Kontrola provozu stanic sítě

Zpět


Přehledy kvality dat, jejich odeslání do datových center a generování real-time dat

Přehledy zobrazují jednak kvalitu jednotlivých hodinových souborů, jednak kdy byla která data odeslána do datových center a jednak zda jsou poskytována real-time data. Řádky v přehledech se vztahují k hodinám, ve kterých byla data pořízena resp. odesílána (hodiny označeny rokem, dnem v roce a písmenem - "a" obsahuje data od 00:00:00 do 00:59:59 apod., celodenní data mají místo písmene znak nula "0"). Zobrazeno je posledních 72 hodin.

Skupiny sloupců představují jednotlivé stanice, jejichž označení jsou uvedena v hlavičce. První část skupiny sloupců (před znakem < resp. > ) popisuje kvalitu dat ve tvaru "aOOgrsejcNGHLQMM" (neaktivní písmena jsou vynechána, např. není uvedena informace o meteorologických datech, pokud nejsou na stanici měřena):
- ve sloupci pod "a" je průměrný počet družic v souboru - pro vyjádření je použita řada alfanumerických znaků (posloupnost 1,2,3,...,9,A,B,C,...,Y,Z,a,b,c,...,y,z,*),
- ve sloupcích "OO" je počet chybějících epoch v RINEXovém souboru s observacemi - "00" značí, že žádná epocha nechybí, alfanumerický znak za "-" indikuje počet chybějících epoch, znak za "+" značí počet přebývajících epoch a znak za "%" vyjadřuje poměr počtu epoch vůči správnému počtu epoch v desítkách procent v alfanumerických znacích,
- ve sloupci "g" je pomocí alfanumerického znaku vyjádřen minimální počet družic systému GPS NAVSTAR v jedné epoše,
- ve sloupci "r" je obdobná informace pro družice systému GLONASS,
- ve sloupci "s" je totéž pro geostacionární družice vysílající navigační signál (SBAS),
- ve sloupci "e" je tatáž informace pro družice systému Galileo,
- ve sloupci "j" je stejná informace pro družice systému QZSS,
- a nakonec ve sloupci "c" je shodná informace pro družice systému BeiDou,
- sloupec označený "N" obsahuje počet navigačních zpráv v navigačním RINEX souboru pro systém GPS NAVSTAR vyjádřený znaky: "*" - navigačních zpráv je více jak družic v souboru, "+" - navigačních zpráv je méně jak družic v souboru, "." - navigační soubor chybí,
- sloupec "G" informuje o navigačním RINEX souboru pro systém GLONASS - význam znaku je stejný jako pro navigační soubor systému GPS NAVSTAR,
- sloupec "H" informuje o navigačním RINEX souboru pro geostacionární družice - význam znaku je obdobný jako pro GPS NAVSTAR,
- sloupec "L" informuje o navigačním RINEX souboru pro systém Galileo (se stejným významem znaku),
- sloupec "Q" informuje o navigačním RINEX souboru pro systém QZSS (se stejným významem znaku),
- ve sloupcích "MM" je počet chybějících epoch v RINEXovém souboru s meteorologickými daty - význam znaků je stejný jako ve sloupcích "OO".

V případě, že stanice odesílá též data v 15-minutových intervalech, následuje oddělující sloupec se znaky "[". Následuje skupina čtyř sloupců - první sloupec, označený "A" informuje o datech z prvních 15 minut hodiny, druhý označený "B" o datech mezi 15 a 30 minutou hodiny, třetí sloupec "C" o třetí čtvrthodině a čtvrtý "D" o poslední čtvrthodině v hodině. Znak "." znamená, že čtvrthodinová data nebyla k dispozici, znak "%" znamená, že data byla dodána od operačního centra, ale nebyla odeslána, jiný znak znamená zpoždění v odeslání čtvrthodinových dat do datového centra - znak má stejný význam jako v poslední části skupiny sloupců - tj. zpoždění v odeslání v tříminutách, vyjádřené číselněznakovou řadou.

V případě, že stanice pořizuje real-time data, následuje oddělující sloupec se znaky "<". V části skupiny sloupců, která má proměnnou délku, představují jednotlivé sloupce NTRIP castery (počítače, které v reálném čase distribuují RTCM data). Čtyřpísmenné zkratky názvů NTRIP casterů jsou napsány svisle v záhlaví sloupců. Na průsečíku sloupce a řádku je znak, který charakterizuje stav real-time dat během testu provedeného v dané hodině. Znak "." znamená, že real-time data nebyla k dispozici, znak "|" znamená, že přijatá data nejsou ve formátu RTCM, znak "+" znamená, že byla přijata data ve formátu RTCM, ale množství dat bylo během testu nižší než by mělo být (např. kvůli problémům s přenosovou trasou). Znak "*" znamená, že real-time RTCM data jsou v pořádku.

