Kontrola provozu stanic sítě

Zpět


Přehledy kvality dat, jejich odeslání do datových center a generování real-time dat

Přehledy zobrazují jednak kvalitu jednotlivých hodinových souborů, jednak kdy byla která data odeslána do datových center a jednak zda jsou poskytována real-time data. Řádky v přehledech se vztahují k hodinám, ve kterých byla data pořízena resp. odesílána (hodiny označeny rokem, dnem v roce a písmenem - "a" obsahuje data od 00:00:00 do 00:59:59 apod., celodenní data mají místo písmene znak nula "0"). Zobrazeno je posledních 72 hodin.

Skupiny sloupců představují jednotlivé stanice, jejichž označení jsou uvedena v hlavičce. První část skupiny sloupců (před znakem < resp. > ) popisuje kvalitu dat ve tvaru "aOOgrsejcNGHLQMM" (neaktivní písmena jsou vynechána, např. není uvedena informace o meteorologických datech, pokud nejsou na stanici měřena):
- ve sloupci pod "a" je průměrný počet družic v souboru - pro vyjádření je použita řada alfanumerických znaků (posloupnost 1,2,3,...,9,A,B,C,...,Y,Z,a,b,c,...,y,z,*),
- ve sloupcích "OO" je počet chybějících epoch v RINEXovém souboru s observacemi - "00" značí, že žádná epocha nechybí, alfanumerický znak za "-" indikuje počet chybějících epoch, znak za "+" značí počet přebývajících epoch a znak za "%" vyjadřuje poměr počtu epoch vůči správnému počtu epoch v desítkách procent v alfanumerických znacích,
- ve sloupci "g" je pomocí alfanumerického znaku vyjádřen minimální počet družic systému GPS NAVSTAR v jedné epoše,
- ve sloupci "r" je obdobná informace pro družice systému GLONASS,
- ve sloupci "s" je totéž pro geostacionární družice vysílající navigační signál (SBAS),
- ve sloupci "e" je tatáž informace pro družice systému Galileo,
- ve sloupci "j" je stejná informace pro družice systému QZSS,
- a nakonec ve sloupci "c" je shodná informace pro družice systému BeiDou,
- sloupec označený "N" obsahuje počet navigačních zpráv v navigačním RINEX souboru pro systém GPS NAVSTAR vyjádřený znaky: "*" - navigačních zpráv je více jak družic v souboru, "+" - navigačních zpráv je méně jak družic v souboru, "." - navigační soubor chybí,
- sloupec "G" informuje o navigačním RINEX souboru pro systém GLONASS - význam znaku je stejný jako pro navigační soubor systému GPS NAVSTAR,
- sloupec "H" informuje o navigačním RINEX souboru pro geostacionární družice - význam znaku je obdobný jako pro GPS NAVSTAR,
- sloupec "L" informuje o navigačním RINEX souboru pro systém Galileo (se stejným významem znaku),
- sloupec "Q" informuje o navigačním RINEX souboru pro systém QZSS (se stejným významem znaku),
- ve sloupcích "MM" je počet chybějících epoch v RINEXovém souboru s meteorologickými daty - význam znaků je stejný jako ve sloupcích "OO".

V případě, že stanice odesílá též data v 15-minutových intervalech, následuje oddělující sloupec se znaky "[". Následuje skupina čtyř sloupců - první sloupec, označený "A" informuje o datech z prvních 15 minut hodiny, druhý označený "B" o datech mezi 15 a 30 minutou hodiny, třetí sloupec "C" o třetí čtvrthodině a čtvrtý "D" o poslední čtvrthodině v hodině. Znak "." znamená, že čtvrthodinová data nebyla k dispozici, znak "%" znamená, že data byla dodána od operačního centra, ale nebyla odeslána, jiný znak znamená zpoždění v odeslání čtvrthodinových dat do datového centra - znak má stejný význam jako v poslední části skupiny sloupců - tj. zpoždění v odeslání v tříminutách, vyjádřené číselněznakovou řadou.

V případě, že stanice pořizuje real-time data, následuje oddělující sloupec se znaky "<". V části skupiny sloupců, která má proměnnou délku, představují jednotlivé sloupce NTRIP castery (počítače, které v reálném čase distribuují RTCM data). Čtyřpísmenné zkratky názvů NTRIP casterů jsou napsány svisle v záhlaví sloupců. Na průsečíku sloupce a řádku je znak, který charakterizuje stav real-time dat během testu provedeného v dané hodině. Znak "." znamená, že real-time data nebyla k dispozici, znak "|" znamená, že přijatá data nejsou ve formátu RTCM, znak "+" znamená, že byla přijata data ve formátu RTCM, ale množství dat bylo během testu nižší než by mělo být (např. kvůli problémům s přenosovou trasou). Znak "*" znamená, že real-time RTCM data jsou v pořádku.

