Kontrola provozu stanic sítě

Zpět


Přehledy kvality dat, jejich odeslání do datových center a generování real-time dat

Přehledy zobrazují jednak kvalitu jednotlivých hodinových souborů, jednak kdy byla která data odeslána do datových center a jednak zda jsou poskytována real-time data. Řádky v přehledech se vztahují k hodinám, ve kterých byla data pořízena resp. odesílána (hodiny označeny rokem, dnem v roce a písmenem - "a" obsahuje data od 00:00:00 do 00:59:59 apod., celodenní data mají místo písmene znak nula "0"). Zobrazeno je posledních 72 hodin.

Skupiny sloupců představují jednotlivé stanice, jejichž označení jsou uvedena v hlavičce. První část skupiny sloupců (před znakem < resp. > ) popisuje kvalitu dat ve tvaru "aOOgrsejcNGHLQMM" (neaktivní písmena jsou vynechána, např. není uvedena informace o meteorologických datech, pokud nejsou na stanici měřena):
- ve sloupci pod "a" je průměrný počet družic v souboru - pro vyjádření je použita řada alfanumerických znaků (posloupnost 1,2,3,...,9,A,B,C,...,Y,Z,a,b,c,...,y,z,*),
- ve sloupcích "OO" je počet chybějících epoch v RINEXovém souboru s observacemi - "00" značí, že žádná epocha nechybí, alfanumerický znak za "-" indikuje počet chybějících epoch, znak za "+" značí počet přebývajících epoch a znak za "%" vyjadřuje poměr počtu epoch vůči správnému počtu epoch v desítkách procent v alfanumerických znacích,
- ve sloupci "g" je pomocí alfanumerického znaku vyjádřen minimální počet družic systému GPS NAVSTAR v jedné epoše,
- ve sloupci "r" je obdobná informace pro družice systému GLONASS,
- ve sloupci "s" je totéž pro geostacionární družice vysílající navigační signál (SBAS),
- ve sloupci "e" je tatáž informace pro družice systému Galileo,
- ve sloupci "j" je stejná informace pro družice systému QZSS,
- a nakonec ve sloupci "c" je shodná informace pro družice systému BeiDou,
- sloupec označený "N" obsahuje počet navigačních zpráv v navigačním RINEX souboru pro systém GPS NAVSTAR vyjádřený znaky: "*" - navigačních zpráv je více jak družic v souboru, "+" - navigačních zpráv je méně jak družic v souboru, "." - navigační soubor chybí,
- sloupec "G" informuje o navigačním RINEX souboru pro systém GLONASS - význam znaku je stejný jako pro navigační soubor systému GPS NAVSTAR,
- sloupec "H" informuje o navigačním RINEX souboru pro geostacionární družice - význam znaku je obdobný jako pro GPS NAVSTAR,
- sloupec "L" informuje o navigačním RINEX souboru pro systém Galileo (se stejným významem znaku),
- sloupec "Q" informuje o navigačním RINEX souboru pro systém QZSS (se stejným významem znaku),
- ve sloupcích "MM" je počet chybějících epoch v RINEXovém souboru s meteorologickými daty - význam znaků je stejný jako ve sloupcích "OO".

V případě, že stanice odesílá též data v 15-minutových intervalech, následuje oddělující sloupec se znaky "[". Následuje skupina čtyř sloupců - první sloupec, označený "A" informuje o datech z prvních 15 minut hodiny, druhý označený "B" o datech mezi 15 a 30 minutou hodiny, třetí sloupec "C" o třetí čtvrthodině a čtvrtý "D" o poslední čtvrthodině v hodině. Znak "." znamená, že čtvrthodinová data nebyla k dispozici, znak "%" znamená, že data byla dodána od operačního centra, ale nebyla odeslána, jiný znak znamená zpoždění v odeslání čtvrthodinových dat do datového centra - znak má stejný význam jako v poslední části skupiny sloupců - tj. zpoždění v odeslání v tříminutách, vyjádřené číselněznakovou řadou.

V případě, že stanice pořizuje real-time data, následuje oddělující sloupec se znaky "<". V části skupiny sloupců, která má proměnnou délku, představují jednotlivé sloupce NTRIP castery (počítače, které v reálném čase distribuují RTCM data). Čtyřpísmenné zkratky názvů NTRIP casterů jsou napsány svisle v záhlaví sloupců. Na průsečíku sloupce a řádku je znak, který charakterizuje stav real-time dat během testu provedeného v dané hodině. Znak "." znamená, že real-time data nebyla k dispozici, znak "|" znamená, že přijatá data nejsou ve formátu RTCM, znak "+" znamená, že byla přijata data ve formátu RTCM, ale množství dat bylo během testu nižší než by mělo být (např. kvůli problémům s přenosovou trasou). Znak "*" znamená, že real-time RTCM data jsou v pořádku.

