Kontrola provozu stanic sítě

Zpět


Přehledy kvality dat, jejich odeslání do datových center a generování real-time dat

Přehledy zobrazují jednak kvalitu jednotlivých hodinových souborů, jednak kdy byla která data odeslána do datových center a jednak zda jsou poskytována real-time data. Řádky v přehledech se vztahují k hodinám, ve kterých byla data pořízena resp. odesílána (hodiny označeny rokem, dnem v roce a písmenem - "a" obsahuje data od 00:00:00 do 00:59:59 apod., celodenní data mají místo písmene znak nula "0"). Zobrazeno je posledních 72 hodin.

Skupiny sloupců představují jednotlivé stanice, jejichž označení jsou uvedena v hlavičce. První část skupiny sloupců (před znakem < resp. > ) popisuje kvalitu dat ve tvaru "aOOgrsejcNGHLQMM" (neaktivní písmena jsou vynechána, např. není uvedena informace o meteorologických datech, pokud nejsou na stanici měřena):
- ve sloupci pod "a" je průměrný počet družic v souboru - pro vyjádření je použita řada alfanumerických znaků (posloupnost 1,2,3,...,9,A,B,C,...,Y,Z,a,b,c,...,y,z,*),
- ve sloupcích "OO" je počet chybějících epoch v RINEXovém souboru s observacemi - "00" značí, že žádná epocha nechybí, alfanumerický znak za "-" indikuje počet chybějících epoch, znak za "+" značí počet přebývajících epoch a znak za "%" vyjadřuje poměr počtu epoch vůči správnému počtu epoch v desítkách procent v alfanumerických znacích,
- ve sloupci "g" je pomocí alfanumerického znaku vyjádřen minimální počet družic systému GPS NAVSTAR v jedné epoše,
- ve sloupci "r" je obdobná informace pro družice systému GLONASS,
- ve sloupci "s" je totéž pro geostacionární družice vysílající navigační signál (SBAS),
- ve sloupci "e" je tatáž informace pro družice systému Galileo,
- ve sloupci "j" je stejná informace pro družice systému QZSS,
- a nakonec ve sloupci "c" je shodná informace pro družice systému BeiDou,
- sloupec označený "N" obsahuje počet navigačních zpráv v navigačním RINEX souboru pro systém GPS NAVSTAR vyjádřený znaky: "*" - navigačních zpráv je více jak družic v souboru, "+" - navigačních zpráv je méně jak družic v souboru, "." - navigační soubor chybí,
- sloupec "G" informuje o navigačním RINEX souboru pro systém GLONASS - význam znaku je stejný jako pro navigační soubor systému GPS NAVSTAR,
- sloupec "H" informuje o navigačním RINEX souboru pro geostacionární družice - význam znaku je obdobný jako pro GPS NAVSTAR,
- sloupec "L" informuje o navigačním RINEX souboru pro systém Galileo (se stejným významem znaku),
- sloupec "Q" informuje o navigačním RINEX souboru pro systém QZSS (se stejným významem znaku),
- ve sloupcích "MM" je počet chybějících epoch v RINEXovém souboru s meteorologickými daty - význam znaků je stejný jako ve sloupcích "OO".

V případě, že stanice odesílá též data v 15-minutových intervalech, následuje oddělující sloupec se znaky "[". Následuje skupina čtyř sloupců - první sloupec, označený "A" informuje o datech z prvních 15 minut hodiny, druhý označený "B" o datech mezi 15 a 30 minutou hodiny, třetí sloupec "C" o třetí čtvrthodině a čtvrtý "D" o poslední čtvrthodině v hodině. Znak "." znamená, že čtvrthodinová data nebyla k dispozici, znak "%" znamená, že data byla dodána od operačního centra, ale nebyla odeslána, jiný znak znamená zpoždění v odeslání čtvrthodinových dat do datového centra - znak má stejný význam jako v poslední části skupiny sloupců - tj. zpoždění v odeslání v tříminutách, vyjádřené číselněznakovou řadou.

V případě, že stanice pořizuje real-time data, následuje oddělující sloupec se znaky "<". V části skupiny sloupců, která má proměnnou délku, představují jednotlivé sloupce NTRIP castery (počítače, které v reálném čase distribuují RTCM data). Čtyřpísmenné zkratky názvů NTRIP casterů jsou napsány svisle v záhlaví sloupců. Na průsečíku sloupce a řádku je znak, který charakterizuje stav real-time dat během testu provedeného v dané hodině. Znak "." znamená, že real-time data nebyla k dispozici, znak "|" znamená, že přijatá data nejsou ve formátu RTCM, znak "+" znamená, že byla přijata data ve formátu RTCM, ale množství dat bylo během testu nižší než by mělo být (např. kvůli problémům s přenosovou trasou). Znak "*" znamená, že real-time RTCM data jsou v pořádku.

