Kontrola provozu stanic sítě

Zpět


Přehledy kvality dat, jejich odeslání do datových center a generování real-time dat

Přehledy zobrazují jednak kvalitu jednotlivých hodinových souborů, jednak kdy byla která data odeslána do datových center a jednak zda jsou poskytována real-time data. Řádky v přehledech se vztahují k hodinám, ve kterých byla data pořízena resp. odesílána (hodiny označeny rokem, dnem v roce a písmenem - "a" obsahuje data od 00:00:00 do 00:59:59 apod., celodenní data mají místo písmene znak nula "0"). Zobrazeno je posledních 72 hodin.

Skupiny sloupců představují jednotlivé stanice, jejichž označení jsou uvedena v hlavičce. První část skupiny sloupců (před znakem < resp. > ) popisuje kvalitu dat ve tvaru "aOOgrsejcNGHLQMM" (neaktivní písmena jsou vynechána, např. není uvedena informace o meteorologických datech, pokud nejsou na stanici měřena):
- ve sloupci pod "a" je průměrný počet družic v souboru - pro vyjádření je použita řada alfanumerických znaků (posloupnost 1,2,3,...,9,A,B,C,...,Y,Z,a,b,c,...,y,z,*),
- ve sloupcích "OO" je počet chybějících epoch v RINEXovém souboru s observacemi - "00" značí, že žádná epocha nechybí, alfanumerický znak za "-" indikuje počet chybějících epoch, znak za "+" značí počet přebývajících epoch a znak za "%" vyjadřuje poměr počtu epoch vůči správnému počtu epoch v desítkách procent v alfanumerických znacích,
- ve sloupci "g" je pomocí alfanumerického znaku vyjádřen minimální počet družic systému GPS NAVSTAR v jedné epoše,
- ve sloupci "r" je obdobná informace pro družice systému GLONASS,
- ve sloupci "s" je totéž pro geostacionární družice vysílající navigační signál (SBAS),
- ve sloupci "e" je tatáž informace pro družice systému Galileo,
- ve sloupci "j" je stejná informace pro družice systému QZSS,
- a nakonec ve sloupci "c" je shodná informace pro družice systému BeiDou,
- sloupec označený "N" obsahuje počet navigačních zpráv v navigačním RINEX souboru pro systém GPS NAVSTAR vyjádřený znaky: "*" - navigačních zpráv je více jak družic v souboru, "+" - navigačních zpráv je méně jak družic v souboru, "." - navigační soubor chybí,
- sloupec "G" informuje o navigačním RINEX souboru pro systém GLONASS - význam znaku je stejný jako pro navigační soubor systému GPS NAVSTAR,
- sloupec "H" informuje o navigačním RINEX souboru pro geostacionární družice - význam znaku je obdobný jako pro GPS NAVSTAR,
- sloupec "L" informuje o navigačním RINEX souboru pro systém Galileo (se stejným významem znaku),
- sloupec "Q" informuje o navigačním RINEX souboru pro systém QZSS (se stejným významem znaku),
- ve sloupcích "MM" je počet chybějících epoch v RINEXovém souboru s meteorologickými daty - význam znaků je stejný jako ve sloupcích "OO".

V případě, že stanice odesílá též data v 15-minutových intervalech, následuje oddělující sloupec se znaky "[". Následuje skupina čtyř sloupců - první sloupec, označený "A" informuje o datech z prvních 15 minut hodiny, druhý označený "B" o datech mezi 15 a 30 minutou hodiny, třetí sloupec "C" o třetí čtvrthodině a čtvrtý "D" o poslední čtvrthodině v hodině. Znak "." znamená, že čtvrthodinová data nebyla k dispozici, znak "%" znamená, že data byla dodána od operačního centra, ale nebyla odeslána, jiný znak znamená zpoždění v odeslání čtvrthodinových dat do datového centra - znak má stejný význam jako v poslední části skupiny sloupců - tj. zpoždění v odeslání v tříminutách, vyjádřené číselněznakovou řadou.

V případě, že stanice pořizuje real-time data, následuje oddělující sloupec se znaky "<". V části skupiny sloupců, která má proměnnou délku, představují jednotlivé sloupce NTRIP castery (počítače, které v reálném čase distribuují RTCM data). Čtyřpísmenné zkratky názvů NTRIP casterů jsou napsány svisle v záhlaví sloupců. Na průsečíku sloupce a řádku je znak, který charakterizuje stav real-time dat během testu provedeného v dané hodině. Znak "." znamená, že real-time data nebyla k dispozici, znak "|" znamená, že přijatá data nejsou ve formátu RTCM, znak "+" znamená, že byla přijata data ve formátu RTCM, ale množství dat bylo během testu nižší než by mělo být (např. kvůli problémům s přenosovou trasou). Znak "*" znamená, že real-time RTCM data jsou v pořádku.