Pak následuje oddělující sloupec se znaky ">". V poslední části skupiny sloupců, která má proměnnou délku, představují jednotlivé sloupce datová centra, do kterých je daný soubor odesílán. Čtyřpísmenné zkratky názvů datových center jsou svisle zapsány v záhlaví sloupců. Na průsečíku sloupce a řádku je uveden znak, který charakterizuje s jakým zpožděním byla data do datového centra poslána. Zpoždění je vyjádřeno v jednotkách tří minut (1 představuje zpoždění 1, 2 nebo 3 minuty). Pro označení je použita alfanumerická řada. Nula představuje zpoždění menší jak jedna minuta. Tečka představuje neodeslaná nebo chybějící data.

*********
*    *            VVBB GBIBCCCaaaa            VVVB GGBIBCaaaa          J GIBCaaaa         VB GBBaaaa     V Gaaaa        VV GCaaaa          V GCaaaa     Gaaaa      VVVB GBBCaaaav        VV Gaaaa        VV GCaaaa
* GOPOC *      GOPE     EEKK OEGKDZZllrr      GOP6     EEEK OOEGKDllrr     GOP7    A OGKDllrr    KUNZ   EK OEKllrr  LYSH E Ollrr   PLZN   EE OZllrr    POL1    E OZllrr  PRUH Ollrr   TUBO  EEEK OEKZllrru    UPOL   EE Ollrr   VSBO   EE OZllrr
*    *            SSGG PVNiDEEllcc            SSSG PPVNiDllcc          X PNiDllcc         SG PVellcc     S Pllcc        SS PEllcc          S PEllcc     Pllcc      SSSG PVeEllcct        SS Pllcc        SS PEllcc
********* aOOgrsejciNGLWYMM ABCD 32ei c3333P3DODO aOOgrsejciNGHLWMM ABCD 32bm c33333DODO aOOgrejcNGLMM ABCD A c333DODO aOOgrsejcNGLWMM Oe c33DODO aOOgrNG O cDODO aOOgrsejcNGMM 23 cPDODO aOOgrsejciNGLWYMM O cPDODO aOOgrNG cDODO aOOgreNGMM 23be c33PDODO aOOgrsejcNGLMM 23 cDODO aOOgrecNGLWMM 23 cPDODO
 3min=1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Aktualizovano: 2023-01-27 22:33 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23-027-V o0098270D2+++++..[0000<+*..>232422.22  r0098690A5++**+..[0000<**+.>3 334333  .............[....<+> .....  a00990706++*+..<*.>12311  O0088+*<.>111  q0099280C++..<++>2222  h0077170B3+++++..<*>2222  .......>...  q00898++00<*++.>224222  Z00880605++*..<..>222  P009950+**...<**>2222  23-027-V
23-027-U n00A8280C2+++++..[0000<+*..>232422.22  p00A86A095++**+..[0000<**+.>3 334333  .............[....<+> .....  b00C90804++*+..<*.>12311  Q0098+*<.>111  q00B9280B++..<++>2222  h0088180B2+++++..<*>2222  .......>...  r00A98++00<*++.>234222  a00A90805++*..<..>222  R009960***...<**>2222  23-027-U
23-027-T p00A8370C2+++++..[0000<+*..>232422.22  s00B8690A6++**+..[0000<**+.>3 334333  .............[....<+> .....  d00B80806++*+..<*.>12311  Q00A8+*<.>111  s00B8370D++..<++>2222  i0087160B2+++++..<*>2222  .......>...  s00B88++00<*++.>234222  d00A81706++*..<..>222  R00B850+**...<**>2222  23-027-T
23-027-S o0098360C3+++++..[0000<+*..>232422.22  r0098680A6++*++..[0000<**+.>2 334322  .............[....<+> .....  a00970705++*+..<*.>12311  O0098+*<.>111  q00A8260D++..<++>2222  g0087160C3+++++..<*>2222  .......>...  p00A87++00<*++.>224222  c00A71706++*..<..>222  P009850***...<**>2222  23-027-S
23-027-R l0098360B3+++++..[0000<+*..>232422.22  r0098660A6++*++..[0000<**+.>2 324222  .............[....<+> .....  b00B70607++*+..<*.>12311  N0098+*<.>111  o00A8260C++..<++>2222  f0086160A3+++++..<*>2222  .......>...  n00685++00<*++.>224222  c00A71607+++..<..>222  O009850+**...<**>2222  23-027-R
23-027-Q l0097260B3+++++..[0000<+*..>232422.22  q00A9770B5++*++..[0000<**+.>2 324222  .............[....<+> .....  b00B70607++*+..<*.>12311  N0097+*<.>111  q00B8370B++..<++>2222  g0097160A2+++++..<*>2222  .......>...  m00A75++00<*++.>224222  c00B70607+++..<..>222  Q00A750+**...<**>2222  23-027-Q
