Kontrola provozu stanic sítě

Zpět


Přehledy kvality dat, jejich odeslání do datových center a generování real-time dat

Přehledy zobrazují jednak kvalitu jednotlivých hodinových souborů, jednak kdy byla která data odeslána do datových center a jednak zda jsou poskytována real-time data. Řádky v přehledech se vztahují k hodinám, ve kterých byla data pořízena resp. odesílána (hodiny označeny rokem, dnem v roce a písmenem - "a" obsahuje data od 00:00:00 do 00:59:59 apod., celodenní data mají místo písmene znak nula "0"). Zobrazeno je posledních 72 hodin.

Skupiny sloupců představují jednotlivé stanice, jejichž označení jsou uvedena v hlavičce. První část skupiny sloupců (před znakem < resp. > ) popisuje kvalitu dat ve tvaru "aOOgrsejcNGHLQMM" (neaktivní písmena jsou vynechána, např. není uvedena informace o meteorologických datech, pokud nejsou na stanici měřena):
- ve sloupci pod "a" je průměrný počet družic v souboru - pro vyjádření je použita řada alfanumerických znaků (posloupnost 1,2,3,...,9,A,B,C,...,Y,Z,a,b,c,...,y,z,*),
- ve sloupcích "OO" je počet chybějících epoch v RINEXovém souboru s observacemi - "00" značí, že žádná epocha nechybí, alfanumerický znak za "-" indikuje počet chybějících epoch, znak za "+" značí počet přebývajících epoch a znak za "%" vyjadřuje poměr počtu epoch vůči správnému počtu epoch v desítkách procent v alfanumerických znacích,
- ve sloupci "g" je pomocí alfanumerického znaku vyjádřen minimální počet družic systému GPS NAVSTAR v jedné epoše,
- ve sloupci "r" je obdobná informace pro družice systému GLONASS,
- ve sloupci "s" je totéž pro geostacionární družice vysílající navigační signál (SBAS),
- ve sloupci "e" je tatáž informace pro družice systému Galileo,
- ve sloupci "j" je stejná informace pro družice systému QZSS,
- a nakonec ve sloupci "c" je shodná informace pro družice systému BeiDou,
- sloupec označený "N" obsahuje počet navigačních zpráv v navigačním RINEX souboru pro systém GPS NAVSTAR vyjádřený znaky: "*" - navigačních zpráv je více jak družic v souboru, "+" - navigačních zpráv je méně jak družic v souboru, "." - navigační soubor chybí,
- sloupec "G" informuje o navigačním RINEX souboru pro systém GLONASS - význam znaku je stejný jako pro navigační soubor systému GPS NAVSTAR,
- sloupec "H" informuje o navigačním RINEX souboru pro geostacionární družice - význam znaku je obdobný jako pro GPS NAVSTAR,
- sloupec "L" informuje o navigačním RINEX souboru pro systém Galileo (se stejným významem znaku),
- sloupec "Q" informuje o navigačním RINEX souboru pro systém QZSS (se stejným významem znaku),
- ve sloupcích "MM" je počet chybějících epoch v RINEXovém souboru s meteorologickými daty - význam znaků je stejný jako ve sloupcích "OO".

V případě, že stanice odesílá též data v 15-minutových intervalech, následuje oddělující sloupec se znaky "[". Následuje skupina čtyř sloupců - první sloupec, označený "A" informuje o datech z prvních 15 minut hodiny, druhý označený "B" o datech mezi 15 a 30 minutou hodiny, třetí sloupec "C" o třetí čtvrthodině a čtvrtý "D" o poslední čtvrthodině v hodině. Znak "." znamená, že čtvrthodinová data nebyla k dispozici, znak "%" znamená, že data byla dodána od operačního centra, ale nebyla odeslána, jiný znak znamená zpoždění v odeslání čtvrthodinových dat do datového centra - znak má stejný význam jako v poslední části skupiny sloupců - tj. zpoždění v odeslání v tříminutách, vyjádřené číselněznakovou řadou.

V případě, že stanice pořizuje real-time data, následuje oddělující sloupec se znaky "<". V části skupiny sloupců, která má proměnnou délku, představují jednotlivé sloupce NTRIP castery (počítače, které v reálném čase distribuují RTCM data). Čtyřpísmenné zkratky názvů NTRIP casterů jsou napsány svisle v záhlaví sloupců. Na průsečíku sloupce a řádku je znak, který charakterizuje stav real-time dat během testu provedeného v dané hodině. Znak "." znamená, že real-time data nebyla k dispozici, znak "|" znamená, že přijatá data nejsou ve formátu RTCM, znak "+" znamená, že byla přijata data ve formátu RTCM, ale množství dat bylo během testu nižší než by mělo být (např. kvůli problémům s přenosovou trasou). Znak "*" znamená, že real-time RTCM data jsou v pořádku.