Pak následuje oddělující sloupec se znaky ">". V poslední části skupiny sloupců, která má proměnnou délku, představují jednotlivé sloupce datová centra, do kterých je daný soubor odesílán. Čtyřpísmenné zkratky názvů datových center jsou svisle zapsány v záhlaví sloupců. Na průsečíku sloupce a řádku je uveden znak, který charakterizuje s jakým zpožděním byla data do datového centra poslána. Zpoždění je vyjádřeno v jednotkách tří minut (1 představuje zpoždění 1, 2 nebo 3 minuty). Pro označení je použita alfanumerická řada. Nula představuje zpoždění menší jak jedna minuta. Tečka představuje neodeslaná nebo chybějící data.

*********
*    *           VVBB GBBBBCCaa            VVVB GGBBIIBBCaa          J GIIBBCaa         VB GBBBBaa     V Gaa        VV GCaa      V GCaa     Gaa      VVVB GBBBBCaav        VV Gaa      VV GCaa
* GOPOC *     GOPE    EEKK OEEKKZZlr      GOP6     EEEK OOEEGGKKDlr     GOP7    A OGGKKDlr    KUNZ   EK OEEKKlr  LYSH E Olr   PLZN   EE OZlr  POL1  E OZlr  PRUH Olr  TUBO  EEEK OEEKKZlru    UPOL   EE Olr  VSBO  EE OZlr
*    *           SSGG PVVGiEElc            SSSG PPVVNNGiDlc          X PNNGiDlc         SG PVVGelc     S Plc        SS PElc      S PElc     Plc      SSSG PVVGeElct        SS Plc      SS PElc
********* aOOgrsecNGLWMM ABCD 32ei c23i3P3D3 aOOgrsejciNGHLWMM ABCD 32bm c32323i33D3 aOOgrejcNGLMM ABCD A c23i33Dh aOOgrsejcNGLWMM Oe c23e3Dh aOOgrNG O cD3 aOOgrsejcNGMM 23 cPDh aOOgrNGMM O cPDh aOOgrNG cD3 aOOgrNGMM 23be c23e3PD3 aOOgrsejcNGLMM 23 cDh aOOgrNGMM 23 cPD3
 3min=1 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Aktualizovano: 2018-08-15 02:33 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18-227-B W0097262++++..[0000<+*++>223233.2 f009975043+***+..[0000<**++>2 232333.3 W0097704++*00[0000<+> 111111 b00C91605++++00<**>122.22 I0078+*<*>11 b00B91703++..<++>222 I0087+*..<*>222 H0087+*>77 .........<....>.......  a00A81803++*..<++>22 R0098+*00<**>222 18-227-B
18-227-A S0077252++++..[0000<+*++>223233.2 a008874033****+..[0000<**++>2 23233..3 S0088503+++00[0000<+> 111111 V00A81502++++00<**>182222 G0077**<*>11 X00A81602++..<++>222 G0066**..<*>222 G0077**>77 .........<....>.......  V00A81602+++..<++>22 P0088+*00<**>222 18-227-A
18-226-0 U0076231****00[  <  >66778  7 c007673021*****00[  <  >899A8A9B9 9 T0076302***00[  < >BBBBCB B W00871401****00< >CDEDE D H0066**< >2 . X00871402**..< >F F G0065**..< >F F G0065**>9 9 O-*86**..<  >jkllm l. W00860402***..< >L L P0076**%0< >2 2 18-226-0
18-226-X Q0076242+**+..[0000<+*++>29.2.3.2 Z007774033+***+..[0000<**++>2 832333.. P0077503+**..[0000<+> 22..22 T00871403++*+00<**>12.... F0066+*<+>2. V00871602++..<++>22. E0065+*..<*>22. F0066+*>99 .........<....>.......  T00871603+*+..<++>2. N0077+*00<**>22. 18-226-X
18-226-W R0076243++*+..[000%<+*++>223233.2 c007774043****+..[0000<**++>2 232333.3 S0076504++*..[0000<+> 111111 U00971603++*+00<**>182222 E0066**<*>11 X00971703++..<++>222 E0065**..<*>222 F0066**>77 .........<*|+*>.......  V00960703++*..<++>22 O0087+*-1<**>222 18-226-W
18-226-V R0076253++*+..[000%<+*++>223233.2 c007775044+***+..[0000<**++>2 232333.3 R0077504++*..[0000<+> 11..11 T00971603++*+00<**>122.22 F0077+*<*>11 W00871603++..<++>222 F0075+*..<*>222 E0066+*>77 M0087**00<*|+*>2333333  T00860603++*..<++>22 O0087+*00<**>222 18-226-V