Pak následuje oddělující sloupec se znaky ">". V poslední části skupiny sloupců, která má proměnnou délku, představují jednotlivé sloupce datová centra, do kterých je daný soubor odesílán. Čtyřpísmenné zkratky názvů datových center jsou svisle zapsány v záhlaví sloupců. Na průsečíku sloupce a řádku je uveden znak, který charakterizuje s jakým zpožděním byla data do datového centra poslána. Zpoždění je vyjádřeno v jednotkách tří minut (1 představuje zpoždění 1, 2 nebo 3 minuty). Pro označení je použita alfanumerická řada. Nula představuje zpoždění menší jak jedna minuta. Tečka představuje neodeslaná nebo chybějící data.

*********
*    *            VVBB GBBBBCCaaaa            VVVB GGBBIIBBCaaaa          J GIIBBCaaaa         VB GBBBBaaaa     V Gaaaa        VV GCaaaa          V GCaaaa     Gaaaa      VVVB GBBBBCaaaav        VV Gaaaa        VV GCaaaa
* GOPOC *     GOPE     EEKK OEEKKZZllrr      GOP6     EEEK OOEEGGKKDllrr     GOP7    A OGGKKDllrr    KUNZ   EK OEEKKllrr  LYSH E Ollrr   PLZN   EE OZllrr    POL1    E OZllrr  PRUH Ollrr   TUBO  EEEK OEEKKZllrru    UPOL   EE Ollrr   VSBO   EE OZllrr
*    *            SSGG PVVGiEEllcc            SSSG PPVVNNGiDllcc          X PNNGiDllcc         SG PVVGellcc     S Pllcc        SS PEllcc          S PEllcc     Pllcc      SSSG PVVGeEllcct        SS Pllcc        SS PEllcc
********* aOOgrseciNGLWYMM ABCD 32ei c23i3P3DODO aOOgrsejciNGHLWMM ABCD 32bm c32323i33DODO aOOgrejcNGLMM ABCD A c23i33DODO aOOgrsejcNGLWMM Oe c23e3DODO aOOgrNG O cDODO aOOgrsejcNGMM 23 cPDODO aOOgrsejciNGLWYMM O cPDODO aOOgrNG cDODO aOOgreNGMM 23be c23e3PDODO aOOgrsejcNGLMM 23 cDODO aOOgrecNGLWMM 23 cPDODO
 3min=1 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Aktualizovano: 2020-10-22 19:33 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20-296-S n00A726F3+++++00[0000<+*|.>334344.33  q00A7780A3++**+..[0000<**++>2 342334.44  W00A6605+++00[0000<+> 11..111  e00C60816++++00<**>122..22  O00A5++<*>333  s00C7281F++..<|+>2222  d00A5160B2+++++..<*>2222  G0086**>111  k00B88*+00<*++|>233.4333  Z00B60606+++..<++>222  R00B760+**.00<**>2222  20-296-S
20-296-R k008626D3+++++..[0000<+*|.>223333.33  n0089760A3++**+..[0000<**++>2 332333.33  V0095606+++00[0000<+> 122.222  a00B60706++++00<**>122..22  L0085++<*>333  o00A6260D++..<|+>2222  b0075160A2+++++..<*>2222  E0075+*>111  g00887+*00<*++|>223.3333  Y00A60606+++..<++>222  P009750+**.-1<**>2222  20-296-R
20-296-Q h008626B4+++++00[000%<+*|.>334344.33  l008876084++**+..[0000<**++>2 332333.33  S0086605++*00[0000<+> 12..222  W00970706++*+00<**>122..22  M0085++<*>222  k0097280B++..<|+>2222  b007617092+++++..<*>2222  E0075**>111  c00877**00<*++|>223..333  U00860605++*..<++>222  O008670++*.-1<**>2222  20-296-Q
20-296-P k007727B4+++++00[000%<+*|.>334344.33  o007777095++**+..[0000<**++>2 332333.33  W0077705+++00[0000<+> 12..222  Z00770706++++00<**>122..22  M0075+*<*>222  m0098270B++..<|+>2222  Z006617092+++++..<*>2222  F0067+*>111  d00897+*00<*++|>223.3333  Z00870706+++..<++>222  P008760+**.00<**>2222  20-296-P