Pak následuje oddělující sloupec se znaky ">". V poslední části skupiny sloupců, která má proměnnou délku, představují jednotlivé sloupce datová centra, do kterých je daný soubor odesílán. Čtyřpísmenné zkratky názvů datových center jsou svisle zapsány v záhlaví sloupců. Na průsečíku sloupce a řádku je uveden znak, který charakterizuje s jakým zpožděním byla data do datového centra poslána. Zpoždění je vyjádřeno v jednotkách tří minut (1 představuje zpoždění 1, 2 nebo 3 minuty). Pro označení je použita alfanumerická řada. Nula představuje zpoždění menší jak jedna minuta. Tečka představuje neodeslaná nebo chybějící data.

*********
*    *        VVBB GBBCaa         VVVB GBBIIBBCaa          J GIIBBCaa         VB GBBBBaa     V Gaa        VV GCaa      V GCaa     Gaa      VB GBBCaav        VV Gaa      VV GCaa
* GOPOC *    GOPE   EEKK OKEZlr    GOP6   EEEK OEEGGKKDlr     GOP7    A OGGKKDlr    KUNZ   EK OEEKKlr  LYSH E Olr   PLZN   EE OZlr  POL1  E OZlr  PRUH Olr  TUBO  EK OKEZlru    UPOL   EE Olr  VSBO  EE OZlr
*    *        SSGG PGVElc         SSSG PVVNNGiDlc          X PNNGiDlc         SG PVVGelc     S Plc        SS PElc      S PElc     Plc      SG PGVElct        SS Plc      SS PElc
********* aOOgrNGMM ABCD 23ei ci2PDh aOOgrseNGMM ABCD 32bm c2323i33Dh aOOgrejcNGLMM ABCD A c23i33Dh aOOgrsejcNGLWMM Oe c23e3Dh aOOgrNG O cDh aOOgrsejcNGMM 23 cPDh aOOgrNGMM O cPDh aOOgrNG cDh aOOgrNGMM Oe ce2PDh aOOgrsejcNGLMM 23 cDh aOOgrNGMM 23 cPDh
 3min=1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Aktualizovano: 2018-03-23 14:33 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18-082-N I0087+*00[0000<****>11B11 N009803**..[0000<**++> 23222322 S0098504+*+00[0000<+> 111111 X00A81504++++%0<**>233333 H0068+*<*>22 X00A91504++00<++>222 I0087+*..<*>222 .......>.. K0099**00<**>12222  X00981504+++00<++>22 J0098+*00<**>222 18-082-N
18-082-M H0077**00[0000<****>11111 M008704**..[0000<**++> 23222322 S0087504+*+00[0000<+> 111111 Z00991505++++%0<**>233333 G0067**<*>22 Y00A91504++00<++>222 H0077**..<*>222 H0077**>RR K0099**00<**>12222  X00881505+++00<++>22 I0088**00<**>222 18-082-M
18-082-L H0087+*00[0000<****>11111 M009803**..[0000<**++> 23222322 V0098605+++00[0000<+> 111111 a00B91705++++%0<**>233333 I0087+*<*>22 Z00B81504++00<++>222 H0077+*..<*>222 H0087+*>RR M00A8**00<**>12222  Z00981704+++00<++>22 J0098+*00<**>222 18-082-L
18-082-K H0088**00[0000<****>11111 M008803**..[0000<**++> 23222322 S0088502++*00[0000<+> 111111 X00A82502++++%0<**>233333 H0086**<*>22 W00A71501++00<++>222 H0077**..<*>222 G0077**>RR K00A8**00<**>12222  V00A71502+++00<++>22 J0098**00<**>222 18-082-K
18-082-J G0086+*00[0000<****>11B11 L008703**..[0000<**++> 23222322 P0087502+*+00[0000<+> 122222 U00981502+*++%0<**>23333. G0086+*<*>2. V00981502+*00<++>22. G0075+*..<*>22. F0075+*>RR J0088**00<**>1222.  U00981502+*+00<++>2. H0087+*00<**>22. 18-082-J