18-226-U T0086253++++..[0000<+*++>223233.2 c008775043****+..[0000<**++>2 232333.3 R0086504++*00[0000<+> 122222 V00961603++*+00<**>12223. I0087**<*>1. X00961603++..<++>222 G0075**..<*>22. G0077**>77 M0087**00<*|+*>2333333  V00861603++*..<++>2. O0087+*00<**>222 18-226-U
18-226-T X0097263++*+..[0000<+*++>223233.2 h009777054+***+..[0000<**++>2 332333.3 W0097705++*00[0000<+> 111111 Y00A71705++*+00<**>122.22 H0076+*<*>11 Z00A71604++..<++>22. H0085+*..<*>222 G0076+*>77 N00A8**00<*|+*>2333333  Y00971604++*..<++>22 R00A7+*00<**>22. 18-226-T
18-226-S U0096244++++..[0000<+*++>223233.2 f009675064****+..[0000<**++>2 232333.3 U0096506+++00[0000<+> 111111 X00A71505++++00<**>122222 H0096**<*>11 Z00A70505++..<++>222 H0075**..<+>222 G0086**>77 O00A7**00<*|+*>2333333  X00A61505+++..<++>22 Q0097++00<**>222 18-226-S
18-226-R U0096242++++..[0000<+*++>223233.2 e009675052+**++..[0000<**++>2 332333.3 U0096504+++00[0000<+> 111.11 X00B71503++++00<**>122.22 J0097+*<*>11 Y00B71504++..<++>222 I0095+*..<*>222 H0096+*>77 O00B7**00<*|+*>2333333  W00C71504+++..<++>22 P0097+*00<**>222 18-226-R
18-226-Q T00B6232++++..[0000<+*++>223233.2 a00B674031****+..[0000<**++>2 232333.3 S00B6503*++00[0000<+> 111111 X00C71602++++00<**>122.22 J00A6**<*>11 Y00B71504++..<++>222 I00A5**..<*>222 I00A5**>77 O00B7**00<*|+*>2333333  W00B71503+++..<++>22 P00B7**00<**>222 18-226-Q
18-226-P U00B6252++++..[000%<+*++>223.33.2 b00B774041****+..[0000<**++>2 332333.3 U00B6504+++00[0000<+> 11..11 X00C81603++++00<**>122.22 J00A8+*<*>11 Y00C81504++..<++>222 I00A5+*..<*>222 I0095+*>77 P00B8**00<*|+*>2333333  X00C81503+++..<++>22 P00C7+*00<**>222 18-226-P
18-226-O T00B6252++++..[0000<+*++>223233.2 a00B775031****+..[0000<**++>2 232333.. U00B6504++*00[0000<+> 111111 X00C81602++*+00<**>122.22 K00B8**<*>11 Y00B81703++..<++>22. J00A6**..<*>222 I00A7**>77 O00B7**00<*|+*>2333433  V00B71503++*..<++>22 P00B7**00<**>222 18-226-O
18-226-N U00B7252++++..[0000<+*++>223233.3 b00B875031+***+..[0000<**++>2 232333.. V00B7604++*00[0000<+> 11.111 V00B81502++++00<**>122.3. J0087+*<*>11 Y00B81603++..<++>22. J00A6+*..<*>22. I00A7+*>77 P00B8**00<*|+*>2333333  W00B71503++*..<++>2. Q00B7+*00<**>22. 18-226-N
18-226-M S0097232+*++..[0000<+*++>223233.2 a00A873031****+..[0000<**++>2 232333.3 T00A7404+*+00[0000<+> 11121. X00C81502++*+00<**>122222 J0098**<*>11 Z00C81503++..<++>MM. I0086**..<*>222 I0087**>77 P00A8**00<*|+*>2333333  W00B81403+++..<++>22 R00A8**00<**>222 18-226-M
18-226-L T0098242++++..[0000<+*++>223233.2 a009875031+***+..[0000<**++>2 232333.3 U0098504++*00[0000<+> 111111 W00A91402++++00<**>122222 J0098+*<*>11 Y00A91503++..<++>222 I0088+*..<*>66. J0098+*>77 O00A9**00<*|+*>2333333  X00A91504+++..<++>22 Q00A8+*00<**>222 18-226-L
18-226-K S0077242+*++..[0000<+*++>223233.2 a007884041****+..[0000<**++>2 232333.3 S0087405+*+00[0000<+> 111111 U00A91413+*++00<**>122.22 I0088**<*>11 X00A81404++..<++>222 H0078**..<*>222 H0087**>77 O0099**00<*|+*>2333333  V00A81504+*+..<++>22 P0088+*00<**>222 18-226-K