Pak následuje oddělující sloupec se znaky ">". V poslední části skupiny sloupců, která má proměnnou délku, představují jednotlivé sloupce datová centra, do kterých je daný soubor odesílán. Čtyřpísmenné zkratky názvů datových center jsou svisle zapsány v záhlaví sloupců. Na průsečíku sloupce a řádku je uveden znak, který charakterizuje s jakým zpožděním byla data do datového centra poslána. Zpoždění je vyjádřeno v jednotkách tří minut (1 představuje zpoždění 1, 2 nebo 3 minuty). Pro označení je použita alfanumerická řada. Nula představuje zpoždění menší jak jedna minuta. Tečka představuje neodeslaná nebo chybějící data.

*********
*    *           VVBB GBBBBCCaa            VVVB GGBBIIBBCaa          J GIIBBCaa         VB GBBBBaa     V Gaa        VV GCaa          V GCaa     Gaa      VVVB GBBBBCaav        VV Gaa      VV GCaa
* GOPOC *     GOPE    EEKK OEEKKZZlr      GOP6     EEEK OOEEGGKKDlr     GOP7    A OGGKKDlr    KUNZ   EK OEEKKlr  LYSH E Olr   PLZN   EE OZlr    POL1    E OZlr  PRUH Olr  TUBO  EEEK OEEKKZlru    UPOL   EE Olr  VSBO  EE OZlr
*    *           SSGG PVVGiEElc            SSSG PPVVNNGiDlc          X PNNGiDlc         SG PVVGelc     S Plc        SS PElc          S PElc     Plc      SSSG PVVGeElct        SS Plc      SS PElc
********* aOOgrsecNGLWMM ABCD 32ei c23i3P3D3 aOOgrsejciNGHLWMM ABCD 32bm c32323i33D3 aOOgrejcNGLMM ABCD A c23i33Dh aOOgrsejcNGLWMM Oe c23e3Dh aOOgrNG O cD3 aOOgrsejcNGMM 23 cPDh aOOgrsejciNGLWYMM O cPD3 aOOgrNG cD3 aOOgrNGMM 23be c23e3PD3 aOOgrsejcNGLMM 23 cDh aOOgrNGMM 23 cPD3
 3min=1 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Aktualizovano: 2018-10-21 10:33 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18-294-J a00B6365++++..[0000<+*++>22323..2 g00B777061+****..[0000<**++>2 232333.3 X00B6706++*00[0000<+> 111111 a00C80706++*+00<**>182.22 J00A6+*<*>11 a00C70605++00<++>2.2 X00A616061++*++..<*>2.2 J00B6+*>77 P00B8**..<*|+*>23333.3  Y00B70605++*..<++>22 R00C7+*00<**>2.2 18-294-J
18-294-I a00A6365++++..[00%0<+*++>28323..2 g00A876061*****..[0000<**++>2 232333.3 X00A7606++*00[0000<+> 111111 b00B70705++*+00<**>122.22 J00A7**<*>11 a00B80605++00<++>2.2 Y00B616051++*++..<*>2.2 J00A6**>77 O00B8**..<*|+*>23333.3  Z00B70605++*..<++>22 S00C7*+00<**>2.2 18-294-I
18-294-H b0097464++*+..[0000<+*++>22323..2 g00A876061+****..[0000<**++>2 232333.3 X00A7605++*00[0000<+> 2.2222 c00C80706++*+00<**>122.22 I0097+*<*>11 c00C80705++00<++>2.2 Y009616051++*++..<*>2.2 I0096+*>77 P00A8**..<*|+*>23333.3  a00B70705++*..<++>22 S00A7+*00<**>2.2 18-294-H
18-294-G Z0097464++*+..[0000<+*++>22323..2 d009875061****+..[0000<**++>2 232333.3 V0097606++*00[0000<+> 222222 a00A80706++*+00<**>182.22 I0097**<*>11 a00A70705++00<++>2.2 Y008718051++*++..<*>2.2 I0097**>77 O00A8**..<*|+*>23333.3  Y00A70705++*..<++>22 T00B8++00<**>2.2 18-294-G
18-294-F Y0088464++++..[0000<+*++>22323..2 e008876051+***+..[0000<**++>2 232333.3 V0088605++*00[0000<+> 111111 a00990715++*+00<**>182.22 I0087+*<*>11 Z00990604++00<++>2.2 X007717031++*++..<*>2.2 H0088+*>77 O0099**..<*|+*>23333.3  Y00990704+++..<++>22 R0088+*00<**>2.2 18-294-F
18-294-E U0077451++++..[0000<+*++>22323..2 b007876022****+..[0000<**++>2 232333.3 S0077702+**00[0000<+> 111111 X00880712++*+00<**>122.22 G0077**<*>11 V00980601++00<++>2.2 S007715011+++++..<*>2.2 G0077**>77 M0088**..<*|+*>23333.3  U00880701++*..<++>22 P0078+*00<**>2.2 18-294-E