18-082-I F0076**00[0000<****>12122 L007603**..[0000<**++> 23222322 Q0087503+**00[0000<+> 122222 W00A71503++++%0<**>233333 E0066**<*>22 W00A81502++00<++>222 F0066**..<*>22. G0077**>RR J0098**00<**>1.22.  T00871502+++00<++>22 I0087**00<**>22. 18-082-I
18-082-H G0078+*00[0000<****>11111 L007804**..[0000<**++> 23222322 P0078403+*+00[0000<+> 12.222 U00981404++++%0<**>233333 G0067+*<*>22 V00881403++00<++>222 F0065+*..<*>222 F0067+*>RR J0098**00<**>1.222  S00981402+*+00<++>22 H0087+*00<**>222 18-082-H
18-082-G G0087**00[0000<****>11111 L008804**..[0000<**++> 23222322 P0088404+*+00[0000<+> 222222 V00881404++++%0<**>233333 H0086**<*>22 V00981403++00<++>22. G0085**..<*>222 H0078**>RR J0088**00<**>12222  T00881403+++00<++>22 I0088**00<**>222 18-082-G
18-082-F H0077+*00[0000<****>11111 N009803**..[0000<**++> 23222322 T0098503+*+00[0000<+> 111111 Y00A81505++++%0<**>233333 H0077+*<*>22 Y00A81503++00<++>222 I0087+*..<*>222 H0077+*>RR K00A8**00<**>12222  X00A81603+++00<++>22 J00A8+*00<**>222 18-082-F
18-082-E H0087**00[0000<****>11111 O009804**..[0000<**++> 23222322 T00A7404+*+00[0000<+> 111111 X00B81404++++%0<**>233333 H0077**<*>22 Y00A91503++00<++>222 I0087**..<*>222 I0088**>77 M00A9**00<**>12222  X00B81503+++00<++>22 K0098**00<**>222 18-082-E
18-082-D J0097+*00[0000<****>11111 O009803**..[0000<**++> 23222322 T0098504+*+00[0000<+> 111111 Y00C91504++++%0<**>2333.3 J0096+*<*>22 Z00B91603++00<++>222 K0097+*..<*>222 I0097+*>RR M00C9**00<**>12222  Y00B81603+++00<++>22 K0098+*00<**>222 18-082-D
18-082-C J00A7**00[0000<****>11111 O00B703**..[0000<**++> 23222322 S00B7402+*+00[0000<+> 111111 X00C81503++++%0<**>233333 I00A6**<*>22 W00C81402++00<++>222 K00A7**..<+>222 J00A6**>77 L00C8**00<**>1.222  W00B81502+++00<++>22 K00B8**00<**>222 18-082-C
18-082-B J-5B7+*00[0000<****>11111 O00B703**..[0000<**++> B.222.22 S00B7502+*+00[0000<+> 11.111 Y00C81503++++%0<**>2B.3.3 I0096+*<*>22 X00D81502++00<++>222 J00A5+*..<*>222 J00A6+*>RR M00C8**00<**>12C22  X00C81502+++00<++>22 L00C7+*00<**>222 18-082-B
18-082-A I00B6**00[0000<****>11111 N00B604**..[0000<**++> 23222322 R00B6503+++00[0000<+> 111111 Y00C81603++++..<**>233333 I00B6**<*>22 W00C81602++00<++>222 J00A6**..<*>222 I00A6**>77 L00B7**00<**>12222  V00B71603+++00<++>22 J00B7**00<**>222 18-082-A
18-081-0 H0076**00[  <  >232 3 M007602**00[  <  >6786.7.7 7 R0076202***00[  < >8899A9 9 X00871303****..< >AACBC B H0075**< >3 . X00871302**00< >C C G0065**..< >C C H0065**>9 9 K0087**00< >CED EE W00871202***00< >E E J0087**%0< >3 . 18-081-0
18-081-X J00A7+*00[0000<****>33333 O00A804**..[0000<+*++> B3222322 T00A8503+++00[0000<+> 111111 X00A81503++++%0<**>233333 H0077+*<*>3. Y00A81603++00<++>22. I00A5+*..<*>222 I0097+*>99 L00A8**00<**>12222  X00A81603+++00<++>22 J00A7+*00<**>333 18-081-X
18-081-W H0076**00[0000<****>11111 N008803**..[0000<**++> 23222322 T0098404*++00[0000<+> 111111 Z00C71604++++%0<**>233333 G0077**<*>22 a00B81803++00<++>222 H0077**..<*>222 H0068**>77 L00A8**00<**>1.222  a00B81804+++00<++>22 J0098**00<**>222 18-081-W