18-226-J Q0078331+*++..[0000<+*++>223233.2 a008984032+***+..[0000<**++>2 232333.3 Q0078404+*+00[0000<+> 222222 S00981511+**+00<**>122222 I0088+*<*>11 U00981402+*..<++>222 H0067+*..<*>222 G0077+*>7. N0099**00<*|+*>2333333  T00981503+**..<++>22 O0088+*00<**>222 18-226-J
18-226-I P0077331+*++..[0000<+*++>223233.2 Y007784022****+..[0000<**++>2 232333.3 N0077302+**00[0000<+> 122222 T00881512++*+00<**>122222 G0076**<*>11 T00881402++..<++>222 F0076**..<*>222 F0076**>77 L0088**00<*|+*>2333333  T00871602++*..<++>22 N0087+*00<**>222 18-226-I
18-226-H Q0076352++++..[0000<+*++>223233.2 Z008684032+***+..[0000<**++>2 232333.3 P0086503++*00[0000<+> 222222 T00971502++++00<**>122222 G0076+*<*>11 T00971503++..<++>222 E0075+*..<*>222 F0085+*>77 L0086**00<**+*>2333433  R00961502+++..<++>22 M0096+*00<**>222 18-226-H
18-226-G S0076352++*+..[0000<+*++>223233.2 a008784033****+..[0000<**++>2 34233..4 Q0086503++*00[0000<+> 222222 S00971502++*+00<**>122.22 G0077**<*>11 U00971502++..<++>222 F0066**..<*>222 F0077**>77 M0096**00<*|+*>2333333  S00970502++*..<++>22 M0096**00<**>222 18-226-G
18-226-F X0096382++*+..[0000<+*++>223233.2 e009887032+***+..[0000<**++>2 232333.3 V0097803++*00[0000<+> 111111 X00980903++*+00<**>122222 I0097+*<*>11 X00981803++..<++>222 H0095+*..<+>222 H0076+*>77 M0098**00<*|+*>2333333  V00971803++*..<++>22 Q0097+*00<**>222 18-226-F
18-226-E Y0097383++*+..[0000<+*++>223233.2 f009777042****+..[0000<**++>2 232333.3 U0097704++*00[0000<+> 111.11 Y00A81903++*+00<**>122222 I0098**<*>1. Y00A81803++..<++>22. H0096**..<*>222 I0087**>77 O00A8**00<*|+*>2333433  W00981803++*..<++>22 R0098+*00<**>222 18-226-E
18-226-D Z0088384++++..[0000<+*++>223333.3 h009888042+***+..[0000<**++>2 332333.3 W0098704++*00[0000<+> 11121. b00A90905++++00<**>12223. I0078+*<*>1. b00A91804++..<++>22. I0078+*..<*>22. H0078+*>77 O00A9**00<*|+*>2333433  Z00A90804++*..<++>2. R0088+*00<**>222 18-226-D
18-226-C Z0097364++++..[0000<+*++>223233.2 h009786062****+..[0000<**++>2 232333.3 W0097606+++00[0000<+> 111111 a00A81705++++00<**>122.22 I0078**<*>11 b00A91605++..<++>222 I0077**..<*>222 H0077**>77 O00A9**00<*|+*>2333333  Z00980705+++..<++>22 Q0098**00<**>222 18-226-C
18-226-B X0097362++++..[000%<+*++>223233.2 g009886043+***+..[0000<**++>2 232333.3 U0098604+++00[0000<+> 22222. b00B91705++++00<**>122.32 H0077+*<*>1. a00B81703++..<++>22. H0087+*..<.>MMM H0087+*>7. P00B8**00<*|+*>2333433  Z00B80704+++..<++>22 Q0098+*00<**>222 18-226-B
18-226-A U0077361++++..[0000<+*++>223233.2 d008886033****+..[0000<**++>2 232333.3 R0087603++*00[0000<+> 22222. X00A71702++*+00<**>122222 F0066**<*>1. X00A71602++..<++>22. G0066**..<.>ggg F0076**>77 N0088**00<*|+*>2333333  V00A71702++*..<++>2. P0088+*00<**>222 18-226-A
18-225-0 U0075321****00[  <  >66778  7 c007673021*****00[  <  >899A8A9B9 9 S0076302***00[  < >BBBBCB B W00871301****..< >CDEDE D H0075**< >2 2 X00871401**..< >F F G0064**..< >F F G0065**>9 9 N0077**00<  >FGHGI GI V00860302***..< >N N P0076**%0< >2 2 18-225-0
18-225-X S0075361++*+..[0000<+*++>29.2.3.2 b007786033+***+..[0000<**++>2 832333.3 Q0076602+++..[0000<+> 11..11 W00871702++*+00<**>19...2 F0076+*<*>22 V00861602++..<++>222 E0065+*..<*>222 E0065+*>99 L0077**00<*|+*>2A33433  T00871603+++..<++>22 M0076+*00<**>222 18-225-X