Pak následuje oddělující sloupec se znaky ">". V poslední části skupiny sloupců, která má proměnnou délku, představují jednotlivé sloupce datová centra, do kterých je daný soubor odesílán. Čtyřpísmenné zkratky názvů datových center jsou svisle zapsány v záhlaví sloupců. Na průsečíku sloupce a řádku je uveden znak, který charakterizuje s jakým zpožděním byla data do datového centra poslána. Zpoždění je vyjádřeno v jednotkách tří minut (1 představuje zpoždění 1, 2 nebo 3 minuty). Pro označení je použita alfanumerická řada. Nula představuje zpoždění menší jak jedna minuta. Tečka představuje neodeslaná nebo chybějící data.

*********
*    *            VVBB GBBBBCCaa            VVVB GGBBIIBBCaa          J GIIBBCaa         VB GBBBBaa     V Gaa        VV GCaa          V GCaa     Gaa      VVVB GBBBBCaav        VV Gaa        VV GCaa
* GOPOC *     GOPE     EEKK OEEKKZZlr      GOP6     EEEK OOEEGGKKDlr     GOP7    A OGGKKDlr    KUNZ   EK OEEKKlr  LYSH E Olr   PLZN   EE OZlr    POL1    E OZlr  PRUH Olr   TUBO  EEEK OEEKKZlru    UPOL   EE Olr   VSBO   EE OZlr
*    *            SSGG PVVGiEElc            SSSG PPVVNNGiDlc          X PNNGiDlc         SG PVVGelc     S Plc        SS PElc          S PElc     Plc      SSSG PVVGeElct        SS Plc        SS PElc
********* aOOgrseciNGLWYMM ABCD 32ei c23i3P3D3 aOOgrsejciNGHLWMM ABCD 32bm c32323i33D3 aOOgrejcNGLMM ABCD A c23i33Dh aOOgrsejcNGLWMM Oe c23e3Dh aOOgrNG O cD3 aOOgrsejcNGMM 23 cPDh aOOgrsejciNGLWYMM O cPD3 aOOgrNG cD3 aOOgreNGMM 23be c23e3PD3 aOOgrsejcNGLMM 23 cDh aOOgrecNGLWMM 23 cPD3
 3min=1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Aktualizovano: 2019-11-14 23:33 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19-318-W c00982653+++++..[0000<+*++>223333.3 i009856094++**+..[0000<**++>2 332333.3 U0098605+++00[0000<+> 122222 X00980605++++00<**>122..2 I0097**<*>11 c00961605++00<++>222 W008615052+++++..<*>222 .......>.. b00986**00<*++*>223.333  ..............<++>.. Y009878+++.00<**>222 19-318-W
19-318-V f00972763+++++..[0000<+*++>223333.3 k0097570A3++**+..[0000<**++>2 342D34.4 X0097706+++00[0000<+> D22322 b00A80707++++00<**>122..2 I0097+*<*>11 f00A71707++00<++>222 Z009716062+++++..<*>222 .......>.. f00A87+*00<*++*>223.333  ..............<++>.. a00A788+++.00<**>222 19-318-V
19-318-U e00973673+++++..[0000<+*++>223333.3 h0096560A3++**+..[0000<**++>2 332334.4 X0097507+++00[0000<+> 111211 Z00A70607++++00<**>122..2 H0097**<*>11 e00A71707++00<++>222 X009716062+++++..<*>222 .......>.. c00986**00<*++*>223.333  ..............<++>.. Z009769+++.00<**>222 19-318-U
19-318-T f00972673+++++..[0000<+*++>223333.3 i0096560B3++**+..[00I0<**++>3 343444.4 Y0097607+++00[0000<+> 111111 b00A80608++++00<**>122..2 I0097+*<*>11 g00A71708++00<++>222 Z009716062+++++..<*>222 .......>.. f00A86+*00<*++*>223.333  ..............<++>.. b009779+++.00<**>222 19-318-T
19-318-S g00983753+++++..[0000<+*++>223333.3 j009746093++**+..[0000<**++>2 332333.3 Z0098705++*00[0000<+> 111111 b00B90705++*+00<**>122..2 J0097**<*>11 h00B81806++00<++>222 X009615052+++++..<*>222 .......>.. g00B87**00<*++*>233.333  ..............<++>.. b00A877+++.00<**>222 19-318-S
19-318-R d00983643+++++..[0000<+*++>223333.3 h009856093++**+..[0000<**++>2 332333.3 V0088604+++00[0000<+> 111111 Z00A80615++++00<**>122..2 I0088+*<*>11 e00A81605++00<++>222 W008616042+++++..<*>222 .......>.. f00A97+*00<*++*>223.333  ..............<++>.. a00A967+++.00<**>222 19-318-R