18-081-V I0087+*00[0000<****>11111 N009803**..[0000<**++> 23222322 T0098404+*+00[0000<+> 111111 Z00B81505++++%0<**>233333 I0078+*<*>22 b00B81604++00<++>222 H0067+*..<*>222 J0078+*>77 L00A9**00<**>12222  a00A81604+++00<++>22 K00A8+*00<**>222 18-081-V
18-081-U H0087**00[0000<****>11111 M007803**..[0000<**++> 23222322 T0078406+*+00[0000<+> 111111 Y00A81406++++%0<**>233333 I0088**<*>22 Y00981505++00<++>22. H0077**..<*>222 H0088**>77 K00A9**00<**>12222  Y00A81505+++00<++>22 K0099**00<**>222 18-081-U
18-081-T H0086+*00[0000<****>11111 L007803**..[0000<**++> 23222322 S0078505+*+00[0000<+> 111.11 X00881605++++%0<**>233333 H0086+*<*>22 Y00981704++00<++>222 F0066+*..<*>222 G0087+*>77 J0098**00<**>12222  X00881603+*+00<++>22 I0088+*00<**>222 18-081-T
18-081-S G0096**00[0000<****>11111 L008704**..[0000<**++> 23222322 P0087404+*+00[0000<+> 222222 V00971404++++%0<*+>233333 H0096**<*>22 U00971403++00<++>122 G0086**..<*>222 G0096**>77 I0087**00<**>1.222  T00871304+++00<++>22 I0097**00<**>222 18-081-S
18-081-R H0096+*00[0000<****>11111 K008602**..[0000<**++> 23222322 O0096204+*+00[0000<+> 122222 U00A81304++++%0<**>233333 F0076+*<*>22 V00A81303++00<++>122 G0085+*..<*>222 G0085+*>77 J0098**00<**>12222  S00971204+*+00<++>22 I0097+*00<**>222 18-081-R
18-081-Q G0076**00[0000<****>11111 J008602**..[0000<**++> 23232322 P0086205+++00[0000<+> 122222 U00981305++++%0<**>233333 F0066**<*>22 U00981304++00<++>222 F0066**..<*>222 F0076**>77 J0097**00<**>12222  S00971204+++00<++>22 H0087**00<**>222 18-081-Q
18-081-P H0097+*00[0000<*+**>11B12 M009803**..[0000<**++> 23222322 R0098405+*+00[0000<+> 122222 V00981405++++%0<**>233333 H0096+*<*>22 V00981404++00<++>222 H0096+*..<*>222 H0077+*>77 J0098**00<**>12222  T00981304+++00<++>22 I0097+*00<**>222 18-081-P
18-081-O I0087**00[0000<****>11112 N009703**..[0000<**++> 23222322 S00A7304+++00[0000<+> 111111 X00A81405++++%0<**>233333 H0096**<*>22 X00A81404++00<++>222 I0096**..<*>222 I0097**>77 K0098**00<**>12222  W00A71404+++00<++>22 J00A8**00<**>222 18-081-O
18-081-N H0088+*00[0000<****>11B11 M009803**..[0000<**++> 23222322 R0098304+*+00[0000<+> 122222 W00A81304++++%0<**>233333 I0088+*<*>22 X00A81404++00<++>222 I0087+*..<*>222 H0087+*>77 K0099**00<**>12222  W00981404+++00<++>22 J0098+*00<**>222 18-081-N
18-081-M H0087**00[0000<****>11B11 L008803**..[0000<**++> 23222322 R0088305+*+00[0000<+> 122222 X00981305++++%0<**>233333 J0088**<*>22 Z00A81605++00<++>222 H0078**..<*>222 H0078**>77 K0099**00<**>12222  W00881504+++00<++>22 I0088**00<**>222 18-081-M
18-081-L H0087+*00[0000<****>11B11 L009802**..[0000<**++> 23222322 Q0097204+*+00[0000<+> 122222 X00B81305++++%0<**>233333 I0096+*<*>22 Z00B81404++00<++>222 H0076+*..<*>222 H0077+*>77 L00A8**00<**>12222  X00981404+++00<++>22 J0097+*00<**>222 18-081-L
18-081-K H0088**00[0000<****>11111 L008803**..[0000<**++> 23222322 P0088303+*+00[0000<+> 122222 V00A82303++++%0<**>233333 H0087**<*>22 V00A81402++00<++>222 H0076**..<*>222 G0077**>77 K00A8**00<**>12222  V00A81402+++00<++>22 J0098**00<**>222 18-081-K