18-294-D S0077461++*+..[0000<+*++>22323..2 X007775022+***+..[0000<**++>2 242334.4 N0077502+**00[0000<+> 222222 V00780612++*+00<**>182.22 G0077+*<*>11 V00880502++00<++>2.2 R007616012++*++..<*>2.2 F0076+*>77 L0088**..<**+*>23333.3  S00780501+**..<++>22 M0077+*00<**>2.2 18-294-D
18-294-C T0086351++*+..[0000<+*++>22323..2 a008775023****+..[0000<**++>2 34.334.4 P0086502+**00[0000<+> 2.2222 U00980602++*+00<**>182.22 H0066**<*>11 U00A70502++00<++>2.2 R008614022++*++..<*>2.2 F0076**>77 M0087**..<*|+*>23333.3  R00870502+**..<++>22 L0087**00<**>2.2 18-294-C
18-294-B U0076352++*+..[0000<+*++>29.2...2 c008776033+***+..[0000<**++>2 8.2333.3 R0087503+**00[0000<+> 111111 U00980502+**+00<**>19...2 H0077+*<*>11 V00980602++00<++>2.2 S007614032++*++..<*>2.2 F0077+*>77 N0098**..<*|+*>2A333.3  T00971602++*..<++>22 M0087+*00<**>2.2 18-294-B
18-294-A V0097452++*+..[0000<+*++>28323..2 b009876032****+..[0000<**++>2 232333.3 R0097603+**00[0000<+> 111111 U00A70502+**+00<**>122.22 H0097**<*>22 W00970703++00<++>2.2 U009716032++*++..<*>2.2 H0097**>77 N00A8**..<*|+*>29333.3  T00A70602++*..<++>22 N0098+*00<**>3.3 18-294-A
18-293-0 W0076342****00[  <  >66778  7 e007773032*****00[  <  >899A8A9B9 9 T0076403***00[  < >BBBBCB B X00870502****00< >CDEDF D I0075**< >M M X00870402**00< >F F V006514021*****..< >F F H0065**>9 9 O0087**..<  >FGHHI H. W00870402***..< >I I P0077**%0< >M M 18-293-0
18-293-X X0088462++*+..[0000<+*++>29.3...3 d009876032+***+..[0000<**++>2 8.233..3 T0098603+**00[0000<+> 111111 W00A80603+**+00<**>19...2 J0087+*<*>MM X00A80603++00<++>2.2 V008616032++*++..<*>2.2 I0087+*>99 P00A8**..<*|+*>2A.3..3  W00A81603++*..<++>22 P0098+*00<**>M.M 18-293-X
18-293-W Y0097362++*+..[0000<+*++>22323..2 d009876042****+..[0000<**++>2 332333.3 U0097703+**00[0000<+> 111111 Y00A80703++*+00<**>122.22 I0088**<*>LL a00A81703++00<++>2.2 W008717032++*++..<*>2.2 G0077**>77 P00A8**..<*|+*>23333.3  X00A80603++*..<++>22 R0088+*00<**>L.L 18-293-W
18-293-V X0098462++++..[0000<+*++>223233.2 b009875042+***+..[0000<**++>2 342334.4 S0098604+**00[0000<+> 2.2222 X00980603++++00<**>182.22 I0098+*<*>LL X00A80603++00<++>222 W009616032++*++..<*>222 H0078+*>77 O00A9**..<*|+*>2333333  W00980603++*..<++>22 Q0098+*00<**>L.L 18-293-V
18-293-U W0088461++*+..[0000<+*++>22323..2 c008865032****+..[0000<**++>2 332333.3 S0088503+**00[0000<+> 222222 Y00A80603++*+00<**>122..2 I0078**<*>LL Y00A80702++00<++>2.2 W008717022++*++..<*>2.2 H0088**>77 P00A8**..<*|+*>23334.3  X00A81702++*..<++>22 R0098+*00<**>LLL 18-293-U
18-293-T U0077452++*+..[0000<+*++>22323..2 b008875033+***+..[0000<**++>2 332333.3 Q0087503+**00[0000<+> 111111 W00880512++*+00<**>122.22 G0078+*<*>LL V00880602++00<++>2.2 T006516012++*++..<*>2.2 F0067+*>77 N0088**..<*|+*>23334.3  V00880603+**..<++>22 O0078+*00<**>L.L 18-293-T
18-293-S S0076451++++..[0000<+*++>22323..2 a008775033*****..[0000<**++>2 342334.4 P0076503+**00[0000<+> 222222 U00970503++*+00<**>122.22 F0076**<*>LL U00870603++00<++>2.2 S006516022+++++..<*>2.2 E0065**>77 L0087**..<*|+*>23333.3  S00870602++*..<++>22 N0077+*00<**>L.L 18-293-S