23-027-P m00B6280A3++*++..[0000<+*..>232422.22  s00B9790A3++**+..[0000<**+.>2 334222  .............[....<+> .....  c00B60907++*+..<*.>12311  P0097+*<.>111  q00B7390B++..<++>2222  e0076170A2++*++..<*>2222  .......>...  p00A87++00<*++.>234222  d00B60607++*..<..>222  Q00A760+**...<**>2222  23-027-P
23-027-O n00A8380C3+++++..[0000<+*..>232422.22  r00A98A0A3++**+..[0000<**+.>2 334322  .............[....<+> .....  a00980807++*+..<*.>12311  P0098+*<.>111  q00A8380C++..<++>2222  f0087170A2++*++..<*>2222  .......>...  n00988++00<*++.>224222  d00A70809++*..<..>222  P009870+**...<**>2222  23-027-O
23-027-N o0097360E2+++++..[0000<+*..>232422.22  t0098790D3++**+..[0000<**+.>3 435333  .............[....<+> .....  a00880705++*+..<*.>12311  N0087+*<.>111  r0098281E++..<++>2222  h0087160C2+++++..<*>2222  .......>...  p00898++00<*++.>234222  c00981706++*..<..>222  O008850+**...<**>2222  23-027-N
23-027-M p0097371D2++*++..[0000<+*..>232422.22  r00987A0B3++**+..[0000<**+.>3 4.5333  .............[....<+> .....  a00980814++*+..<*.>12311  O0088+*<.>111  r00A9261D++..<++>2222  g0077160C2++*++..<*>2222  .......>...  q00997++00<*++.>234222  c00A81706++*..<..>222  P008850+**...<**>2222  23-027-M
23-027-L p00A8360D2+++++..[0000<+*..>232422.22  q00A9780A3++**+..[0000<**+.>2 334222  .............[....<+> .....  c00A80715++*+..<*.>12311  Q00A8+*<.>111  q00A8271E++..<++>2222  j0096160D2+++++..<*>2222  .......>...  r00A97++00<*++.>234222  b00981606++*..<..>222  Q00A840+**...<**>2222  23-027-L
23-027-K m0098350D3+++++..[0000<+*..>232422.22  o00A887093++**+..[0000<**+.>2 324222  .............[....<+> .....  a00A80705++*+..<*.>12311  Q0098+*<.>111  p00B8360D++..<++>2222  g0096150D2+++++..<*>2222  .......>...  p00B87++00<*++.>234222  Z00970606++*..<..>222  R00A850+**...<**>2222  23-027-K
23-027-J k0088360D3+++++..[0000<+*..>232422.22  o0098770A3++**+..[0000<**+.>2 334222  .............[....<+> .....  Z00980706++*+..<*.>12311  O0088+*<.>111  m0098260C++..<++>2222  f0086150B2+++++..<*>2222  .......>...  m00987++00<*++.>224222  b00980608++*..<..>222  R008860+**...<**>2222  23-027-J
23-027-I m0097270B3+++++..[0000<+*..>23.422.22  p009877095++*++..[0000<**+.>2 324222  .............[....<+> .....  Z00A80706++*+..<*.>12311  O0097**<.>111  p00A8270B++..<++>2222  h0086170B2+++++..<*>2222  .......>...  m00A77*+00<*++.>224222  c00A70706++*..<..>222  P009860***...<**>2222  23-027-I
23-027-H n00A8280A3+++++..[0000<+*..>232422.22  r00B969085++**+..[0000<**+.>3 335333  .............[....<+> .....  b00C80804++*+..<*.>12311  R00A7+*<.>222  r00C8280B++..<++>2222  h0096170A3+++++..<*>2222  .......>...  n00C87++00<*++.>224222  c00B70705++*..<..>222  S00C860+**...<**>2222  23-027-H
23-027-G q00A8290B3+++++..[0000<+*..>232422.22  s00A969096++*++..[0000<**+.>2 324222  .............[....<+> .....  a00B70814++*+..<*.>12311  R00A8++<.>111  t00B7291C++..<++>2222  i0096190A3+++++..<*>2222  .......>...  q00B88++00<*++.>224222  e00B70907++*..<..>222  S00B880++*...<**>2222  23-027-G
23-027-F r0096370F3+++++..[0000<+*..>232422.22  u0099780D6++*++..[0000<**+.>2 324222  .............[....<+> .....  b00B70815++*+..<*.>12311  P0097+*<.>111  u00B7291E++..<++>2222  j0076180D3+++++..<*>2222  .......>...  s00988++00<*++.>234222  e00A60807++*..<..>222  Q009770+**...<**>2222  23-027-F
23-027-E r00A7390E2+++++..[0000<+*..>232422.22  v00A8790E5++*++..[0000<**+.>2 324222  .............[....<+> .....  d00A80907++*+..<*.>12311  P0098+*<.>222  s0098290E++..<++>2222  j0088180C3+++++..<*>2222  .......>...  s00A98++00<*++.>234222  e00A80908++*..<..>222  R009870+**...<**>2222  23-027-E