18-225-W S0075253++++..[0000<+*++>223233.2 b007686043****+..[0000<**++>2 232333.3 P0075604+*+..[0000<+> 222222 T00971603++++00<**>122.22 F0076**<*>11 U00861603++..<++>222 D0064**..<*>222 D0066**>77 L0087**00<*|+*>2333333  S00961603+++..<++>22 L0086**00<**>222 18-225-W
18-225-V T0076353++++..[0000<+*++>223.33.2 c007775044+***+..[0000<**++>2 232333.3 R0077504++*..[0000<+> 111.11 T00971503++*+00<**>122.22 F0066+*<*>11 V00971603++..<++>222 F0075+*..<*>222 E0066+*>77 L0087**00<*|+*>2333333  S00861503++*..<++>22 L0086+*00<**>222 18-225-V
18-225-U U0086353++++..[0000<+*++>223233.2 d008786043****+..[0000<**++>2 232333.3 S0087704++*..[0000<+> 111111 V00971603++*+00<**>122222 G0085**<*>11 W00971603++..<++>222 G0085**..<*>222 F0086**>77 N0087**00<*|+*>2333333  U00861603++*..<++>22 N0087+*00<**>222 18-225-U
18-225-T X0096363++++..[0000<+*++>223233.2 g009785044+***+..[0000<**++>2 332333.3 W0097704++*00[0000<+> 111111 Y00A71704++++00<**>122.22 H0087+*<*>11 Y00A71704++..<++>222 H0086+*..<*>222 G0066+*>77 M0097**00<*|+*>2333333  W00A71603++*..<++>22 Q00A7++00<**>222 18-225-T
18-225-S W0086354++++..[0000<+*++>223233.2 h009686064****+..[0000<**++>2 332333.3 W0096705++*00[0000<+> 111111 Z00A71604++*+00<**>122.22 H0097**<*>11 b00A81605++..<++>222 H0076**..<*>222 G0086**>77 O00A8**00<*|+*>2333333  Z00A70605+++..<++>22 R0097+*00<**>222 18-225-S
18-225-R W0097343++++..[0000<+*++>223..3.3 h009785053+***+..[0000<**++>2 3323...3 V0097504+++00[0000<+> 22..22 Z00C81602++++00<**>122.3. K0097+*<*>11 b00C81703++..<++>222 K0097+*..<*>222 J0097+*>77 P00B8**00<**+*>2333433  Z00B81605+++..<++>2. S0098+*00<**>222 18-225-R
18-225-Q V00B7342++++..[%000<+*++>223233.2 d00C784031****+..[0000<**++>2 232333.3 T00B7403*++00[0000<+> 22..22 X00C81502++*+00<**>122.22 K00A8**<*>11 Z00B81503++..<++>222 K00A6**..<*>222 J00A6**>77 P00B8**00<*|+*>2333433  Y00B81503+++..<++>22 R00B8**00<**>222 18-225-Q
18-225-P U00B6333++++..[000%<+*++>223..3.2 d00B784041+***+..[0000<**++>2 2323...3 V00B6405+++00[0000<+> 11..11 Y00C81503++*+00<**>122..2 J00A7+*<*>11 b00C81605++..<++>222 I00A5+*..<*>222 I00A6+*>77 P00B7**00<*|+*>2333333  a00C71605+++..<++>22 Q00C7+*00<**>222 18-225-P
18-225-O U00B6342++*+..[0000<+*++>223233.2 b00B785031****+..[0000<**++>2 232333.3 U00B6405++*00[0000<+> 111111 X00C71702++*+00<**>122.22 J00A7**<*>11 a00B71704++..<++>222 I00A5**..<*>222 I00A6**>77 P0046**00<*|+*>2333433  Y00B71704++*..<++>22 R00B7+*00<**>222 18-225-O
18-225-N X00B8362++++..[000%<+*++>223233.2 d00B886031+***+..[0000<**++>2 332333.3 W00B8705+++00[0000<+> 11..11 Y00B81602++++00<**>122.22 J00A7+*<*>11 a00B81604++..<++>222 J0096+*..<*>222 J00A7+*>77 P00B8**00<**+*>2333433  Y00B71604+++..<++>22 R00B7++00<**>222 18-225-N
18-225-M V0097361++*+..[0000<+*++>223233.2 d00A886021****+..[0000<**++>2 23233..3 W00A8704++*00[0000<+> 11..11 X00C81601++++00<**>122.22 I0088**<*>11 a00C81703++..<++>222 I0087**..<*>222 I0088**>77 P00A8**00<*|+*>2333333  Y00B81603+++..<++>22 Q00A8**00<**>222 18-225-M
18-225-L V0098361++++..[0000<+*++>223233.. b009885021+***+..[0000<**++>2 332333.3 U0098604+++00[0000<+> 11.2.. Y00A91701++++00<**>122222 J0098+*<*>11 Z00A91703++..<++>222 I0087+*..<*>222 J0098+*>77 O00A9**00<*|+*>2333433  X00A91603+++..<++>2. Q00A9+*00<**>222 18-225-L
