333 H0088+*<*>22 V00A81503++..<++>222 F0066+*..<.>*** .......>.. J0097**00<**>12222  T00971403+++00<++>22 H0087+*00<*|>222 17-320-B
17-320-A G-186**00[0000<****>11111 L008703**00[0000<**++> 22122222 R0087404+*+00[0000<+> 222222 U00981403+*++..<**>233333 I0087**<*>22 U00971403+*..<++>222 G0075**..<.>*** .......>.. I0097**00<**>12222  T00971304+++00<++>22 H0097**00<||>222 17-320-A
17-319-0 H0066**00[  <  >232 3 M008603**00[  <  >66868787 7 R0086302***00[  < >8899A9 9 X00881303****..< >BCDCE C I0076**< >3 3 X00980403**..< >E E G0065**..< >* * .......>. . K0087**00< >EFE FF W00871403***00< >F F J0087**%0< >3 3 17-319-0
17-319-X H0087+*00[0000<****>33333 M009803**00[0000<**++> 22122222 R0098405+++00[0000<+> 222222 U00A81404++++..<**>233333 I0098+*<*>33 V00A81404++..<++>222 I0097+*..<.>*** .......>.. I0098**00<**>12222  U00A81404+++00<++>22 I0097+*00<||>333 17-319-X
17-319-W H-187**00[0000<****>11111 N009704**00[0000<**++> 22122222 T0097405+*+00[0000<+> 111111 X00B91404++++..<**>233333 J0088**<*>22 X00A91404++..<++>222 H0086**..<.>*** .......>.. L00A9**00<**>12222  X00A81404+++00<++>22 J0098**00<||>222 17-319-W
17-319-V G0067+*00[0000<****>11111 N009703**00[0000<**++> 22122222 T0097405+*+00[0000<+> 222222 Z00A91506++++..<**>233333 I0079+*<*>22 Y00A91505++..<++>222 H0077+*..<.>*** .......>.. L00A9**00<**>12222  Y00981405+++00<++>22 J0098+*00<||>222 17-319-V
17-319-U I0098**00[0000<****>11111 M009803**00[0000<**++> 22122222 S0098305+++00[0000<+> 222222 Z00A91505++++..<**>2.3333 J0097**<*>22 Z00A81605++..<++>222 I0097**..<.>*** .......>.. M00A8**00<**>12222  Y00981405+++00<++>22 K00A8**00<||>222 17-319-U
17-319-T I0098+*00[0000<****>11111 N009803**00[0000<**++> 22122222 T0098304+*+00[0000<+> 111211 Z00B81504++++..<**>233333 J0097+*<*>22 a00A81603++..<++>222 I0097+*..<.>*** .......>.. M00B8**00<**>12222  Z00A81604+++00<++>22 K00A8+*00<||>222 17-319-T


Zpět
Poslední změna 18.XI.2017 20:33 Webmaster