18-293-R U0076462++*+..[0000<+*++>22323..2 d007776033+***+..[0000<**++>2 342334.4 R0077503+**00[0000<+> 111211 V00970702+**+00<**>122.22 F0065+*<*>LL U00970602+*00<++>2.2 S006515022++*++..<*>2.2 E0066+*>77 N0098**..<*|+*>23333.3  T00970602+**..<++>22 P0087+*00<**>L.L 18-293-R
18-293-Q V0088362++*+..[0000<+*++>22323..2 d008876034****+..[0000<**++>3 343334.4 R0088603+**00[0000<+> 111111 T00880702+**+00<**>122.22 H0077**<*>LL U00980602+*00<++>2.2 U007716022++*++..<*>2.2 G0077**>77 M0088**..<*|+*>23333.3  T00880602+**..<++>22 P0088+*00<**>L.L 18-293-Q
18-293-P V0087352++*+..[0000<+*++>29.2...2 f008875034+***+..[0000<**++>2 832333.3 S0087503+**00[0000<+> 111111 V00A90602+**+00<**>192.22 J0089+*<*>LL W00A90602+*00<++>2.2 W009716022++*++..<*>2.2 I0088+*>77 P00A9**..<*|+*>2A.3..3  W00A90602++*..<++>22 Q0098+*00<**>L.L 18-293-P
18-293-O X0097362++*+..[0000<+*++>22323..2 h00A876045****+..[0000<**++>2 332333.3 U00A7604++*00[0000<+> 111111 W00A80603+**+00<**>122.22 I0078**<*>LL X00A80603++00<++>2.2 W008815022++*++..<*>2.2 H0078**>77 O00A9**..<*|+*>23333.3  X00560403++*..<++>22 Q0098**00<**>L.L 18-293-O
18-293-N X0098354++*+..[0000<+*++>22323..2 h009976055+***+..[0000<**++>2 332333.3 V0098605++*00[0000<+> 111111 Y00990613++*+00<**>122.22 J0097+*<*>LL Y00A80603++00<++>2.2 X009616043++*++..<*>2.2 I0088+*>77 P00A9**..<*|+*>23333.3  Y00A80603++*..<++>22 Q0098+*00<**>L.L 18-293-N
18-293-M X00B6352++++..[0000<+*++>22323..2 g00C876043****+..[0000<**++>2 842.34.4 V00A6604++*00[0000<+> 111111 Y00D80713++*+00<**>122.22 K00A7**<*>LL Z00C80603++00<++>2.2 W00B615023+++++..<*>2.2 J00A7**>77 P00B8**..<*|+*>29333.3  Z00C80703++*..<++>22 S00C8+*00<**>L.L 18-293-M
18-293-L X00B7343++++..[0000<+*++>22323..2 f00B873043+***+..[0000<**++>2 342.34.4 V00B7404++*00[0000<+> 111111 Z00C80503++*+00<**>122.22 J00A7+*<*>LL Y00B80403++00<++>2.2 U00B614021+++++..<*>2.2 J00B6+*>77 P00B8**..<*|+*>23333.3  Y00B70404+++..<++>22 Q00B7+*00<**>L.L 18-293-L
18-293-K W00A6344++++..[0000<+*++>22323..2 d00B673062***++..[0000<**++>2 232333.3 T00B6406+++00[0000<+> 111111 W00C70505++++00<**>122.22 J00A7**<*>LL X00C70505++00<++>2.2 U00A614041+++++..<*>2.2 H00A5**>77 O00B8**..<*|+*>23333.3  W00C70405+++..<++>22 O00B7**00<**>L.L 18-293-K
18-293-J Z00B6345++++..[0000<+*++>22323..2 f00B774062+***+..[0000<**++>2 232333.3 W00B7506++*00[0000<+> 111111 Z00C70605++*+00<*+>122.22 J00A6+*<*>LL a00C70606++00<++>2.2 W00B514061++*++..<*>2.2 J00B6+*>77 P00B8**..<*|+*>23333.3  X00B60505++*..<++>22 Q00C7+*00<**>L.L 18-293-J
18-293-I a00A7356++*+..[0000<+*++>22323..2 g00A875072****+..[0000<**++>2 232333.3 X00A7507++*00[0000<+> 111111 Y00B70606++*+00<**>182.22 I0097**<*>LL Z00B70506++00<++>2.2 X00A616061++*++..<*>2.2 J00A6**>77 O00B8**..<*|+*>23333.3  Y00B70506++*..<++>22 R00C7**00<**>L.L 18-293-I
18-293-H Y0098345++++..[0000<+*++>22323..2 g00A874062+***+..[0000<**++>2 232333.3 V00A8406++*00[0000<+> 111111 b00C80606++*+00<**>122.22 J0098+*<*>LL c00B90606++00<++>2.2 W009714051++*++..<*>2.2 I0087+*>77 P00A9**..<*|+*>23434.3  a00B80506++*..<++>22 Q00A8+*00<**>L.L 18-293-H
18-293-G Z0097356++*+..[0000<+*++>22323..2 g009876082****+..[0000<**++>3 343444.4 W0097507++*00[0000<+> 111111 Z00A80606++*+00<**>122.22 J0098**<*>LL a00A90606++00<++>2.2 W008815061++*++..<*>2.2 I0097**>77 O00A8**..<*|+*>23333.3  Z00A90606++*..<++>22 R00B8**00<**>L.L 18-293-G