19-318-Q b00763653+++++..[0000<+*++>223333.3 h0077560A3++**+..[0000<**++>2 332333.3 T0076605++*00[0000<+> 122222 Y00860705++++00<**>122..2 F0076**<*>11 c00861606++00<++>222 T006615042++*++..<*>222 .......>.. d00787**00<*++*>223.333  ..............<++>.. Y00776A+++.00<**>222 19-318-Q
19-318-P d00962754+++++..[0000<+*++>223333.3 i008648094++**+..[0000<**++>2 332333.3 V0096705++*00[0000<+> 111111 Y00960806++*+00<**>122..2 H0086+*<*>11 f00A71705++00<++>222 W006616052++*++..<*>222 .......>.. c00977+*00<*++*>223.333  ..............<++>.. a00A779++*.00<**>222 19-318-P
19-318-O g00883754+++++..[0000<+*++>223333.3 m008948094++**+..[0000<**++>2 332333.3 X0088705+++00[0000<+> 122222 a00980806++++00<**>122..2 I0098**<*>11 g00981805++00<++>222 X006717052++*++..<*>222 .......>.. f00998**00<*++*>223.333  ..............<++>.. d00A88A+++.00<**>222 19-318-O
19-318-N i00973874+++++..[0000<+*++>223333.3 o0088590C5++**+..[0000<**++>2 332333.3 Z0097807+++00[0000<+> 111111 b00980907++*+00<**>122..2 I0098+*<*>11 i00A81807++00<++>222 Y007717052+++++..<*>222 .......>.. f00889+*00<*++*>223.333  ..............<++>.. c00987B+++.00<**>222 19-318-N
19-318-M j00A82684+++++..[0000<+*++>223333.3 p0099470C5++***..[0000<**++>2 332333.3 b00A7608+++00[0000<+> 111111 c00A80709++++00<**>122..2 J00A7**<*>11 j00B71708++00<++>222 a007616072+++++..<*>222 .......>.. h00A88**00<*++*>233.333  ..............<++>.. e00A86C+++.00<**>222 19-318-M
19-318-L m00B72794+++++..[0000<+*++>223333.3 r00A9570D5++**+..[0000<**++>2 332333.3 e00B7709+++00[0000<+> 111111 d00A80709++*+00<**>122..2 J0088+*<*>11 l00B81709++00<++>222 c008716072+++++..<+>222 .......>.. i00A98+*00<*++*>233.333  ..............<++>.. e00B86B+++.00<**>222 19-318-L
19-318-K k00B72682+++++..[0000<+*++>223333.3 r0099470C4++**+..[0000<**++>2 332333.3 c00A7609+++00[0000<+> 111111 e00C80709++++00<**>122..2 J00A7**<*>11 m00C7170A++00<++>222 Z009614062+++++..<*>222 .......>.. l00B88*+00<*++*>233.333  ..............<++>.. f00C87A+++.00<**>222 19-318-K
19-318-J g00B83582+++++..[0000<+*++>223333.3 l00B9540C3++**+..[0000<**++>2 332333.3 Z00B8508+++00[0000<+> 111111 b00B70509++++00<**>122..2 I00A7+*<*>11 j00C81609++00<++>222 a00A615071+++++..<*>222 .......>.. e00B85+*00<*++*>223.333  ..............<++>.. c00B849+++.00<**>222 19-318-J
19-318-I c00B52562+++++..[0000<+*++>223333.3 g00B744093++***..[0000<**++>2 232333.3 W00B4506+++00[0000<+> 122222 Y00B60507++++00<**>122..2 I00A5**<*>11 d00B41607++00<++>222 V009414061+++++..<*>222 .......>.. b00B74**00<*++*>223.333  ..............<++>.. Y00B649+++.00<**>222 19-318-I
19-318-H e00A62572+++++..[0000<+*++>223333.3 j00A6450A3++***..[0000<**++>2 332333.3 X00A5607++*00[0000<+> 11.111 a00B60708++*+00<**>122..2 G00A5+*<*>11 d00B61607++00<++>222 X009514071+++++..<*>222 .......>.. e00B66+*00<*++*>223.333  ..............<++>.. a00B759+++.00<**>222 19-318-H
19-318-G e00A73672+++++..[0000<+*++>223333.3 k00A8470B3++***..[0000<**++>2 332333.3 Y00A7707+++00[0000<+> 111111 b00A70707++++00<**>122..2 I00A7**<*>11 e00A71707++00<++>222 Z009616071+++++..<*>222 .......>.. f00B77**00<*++*>223.333  ..............<++>.. c00B76B+++.00<**>222 19-318-G