20-296-O k008826B4+++++..[0000<+*|.>223333.33  o008778096++**+..[0000<**++>2 332333.33  X0088605+++00[0000<+> 12..222  b00890707++++00<**>122..22  N0088+*<*>222  m0088270B++..<|+>2222  c006817092+++++..<*>2222  G0068**>111  e00788**00<*++|>223.3333  a00880706+++..<++>222  O008860+**.00<**>2222  20-296-O
20-296-N o008828E4+++++..[0000<+*|.>223333.33  s0088780C6++**+..[0000<**++>2 332333.33  c0088709+++00[0000<+> 11..111  f0099080A++++00<**>122..22  P0087+*<*>333  q0099271E++..<|+>2222  f0077170B2+++++..<*>2222  I0088+*>111  j00898+*00<*++|>223.3333  d00980709+++..<++>222  Q008850+**.00<**>2222  20-296-N
20-296-M q009828F4+++++..[000%<+*|.>223333.33  t009778096++**+..[0000<**++>2 332333.33  d0098719+++00[0000<+> 111.111  f00A9071A++++00<**>122..22  O0097**<*>333  r00A8281F++..<|+>2222  f0087160B2+++++..<*>2222  H0078**>111  k00A97**00<*++|>223.3333  e00A80709+++..<++>222  R009970+**.-1<**>2222  20-296-M
20-296-L o009728C2+++++..[0000<+*|.>223333.33  q009879084++**+..[0000<**++>2 332333.33  Z0097706+++00[0000<+> 1111111  e00990817++++00<**>122..22  O0095++<*>333  q0097291E++..<|+>2222  e009616092+++++..<*>2222  H0077+*>111  j00A88+*00<*++|>445..555  d00980806+++..<++>222  T009880+**.00<**>2222  20-296-L
20-296-K l009725F2+++++00[000%<+*|.>223333.33  p0098770A4++**+..[0000<**++>2 332333.33  Y0097608+++00[0000<+> 11..111  d00A7070A++++00<**>122..22  M0095*+<*>222  p0097260G++..<|+>2222  e0096150C1+++++..<*>2222  H0097**>111  i00A87*+00<*++|>223..333  d00970609+++..<++>222  Q009860+**.-1<**>2222  20-296-K
20-296-J k00A625E2+++++..[000%<+*|.>223333.33  o00A7760A4++**+..[0200<**++>2 332333.33  X00A6507+++00[0000<+> 11..111  a00A70507++++00<**>122..22  M00A5++<*>222  n00A7250F++..<|+>2222  c00A4150C1+++++..<*>2222  I00A5+*>111  f00A85+*00<*++|>223.3333  a00A60608+++..<++>222  P00A850+*+.-1<**>2222  20-296-J
20-296-I j00A525E2+++++00[0000<+*|.>334344.33  o00A7760B4++**+..[0000<**++>2 332333.33  X00A5508+++00[0000<+> 12..222  b00B60609++++00<*+>122..22  N00A5*+<*>333  m00A6260F++..<|+>2222  d0095150D1+++++..<*>2222  G0095**>111  f00A76**00<*++|>223.3333  b00B60708+++..<++>222  Q00A760+**.00<**>2222  20-296-I
20-296-H l00A727E2+++++00[000%<+*|.>223333.33  q00A879094++**+..[0000<**++>2 332333.33  Z00A7608+++00[0000<+> 111.111  d00A80709++++00<**>122..22  R00A6++<*>333  o00A8270E++..<|+>2222  f00A6160D1+++++..<*>2222  H0097+*>111  g00A87+*00<*++|>223..333  d00A60908+++..<++>222  S00A770+**.00<**>2222  20-296-H
20-296-G o00B827E2+++++00[0000<+*|.>334344.33  t00B8790A4++**+..[0000<**++>3 343334.44  c00B8608+++00[0000<+> 11..111  f00B80709++++00<**>122..22  Q00A6++<*>333  r00B8270F++..<|+>2222  h00A8160D1+++++..<*>2222  J0098**>111  j00B88*+00<*++|>44555555  f00B80708+++..<++>222  S00B870+**.-1<**>2333  20-296-G
20-296-F r00B817G2+++++..[000%<+*|.>223333.33  w00B8680E4++**+..[0000<**++>2 332333.33  e00B760B+++00[0000<+> 11..111  h00C8070B++++00<**>122..22  Q00A5++<*>333  t00B8180H++..<|+>2222  i0096060F1+++++..<*>2222  I0087+*>111  n%7C88++00<*++|>34545444  h00B7070A+++..<++>222  R00B760+**.00<**>2222  20-296-F