18-293-F Y0088355++*+..[0000<+*++>22323..2 g008875072+***+..[0000<**++>2 232333.3 U0088506++*00[0000<+> 111111 Z00990615++*+00<**>182.22 I0097+*<*>LL a00981605++00<++>2.2 U007714041++*++..<*>2.2 H0077+*>77 O0099**..<*|+*>23333.3  Y00981604++*..<++>22 Q0088+*00<**>L.L 18-293-F
18-293-E U0076453++*+..[0000<+*++>223233.2 b007774033****+..[0000<**++>2 232333.3 Q0077503+**00[0000<+> 122222 V00880612++*+00<**>122.22 G0078**<*>LL V00880602++00<++>222 S007714021++*++..<*>222 F0066**>77 M0088**..<*|+*>2333333  S00881602+**..<++>22 N0078+*00<**>L.L 18-293-E
18-293-D T0077452++*+..[0000<+*++>223233.2 a007774033+***+..[0000<**++>2 242334.4 P0077503+**00[0000<+> 222222 W00880613++*+00<**>122.22 H0068+*<*>LL W00780602++00<++>222 R007515022++*++..<*>222 F0077+*>77 M0078**..<*|+*>2333333  U00880502+**..<++>22 N0078+*00<**>LLL 18-293-D
18-293-C V0076362++++..[0000<+*++>223233.2 c008675034****+..[0000<**++>2 232333.3 R0086603++*00[0000<+> 222222 W00970703++*+00<**>122.22 H0077**<*>LL W00A80602++00<++>222 T008716022+++++..<*>222 F0076**>77 M0088**..<*|+*>2333333  T00870602++*..<++>22 N0087+*00<**>LLL 18-293-C
18-293-B W0076472++*+..[0000<+*++>22.2.3.2 d008776034+***+..[0000<**++>2 232333.3 S0087603+**00[0000<+> 2.2222 V00980802+**+00<**>182.22 H0087+*<*>LL W00980802++00<++>222 U007616032++*++..<*>222 G0077+*>77 N0098**..<*|+*>2333333  U00970802++*..<++>22 P0087+*00<**>LLL 18-293-B
18-293-A a0097382++*+..[0000<+*++>223233.2 e009877032****+..[0000<**++>2 232333.3 U0098703++*00[0000<+> 122222 Y00A70903++*+00<**>122.22 I0097**<*>LL Y00A70803++00<++>222 X009718032++*++..<*>222 I0097**>77 N00A8**..<*|+*>2333333  V00971802++*..<++>22 Q0097+*00<**>LLL 18-293-A
18-292-0 W0076231****00[  <  >66778  7 d007653022*****00[  <  >899A8A9B9 9 T0076302***00[  < >BBBBCB B X00860301****..< >CDEDF D I0075**< >L L X00970401**00< >F F V006513011*****..< >F F H0055**>9 9 O0087**..<  >FGHHI H. V00860301***..< >I I P0076**%0< >L L 18-292-0
18-292-X Y0087362++*+..[0000<+*++>293333.3 e009876042+***+..[0000<**++>2 842334.4 U0097604++*00[0000<+> 1.1.11 Y00A80704++*+00<**>122.22 I0088+*<*>LL Y00B80604++00<++>222 X008616042++*++..<*>222 I0088+*>99 O00A8**..<*|+*>2933433  W00A80604++*..<++>22 Q0098+*00<**>LLL 18-292-X
18-292-W Y0097362++*+..[00%0<+*++>22323F.2 f009877042****+..[0000<**++>2 332333.3 V0097604++*00[0000<+> 111211 Z00A80803++*+00<**>122..2 I0078**<*>LL a00A90703++00<++>2F2 X009716022++*++..<*>2G2 G0077**>77 P00A9**..<*|+*>23434G3  Y00A80703++*..<++>22 Q0088+*00<**>LLL 18-292-W
18-292-V Y0098361++*+..[0000<+*++>22323Z.2 f009878042+***+..[0000<**++>2 342334.4 U0098704++*00[0000<+> 111111 Z00990803++*+00<**>122..2 I0088+*<*>LL Z00A90703++00<++>2Z2 W009716012++*++..<*>2Z2 H0077+*>77 P00A8**..<*|+*>23434Q3  X00991703++*..<++>22 Q00A8+*00<**>LaL 18-292-V
18-292-U U0087461++*+..[0000<+*++>22323t.2 c008767022****+..[0000<**++>2 342.34.4 S0087702++*00[0000<+> 111211 X00A80711++*+00<**>122.22 H0078**<*>LL X00A80701++00<++>2t2 T008616012++*++..<*>2t2 G0086**>77 O00A8**..<*|+*>23434k3  U00A80701++*..<++>22 P0088+*00<**>LkL 18-292-U
18-292-T U0076461++*+..[0000<++++>22323*.2 b008776023+***+..[0000<**++>2 343334.4 Q0087702+**00[0000<+> 111111 V00880711++*+00<**>122.22 G0077+*<*>LL V00980601++00<++>2*2 R006525012++*++..<*>2*2 F0066+*>77 M0088**..<*|+*>23434*3  U00880702+**..<++>22 N0078+*00<**>L*L 18-292-T