18-081-J G0086+*00[0000<****>11112 M008703**..[0000<**++> 23222322 Q0097403+*+00[0000<+> 122222 W00981503++++%0<**>233333 H0086+*<*>22 W00981503++00<++>222 G0086+*..<*>222 G0075+*>77 J0088**00<**>12222  V00981503+*+00<++>22 H0087+*00<**>222 18-081-J
18-081-I F0076**00[0000<****>11B11 L007704**..[0000<**++> 23222322 P0077403+*+00[0000<+> 122222 U00A81403++++%0<**>233333 G0066**<*>22 U00981402++00<++>22. F0065**..<*>222 G0077**>77 J0097**00<**>12222  T00971402+++00<++>2. H0087**00<**>222 18-081-I
18-081-H G0077+*00[0000<****>11111 L007804**..[0000<**++> 23222322 Q0078403+*+00[0000<+> 122222 V00881403++++%0<**>233333 G0077+*<*>22 U00881402++00<++>122 F0065+*..<*>222 F0066+*>77 J0088**00<**>12222  T00871402+++00<++>22 H0088+*00<**>222 18-081-H
18-081-G H0087**00[0000<****>11B11 L008803**..[0000<**++> 23222322 S0088604+*+00[0000<+> 111111 X00882604++++%0<**>233333 H0087**<*>22 W00981603++00<++>222 H0087**..<*>222 H0078**>RR J0088**00<**>12222  W00881603+++00<++>22 I0088**00<**>222 18-081-G
18-081-F I0077+*00[0000<****>11112 N009803**..[0000<**++> 23222322 V0098505+++00[0000<+> 111111 Z00A91505++++%0<**>233333 G0076+*<*>22 Z00A91504++00<++>222 I0087+*..<*>222 H0087+*>RR K00A9**00<**>12222  Y00A81504+++00<++>22 J00A8+*00<**>222 18-081-F
18-081-E I0097**00[0000<****>11111 O009803**..[0000<**++> 23222322 W0098605+++00[0000<+> 111111 a00B92604++++%0<**>233333 G0096**<*>22 a00B81604++00<++>222 I0088**..<*>222 I0098**>RR M00A9**00<**>12222  a00B81604+++00<++>22 K0098**00<**>222 18-081-E
18-081-D J0097+*00[0000<****>11111 O009803**..[0000<**++> 23222322 U0098404+*+00[0000<+> 122222 Z00C81405++++%0<**>233333 H0095+*<*>22 Z00B81502++00<++>222 K0097+*..<*>222 I0097+*>RR M00C8**00<**>1.222  Y00B81504+++00<++>22 K0097+*00<**>222 18-081-D
18-081-C J00A7**00[0000<****>11111 O00B703**..[0000<**++> 23222322 R00B7302**+00[0000<+> 12.222 W00C81303++++%0<**>233333 H00A5**<*>22 V00C81402++00<++>222 K00A7**..<*>222 J00A6**>RR M00C8**00<**>1.222  W00B81402+++00<++>22 K00B8**00<**>222 18-081-C
18-081-B J00A6+*00[0000<****>11111 O00B603**..[0000<**++> 23222322 S00B6302+*+00[0000<+> 122222 X00D91403++++%0<**>2A3333 I00A5+*<*>22 W00C81402++00<++>222 J00A5+*..<*>222 J00A6+*>RR M00C8**00<**>12222  W00C91402+*+00<++>22 L00C7+*00<**>222 18-081-B
18-081-A I00B6**00[0000<****>11B11 M00B603**..[0000<**++> 23222322 P00B6303+*+00[0000<+> 122222 U00C71303++++..<**>233333 H00B5**<*>22 U00B71402++00<++>222 I00A6**..<*>222 I00B6**>RR K00B7**00<**>12222  S00B71303+*+00<++>22 J00B7**00<**>222 18-081-A
18-080-0 H0076**00[  <  >232 3 M007603**00[  <  >6786.7.7 7 S0076303***00[  < >8899A9 9 X00871303****..< >AACBC B H0076**< >3 . X00971402**00< >C C G0064**..< >C C H0065**>T T K0087**00< >CED EE X00871303***00< >E E J0087**%0< >3 3 18-080-0
18-080-X J00A7+*00[0000<****>33333 O00A803**..[0000<**++> 23222322 R00A8303+*+00[0000<+> 111111 W00A81303++++%0<**>233333 I0097+*<*>33 V00A81403++00<++>222 I00A6+*..<+>222 J0097+*>TT L00A8**00<**>1.222  U00A81303+++00<++>22 J00A8+*-1<**>333 18-080-X