19-318-F g00953672+++++..[0000<+*++>223333.3 o0097570C3++***..[0000<**++>2 332333.3 Z0096608+++00[0000<+> 11.111 c00B70608++++00<**>122..2 H0096+*<*>11 h00B61707++00<++>222 Y008516081+++++..<*>222 .......>.. g00A77+*00<*++*>223.333  ..............<++>.. d00A65B+++.00<**>222 19-318-F
19-318-E g009535A2+++++..[0000<+*++>223333.3 n0097560D3++***..[0000<**++>3 343334.4 a009660A+++00[0000<+> 111111 d00B70609++++00<**>122..2 G0086**<*>11 h00B6150A++00<++>222 Z008516091+++++..<*>222 .......>.. g00977*+00<*++*>223.333  ..............<++>.. d00967D+++.00<**>222 19-318-E
19-318-D h00973693+++++..[0000<+*++>223333.3 m0098560B4++***..[0000<**++>3 343334.4 Z0097609+++00[0000<+> CD2.22 c00A70608++++00<**>122.32 I0087+*<*>22 i00A71708++00<++>222 Y008715071+++++..<*>222 .......>.. g00A77+*00<*++*>233.333  ..............<++>.. d00A76C+++.00<**>222 19-318-D
19-318-C g00873673+++++..[0000<+*++>223333.3 m008A560A4++**+..[000X<**++>3 343334.4 X0097607+++00[0000<+> 111111 a00980616++++00<**>122..2 H0077**<*>33 h00981608++00<++>222 X007715081+++++..<*>222 .......>.. h00997**00<*++*>223.333  ..............<++>.. b00985C+++.00<**>333 19-318-C
19-318-B f00783674+++++..[0000<+*++>223333.3 l0079560A5++**+..[0000<**++>2 342D34.4 W0078607+++00[0000<+> 11.111 a00880706++++00<**>122..2 G0078+*<*>11 h00971607++00<++>222 X007516072+++++..<*>222 .......>.. e00887+*00<*++*>223.333  ..............<++>.. Z00784B+++.00<**>222 19-318-B
19-318-A d00772564+++++..[0000<+*++>223333.3 m0078560B5++**+..[0000<**++>2 232333.3 W0077507+++00[0000<+> 122222 a00960608++++00<**>122..2 H0077**<*>11 e00961607++00<++>222 V007615062+++++..<*>222 .......>.. e00876**00<*++*>223.333  ..............<++>.. Y00884B+++.00<**>222 19-318-A
19-317-0 e00752452*****00[  <  >77879  7 l007644083*****00[  <  >9AAB9BABA A Y0076405***00[  < >CCCCDC C b00860505****00< >DEFEG E H0076**< >2 2 f00851506**-8< >J . X006414051*****..< >J J .......>. . f00765**00<  >GGHHI HI ..............< >. . b007646***.%0< >3 3 19-317-0
19-317-X f00962564+++++..[0000<+*++>2n.3.3.3 n009858095++**+..[0000<**++>2 n32334.4 X0096506++*00[0000<+> 222222 a00970806++++00<**>12...2 G0086+*<*>33 f00961706++00<++>222 X007615062+++++..<*>222 .......>.. e00878+*00<*++*>2o3.433  ..............<++>.. X008858+++.00<**>333 19-317-X
19-317-W d00972853+++++..[0000<+*++>223333.3 j009658093++**+..[0000<**++>2 332333.3 W0097805++*00[0000<+> 111111 Y00970805++*+00<**>122..2 H0097**<*>11 e00961805++00<++>222 Y008618052+++++..<*>222 .......>.. c00978**00<*++*>223.333  ..............<++>.. V009766++*.00<**>222 19-317-W
19-317-V f00962763+++++..[0000<+*++>223333.3 l00A6580A3++**+..[0000<**++>2 342X34.4 Z0097806++*00[0000<+> 111111 b00A70806++*+00<**>122..2 I0097+*<*>11 f00A61807++00<++>222 Z009617062++*++..<*>222 .......>.. g00A78+*00<*++*>233.333  ..............<++>.. a00A767++*.00<**>222 19-317-V
19-317-U i00982882+++++..[0000<+*++>223333.3 o0097590C3++**+..[0000<**++>3 343334.4 c0098808++*00[0000<+> 111111 c00A80806++*+00<**>122..2 I0097**<*>11 j00A81A08++00<++>222 b009718062++*++..<*>222 .......>.. h00989**00<*++*>2333333  ..............<++>.. e00988A++*.00<**>222 19-317-U
19-317-T f00982682+++++..[0000<+*++>223333.3 l0097570C3++**+..[0000<**++>2 342334.4 b0098708+++00[0000<+> D22222 d00A80609++++00<**>122..2 H0097+*<*>22 i00A81709++00<++>222 c009717082+++++..<*>222 .......>.. i00A97++00<*++*>233.333  ..............<++>.. e00988A+++.00<**>222 19-317-T