18-292-S S0076351++*+..[0000<+*++>22323*.2 b007776033****+..[0000<**++>2 232333.3 P0077602+**00[0000<+> 222222 V00970603++*+00<**>122.22 F0076**<*>LL T00870602++00<++>2*2 S006615012++*++..<+>2*2 E0056**>77 L0087**..<*|+*>23.3.*3  R00870502++*..<++>22 N0077+*00<**>L*L 18-292-S
18-292-R U0077362++*+..[0000<+*++>22323*.2 d007876033+***+..[0000<**++>2 332333.3 R0077603+**00[0000<+> 111211 V00990603+**+00<**>122.22 H0078+*<*>LL U00980602+*00<++>2*2 S006616022+**++..<*>2*2 F0067+*>77 O0098**..<**+*>23434*3  T00970602+**..<++>22 N0088+*00<**>L*L 18-292-R
18-292-Q W0087462++*+..[0000<+*++>22323*.2 d008877034****+..[0000<**++>2 332333.3 S0088603++*00[0000<+> 111211 T00980702+**+00<**>122.22 I0078**<*>LL V00980702+*00<++>2*2 V008816022++*++..<*>2*2 H0077**>77 M0088**..<*|+*>23434*3  U00870702++*..<++>22 P0088+*00<**>L*L 18-292-Q
18-292-P X0087362++*+..[0000<+*++>22323*.2 g008876034+***+..[0000<**++>2 342334.4 U0088703+**00[0000<+> 111111 W00A90702+**+00<**>122.22 J0088+*<*>LL Z00B90802++00<++>2*2 X009717023++*++..<*>2*2 H0087+*>77 P00A9**..<*|+*>23434*3  X00A80803++*..<++>22 S0099+*00<**>L*L 18-292-P
18-292-O X0097362++*+..[0000<+*++>22323*.2 g00A766045****+..[0000<**++>2 342.34.4 U00A7604++*00[0000<+> 111111 X00A80703++*+00<**>122.22 J0097**<*>LL Y00A80703++00<++>2*2 X008716023++*++..<*>2*2 H0067**>77 O00A8**..<*|+*>23434*3  X00A70703++*..<++>22 S0097++00<**>L*L 18-292-O
18-292-N W0097353++*+..[0000<+*++>22323*.2 h009867045+***+..[0000<**++>3 343334.4 U0097604+**00[0000<+> ..2322 W00990712++*+00<**>122.22 J0097+*<*>LL Y00A90703++00<++>2*2 W009715023++*++..<*>2*2 H0097+*>77 P00B8**..<*|+*>23434*3  Y00B80703++*..<++>22 R0098+*00<**>L*L 18-292-N
18-292-M V00B7241++++..[0000<+*++>223233.2 e00C865032****+..[0000<**++>2 332333.3 T00C7403++*00[0000<+> 111211 W00D80511++*+00<**>122.22 J00A7**<*>LL Y00D80603++00<++>222 W00B715023++*++..<*>222 J00A7**>77 P00B8**..<*|+*>2333333  Y00C80603++*..<++>22 S00C8++00<**>L*L 18-292-M
18-292-L U00B7242++++..[0000<+*++>223233.2 b00C854042****+..[0000<**++>2 44.444.4 T00B8403+++00[0000<+> 333333 X00C80502++++00<**>122.22 J00A7+*<*>LL Y00B80504++00<++>222 V00B615021+++++..<*>222 I00A6+*>77 P00B8**..<*|+*>2333333  X00B70504+++..<++>22 R00B8+*00<**>LLL 18-292-L
18-292-K U00A5243++++..[0000<+*++>223233.2 c00B755052****+..[0000<**++>2 34.334.4 U00B6505++*00[0000<+> 111111 W00C60504++*+00<**>122.22 I00B5**<*>LL W00C60504++00<++>222 T00A515041+++++..<*>222 H00A5**>77 O00B6**..<*|+*>2333333  V00C60504+++..<++>22 Q00B7*+00<**>LLL 18-292-K
18-292-J X00B6344++*+..[0000<+*++>223233.2 d00B865052****+..[0000<**++>2 44.444.4 V00B6505++*00[0000<+> 111111 X00C70604++*+00<**>122.22 K00A6+*<*>LL Y00C60604++00<++>222 V00A615051++*++..<*>222 J00B6+*>77 O00B7**..<*|+*>2333333  V00B60505++*..<++>22 P00C6+*..<**>LLL 18-292-J
18-292-I Z00A8365++*+..[0000<+*++>223233.2 e00A865062****+..[0000<**++>2 232333.3 X00A8606++*00[0000<+> 111211 Z00B80705++*+00<**>122.22 K0098**<+>LL a00B80705++00<++>222 Y00A716051++*++..<*>222 K00A7**>77 P00B8**..<*|+*>2333333  Z00B80605++*..<++>22 R00B8**..<**>LLL 18-292-I
18-292-H a0097365++*+..[0000<..++>223233.2 g00A867062+***+..[0000<...+>2 232333.3 Y00A8806++*00[0000<+> 333333 c00C80805++*+00<.*>122.22 J0098+*<.>LL d00B80805++00<..>222 Y009616051++*++..<.>222 J0097+*>77 P00A8**..<...*>2333333  b00B80806++*..<+.>22 R00A8+*..<..>LLL 18-292-H