23-027-D q0099270D2+++++..[0000<+*..>232422.22  t0099680B4++*++..[0000<**+.>2 334322  .............[....<+> .....  c00A90706++*+..<*.>12311  O0088+*<.>222  q0096280E++..<++>2222  i0076160D3+++++..<*>2222  .......>...  r00998++00<*++.>234222  c00990707+++..<..>222  P009840+**...<**>2222  23-027-D
23-027-C m0098360C2+++++..[0000<+*..>232422.22  q0098780C4++*++..[0000<**+.>2 324222  .............[....<+> .....  Z00980607++++..<*.>12311  N0088**<.>111  n00A7260E++..<++>2222  g0086160C3+++++..<*>2222  .......>...  n00987++00<*++.>224222  b00A70607+++..<..>222  N009840***...<**>2222  23-027-C
23-027-B m0097360D2+++++..[0000<+*..>232422.22  q0098680D4++**+..[0000<**+.>2 324222  .............[....<+> .....  a00880707++*+..<*.>12311  M0088+*<.>111  n0098260D++..<++>2222  f0077160B3+++++..<*>2222  .......>...  m00887++00<*++.>224222  b00980607++*..<..>222  N008850+**...<**>2222  23-027-B
23-027-A j0096360B2+++++..[0000<+*..>232422.22  p0098790B4++**+..[0000<**+.>2 324222  .............[....<+> .....  Z00870807++*+..<*.>12311  M0087+*<.>111  m0098370B++..<++>2222  e0076170B3++*++..<*>2222  .......>...  k00987++00<*++.>224222  b00971708++*..<..>222  N008850+**...<**>2222  23-027-A
23-026-0 n0097350A2*****00[  <  >57796  55 r008865093*****00[  <  >90AAC9 99 .............[  < >.... .. a00770505****..< >CCE CC O0076**< >2 22 p0096250B**..< >H  HH g0065140A2*****..< >H  HH .......>. .. o00765**00<  >EFH  EEH c00960505***..< >H HH P007750***...< >1  11 23-026-0
23-026-X m0097380B2+++++..[0000<+*..>232422.22  q0098790B4++**+..[0000<**+.>3 334333  .............[....<+> .....  d00970906++*+..<*.>12311  O0087+*<.>222  q00A8390A++..<++>2222  g0076180A3++*++..<*>2222  .......>...  m00988++00<*++.>234222  d00A71808++*..<..>222  P009860+**...<**>2222  23-026-X
23-026-W p0098390C2++*++..[0000<+*..>232422.22  r00987B0B4++**+..[0000<**+.>2 334222  .............[....<+> .....  d00880A08++*+..<*.>12311  P0077+*<.>111  r00A8290D++..<++>2222  h0067180B3++*++..<*>2222  .......>...  l00888++00<*++.>224222  f00981808++*..<..>222  Q007870+**...<**>2222  23-026-W
23-026-V o0098380D2+++++..[0000<+*..>232422.22  r0088690A5++**+..[0000<**+.>3 334333  .............[....<+> .....  c00890906++*+..<*.>12311  P0078+*<.>111  r0099290C++..<++>2222  g0077180A2++*++..<*>2222  .......>...  n00888++00<*++.>224222  d00981906++*..<..>222  Q008880+**...<**>2222  23-026-V
23-026-U n00A8270C2+++++..[0000<+*..>232422.22  q00A8790A5++*++..[0000<**+.>2 334322  .............[....<+> .....  b00C80905++*+..<*.>12311  R0098+*<.>111  q00B8290C++..<++>2222  h0077180B2++*++..<*>2222  .......>...  q00A99++00<*++.>234222  b00A80806++*..<..>222  S00A880***...<**>2222  23-026-U
23-026-T p00B8380B2+++++..[0000<+*..>232422.22  t00B979096++*++..[0000<**+.>3 334333  .............[....<+> .....  c00B80805++*+..<*.>12311  R00A8+*<.>111  s00B9270C++..<++>2222  i0097170B3+++++..<*>2222  .......>...  r00B87++00<*++.>224222  d00A81806++*..<..>222  S00B870+**...<**>2222  23-026-T
23-026-S n0098370C3+++++..[0000<+*..>232422.22  q0099780A6++*++..[0000<**+.>2 334322  .............[....<+> .....  Z00970805++*+..<*.>12311  N0098+*<.>111  q0098380D++..<++>2222  h0087170B3+++++..<*>2222  .......>...  p00A88++00<*++.>224222  a00971705++*..<..>222  P009850+**...<**>2222  23-026-S