18-080-W H0078**00[0000<****>11B11 O009803**..[0000<**++> 23222322 T00A8503*++00[0000<+> 111111 Y00C81503++++%0<**>233333 H0087**<*>22 X00B81503*+00<++>222 H0078**..<*>222 I0068**>TT L00A8**00<**>1.222  W00B81503+++00<++>22 J0098**00<**>222 18-080-W
18-080-V I0097+*00[0000<****>11111 N009803**..[0000<**++> 23232322 T0098503+*+00[0000<+> 111111 Y00B91504++++%0<**>233333 I0097+*<*>22 Y00A91502++00<++>222 H0076+*..<*>222 J0097+*>RR L00A9**00<**>12222  X00A81503+++00<++>22 K00A8+*00<**>222 18-080-V
18-080-U I0087**00[0000<****>1111. M007804**..[0000<**++> 23222322 T0078505+*+00[0000<+> 111111 Y00981605++++%0<**>233333 I0087**<*>22 Z00991604++00<++>222 G0076**..<*>222 H0087**>RR K0099**00<**>12222  Z00A81505+++00<++>22 K0088**00<**>222 18-080-U
18-080-T G0086+*00[0000<****>11111 L007703**..[0000<**++> 23222322 S0077504+**00[0000<+> 111111 W00982604++++%0<**>233333 H0096+*<*>22 X00971703++00<++>222 F0066+*..<*>222 G0086+*>RR J0098**00<**>12222  X00871704++*00<++>22 I0087+*00<**>222 18-080-T
18-080-S H0097**00[0000<****>11111 K008704**..[0000<**++> 2323233. P0087403+*+00[0000<+> 222222 T00981404++++%0<**>233333 H0097**<*>2. U00981502++00<++>12. H0087**..<*>22. H0096**>RR H0088**00<**>1.22.  U00981503+++00<++>2. I0098**00<**>22. 18-080-S
18-080-R G0086+*00[0000<****>11111 L009604**..[0000<**++> 23222322 P0096403+*+00[0000<+> 122222 V00A80403++++%0<**>233333 I0087+*<*>2. W00A81502++00<++>22. G0085+*..<*>222 G0085+*>RR J0064**00<**>1.222  V00A81504+*+00<++>22 J0097+*00<**>222 18-080-R
18-080-Q G0076**00[0000<****>11111 K008603**..[0000<**++> 23222322 P0086304+++00[0000<+> 122222 U00981504++++%0<**>233333 G0076**<*>22 V00971503++00<++>12. F0066**..<*>222 G0077**>RR I0097**00<**>12222  U00971503+++00<++>2. H0087**00<**>222 18-080-Q
18-080-P H0087+*00[0000<****>11111 M009803**..[0000<+*++> 23222322 R0098404+*+00[0000<+> 122222 W00981505++++%0<**>233333 I0097+*<*>22 W00981504++00<++>22. H0094+*..<*>222 H0096+*>RR J0098**00<**>12222  V00971504+++00<++>22 I0097+*00<**>222 18-080-P
18-080-O H0087**00[0000<****>11112 N009803**..[0000<**++> 23222322 U0098405+++00[0000<+> 111111 Y00A81505++++%0<**>233333 I0098**<*>22 Z00A81504++00<++>222 I0097**..<*>222 I0098**>RR K00A8**00<**>12222  Y00A81604+++00<++>22 J00A8**00<**>222 18-080-O
18-080-N G0087+*00[0000<****>1111. N009803**..[0000<**++> 23222322 U0098505+++00[0000<+> 111111 Z00A82605++++%0<**>233333 H0086+*<*>22 Y00A71605++00<++>22. H0087+*..<*>222 H0077+*>RR K0098**00<**>12222  Y00A80605+++00<++>2. I0097+*00<**>22. 18-080-N
18-080-M H0087**00[0000<****>11B1. L007803**..[0000<**++> 23222322 T0087505+++00[0000<+> 111111 Z00991605++++%0<**>233333 G0086**<*>22 Z00A81605++00<++>22. H0076**..<*>222 H0077**>RR K0099**00<**>12222  X00880605+++00<++>22 I0088**00<**>222 18-080-M
18-080-L H0088+*00[0000<****>11111 N009804**..[0000<**++> 23222322 U0098404+*+00[0000<+> 122222 a00B91506++++%0<**>233333 H0076+*<*>22 b00B91605++00<++>222 H0076+*..<*>222 H0087+*>RR M00A9**00<**>12222  a00991505+++00<++>22 K0098+*00<**>222 18-080-L