20-296-E r00B729G2+++++..[0000<+*|.>223333.33  v00B86A0B5++**+..[0000<**++>2 332333.33  e00B870A+++00[0000<+> 11..111  j00C8080A++++00<**>233.333  Q00C6*+<*>333  v00C8190G++..<|+>2222  h00A8060A1+++++..<*>2222  J00A7**>111  o-*C89++00<*++|>MMN.NNNN  j00C8090A+++..<++>222  T00B860+++.00<**>2222  20-296-E
20-296-D o009828C3+++++00[0%0%<+*|.>334344.33  t0098780B5++**+..[0000<**++>2 3323.4.44  a0098708+++00[0000<+> 11..111  h00A80819++++00<**>233..33  O0095++<*>333  t00A9270D++..<|+>2222  e0087160A1+++++..<*>2222  H0087+*>111  m00998++00<*++|>223..333  e00A81709+++..<++>222  R009850+*+.00<**>2222  20-296-D
20-296-C l009827C3+++++..[000%<+*|.>223333.33  p00A7770A6++**+..[0000<**++>2 332333.33  Y0098606+++00[0000<+> 11..111  c00A80707++++00<**>122..22  O0077+*<*>222  n00A8270D++..<|+>2222  f0087160B2+++++..<*>2222  G0067**>111  i00988**00<*++|>223.3333  a00A80607+++..<++>222  P009850+*+.-1<**>2222  20-296-C
20-296-B j007836B4+++++00[000%<+*|.>223333.33  n008876096++**+..[0000<**++>2 332333.33  W0078606+++00[0000<+> 11..111  a00A80706++++00<*+>122..22  M0076+*<*>222  m0099260B++..<|+>2222  b0076160A2+++++..<*>2222  G0076+*>111  f00986+*00<*++|>223..333  Z00970606+++..<++>222  P008760+**.-1<**>2222  20-296-B
20-296-A g008626A4+++++00[000%<+*|.>334344.33  k008676086++**+..[0000<**++>2 342334.44  T0087605++*00[0000<+> 12..222  X00970705++*+00<**>122..22  M0066+*<*>222  k0097270B++..<|+>2222  b0076160B2+++++..<*>2222  F0075**>111  a00876**00<*++|>233.3333  W00870705++*..<++>222  O008760+**.00<**>3333  20-296-A
20-295-0 l007626A1*****00[  <  >7798.  88 p007675083*****00[  <  >ABBCACBDB BB Y0076505***00[  < >DDEEEE EE c00870506****00< >EFGGH GG M0054**< >3 33 o0086160B**..< >P  PP d006515091*****..< >P  PP H0065**>4 44 g-*876**00<  >HIJIJ  IIJ b00860505***..< >P PP R008750***.%0< >4  44 20-295-0
20-295-X g00872793++*++00[0000<+*|.>334344.33  l008688084++**+..[0000<**++>2 342334.44  U0087705++*00[0000<+> 12..222  Y00880805++*+00<**>122..22  M0076+*<*>333  k0088270A++..<|+>2222  a006616082++*++..<*>2222  F0066+*>444  b00887+*00<*++|>233..333  W00861605++*..<++>222  P008770+**.-1<**>4444  20-295-X
20-295-W j008827A3+++++00[000%<+*|.>334344.33  m008688093++**+..[0000<**++>2 332333.33  W0088605++*00[0000<+> 12.2222  a00880707++*+00<**>122..22  P0087+*<*>222  m0088370D++..<|+>2222  d008816092+++++..<*>2222  H0088**>OOO  d00886**00<*++|>223.3333  a00880707++*..<++>222  R008870+**.00<**>2222  20-295-W
20-295-V l009826D3+++++00[0000<+*|.>223333.33  n009788093++**+..[0000<**++>3 453445.55  Y0098507+++00[0000<+> 12..222  b00990708++++00<**>122..22  P0087+*<*>333  o0099280E++..<|+>2222  e0087150B2+++++..<*>2222  H0088+*>iii  e00996+*00<*++|>223.3333  c00990708+++..<++>222  Q008970+**.00<**>2222  20-295-V
20-295-U o009728E3+++++..[0000<+*|.>223333.33  q0097890A3++**+..[0000<**++>2 332333.33  a0097608+++00[0000<+> 122.222  d00A60709++++00<**>122..22  O0084*+<*>333  r00A7260G++..<|+>2222  d0085150A2+++++..<*>2222  H0077**>***  j00A87*+00<*++|>223.3333  e00A60808+++..<++>222  S009770++*.-1<**>2222  20-295-U