18-292-G Z0097366++*+..[0000<+*++>223233.2 f009766082****+..[0000<**++>2 343334.4 W0097508++*00[0000<+> 1212.1 b00A80707++*+00<**>122.22 J00A8**<.>LL c00A80707++00<++>222 Y009816061++*++..<*>222 I0097**>77 O00A8**..<*|+*>2333333  Z00A80507++*..<++>22 R00B8++..<..>LLL 18-292-G
18-292-F Y0087465++*+..[0000<..++>223233.2 e008866062+***+..[0000<...+>2 232333.3 U0088606+**00[0000<+> 222222 Z00980615++*+00<.*>182.22 I0087+*<.>11 Y00980504++00<..>222 V007713041+++++..<.>222 H0087+*>77 O0098**..<...*>2333333  X00980505++*..<+.>22 Q0088+*00<..>222 18-292-F
18-292-E S0078333+**+..[0000<..++>223233.2 b007864053****+..[0000<**++>2 232333.3 Q0078304+**00[0000<+> 222222 V00880413++*+00<.*>122.22 G0078**<.>11 V00980403++00<..>222 R007723031+++++..<.>222 G0067**>77 M0078**..<...*>2333333  S00880403+**..<..>22 N0088+*00<**>222 18-292-E
18-292-D S0077333+*++..[0000<..++>223233.2 a007863053+***+..[0000<...+>2 232333.3 O0078304+*+00[0000<+> 2.2222 T00980303+*++00<.*>122.22 H0077+*<*>11 U00990403+*00<..>222 Q007613042+++++..<.>222 G0076+*>77 M0088**..<*|+*>2333333  S00880303+*+..<++>22 L0088+*00<..>222 18-292-D
18-292-C S0076333++*+..[0000<.+++>223233.2 b008663064****+..[0000<**++>2 342.34.4 Q0086304+**00[0000<+> 122222 U00970404++*+00<**>122.22 G0077**<+>11 U00A70403++00<++>222 R008613032+++++..<*>222 E0075**>77 M0087**..<*|+*>2333333  R00860303++*..<++>22 L0087+*00<**>222 18-292-C
18-292-B T0086343++*+..[0000<.+++>22.2.3.2 b009864043+***+..[0000<...+>2 232333.3 R0087504+**00[0000<+> 111111 S00980503+**+00<**>182.22 I0087+*<+>11 T00980503+*00<..>222 T007614032+++++..<+>222 G0077+*>77 M0098**..<*|+*>2333333  R00960503+**..<++>22 N0087+*00<**>222 18-292-B
18-292-A V0098353++*+..[0000<..++>223233.2 a009864042****+..[0000<**++>2 232333.3 S0098504++*00[0000<+> 222222 V00A80603++*+00<**>122.22 I0098**<+>11 V00A80603++00<++>222 W009716032++*++..<*>222 I0097**>77 N00A8**..<*|.*>2333333  S00980502++*..<..>22 P0098+*00<**>222 18-292-A
18-291-0 W0076241****00[  <  >66778  7 d007754022*****00[  <  >899A8A9B9 9 T0076402***00[  < >BBBBCB B X00870401****..< >CDEDE D I0077**< >2 2 X00870501**00< >F F V006514021*****..< >F F H0055**>9 9 O0034**..<  >FGHHI H. V00870402***..< >I I P0077**%0< >3 3 18-291-0
18-291-X Y0087373++*+..[0000<..++>283333.3 d009866042+***+..[0000<...+>2 343334.4 V0098704++*00[0000<+> .22222 Y00A90704++*+00<+*>19...2 J0089+*<.>22 Y00B90603++00<+.>222 Y008817032++*++..<*>222 I0087+*>99 O00A9**..<...*>2933433  W00A90603++*..<..>22 R0088+*00<..>333 18-291-X
18-291-W Y0097373++*+..[0000<..++>223233.2 c009766052****+..[0000<...+>2 332333.3 U0097605++*00[0000<+> 111111 Y00A80704++*+00<.*>122.22 I0088**<*>11 Y00A80604++00<..>222 Y009717032++*++..<.>222 G0077**>77 O00A8**..<*|+*>2333333  W00A80604++*..<++>22 Q0098+*00<**>222 18-291-W
18-291-V Y0098373++*+..[0000<..++>223233.2 e009867042+***+..[0000<**++>2 332333.3 V0098705++*00[0000<+> 1.1.11 a00980804++*+00<**>1222.2 H0097+*<*>11 Y00A80704++00<++>222 X009716022+++++..<*>222 H0087+*>77 P00A8**..<*|+*>2333333  X00980804++*..<++>22 R00A8+*00<**>222 18-291-V