23-026-R l0097470A3+++++..[0000<+*..>232422.22  r00A878096++*++..[0000<**+.>2 324222  .............[....<+> .....  Z00A70805++*+..<*.>12311  M0087+*<.>111  p00A6280C++..<++>2222  d0075160A2+++++..<*>2222  .......>...  m00887++00<*++.>224222  b00A61705+++..<..>222  N008850+*+...<**>2222  23-026-R
23-026-Q m00A7370A3+++++..[0000<+*..>232422.22  r00B87A094++**+..[0000<**+.>2 334222  .............[....<+> .....  a00A70806++*+..<*.>12311  M0087**<.>111  q00C7380A++..<++>2222  e008517092+++++..<*>2222  .......>...  l00977++00<*++.>224222  b00B70706+++..<..>222  O00A850+**...<**>2222  23-026-Q
23-026-P l00B7360A3+++++..[0000<+*..>232422.22  q00B9780A3++*++..[0000<**+.>2 334222  .............[....<+> .....  a00A80707++*+..<*.>12311  N0097+*<.>111  p00B8370B++..<++>2222  d008616092++*++..<*>2222  .......>...  n00987++00<*++.>224222  b00B71606+++..<..>222  P009750+**...<**>2222  23-026-P
23-026-O n00A8370C3+++++..[0000<+*..>232422.22  q00A9690B3++**+..[0000<**+.>2 334222  .............[....<+> .....  b00980707++*+..<*.>12311  N0097+*<.>111  q00A8370C++..<++>2222  f0086160A2+++++..<*>2222  .......>...  p00988++00<*++.>224222  e00A71709++*..<..>222  O009750+**...<**>2222  23-026-O
23-026-N o0097360D2+++++..[0000<+*..>232422.22  r0098770D3++*++..[0000<**+.>2 334222  .............[....<+> .....  c00890806++*+..<*.>12311  N0088+*<.>111  q0099261D++..<++>2222  h0087160C2++*++..<*>2222  .......>...  r00887++00<*++.>234222  c00980608++*..<..>222  O008960+**...<**>2222  23-026-N
23-026-M o0098371D2+++++..[0000<+*..>232422.22  o0098870A3++**+..[0000<**+.>2 324222  .............[....<+> .....  a00A80816++*+..<*.>12311  O0088+*<.>111  r00A8370E++..<++>2222  i0078160D2++*++..<*>2222  .......>...  r00998++00<*++.>234222  c00A81607++*..<..>222  P008860+**...<**>2222  23-026-M
23-026-L r0098381E2+++++..[0000<+*..>232422.22  t0099890C3++**+..[0000<**+.>2 324222  .............[....<+> .....  c00A70815++*+..<*.>12311  Q0098+*<.>222  t00B7281E++..<++>2222  j0096170D2++*++..<*>2222  .......>...  t00998++00<*++.>234222  c00970606++*..<..>222  R009870+**...<**>2222  23-026-L
23-026-K n0098350D3+++++..[0000<+*..>232422.22  q009878093++**+..[0000<**+.>2 324222  .............[....<+> .....  Z00A80605++*+..<*.>12311  O0098+*<.>111  r00B8260E++..<++>2222  i0097160E2+++++..<*>2222  .......>...  q00A86++00<*++.>234222  Z00981506+++..<..>222  Q009850+**...<**>2222  23-026-K
23-026-J k0098350C3+++++..[0000<+*..>232422.22  o0098870A3++*++..[0000<**+.>2 324222  .............[....<+> .....  Y00990605++*+..<*.>12311  N0088+*<.>111  n0099260C++..<++>2222  f0086150B2+++++..<*>2222  .......>...  n00986++00<*++.>234222  a00980507++*..<..>222  O009850+**...<**>2222  23-026-J
23-026-I l0097370B3++*++..[0000<+*..>232422.22  r0098790A5++**+..[0000<**+.>2 324222  .............[....<+> .....  b00A70905++*+..<*.>12311  P0097+*<.>111  p00A8280C++..<++>2222  g0085160B2++*++..<*>2222  .......>...  o00A87++00<*++.>234222  b00A60606++*..<..>222  R009870***...<**>2222  23-026-I
23-026-H m00B6380B3+++++..[0000<+*..>232422.22  t00B9690A5++*++..[0000<**+.>2 324222  .............[....<+> .....  a00C70805++*+..<*.>12311  R00A7+*<.>222  o00C7270A++..<++>2222  h0095180B3++*++..<*>2222  .......>...  o00B88++00<*++.>224222  c00B60706++*..<..>222  S00B780+**...<**>2222  23-026-H
23-026-G q00A8480C3+++++..[0000<+*..>232422.22  u0099690B6++**+..[0000<**+.>2 334222  .............[....<+> .....  b00B80716++*+..<*.>12311  Q00A8+*<.>111  r00B8280D++..<++>2222  j0097170B3++*++..<*>2222  .......>...  q00B88++00<*++.>224222  e00B60708++*..<..>222  R00B870+**...<**>2222  23-026-G