18-225-K U0078262++++..[0000<+*++>293233.2 b007885041****+..[0000<**++>2 8.233..3 U0078605+++00[0000<+> 11.111 X00A81613++++00<**>12...2 I0088**<*>11 Z00A81604++..<++>222 H0077**..<*>222 H0088**>77 O0046**00<**+*>29.3.33  X00881603++*..<++>22 R0089+*00<**>222 18-225-K
18-225-J Q0077331++++..[0000<+*++>223233.2 a007784022+***+..[0000<**++>2 232333.3 R0076403+++00[0000<+> 111211 T00881511++++00<**>122222 H0087+*<*>11 U00981502++..<++>222 G0066+*..<*>222 G0076+*>RR M0098**00<*|+*>2333333  S00981502+*+..<++>22 O0088+*00<**>222 18-225-J
18-225-I M0076331++++..[0000<+*++>223233.. U007683022****+..[0000<**++>2 232333.. L0076402+*+00[0000<+> 22222. P00871301+*++00<**>122222 F0075**<*>11 Q00871401++..<++>222 E0075**..<*>222 F0086**>ll K0087**00<*|+*>2833433  P00761401**+..<++>2. L0086**00<**>222 18-225-I
18-225-H O0075321++++..[0000<+*++>223233.2 Y008783023+***+..[0000<**++>2 232333.3 N0086402+**00[0000<+> 12.22. R00971402++++00<**>122.22 G0076+*<*>11 S00971502++..<++>222 F0075+*..<*>222 F0075+*>** K0087**00<*|+*>2333333  Q00971303++*..<++>2. L0096+*00<**>222 18-225-H
18-225-G P0076322+*++..[000%<+*++>223.33.2 Z008783033***++..[0000<**++>2 332333.4 N0086303+*+00[0000<+> 22..22 R00981302+*++00<**>122.22 H0077**<*>11 T00981402+*..<++>222 F0066**..<*>222 F0077**>77 L0098**00<*|+*>2333333  Q00970302+*+..<++>22 L0087**00<**>222 18-225-G
18-225-F S0097342++++..[0000<+*++>223233.2 Z009883032+***+..[0000<**++>2 342334.4 Q0097503+*+00[0000<+> 222222 S00981402+*++00<**>122222 I0097+*<*>11 V00981503+*..<++>222 H0095+*..<*>222 H0097+*>77 M0098**00<*|+*>2333333  R00971402+*+..<++>22 O0097+*00<**>222 18-225-F
18-225-E V0097342++++..[0000<+*++>293233.2 b00A873032****+..[0000<**++>2 8.233..3 S0097503+**00[0000<+> 11.111 U00A81502+*++00<**>12.2.2 I0088**<*>11 X00A80602++..<++>222 I0097**..<*>222 I0088**>77 O00A8**00<**+*>29.3.33  U00980502+++..<++>22 P0098+*00<**>222 18-225-E
18-225-D W0087352++++..[0000<+*++>223233.2 d009885032+***+..[0000<**++>2 232333.3 T0097403+++00[0000<+> 111111 Y00A81603++++00<**>122222 I0078+*<*>11 Z00A81603++..<++>222 H0077+*..<*>222 G0087+*>77 O0099**00<*|+*>2333433  W00971503+++..<++>22 Q0088+*00<**>222 18-225-D
18-225-C X0096363++++..[0000<+*++>223233.3 e009885052****+..[0000<**++>2 232333.. T0097405+++00[0000<+> 11121. Y00A71704++*+00<**>122222 H0077**<*>11 X00A71504++..<++>222 I0077**..<*>222 H0077**>77 O00A8**00<*|+*>2333433  V00970604+++..<++>22 R0098+*00<**>222 18-225-C
18-225-B X0087363++++..[000%<+*++>22.2.3.2 g009787042+***+..[0000<**++>2 23233..3 U0097704+++00[0000<+> 22222. b00B80704++*+00<**>182.22 H0077+*<*>11 Z00B81604++..<++>222 H0076+*..<*>222 G0086+*>77 P00A8**00<*|+*>2333333  X00A71603++*..<++>22 R0097+*00<**>22. 18-225-B
18-225-A T0076362++++..[0000<+*++>223233.2 c008786033***++..[0000<**++>2 23233..3 R0087603+++00[0000<+> 122222 W00A71613++++00<**>122222 G0077**<*>11 W00A71603++..<++>222 F0064**..<*>222 E0066**>77 M0087**00<*|+*>2333333  U00971603+++..<++>22 O0077+*00<**>222 18-225-A
18-224-0 U0075341****00[  <  >66778  7 d007674021*****00[  <  >ACBCACCDC C T0076402***00[  < >DDEEEE E W00870501****..< >EFGGH G H0065**< >2 2 X00871401**..< >H H G0064**..< >H H G0064**>9 9 N0076**00<  >IIJJK JK V00861401***..< >P P P0076**%0< >2 2 18-224-0