20-295-T l00A726C3+++++..[000%<+*|.>223333.33  p00A988083++**+..[0000<**++>2 332333.33  W00A7506+++00[0000<+> 11..111  b00B70717++++00<**>122..22  P00A4++<*>333  o00B8261E++..<|+>2222  d00A5150B2+++++..<*>2222  H0095+*>***  g00B87+*00<*++|>223.3333  Z00A60706+++..<++>222  R00A860+*+.00<**>2222  20-295-T
20-295-S k009726D3+++++..[0000<+*|.>223333.33  n009975093++**+..[0000<**++>2 332333.33  V0096505+++00[0000<+> 11..111  c00C70617++++00<**>122..22  O00A5*+<*>333  o00B7260E++..<|+>2222  c0096150B2+++++..<*>2222  G0086**>***  h00B87**00<*++|>223..333  Y00B60507+++..<++>222  R00B760*++.00<**>2222  20-295-S
20-295-R m008726D3+++++..[0000<+*|.>223333.33  n008876093++**+..[0000<**++>3 343334.44  X0086606+++00[0000<+> 11..111  c00970708++++00<**>123.322  M0085++<*>222  p00A8260E++..<|+>2222  c007615092+++++..<*>2222  G0076+*>***  h00887+*00<*++|>223.4333  a00860606+++..<++>222  R008760+**.-1<**>2222  20-295-R
20-295-Q g008726A3+++++00[000%<+*|.>3343.4.33  k008777084++**+..[0000<**++>2 332333.33  U0087605+++00[0000<+> 12..222  Y00980707++++00<**>122..22  N0086+*<*>333  l0097270C++..<|+>2222  b007616092+++++..<*>2222  F0077**>***  b00887**00<*++|>223.3333  W00870705+++..<++>222  O008760+*+.-1<**>2222  20-295-Q
20-295-P l007827A4+++++00[000%<+*|.>334344.33  p007778085++*++..[0000<**++>2 332333.33  Y0078705+++00[0000<+> 12..222  c00980807++++00<**>122..22  Q0078+*<*>333  o0099280C++..<|+>2222  b007718092+++++..<*>2222  G0067+*>***  g009A8+*00<*++|>223.3333  a00880705+++..<++>222  S008970+**.00<**>2222  20-295-P
20-295-O l008829B4+++++00[000%<+*|.>223333.33  q0087890A6++**+..[0000<**++>2 332333.33  Y0088905+++00[0000<+> 11.1111  b00980907++++00<**>122..22  P0087+*<*>222  n0088290B++..<|+>2222  d007718092+++++..<*>2222  G0068**>***  e00889**00<*++|>223.3333  Z00880805+++..<++>222  R008890+*+.00<**>2222  20-295-O
20-295-N m008827D4+++++00[0000<+*|.>223333.33  s0088770B6++*++..[0000<**++>2 332333.33  a0088708+++00[0000<+> 11.1111  e00A90809++++00<**>122..22  O0086+*<*>222  p00A8281E++..<|+>2222  e008617092+++++..<*>2222  H0087+*>***  i00998+*00<*++|>223.3333  c00990708+++..<++>222  S009970+*+.00<**>2222  20-295-N
20-295-M n009728C4+++++00[000%<+*|.>334344.33  t0097780C6++*++..[0000<**++>3 343334.44  c0097719+++00[0000<+> 11..111  e00B80819++++00<**>122..22  L0076+*<*>222  o00A7171C++..<|+>2222  e0087160A2+++++..<*>2222  G0077**>***  i00A88*+00<*++|>23434333  d00A80709+++..<++>333  R009870**+.-1<**>3333  20-295-M
20-295-L l009827B2+++++..[0000<+*|.>223333.33  s009877095++**+..[0000<**++>2 332333.33  Z0098607+++00[0000<+> 11..111  e00980719++++00<**>122..22  L0084+*<*>333  o0097281C++..<|+>2222  d009616092+++++..<*>2222  H0077+*>***  j00A88+*00<*++|>223.3333  b00980706+++..<++>222  R009850+*+.00<**>2222  20-295-L
20-295-K j009636D2+++++..[0000<+*|.>223333.33  p0098760B3++**+..[0000<**++>2 332333.33  X0096508+++00[0000<+> 12..222  a00A70508++++00<**>122.222  L0086**<*>222  m0096260D++..<|+>2222  b0095150B1+++++..<*>2222  H0096**>***  h00A86**00<*++|>223.3333  a00960608+++..<++>222  P009850**+.00<**>2222  20-295-K