23-026-F r0098350E3+++++..[0000<+*..>232422.22  v0098660D6++*++..[0000<**+.>2 324222  .............[....<+> .....  c00B80516++*+..<*.>12311  P0097+*<.>111  u00B9251G++..<++>2222  j0087250D3+++++..<*>2222  .......>...  r00996++00<*++.>234222  d00A60508+++..<..>222  R009960+**...<**>2222  23-026-F
23-026-E p00A7450F2+++++..[0000<+*..>232422.22  q00A8760B5++*++..[0000<**+.>2 324222  .............[....<+> .....  a00A80516++*+..<*.>12311  O0097+*<.>111  r00A8251E++..<++>2222  h0087150C3+++++..<*>2222  .......>...  p00A96++00<*++.>224222  b00A70508++*..<..>222  P009850+**...<**>2222  23-026-E
23-026-D q00A9460E2+++++..[0000<+*..>232422.22  o0099660C4++**+..[0000<**+.>2 324222  .............[....<+> .....  Y00A80607++*+..<*.>12311  O0087+*<.>222  p00A8260F++..<++>2222  g0077140E3+++++..<*>2222  .......>...  n00987++00<*++.>234222  b00980608++*..<..>222  P009850+**...<**>2222  23-026-D
23-026-C m0098450E2+++++..[0000<+*..>232422.22  o0098750D4++*++..[0000<**+.>2 324222  .............[....<+> .....  X00880607++*+..<*.>12311  M0078+*<.>111  n00A7250F++..<++>2222  g0076150E3+++++..<*>2222  .......>...  k00886++00<*++.>224222  a00A70508+++..<..>222  N008850+**...<**>2222  23-026-C
23-026-B l0097350E2+++++00[0000<+*..>232422.22  o0098660D4++*++..[0000<**+.>2 324222  .............[....<+> .....  X00780607++*+..<*.>12311  L0078+*<.>111  n0097250E++..<++>2222  c0066150B3+++++..<*>2222  .......>...  i00785+*00<*++.>224222  a00980507+++..<..>222  M007850+**...<**>2222  23-026-B
23-026-A l00A7260B2+++++..[0000<+*..>232422.22  o00A8780A4++**+..[0000<**+.>2 324222  .............[....<+> .....  Y00770707++*+..<*.>12311  L0076+*<.>111  n0097370C++..<++>2222  c0066150B3++*++..<*>2222  .......>...  i00867**00<*++.>224222  b00970508++*..<..>222  M007760+**...<**>2222  23-026-A
23-025-0 o009635092*****00[  <  >67796  66 r008766083*****00[  <  >90AAB9 99 .............[  < >.... .. b00860605****..< >BCE BB O0076**< >2 22 q00962609**..< >G  GG h006515092*****..< >H  HH .......>. .. o00886**00<  >EFG  EEG c00960405***..< >H HH Q007740***...< >1  11 23-025-0
23-025-X n0097380B2+++++..[0000<+*..>232422.22  q00A8790B4++**+..[0000<**+.>3 334333  .............[....<+> .....  b00880807++*+..<*.>12311  N0077+*<.>222  p00A9380B++..<++>2222  f0067180A3+++++..<*>2222  .......>...  k00888+*00<*++.>234222  d00A71808++*..<..>222  O007770+**...<**>2222  23-025-X
23-025-W o0098380D2+++++..[0000<+*..>232422.22  s00A87A0B4++**+..[0000<**+.>2 334322  .............[....<+> .....  b00880908++*+..<*.>12311  N0077+*<.>111  p00A8390D++..<++>2222  h0067170C3++*++..<*>2222  .......>...  m00888++00<*++.>224222  c00971709++*..<..>222  P007870+**...<**>2222  23-025-W
23-025-V p0098380C2++*++..[0000<+*..>232422.22  t00896A0A5++**+..[0000<**+.>2 334322  .............[....<+> .....  e00880908++*+..<*.>12311  O0078+*<.>111  p00A8280B++..<++>2222  h007718093++*++..<*>2222  .......>...  o00898++00<*++.>224222  e00971807++*..<..>222  Q008970+**...<**>2222  23-025-V
23-025-U m00A8370B2++*++..[0000<+*..>232422.22  q00A9680A5++**+..[0000<**+.>2 334322  .............[....<+> .....  c00C90806++*+..<*.>12311  P0098+*<.>111  o00C7280B++..<++>2222  h0087170A2++*++..<*>2222  .......>...  p00A98++00<*++.>224222  c00980806++*..<..>222  Q00A750***...<**>2222  23-025-U
23-025-T n00B7480A2++*++..[0000<+*..>232422.22  q00B978086++**+..[0000<**+.>2 334322  .............[....<+> .....  a00B70805++*+..<*.>12311  Q00A7++<.>111  n00B6280B++..<++>2222  e0085160A2++*++..<*>2222  .......>...  o00B88++00<*++.>224222  c00A61805++*..<..>222  R00B760+**...<**>2222  23-025-T