19-317-S e00982653+++++..[0000<+*++>223333.3 i009756083++**+..[0000<**++>2 332333.3 X0098506+++00[0000<+> 222222 Z00B80605++++00<**>122..2 I0097**<*>11 e00B81506++00<++>222 X009815052+++++..<*>222 .......>.. g00B86**00<*++*>223.333  ..............<++>.. c00B887+++.00<**>222 19-317-S
19-317-R b00972563+++++..[0000<+*++>223233.3 h009755093++**+..[0000<**++>2 332333.3 V0097506+++00[0000<+> 122222 a00A70616++++00<**>122..2 H00A6+*<*>11 e00A71607++00<++>222 W008615062+++++..<*>222 .......>.. g00A86+*00<*++*>223.333  ..............<++>.. c00A868+++.00<**>222 19-317-R
19-317-Q Z00772553+++++..[0000<+*++>223233.2 g0087550A3++**+..[0000<**++>2 342334.4 T0077505+**00[0000<+> 122222 W00870506++*+00<**>122..2 F0076**<*>11 a00881507++00<++>121 T006615042++*++..<*>222 .......>.. b00785**00<*++*>223.333  ..............<++>.. X007769+++.00<**>222 19-317-Q
19-317-P b00872554+++++..[0000<+*++>223333.3 i009856094++**+..[0000<**++>2 332333.3 V0097505++*00[0000<+> 1D2222 Y00980605++*+00<**>122..2 H0086+*<*>11 e00B81506++00<++>222 T006514052+++++..<*>222 .......>.. b00986+*00<*++*>2233333  ..............<++>.. b009869+++.00<**>222 19-317-P
19-317-O b00862754+++++..[0000<+*++>223333.3 l008848094++**+..[0000<**++>2 34C334.4 W0087705+++00[0000<+> 111111 Y00970705++++00<**>122..2 I0097**<*>11 f00971705++00<++>222 V006416052+++++..<*>222 .......>.. d00977**00<*++*>2233333  ..............<++>.. b00A779+++.-2<**>222 19-317-O
19-317-N c00972664+++++..[0000<+*++>223333.3 m0088470B5++**+..[0000<**++>2 332333.3 W0097606+++00[0000<+> 122222 Z00970707++++00<**>122..2 I0097+*<*>11 h00A81707++00<++>222 X007616052+++++..<*>222 .......>.. c00877+*00<*++*>2233333  ..............<++>.. c00976B+++.00<**>222 19-317-N
19-317-M h00A72874+++++..[0000<+*++>223333.3 q0099481C5++**+..[0000<**++>3 343434.4 b00A7807+++00[0000<+> 111111 d00A80817++++00<**>122.22 J00A7**<*>11 j00B91807++00<++>222 a007717052+++++..<*>222 .......>.. g00A98**00<*++*>2233333  ..............<++>.. e00A87B+++.00<**>222 19-317-M
19-317-L j00B72784+++++..[0000<+*++>223333.3 r00A8480D5++**+..[0000<**++>2 332333.3 e00B7709+++00[0000<+> 111111 f00A80818++++00<**>122..2 I00A7+*<*>11 k00B81807++00<++>222 b008718062+++++..<*>222 .......>.. j00A89++00<*++*>2333333  ..............<++>.. h00B87D+++.00<**>222 19-317-L
19-317-K g00A62772+++++..[0000<+*++>223333.3 n00A8480B4++***..[0000<**++>2 332333.3 a00B6708+++00[0000<+> 111111 e00C80718++++00<**>122..2 I0096**<*>11 i00C61707++00<++>222 Z009616062+++++..<*>222 .......>.. j00B78*+00<*++*>2333333  ..............<++>.. g00B78B+++.00<**>222 19-317-K
19-317-J f00B62582+++++..[0000<+*++>223333.3 l00A8470C3++**+..[0000<**++>2 332333.3 Z00B6508+++00[0000<+> 111111 e00B7070A++++00<**>122..2 I00A6+*<*>11 g00B51509++00<++>222 X00A415081+++++..<*>222 .......>.. i00B78++00<*++*>2333333  ..............<++>.. e00B77B+++.00<**>222 19-317-J
19-317-I c00B62562+++++..[0000<+*++>223333.3 j00B7450B3++***..[0000<**++>2 332333.3 X00B6507+++00[0000<+> 122222 b00B60608++++00<**>122..2 H00A6**<*>11 e00C61509++00<++>222 X009515071+++++..<*>222 .......>.. f00B75**00<*++*>2233333  ..............<++>.. c00C76A+++.00<**>222 19-317-I
19-317-H c00A62572+++++..[0000<+*++>223333.3 i00A8460B3++***..[0000<**++>2 332333.3 X00A7507+++00[0000<+> 122222 a00B80708++++00<**>122..2 I0097+*<*>11 d00A71607++00<++>222 X009415071+++++..<*>222 .......>.. e00B87+*00<*++*>223.333  ..............<++>.. c00A879++*.00<**>222 19-317-H