18-224-X R0075361++*+..[000%<+*++>223233.2 b007686033+***+..[0000<**++>2 732333.3 P0076603++*..[0000<+> 22..22 U00871602++*+00<**>12..22 F0076+*<*>22 U00871602++..<++>222 E0065+*..<*>222 E0064+*>99 L0076**00<*|+*>2733433  T00861602++*..<++>22 M0076+*00<**>222 18-224-X
18-224-W R0075362++*+..[000%<+*++>223233.2 b007677033****+..[0000<**++>2 232333.3 Q0076703++*..[0000<+> 111111 U00971702++*+00<**>172222 F0065**<*>11 U00871702++..<++>222 D0064**..<*>222 D0066**>77 L0087**00<*|+*>2333333  S00960702++*..<++>22 M0086**-1<**>222 18-224-W
18-224-V T0076352++++..[000%<+*++>223233.2 d007776034+***+..[0000<**++>2 332333.3 Q0077603++*00[0000<+> 22..22 U00971703++*+00<**>122.22 F0066+*<*>11 V00971604++..<++>222 F0075+*..<*>222 E0066+*>77 L0087**00<*|+*>2333333  S00861503++*..<++>22 N0087+*00<**>222 18-224-V
18-224-U V0086353++*+..[000%<+*++>223233.2 e008786044****+..[0000<**++>2 332333.3 R0087604++*00[0000<+> 111211 W00971703++*+00<**>172.3. I0087**<*>11 W00971703++..<++>222 H0086**..<*>22. G0087**>7. N0087**00<**+*>2333333  U00871603++*..<++>2. N0087+*00<**>222 18-224-U
18-224-T W0097353++++..[000%<+*++>223233.2 g009885044+**++..[0000<**++>2 332333.3 U0097504+++00[0000<+> 111111 X00A81504++++00<**>122.22 I0088+*<*>11 Y00A81504++..<++>222 I0087+*..<*>222 H0077+*>77 O00A8**00<*|+*>2333333  W00A81504+++..<++>22 O00A8+*00<**>222 18-224-T
18-224-S X0097363++++..[0000<+*++>223233.2 h009885054****+..[0000<**++>2 33233... V0098605++*00[0000<+> 222222 Y00B81604++++00<**>122.22 I0098**<*>11 a00A81605++..<++>222 I0077**..<*>222 H0087**>77 P00A9**00<*|+*>2333333  Y00A81604++*..<++>22 Q0098+*00<**>222 18-224-S
18-224-R Z0097353++++..[000%<+*++>223333.. h009885051+***+..[0000<**++>2 332333.3 W0098605+++00[0000<+> 111111 a00C81613++++00<**>122.22 K00A7+*<*>11 a00C81604++..<++>22. K0097+*..<*>222 J0096+*>77 P00C8**00<*|+*>2333433  Z00C81604+++..<++>22 R00A7+*00<**>222 18-224-R
18-224-Q W00B7343++++..[0000<+*++>223233.2 e00C784041****+..[0000<**++>2 232333.3 V00B7504+++00[0000<+> 111111 Y00C81503++++00<**>122.22 K00A7**<*>11 a00B81405++..<++>222 J00A6**..<*>222 J00A6**>77 P00B8**00<*|+*>2333333  Z00B81404+++..<++>22 R00B8+*00<**>222 18-224-Q
18-224-P X00B6345++++..[0000<+*++>223233.2 e00B784061+***+..[0000<**++>2 332333.3 W00B6407+++00[0000<+> 111111 Z00C71505++++00<**>122.22 K00A7+*<*>11 Z00C71406++..<++>22. J00A5+*..<*>222 I0096+*>77 P00B7**00<**+*>233343.  Y00C71406+++..<++>22 P00C7+*00<**>22. 18-224-P
18-224-O X00B6344++*+..[0000<+*++>223233.2 f00B685051****+..[0000<**++>2 232333.3 W00B6506++*00[0000<+> 11..11 Z00C71704++*+00<**>122.22 J00A7**<*>11 a00B71505++..<++>222 J00A6**..<*>222 I00A6**>77 P00B7**00<*|+*>2333333  Y00B61605++*..<++>22 Q00B7+*00<**>222 18-224-O
18-224-N Z00B8364++++..[0000<+*++>223333.3 g00B887051+***+..[0000<**++>2 332333.3 Y00B8606++*00[0000<+> 111.11 Z00B81704++*+00<**>122.22 J0098+*<*>11 b00B81705++..<++>222 J0096+*..<*>222 J00A7+*>77 P00B8**00<*|+*>2333433  Y00B81605++*..<++>22 R00B8+*00<**>222 18-224-N