23-025-S m0097460B3+++++..[0000<+*..>232422.22  p009976096++**+..[0000<**+.>2 334222  .............[....<+> .....  Y00960604++*+..<*.>12311  O0097+*<.>111  n0096360B++..<++>2222  f0096160A3+++++..<*>2222  .......>...  o00A86++00<*++.>224222  Z00961605++*..<..>222  P009840***...<**>2222  23-025-S
23-025-R l0097560B3+++++..[0000<+*..>232422.22  q00A976096++*++..[0000<**+.>2 324222  .............[....<+> .....  Z00B80605++*+..<*.>12311  N0098+*<.>111  p00A8260C++..<++>2222  e008616093+++++..<*>2222  .......>...  m00987++00<*++.>224222  b00A81606++*..<..>222  O009840+**...<**>2222  23-025-R
23-025-Q m00A747083+++++..[0000<+*..>232422.22  r00A979084++**+..[0000<**+.>2 334222  .............[....<+> .....  a00B70805++*+..<*.>12311  O00A7+*<.>111  p00C72809++..<++>2222  e00A617082+++++..<*>2222  .......>...  m00A78++00<*++.>224222  b00B71705++*..<..>222  Q00B750+**...<**>2222  23-025-Q
23-025-P o00B739093++*++..[0000<+*..>232422.22  r00B97B083++**+..[0000<**+.>3 335333  .............[....<+> .....  d00A80A05++*+..<*.>12311  Q0096+*<.>111  r00B82A0A++..<++>2222  e007519082++*++..<*>2222  .......>...  o00A78++00<*++.>224222  d00B61905++*..<..>222  S00A780+**...<*+>2222  23-025-P
23-025-O n00A8390A3++*++..[000*<+*..>23*422.22  p00A87A0A3++**+..[0000<**+.>3 334333  .............[....<+> .....  c00980A06++*+..<*.>12311  Q0097+*<.>111  r00A82A0C++..<++>2222  f008719092++*++..<*>2222  .......>...  o00988++00<*++.>234222  f00A71A06++*..<..>222  R009880+**...<**>2222  23-025-O
23-025-N q00983A0D2++*++..[0000<+*..>232422.22  t00986B0C3++**+..[0000<**+.>2 3*5322  .............[....<+> .....  e00890A07++*+..<*.>12311  P0088+*<.>222  s00972A1C++..<++>2222  h0077190B2++*++..<*>2222  .......>...  s00898++00<*++.>234222  e00981A07++*..<..>222  Q008880+**...<**>2222  23-025-N
23-025-M p0098471D2+++++..[0000<+*..>232422.22  t0098790C3++**+..[0000<**+.>3 335333  .............[....<+> .....  c00A70816++*+..<*.>23422  O0088+*<.>222  t00A8281E++..<++>2222  i0077170C2++*++..<*>2222  .......>...  s00998++00<*++.>234222  e00A70707++*..<..>222  Q008860+**...<**>2222  23-025-M
23-025-L o0098371D2+++++..[0000<+*..>232422.22  p00A8770B3++**+..[0000<**+.>3 334333  .............[....<+> .....  b00B90715++*+..<*.>12311  P0097+*<.>111  r00B9271E++..<++>2222  j0097160D2+++++..<*>2222  .......>...  r00A97++00<*++.>234222  b00981707++*..<..>222  Q00A950+**...<**>2222  23-025-L
23-025-K o0097460C3+++++..[00*0<+*..>232422.22  q0098760B3++*++..[0000<**+.>2 334222  .............[....<+> .....  b00A80606++*+..<*.>12311  O0098+*<.>111  r00A7260F++..<++>2222  j0096160D2+++++..<*>2222  .......>...  s00A87++00<*++.>234222  b00980606++*..<..>222  Q00A850+**...<**>2222  23-025-K
23-025-J i0096360C3+++++..[0000<+*..>232422.22  p0088770B4++*++..[0000<**+.>2 324222  .............[....<+> .....  X00970704++*+..<*.>12311  N0087+*<.>111  m0097270C++..<++>2222  e0085260B2+++++..<*>2222  .......>...  o00987++00<*++.>234222  X00970605+++..<..>222  P009850+**...<**>2222  23-025-J
23-025-I l0097370B3+++++..[0000<+*..>232422.22  s0097690B5++*++..[0000<**+.>3 335333  .............[....<+> .....  Z00A70805++*+..<*.>12311  N0097**<.>111  o00A8280B++..<++>2222  g0086170B2+++++..<*>2222  .......>...  o00A87++00<*++.>234222  a00A60606+++..<..>222  P009860***...<**>2222  23-025-I