19-317-G b00A52762++*++..[0000<+*++>223333.3 j00A7480A3++***..[0000<**++>2 342D34.4 X00A6706++*00[0000<+> 111111 Z00A60806++*+00<**>122..2 H00A6**<*>11 c00A61806++00<++>222 W009417071++*++..<*>222 .......>.. e00B68**00<*++*>2233333  ..............<++>.. Y00A668++*.00<**>222 19-317-G
19-317-F c00962662+++++..[0000<+*++>223333.3 k0097470A3++***..[0000<**++>2 232333.3 Y0096606+++00[R000<+> 122222 a00B60806++*+00<**>122..2 I0096+*<*>11 e00B61606++00<++>222 X008616061+++++..<*>222 .......>.. e00A68+*00<*++*>223.333  ..............<++>.. a009659+++.00<**>222 19-317-F
19-317-E h00972792+++++..[0000<+*++>223333.3 o0098480D3++***..[0000<**++>2 332333.3 b0097709+++00[0000<+> 11.111 e00B80808++++00<**>122..2 I0088**<*>33 i00B81809++00<++>222 a007717071++*++..<*>222 .......>.. i00998**00<*++*>233.333  ..............<++>.. e00996C+++.00<**>444 19-317-E
19-317-D h00973693+++++..[0000<+*++>223333.3 o0098460D4++**+..[0000<**++>2 332333.3 Z0087609+++00[000D<+> 11.111 c00A80608++++00<**>122..2 I0087+*<*>11 h00A81608++%8<++>222 Y007715061+++++..<*>222 .......>.. i00A86+*00<*++*>233.333  ..............<++>.. e00A85E+++.00<**>222 19-317-D
19-317-C e00882483+++++..[0000<+*++>223333.3 k008A450B4++**+..[00H0<**++>2 232333.3 X0098408+++00[0000<+> 111111 a00990517++*+00<**>122..2 I0078**<*>22 g00981508++00<++>222 W007614081+++++..<*>222 .......>.. g00996**00<*++*>223.333  ..............<++>.. c00995C+++.00<**>222 19-317-C
19-317-B c00772484+++++..[0000<+*++>223333.3 j0079440C4++**+..[0000<**++>2 232333.3 U0078408+++00[0000<+> 122222 Z00980508++++00<**>122..2 G0078+*<*>22 f00971508++00<++>222 V007614072+++++..<*>222 .......>.. e00886+*00<*++*>223.333  ..............<++>.. a00784C+++.00<**>222 19-317-B
19-317-A d00762574+++++..[0000<+*++>223333.3 i0088450A5++**+..[0200<**++>2 232333.3 W0087507+++00[0000<+> 1D2222 Z00980608++++00<**>122..2 G0086**<*>11 f00971608++00<++>222 W007615072+++++..<*>222 .......>.. d00875**00<*++*>223.333  ..............<++>.. Z00875A+++.00<**>222 19-317-A
19-316-0 e00752552*****00[  <  >77879  7 l007745073*****00[  <  >9AAB9BACA A Y0075505***00[  < >CCCCDC C b00860506****00< >DEFEG E I0075**< >2 2 g00861506**00< >J . X006414041*****..< >J J .......>. . f00765**00<  >GGIHI HI ..............< >. . b007658***.%0< >2 2 19-316-0
19-316-X d00962573+++++..[0000<+*++>2o.3.3.3 j0097460A5++**+..[0000<**++>2 n.2334.4 W0097507+++00[0000<+> 122222 a00970608++++00<**>12...2 H0087+*<*>22 g00961708++00<++>222 W007615072+++++..<*>222 .......>.. d00875+*00<*++*>2p..333  ..............<++>.. Y00875A+++.00<**>333 19-316-X
19-316-W e00982763+++++..[0000<+*++>223333.3 j0097480A4++**+..[0000<**++>2 332333.3 X0098706++*00[0000<+> 111111 Z00980806++*+00<**>122..2 I0098**<*>11 f00981706++00<++>222 Z008715062+++++..<*>222 .......>.. d00988**00<*++*>223.333  ..............<++>.. Y00986A+++.00<**>222 19-316-W
19-316-V f00982763+++++..[0000<+*++>223333.3 k0097470A3++**+..[0000<**++>2 342334.4 Z0098706+++00[0000<+> 111111 b00A80806++++00<**>122..2 I0097+*<*>11 g00A81806++00<++>222 Z009617062+++++..<*>222 .......>.. f00A88+*00<*++*>223.333  ..............<++>.. Z00A86A+++.00<**>222 19-316-V
19-316-U h00982773+++++..[0000<+*++>223333.3 l0097470C3++**+..[0000<**++>2 332333.3 b0098708+++00[0000<+> 111111 c00A80907++*+00<**>122..2 I0098**<*>11 h00A81807++00<++>222 b009817062+++++..<*>222 .......>.. g00989**00<*++*>2333333  ..............<++>.. b00986A+++.00<**>222 19-316-U