20-295-J h00A626C1+++++00[0000<+*|.>334344.33  l00A776083++**+..[0000<**++>2 332333.33  X00A6506+++00[0000<+> 12.2222  a00A70605++++00<**>122..22  K0076+*<*>222  k00A6270C++..<|+>2222  a00A5150A1+++++..<*>2222  I00A6+*>***  f00A86+*00<*++|>223.3333  a00A70606+++..<++>222  R00A760+**.-1<**>2222  20-295-J
20-295-I i00A726C2+++++00[000%<+*|.>223333.33  l00A777084++**+..[0000<**++>2 332333.33  W00A7605+++00[0000<+> 11..111  Y00B80706++++00<**>122..22  J0075+*<*>222  k00A7270C++..<|+>2222  b0096160A1+++++..<*>2222  H0095**>***  c00A76**00<*++|>22333333  Z00A70606+++..<++>222  P00A750+**.00<*+>2222  20-295-I
20-295-H k00A826D2+++++..[0000<+*|.>223333.33  o00A8770A4++*++..[0000<**++>2 332333.33  Y00A7607+++00[0000<+> 12..222  a00A80705++++00<**>122..22  J0075+*<*>222  m00A9270D++..<|+>2222  e00A6160C1+++++..<*>2222  H0096+*>***  f00A87+*00<*++|>223..333  Z00A70607+++..<++>222  Q00A760+*+.-1<**>2222  20-295-H
20-295-G p00B826D2+++++00[0000<+*|.>334344.33  t00B8780D4++*++..[0000<**++>2 342334.44  d00B8607+++00[0000<+> 11.1111  f00B80707++++00<**>122..22  K0086+*<*>222  q00B8270E++..<|+>2222  h00A8160C1+++++..<*>2222  J00A8**>111  i00B88*+00<*++|>44555555  e00B80608+++..<++>222  R00B850+**.-1<**>2222  20-295-G
20-295-F t00B727I2+++++..[000%<+*|.>223333.33  v00C7780C4++*++..[0000<**++>2 332333.33  f00B670A+++00[0000<+> 3333333  k00C9080B++++00<**>2333333  M0076+*<*>333  w00D9270I++..<|+>2222  k0097170F1+++++..<*>2222  I0087+*>111  n%5C98++00<*++|>223.3333  h00B8070A+++..<++>222  U00B870+*+.00<**>2222  20-295-F
20-295-E s00B828G3+++++..[000%<+*|.>223333.33  s00B788095++*++..[0000<**++>2 332333.33  d00B7609+++00[0000<+> 11.1111  i00C90709++++00<**>2333333  L0076+*<*>222  v00C9270F++..<|+>2222  i00A8170C1+++++..<*>2222  J00A7**>111  m-*C98++00<*++|>223.3333  g00C80808+++..<++>222  U00B880+*+.00<**>2222  20-295-E
20-295-D p009927F3+++++00[0000<+*|.>334344.33  s0098790B5++*++..[0000<**++>2 3323.3.33  a0099508+++00[0000<+> 11..111  g00A90719++++00<**>122..22  L0068+*<*>222  s00AA270E++..<|+>2222  f0088160C1+++++..<*>2222  I0088+*>111  l00A97++00<*++|>44555555  e00A91709+++..<++>222  S009970+*+.00<**>2222  20-295-D
20-295-C m009827E4+++++..[0000<+*|.>223333.33  p0087770B6++*++..[0000<**++>2 332333.33  Y0088608+++00[0000<+> 11.1111  d00A80609++++00<**>122.222  L0067+*<*>222  q00A8270F++..<|+>2222  f0076160D2+++++..<*>2222  F0066**>111  h00987**00<*++|>223.3333  c00981709+++..<++>222  P008850+*+.-1<**>2222  20-295-C
20-295-B k007726C4+++++..[000%<+*|.>223333.33  o008777096++*++..[0000<**++>2 332333.33  W0077507+++00[0000<+> 1D..222  c00980608++++00<**>122..22  I0066+*<*>222  o0098260C++..<|+>2222  b0075160B2+++++..<*>2222  F0075+*>111  f00986+*00<*++|>223.3333  b00881608+++..<++>222  O008850+*+.00<**>2222  20-295-B
20-295-A h008627A4+++++..[0000<+*|.>223333.33  m008679086++**+..[0000<**++>2 332333.33  W0087606+++00[0000<+> 11..111  a00970807++++00<**>122..22  G0055+*<*>222  n0098280C++..<|+>2222  d0076160B2+++++..<*>2222  F0066**>111  d00877**00<*++|>223.3333  W00871606+++..<++>222  O008760+*+.-1<**>2222  20-295-A