18-080-K H0087**00[0000<****>11112 L008703**..[0000<**++> 23222322 P0087303+*+00[0000<+> 122222 V00A81403++++%0<**>233333 G0086**<*>22 W00A81503++00<++>222 G0076**..<*>222 G0077**>RR K0098**00<**>12222  W00A81503+++00<++>22 I0088**00<**>222 18-080-K
18-080-J F0086+*00[0000<****>11111 L008604**..[0000<**++> 23222322 P0086403+*+00[0000<+> 122222 U00981404+*++%0<**>233333 G0085+*<*>22 U00971403++00<++>122 F0085+*..<*>222 G0076+*>RR J0087**00<**>12222  U00981403+++00<++>22 H0087+*00<**>222 18-080-J
18-080-I F0076**00[0000<****>11B11 L007703**..[0000<**++> 23222322 P0076304+++00[0000<+> 122222 U00981404++++%0<**>233333 G0067**<*>22 V00971503++00<++>222 F0066**..<*>222 G0077**>RR J0098**00<**>12222  T00971403+++00<++>22 H0087**00<**>222 18-080-I
18-080-H G0077+*00[0000<****>12122 M007803**..[0000<**++> 23222322 R0078404+*+00[0000<+> 222222 V00881404++++%0<**>233333 F0076+*<*>22 W00981503++00<++>222 G0066+*..<*>222 G0067+*>RR J0088**00<**>12222  V00881503+++00<++>22 H0088+*00<**>222 18-080-H
18-080-G H0088**00[0000<****>1111. M008803**..[0000<**++> 23222322 S0088504+*+00[0000<+> 111111 X00981604++++%0<**>233333 H0087**<*>2. Y00981604++00<++>22. H0087**..<*>222 H0088**>RR J0088**00<**>12222  X00881603+++00<++>2. I0088**00<**>22. 18-080-G
18-080-F I0097+*00[0000<****>11111 N009803**..[0000<**++> 23222322 V00A8405+++00[0000<+> 122222 Z00A81506++++%0<**>233333 H0087+*<*>22 Z00981504++00<++>222 H0087+*..<+>222 H0087+*>RR K00A9**00<**>12222  Y00A81604+++00<++>22 J00A7+*00<**>222 18-080-F
18-080-E I0088**00[0000<****>1111. O009803**..[0000<**++> 23222322 W0098406+++00[0000<+> 111111 b00B91606++++%0<**>233333 I0097**<*>22 b00B91705++00<++>222 J0088**..<*>222 I0098**>RR M00B9**00<**>1222.  b00B81605+++00<++>2. K0098**00<**>22. 18-080-E
18-080-D J0097+*00[0000<****>11C1. P009803**..[0000<**++> 23222322 X0098605+++00[0000<+> 122222 c00C91606++++%0<**>233333 I00A6+*<*>22 c00B91604++00<++>22. K0097+*..<*>222 J0097+*>RR N00C9**00<**>1222.  b00B81703+++00<++>2. L00A8+*00<**>22. 18-080-D
18-080-C J00A7**00[0000<****>11112 O00B803**..[0000<**++> 23222322 T00B8303*++00[0000<+> 111111 X00C81303++++%0<**>233333 I00A6**<*>22 Y00C81502++00<++>222 J00A6**..<*>222 J00A6**>77 L00C8**00<**>1.222  Y00B81603+++00<++>2. K00B8**00<**>222 18-080-C
18-080-B J00B6+*00[0000<****>11112 N00A603**..[0000<**++> 23222322 S00B6303+*+00[0000<+> 122222 X00C81304++++%0<**>233333 I00A6+*<*>22 W00C71403++00<++>222 J00A5+*..<*>222 I00A5+*>77 M00C7**00<**>1.222  X00C71403+++00<++>22 L00B7+*00<**>222 18-080-B
18-080-A I00B6**00[0000<****>11C11 M00A703**..[0000<**++> 23222322 R00B7303+*+00[0000<+> 122222 U00B71503++++..<**>233333 I00B6**<*>22 U00B71503++00<++>122 J00A6**..<*>222 I00B6**>RR K00A7**00<**>12222  T00B71502++*00<++>22 J00B7**00<**>222 18-080-A