19-316-T g00972873+++++..[0000<+*++>223333.3 m0096490B3++**+..[0000<**++>3 343334.4 b0097807+++00[0000<+> 111111 f00A80807++++00<**>233333 I0097+*<*>11 j00A81907++00<++>222 b009717072+++++..<*>222 .......>.. j00A89+*00<*++*>2333333  ..............<++>.. d00986A+++.00<**>222 19-316-T
19-316-S e00972763+++++..[0000<+*++>223333.3 m0098470A3++**+..[0000<**++>2 332333.3 Z0098707+++00[0000<+> 111111 e00B80807++++00<**>122..2 J00A7**<*>11 h00B71807++00<++>222 Z009616062+++++..<*>222 .......>.. j00B88*+00<*++*>233.333  ..............<++>.. e00B87A+++.00<**>222 19-316-S
19-316-R b00972663+++++..[0000<+*++>223333.3 i009846093++**+..[0000<**++>2 332333.3 V0087606+++00[0000<+> 12.222 c00A70718++++00<**>122..2 I0096+*<*>11 f00A71708++00<++>222 X008516062+++++..<*>222 .......>.. h00A87+*00<*++*>223.333  ..............<++>.. b00977A+++.00<**>222 19-316-R
19-316-Q Z00762553+++++..[0000<+*++>223333.3 f008746083++***..[0000<**++>2 332333.3 T0076505+++00[0000<+> 122222 Z00870607++++00<**>122..2 F0076**<*>11 d00771606++00<++>222 T006415042+++++..<*>222 .......>.. d00777**00<*++*>223.333  ..............<++>.. X007658+++.00<**>222 19-316-Q
19-316-P a00962654+++++..[0000<+*++>223333.3 e009746074++***..[0000<**++>2 232333.3 U0096605++*00[0000<+> 122222 W00970606++*+00<**>122..2 H0086+*<*>11 d00B61605++00<++>222 T006516052++*++..<*>222 .......>.. a00976+*00<*++*>223.333  ..............<++>.. V009758+++.00<**>222 19-316-P
19-316-O c00862754++*++..[0000<+*++>223333.3 j008847074++***..[0000<**++>2 332333.3 W0088605++*00[0000<+> 122222 Y00980706++*+00<**>122..2 I0088**<*>11 e00971705++00<++>222 V006515052++*++..<*>222 .......>.. d00987**00<*++*>2233333  ..............<++>.. Z00A858+++.00<**>222 19-316-O
19-316-N f00972674+++++..[0000<+*++>223333.3 n0089470B5++***..[0000<**++>2 332333.3 Y0097607+++00[0000<+> 111111 b00980608++++00<**>122..2 I0097+*<*>11 h00A81708++00<++>222 Z007715062+++++..<*>222 .......>.. f00887+*00<*++*>223.333  ..............<++>.. e00987C+++.00<**>222 19-316-N
19-316-M f00A72574+++++..[0000<+*++>223333.3 n0098561B5++***..[0000<**++>2 332333.3 Y00A7507+++00[0000<+> 111111 a00A70617++++00<**>122..2 H0096**<*>11 f00B71607++00<++>222 Y007615072+++++..<*>222 .......>.. e00A87**00<*++*>223.333  ..............<++>.. e00A77C+++.00<**>222 19-316-M
19-316-L i00A62683+++++..[0000<+*++>223333.3 q00A8570D5++**+..[0000<**++>2 332333.3 b00B6619+++00[0000<+> 111111 c00A70619++++00<**>122..2 H0096+*<*>11 h00C61608++00<++>222 Y008515062+++++..<*>222 .......>.. h00A77+*00<*++*>2333333  ..............<++>.. f00B77C+++.00<**>222 19-316-L
19-316-K e00A72562+++++..[0000<+*++>223333.3 o0098560C4++**+..[0000<**++>2 332333.3 X00A7606+++00[0000<+> 11.111 d00B70618++++00<**>122..2 J0097**<*>11 h00C71607++00<++>222 W009514052+++++..<*>222 .......>.. h00B77**00<*++*>2233333  ..............<++>.. f00C75A+++.00<**>222 19-316-K
19-316-J e00B72572+++++..[0000<+*++>223333.3 l00B7550D3++**+..[0000<**++>2 332333.3 Y00B7508+++00[0000<+> 122222 c00B70609++++00<**>122..2 I00A6+*<*>11 f00B61509++00<++>222 X00A515071+++++..<*>222 .......>.. g00B76+*00<*++*>2233333  ..............<++>.. e00B76C+++.00<**>222 19-316-J