20-294-0 l007626A2*****00[  <  >7798.  88 p007666073*****00[  <  >ABBCACBDB BB Y0076505***00[  < >DDDDED DD c00860505****00< >EFGFH FF L0054**< >3 33 o0086160B**..< >R  RR d006515091*****..< >R  RR H0055**>3 33 g-5775**00<  >HHJIJ  IIJ a00760505***..< >R RR R008750***.%0< >3  33 20-294-0
20-294-X i00882893+++++00[0000<+*|.>334344.33  l008678083++**+..[0000<**++>3 34333..44  V0088705+++00[0000<+> 12..222  Z00890805++++00<**>122..22  L0067+*<*>333  l0089290A++..<|+>2222  c006617092+++++..<*>2222  F0067+*>333  c00898+*00<*++|>233..333  W00881705+++..<++>222  P008870+*+.00<**>4444  20-294-X
20-294-W l00872893+++++00[0000<+*|.>334344.33  o008779093++**+..[0000<**++>2 332333.33  Z0087705+++00[0000<+> 12.2222  b00970805++++00<**>122..22  J0075++<*>333  o0098280B++..<|+>2222  c008617092+++++..<*>2222  G0087**>111  f00989**00<*++|>223.3333  Z00970705+++..<++>222  O008860+**.-1<**>2222  20-294-W
20-294-V n009737E3+++++00[000%<+*|.>334344.33  p0098780B3++*++..[0000<**++>2 342334.44  Z0096707+++00[0000<+> 11..111  c00970908++++00<**>122..22  J0055+*<*>222  p0098290F++..<|+>2222  e0086180A2+++++..<*>2222  F0087+*>111  f00988+*00<*++|>223.3333  a00960707+++..<++>222  P008870+*+.00<**>2222  20-294-V
20-294-U q009727F3+++++00[0000<+*|.>334344.33  q009877093++**+..[0000<**++>2 332333.33  c0097708+++00[0000<+> 11..111  g00A80818++++00<**>122..22  L0056+*<*>222  u00A8290G++..<|+>2222  h0087170B2+++++..<*>2222  H0077**>111  k00A99*+00<*++|>223.3333  e00A80707+++..<++>222  T00A870++*.00<**>2222  20-294-U
20-294-T o00A829C3+++++00[000%<+*|.>334344.33  o00AA79073++*++..[0000<**++>2 332333.33  a00A7805+++00[0000<+> 11..111  d00B90816++++00<**>122..22  N0076+*<*>222  q00B9281D++..<|+>2222  f00A6160A2+++++..<*>2222  I00A7+*>111  i00B89+*00<*++|>223.3333  c00A80905+++..<++>222  U00A890+*+.00<**>2222  20-294-T
20-294-S j009726C3+++++00[0000<+*|.>334344.33  o00A877093++**+..[0000<**++>3 343D34.44  W0097506+++00[0000<+> 11..111  b00C70517++++00<**>122..22  J0056++<*>222  n00C7260D++..<|+>2222  c0096150A2+++++..<*>2222  H0087**>111  g00B85**00<*++|>233.4333  b00A70707+++..<++>333  S00B870*++.-1<**>3333  20-294-S
20-294-R k008726D3+++++..[000%<+*|.>223333.33  m008877093++**+..[0000<**++>2 332333.33  W0087506+++00[0000<+> 12..222  Z00880507++++00<**>122..22  K0066+*<*>333  o0097260D++..<|+>2222  b0076150A2+++++..<*>2222  G0077+*>111  f00785+*00<*++|>223.3333  a00880606+++..<++>222  R008870+*+.-1<**>3333  20-294-R
20-294-Q i008727A4+++++00[0000<+*|.>223333.33  l008778084++**+..[0000<**++>2 332333.33  U0087505+++00[0000<+> 12..222  Y00880806++++00<**>122..22  J0067+*<*>222  l0097260C++..<|+>2222  a006716092+++++..<*>2222  G0077**>111  b00787**00<*++|>223.3333  W00880605+++..<++>222  Q008870+*+.-1<**>2222  20-294-Q
20-294-P i007827B4+++++00[0000<+*|.>3343.4.33  n007878085++**+..[0000<**++>2 332333.33  U0077605+++00[0000<+> 12.2222  Z00890707++++00<**>122..22  L0066+*<*>222  m0089260C++..<|+>2222  Z006617092+++++..<*>2222  F0057+*>111  c00886+*00<*++|>223.3333  Y00870705+++..<++>222  Q008880+**.00<**>2222  20-294-P
20-294-O j007827C4+++++00[0000<+*|.>333344.33  o0078780A6++**+..[0000<**++>2 332333.33  V0078606+++00[0000<+> 12..222  a00880707++++00<**>122..22  L0066+*<*>222  m0078270D++..<|+>2222  c0067160B2+++++..<*>2222  F0058**>111  d00787**00<*++|>223.3333  X00780706+++..<++>222  P008870+**.00<**>2222  20-294-O