18-291-U U0087351++*+..[0000<+*++>223233.2 d008857022****+..[0000<**++>2 332333.3 U0088602++*00[0000<+> 222222 Y00A80702++*+00<**>122.22 H0077**<*>11 W00A80701++00<++>222 T008615022++*++..<*>222 G0086**>77 O00A8**..<*|+*>2333333  V00A80701++*..<++>22 R0088+*00<**>222 18-291-U
18-291-T S0077361++*+..[0000<+*++>29.2.3.2 Z008856023+***+..[0000<**++>2 8.2.3..4 P0087602+**00[0000<+> 222222 U00880611+**+00<**>192.22 H0077+*<.>11 U00870601+*00<++>222 R006516012++*++..<*>222 F0067+*>77 N0078**..<...*>2A.3.33  S00880602+**..<..>22 N0078+*00<**>222 18-291-T
18-291-S S0076361++*+..[0000<..++>223233.2 a007766033****+..[0000<...+>2 332333.3 Q0077603+**00[0000<+> 222222 U00870702++*+00<.*>122.22 G0077**<.>11 U00870702++00<..>222 T006716022++*++..<.>222 F0056**>77 L0087**..<...*>2333333  R00870602++*..<..>22 N0087+*00<..>222 18-291-S
18-291-R U0077362++*+..[0000<+*++>223233.2 c007866033+***+..[0000<**++>2 342.34.4 R0077603+**00[0000<+> 1.1211 U00980602+**+00<.*>122.22 I0078+*<+>11 V00980602+*00<..>222 S007516022++*++..<.>222 F0067+*>77 N0002**..<*|+*>2333333  T00970602+**..<++>22 N0087+*00<**>222 18-291-R
18-291-Q U0087352++++..[0000<..++>223233.2 c008866044****+..[0000<...+>2 332333.3 R0088503+**00[0000<+> 222222 U00980604++*+00<.*>122.22 H0078**<.>11 U00980503++00<..>222 T007615022++*++..<.>222 H0078**>77 M0088**..<...*>2333333  S00880503++*..<++>22 M0088**00<..>222 18-291-Q
18-291-P V0087352++*+..[0000<+*++>223233.2 f008756044+***+..[0000<...+>2 332333.3 U0087604+**00[0000<+> 111211 X00A80605++*+00<.*>122.22 I0087+*<*>11 X00B80603++00<..>222 V009615032++*++..<.>222 G0086+*>77 O0099**..<*|+*>2333333  V00A70602++*..<++>22 O0098+*00<..>222 18-291-P
18-291-O V0097262++*+..[0000<+*++>223233.2 f00A755045****+..[0000<**++>2 332333.3 U00A7604++*00[0000<+> 111211 X00A80604++*+00<**>122.22 J0088**<.>11 X00A80603++00<++>222 W008716023++*++..<*>222 H0067**>77 O00A8**..<.|+*>2333333  V00A80603++*..<++>22 P0098**00<**>222 18-291-O
18-291-N W0098362++*+..[0000<+*++>223233.2 f009956034+***+..[0000<.+++>2 342334.4 U0098604++*00[0000<+> .22222 Y00980714++*+00<.*>122222 J0097+*<*>11 X00A80602++00<..>222 W009716013++*++..<.>222 H0097+*>77 P00B8**..<*|+*>2333333  W00A80703++*..<++>22 R0098+*00<**>222 18-291-N
18-291-M V00B7351++++..[0000<..++>223233.2 e00C856033****+..[0000<**++>2 342334.4 U00C8503++*00[0000<+> 1.1.11 Z00D70713++*+00<**>122.22 K00A7**<*>11 X00D70602++00<++>222 U00B614013+++++..<*>222 J00A6**>77 P0098**..<*|+*>2333333  X00C70602++*..<++>22 S00C8++00<**>222 18-291-M
18-291-L U00B6342++++..[0000<..++>223233.2 d00C765033+**++..[0000<+*++>2 342334.4 S00B6403+*+00[0000<+> 222222 W00C70603++++00<**>122.22 J00A7+*<*>11 W00B70602++00<+.>222 S00B515021+++++..<*>222 I00A5+*>77 O00B7**..<*|+*>2333333  V00B70503+++..<++>22 P00B7+*00<**>222 18-291-L
18-291-K V00B6253++++..[0000<+*++>223233.2 c00B755042****+..[0000<**++>2 332333.3 T00B6504+++00[0000<+> 111211 W00C80604++*+00<**>122.22 J00B7**<*>11 X00C80603++00<++>222 U00A615031+++++..<*>222 I00A6**>77 O00B7**..<*|+*>2333333  V00C70603++*..<++>22 P00B7**00<**>222 18-291-K
18-291-J X00B7353++*+..[0000<..++>223233.2 d00B866042****+..[0000<...+>2 232333.3 V00B8504++*00[0000<+> 111111 Y00B90604++*+00<**>122.22 K00A7+*<*>11 a00B90703++00<++>222 V00A615041++*++..<*>222 J00B7+*>77 P00B8**..<*|+*>2333333  X00B70703++*..<++>22 S00C7+*00<..>222 18-291-J


Zpět
Poslední změna 21.X.2018 10:33 Webmaster