19-316-I f00A62572+++++..[0000<+*++>223333.3 n00B8560B3++**+..[0000<**++>2 332333.3 Z00B6507+++00[0000<+> 11.111 d00B70709++++00<**>122..2 J00B7**<*>11 e00C61509++00<++>222 X009614071+++++..<*>222 .......>.. h00B77**00<*++*>223.333  ..............<++>.. d00C769+++.00<**>222 19-316-I
19-316-H a00A52572+++++..[0000<+*++>223233.2 h00A6560A3++***..[0000<**++>2 232333.3 V00A5607+++00[0000<+> 122222 Z00B50608++++00<**>122..2 H00B5+*<*>11 c00B51608++00<++>222 W009416081+++++..<*>222 .......>.. d00B66+*00<*++*>223.333  ..............<++>.. Y00B669+++.00<**>222 19-316-H
19-316-G e00A62762+++++..[0000<+*++>223333.3 m00A8570A3++**+..[0000<**++>2 332333.3 Y00A5706++*00[0000<+> 122222 c00A60806++++00<**>122..2 I00A7**<*>11 f00A71807++00<++>222 Y009516071+++++..<*>222 .......>.. f00A87**00<*++*>2233333  ..............<++>.. a00A769+++.00<**>222 19-316-G
19-316-F i00983962+++++..[0000<+*++>223333.3 p00995A0B3++**+..[0300<**++>2 332333.3 b0098906++*00[0000<+> 11.111 e00B80907++*+00<**>122..2 I0097+*<*>11 h00B81907++00<++>222 a008716071++*++..<*>666 .......>.. i00A89+*00<*++*>2333333  ..............<++>.. e00988A+++.00<**>222 19-316-F
19-316-E i00973782+++++..[0000<+*++>223333.3 n0099580B3++**+..[0000<**++>2 332333.3 a0098708++*00[0000<+> 111111 e00B90808++++00<**>122..2 I0088**<*>11 i00B81808++00<++>222 Z007717071+++++..<*>222 .......>.. i00999**00<*++*>233.333  ..............<++>.. f00998B+++.00<**>222 19-316-E
19-316-D i00974872+++++..[0000<+*++>223333.3 o0089580A4++**+..[0000<**++>3 343334.4 a0088807+++00[0000<+> 11.111 d00A90806++++00<**>122..2 J0088+*<*>11 h00A81806++00<++>222 X007816041+++++..<*>222 .......>.. h00A99+*00<*++*>2333333  ..............<++>.. e00988A+++.00<**>222 19-316-D
19-316-C f00873563+++++..[0000<+*++>223333.3 n0088560B4++**+..[0000<**++>2 332333.3 X0088507+++00[0000<+> 11.111 c00980817++*+00<**>122..2 I0078**<*>11 g00981707++00<++>222 W007615041+++++..<*>222 .......>.. i00997**00<*++*>223.333  ..............<++>.. c00996A++*.00<**>222 19-316-C
19-316-B c00773564+++++..[0000<+*++>223333.3 i0078550B5++**+..[0000<**++>2 232333.3 T0078507+*+00[0000<+> 122222 Y00880507++++00<**>122..2 G0078+*<*>11 e00A61507++00<++>222 U007515052+++++..<*>222 .......>.. d00886+*00<*++*>223.333  ..............<++>.. Y00785A+++.00<**>222 19-316-B
19-316-A e00882564+++++..[0000<+*++>223333.3 k0088550A5++**+..[0300<**++>2 342D34.4 V0088506+++00[0000<+> 222222 b00A80607++++00<**>122..2 H0088**<*>11 g00981607++00<++>222 V007714062+++++..<*>222 .......>.. d00885**00<*++*>223.333  ..............<++>.. Z00885A+++.00<**>222 19-316-A
19-315-0 e00762552*****00[  <  >77879  7 k007755083*****00[  <  >9AAB9BACA A X0076406***00[  < >CCCCDC C b00870606****00< >DEFEG E I0075**< >2 2 f00861505**00< >J . X006413041*****..< >J J .......>. . e00765**00<  >GGIHI HI ..............< >. . b007748***.%0< >3 3 19-315-0
19-315-X e00972663+++++..[0000<+*++>2o.3.3.3 j0097560A5++***..[0000<**++>2 o32334.4 W0097606+++00[0000<+> W22222 Y00970607++++00<**>12...2 H0086+*<*>22 e00971606++00<++>222 V007515072+++++..<*>222 .......>.. a00985+*00<*++*>2p..333  ..............<++>.. Y008759+++.00<**>333 19-315-X
19-315-W d00982573+++++..[0000<+*++>223333.3 g009756093++***..[0000<**++>2 332333.3 V0098507+++00[0000<+> 12.222 Y00980607++++00<**>122..2 H0097**<*>11 e00971508++00<++>222 Y008615072+++++..<*>222 .......>.. Z00975**00<*++*>223.333  ..............<++>.. Z009779+++.00<**>222 19-315-W


Zpět
Poslední změna 14.XI.2019 23:33 Webmaster