23-025-H o00A8380B3+++++..[0000<+*..>232422.22  t00A8690A6++*++..[0000<**+.>2 334222  .............[....<+> .....  c00C70805++*+..<*.>12311  P00A7+*<.>222  q00C8280C++..<++>2222  i0096180B3+++++..<*>2222  .......>...  o00B88++00<*++.>234222  c00A70706+++..<..>222  Q00B750+**...<**>2222  23-025-H
23-025-G q0097380C3+++++..[0000<+*..>232422.22  u0098790B6++*++..[0000<**+.>2 324222  .............[....<+> .....  d00B60916++*+..<*.>12311  P00A7**<.>111  t00B7291D++..<++>2222  j0096190B3+++++..<*>2222  .......>...  p00A88++00<*++.>224222  e00B60808++*..<..>222  Q00B760***...<**>2222  23-025-G
23-025-F u0098390E3+++++..[0000<+*..>232422.22  w00987B0D6++**+..[0000<**+.>2 324222  .............[....<+> .....  f00B80A17++*+..<*.>23422  Q0098+*<.>222  u00B83A1E++..<++>2222  k0087190B3++*++..<*>2222  .......>...  p00998++00<*++.>234222  h00A70A08++*..<..>222  S009870+**...<**>2222  23-025-F
23-025-E q00A7480E2++*++00[0000<+*..>232422.22  v00A87B0C5++**+..[0000<**+.>2 334222  .............[....<+> .....  c00A70808++*+..<*.>12311  P0098+*<.>111  q0097280E++..<++>2222  j0077180B3++*++..<*>2222  .......>...  p00998++00<*++.>224222  d00A70808++*..<..>222  R008870+**...<**>2222  23-025-E
23-025-D r00A8370G2+++++00[0000<+*..>333433.33  u0098690D4++**+..[0000<**+.>2 334222  .............[....<+> .....  d00A90808++*+..<*.>12311  P0087+*<.>222  t0098270F++..<++>2222  j0077160F3+++++..<*>2222  .......>...  p00998++00<*++.>234222  f00980709++*..<..>222  Q009860+**...<**>2222  23-025-D
23-025-C p0098460F2+++++..[0000<+*..>232422.22  p0098780C4++**+..[0000<**+.>2 324222  .............[....<+> .....  a00980707++*+..<*.>12311  O0088+*<.>111  r00A8260G++..<++>2222  j0088160E3+++++..<*>2222  .......>...  n00988++00<*++.>224222  c00A80607++*..<..>222  P009860+**...<**>2222  23-025-C
23-025-B m0098350E2+++++..[0000<+*..>232422.22  o0098760B4++*++..[0000<**+.>2 324222  .............[....<+> .....  Y00880606++*+..<*.>12311  M0088+*<.>111  p0099360E++..<++>2222  f0076150C3+++++..<*>2222  .......>...  l00885++00<*++.>224222  a00980507+++..<..>222  N008840+**...<**>2222  23-025-B
23-025-A l0097350D2+++++..[0000<+*..>232422.22  o00A8780B4++**+..[0000<**+.>2 324222  .............[....<+> .....  Y00980707++*+..<*.>12311  L0087+*<.>111  o0098360D++..<++>2222  f0077150C3+++++..<*>2222  .......>...  j00975++00<*++.>224222  Z00971408++*..<..>222  N008740+**...<**>2222  23-025-A
23-024-0 m009625092*****00[  <  >67786  66 p008845073*****00[  <  >9099B9 99 .............[  < >.... .. a00860504****..< >BCD BB O0086**< >2 22 p0096250A**..< >G  GG f007514092*****..< >G  GG .......>. .. o00876**00<  >EEG  EEG c00960405***..< >H HH P008640***...< >1  11 23-024-0
23-024-X m0097360D2+++++..[0000<+*..>232422.22  r00A9780C4++**+..[0000<**+.>3 334333  .............[....<+> .....  Z00980607++*+..<*.>12311  M0087+*<.>222  n00A9360C++..<++>2222  e0076150B3++*++..<*>2222  .......>...  m00987++00<*++.>234222  b00971409++*..<..>222  N008850+**...<**>2222  23-024-X
23-024-W n0097260E2+++++..[0000<+*..>232422.22  t00A9780D4++**+..[0000<**+.>2 334322  .............[....<+> .....  b00970709++*+..<*.>12311  M0077+*<.>111  o00A7370E++..<++>2222  g0076160C3+++++..<*>2222  .......>...  n00987++00<*++.>224222  c0097170A++*..<..>222  N008850+**...<**>2222  23-024-W
23-024-V n0098360C2++*++..[0000<+*..>232422.22  t0099680C5++**+..[0000<**+.>3 334333  .............[....<+> .....  d00970809++*+..<*.>12311  M0087+*<.>111  o00A8280C++..<++>2222  g0076170A3++*++..<*>2222  .......>...  n00987++00<*++.>224222  d00971608++*..<..>222  N009740+**...<**>2222  23-024-V


Zpět
Poslední změna 27.I.2023 22:33 Webmaster