18-224-M Y0098363++*+..[0000<+*++>223333.3 g00A886051****+..[0000<**++>2 232333.3 X00A8606++*00[0000<+> 11..11 b00C81704++*+00<**>122.22 I0087**<*>11 c00C81604++..<++>222 I0087**..<*>222 I0078**>77 P00A8**00<*|+*>2333433  a00B81704++*..<++>22 S00A8+*00<**>222 18-224-M
18-224-L X0097363++*+..[0000<+*++>223233.2 d009886041+***+..[0000<**++>2 232333.3 W0098705++*00[0000<+> 111111 Z00A81703++++00<**>172222 J0098+*<*>11 b00A81704++..<++>222 H0087+*..<*>222 I0097+*>77 O00A9**00<*|+*>2333333  Z00A81704++*..<++>22 T00A8++00<**>222 18-224-L
18-224-K U0077263++*+..[0000<+*++>223233.2 c007786051****+..[0000<**++>2 232333.3 U0077606++*00[0000<+> 111111 Y00981714++*+00<**>122.22 H0087**<*>11 Z00A81704++..<++>222 F0075**..<*>222 G0087**>77 N0098**00<*|+*>2333333  Y00981704++*..<++>22 Q0086++00<**>222 18-224-K
18-224-J R0075361++++..[0000<+*++>223233.2 a008786022+***+..[0000<**++>2 232333.3 S0076603++*00[0000<+> 111111 U00871711++*+00<**>122.22 G0085+*<*>11 U00971601++..<++>222 F0065+*..<*>222 F0076+*>77 M0097**00<*|+*>2333333  T00961701++*..<++>22 P0096++00<**>222 18-224-J
18-224-I Q0077361++*+..[0000<+*++>223233.2 Y007785022****+..[0000<**++>2 232333.3 N0077502+**00[0000<+> 122222 T00871601++*+00<**>122.22 G0077**<*>11 T00871501++..<++>222 F0076**..<*>222 F0086**>77 K0087**00<*|+*>2333333  R00871501++*..<++>22 M0087+*00<**>222 18-224-I
18-224-H S0076361++++..[0000<+*++>223233.2 b008785023+***+..[0000<**++>2 332334.4 P0086502+**00[0000<+> 122222 U00A81602++*+00<**>122.22 I0068+*<*>11 U00A81502++..<++>222 G0075+*..<*>222 G0086+*>77 M0087**00<*|+*>2333333  T00981502++*..<++>22 N0097+*00<**>222 18-224-H
18-224-G R0076242++++..[0000<+*++>223233.2 b008786033****+..[0000<**++>2 34233..4 Q0086503+**00[0000<+> 1212.1 T00981502+**+00<**>122.22 H0077**<*>11 U00970602+*..<++>222 F0064**..<*>222 F0077**>77 N0097**00<*|+*>2333333  S00970602+**..<++>22 M0087**00<**>222 18-224-G
18-224-F T0097342++++..[0000<+*++>223233.2 b009885032+***+..[0000<**++>2 232333.3 S0098603+**00[0000<+> 111111 U00980503+*++00<**>122222 I0098+*<*>11 W00981602++..<++>222 H0095+*..<+>222 H0097+*>77 N0098**00<*|+*>2333433  T00981602+*+..<++>22 N0097+*00<**>222 18-224-F
18-224-E U0088352++++..[0000<+*++>223233.2 c00A875032****+..[0000<**++>2 232333.3 S0098603+**00[0000<+> 111111 U00A90502++*+00<**>172.22 I0088**<*>11 W00A81602++..<++>222 I0087**..<*>222 I0088**>77 O0098**00<*|+*>2333333  U00A81602++*..<++>22 O0098+*00<**>222 18-224-E
18-224-D V0097362++*+..[0000<+*++>223233.2 d009886032+***+..[0000<**++>2 232333.3 T0098703++*00[0000<+> 111111 W00A80602++*+00<**>122222 H0077+*<*>11 Z00A71703++..<++>222 H0077+*..<*>222 G0077+*>77 O0098**00<*|+*>2333433  W00A81703++*..<++>22 Q0087+*00<**>222 18-224-D
18-224-C T0097352++++..[0000<+*++>223233.2 b009884042****+..[0000<+*++>2 232333.3 R0097603++*00[0000<+> 111111 U00A80502*+++00<**>172.22 H0077**<*>11 X00A81603++..<++>222 H0076**..<*>222 G0077**>77 O00A8**00<*|+*>2333333  V00981603+++..<++>22 P0098**00<**>222 18-224-C
18-224-B T0087350++++..[0000<+*++>223233.2 b009784023+***+..[0000<**++>2 732333.3 R0097602++*00[0000<+> 111111 W00A81502++++00<**>12...2 H0077+*<*>11 Z00B81702++..<++>222 G0076+*..<*>222 G0086+*>77 O00A8**00<*|+*>2333433  W00A81702++*..<++>22 Q0097+*00<**>222 18-224-B


Zpět
Poslední změna 15.VIII.2018 02:33 Webmaster