18-079-0 H0076**00[  <  >232 3 M007602**00[  <  >67.68787 7 S0076202***00[  < >8899A9 9 W00871203****-w< >AACBC . H0075**< >3 . X00971203**00< >C . G0064**..< >C C H0065**>9 9 K0087**00< >CED EE W00871202***00< >E E J0087**%0< >3 3 18-079-0
18-079-X J00A7+*00[0000<****>33333 N009803**..[0000<**++> 23222322 S00A8503+*+00[0000<+> 111111 V00981503++++%0<**>233333 H0076+*<*>3. W00A81602++00<++>222 J00A6+*..<*>222 I0097+*>99 K0099**00<**>12222  V00A71602+++00<++>22 J00A8+*-1<**>333 18-079-X
18-079-W H0077**00[0000<****>11C11 M008804**..[0000<**++> 23222322 S0098403*++00[0000<+> 122222 W00B81503++++%0<**>233333 G0076**<*>2. Y00B81602++00<++>22. H0076**..<*>222 H0067**>77 K0098**00<**>1.222  X00B81602+++00<++>22 J0098**00<**>222 18-079-W
18-079-V I0087+*00[0000<****>11C11 M009803**..[0000<**++> 23222322 S0098303+++00[0000<+> 222222 W00B81404++++%0<**>233333 H0095+*<*>22 X00B81403++00<++>222 H0086+*..<*>222 I0097+*>77 K00A9**00<**>12222  V00A81304+++00<++>22 K00A7+*00<**>222 18-079-V
18-079-U H-187**00[0000<****>11111 L007702**..[0000<**++> C.222.22 P0077204+*+00[0000<+> 222222 U00982304++++%0<**>2C3333 G0086**<*>22 V00981304++00<++>222 G0076**..<*>222 H0087**>77 K0099**00<**>12D22  U00A81304+++00<++>22 J0088**00<**>222 18-079-U
18-079-T H0087+*00[0000<****>11111 K007802**..[0000<**++> 23222322 O0078203+*+00[0000<+> 222222 T00981304+*++%0<**>122222 H0087+*<*>22 S00981203+*00<++>122 G0067+*..<*>222 H0087+*>77 J0098**00<**>12222  S00981302+*+00<++>22 I0087+*00<**>222 18-079-T
18-079-S H0097**00[0000<****>11111 J008702**..[0000<**++> 23222322 M0087202**+00[0000<+> 222222 S00981303+*++%0<**>122.22 H0087**<*>22 S00981202+*00<++>122 H0087**..<*>222 H0086**>77 I0088**00<**>1.222  R00981203+*+00<++>22 I0098**00<**>222 18-079-S
18-079-R H0096+*00[0000<****>11111 J009602**..[0000<**++> 23222322 N0096203+*+00[0000<+> 122222 T00A81203+*++%0<**>122222 H0086+*<*>22 U00A81302+*00<++>122 G0085+*..<*>222 G0085+*>77 J0097**00<**>12222  S00A71203+*+00<++>22 I0097+*00<**>222 18-079-R
18-079-Q F0076**00[0000<****>11111 J008602**..[0000<**++> 23222322 N0086203+*+00[0000<+> 122222 S00981303++++%0<**>122222 G0086**<*>22 T00971402++00<++>222 F0066**..<*>222 G0077**>77 I0097**00<**>12222  S00971302+++00<++>22 I0097**00<**>222 18-079-Q
18-079-P H-196+*00[0000<****>11111 M009704**..[0000<**++> 23222322 Q0098403+*+00[0000<+> 122222 T00981403+*++%0<+*>2333.3 I0097+*<*>22 V00981503++00<++>222 H0095+*..<*>222 H0096+*>77 J0098**00<**>12222  U00981503+++00<++>22 I0097+*00<**>222 18-079-P
18-079-O I0097**00[0000<****>11111 N009803**..[0000<**++> 23222322 T0098504+++00[0000<+> 111111 W00A81504++++%0<**>233333 I0097**<*>22 X00A81603++00<++>222 I0097**..<*>222 I0098**>77 K00A8**00<**>12222  V00A71603+++00<++>22 J00A8**00<**>222 18-079-O
18-079-N H-178+*00[0000<****>11111 N009803**..[0000<**++> 23222322 V0098704+++00[0000<+> 111111 b00A81704++++%0<**>233333 H0077+*<*>22 b00A91704++00<++>222 H0076+*..<*>222 H0077+*>77 L0099**00<**>12222  a00980704+++00<++>22 J0098+*00<**>222 18-079-N


Zpět
Poslední změna 23.III.2018 14:33 Webmaster