20-294-N l007826D4+++++00[2000<+*|.>333333.33  s0078780B6++*++..[0000<**++>2 332333.33  Y0078607+++00[0000<+> 11.1111  b00980808++++00<**>122..22  J0055+*<*>222  n0098261D++..<|+>2222  e0076170B2+++++..<*>2222  F0077+*>111  f00988+*00<*++|>223..333  a00980707+++..<++>222  R008880+*+.00<**>2222  20-294-N
20-294-M n009726C4+++++00[0007<+*|.>334344.33  u00A8680B6++*++..[0006<**++>2 342334.44  b0097608+++00[0000<+> 11.R111  c00A70718++++00<**>122.I22  H0065+*<*>222  o00A6261C++..<|+>2222  c0086170A2+++++..<*>2222  G0077**>111  h00987**00<*++|>233.3333  b00970707+++..<++>222  R009870+*+.00<**>2222  20-294-M
20-294-L h00982792+++++..[000R<+*|.>223.33.33  o0098670A4++*++..[000Q<**++>2 3323.3.33  Y0097606+++00[0000<+> 11.l111  c00970718++++00<**>122.c22  L0075+*<*>333  k0096171B++..<|+>2222  Z009515081+++++..<*>2222  H0087+*>111  h00A88+*00<*++|>223.3333  a00970607+++..<++>222  Q009860+*+.00<**>2222  20-294-L
20-294-K h009627A2+++++00[000l<+*|.>334344.33  q0098770B4++*++..[000k<**++>2 332333.33  Z0097608+++00[0000<+> 11.*111  e00A80709++++00<**>122.w22  M0076+*<*>222  k00A7270B++..<|+>2222  a0095150A1+++++..<*>2222  H0097**>111  i00B87**00<*++|>223.3333  c00970608+++..<++>222  S009870+*+.-1<**>2222  20-294-K
20-294-J h00A62792+++++00[0000<+*|.>223333.33  o00A877094++*++..[0004<**++>2 332333.33  Y00A7606+++00[0000<+> 11.n111  c00A80708++++00<**>122.*22  L0076++<*>222  k00A7270B++..<|+>2222  a00A616091+++++..<*>2222  I00A5+*>111  f00A86+*00<*++|>223.3333  a00A80706+++..<++>222  R00A870+*+.00<**>2222  20-294-J
20-294-I j00A727B2+++++..[000W<+*|.>223333.33  o00A6780A4++**+..[000O<**++>2 332333.33  Y00A7607+++00[0000<+> 1111111  b00B80707++++00<**>122.*22  K0074+*<*>222  m00A7280C++..<|+>2222  c0097160B1+++++..<*>2222  H0095**>111  f00A77**00<*++|>223.3333  b00A70707+++..<++>222  R00A770+*+.-1<**>2222  20-294-I
20-294-H l00A828C2+++++00[0000<+*|.>334344.33  n00A778084++**+..[000i<**++>2 332333.33  X00A7706+++00[0000<+> 11.*111  b00A70706++++00<**>122.*22  M0084+*<*>333  m00A8280C++..<|+>2222  d00A6170B1+++++..<*>2222  I00A7+*>111  f00B87+*00<*++|>223.*333  a00A70706+++..<++>222  S00A880++*.00<**>2222  20-294-H
20-294-G o00B828D2+++++00[0000<+*|.>223333.33  o00B768094++**+..[0000<**++>2 332333.33  a00B8606+++00[0000<+> 1111111  d00B80706++++00<**>122.222  P0096+*<*>222  p00B8270D++..<|+>2222  g00A7160B1+++++..<*>2222  J00A8**>111  h00B88**00<*++|>44555555  d00B70608+++..<++>222  T00A870+**.-1<**>2222  20-294-G
20-294-F t00B927H2+++++..[0000<+*|.>223333.33  s00C8680B4++**+..[0000<**++>2 332333.33  e00B9808++*00[0000<+> 3333333  h00D90808++++00<**>122.222  O0087+*<*>333  v00D9270G++..<|+>2222  i0098170C1+++++..<*>2222  J0088+*>111  l-*C98++00<*++|>223.3333  g00B90708++*..<++>222  U00B980+**.00<**>2222  20-294-F
20-294-E q00B737G3+++++..[000*<+*|.>223333.33  r00B7670A5++**+..[0000<**++>2 332333.33  c00B7709+++00[0000<+> 11.*111  g00C80708++++00<**>122.*22  L0078+*<*>333  v00D8270G++..<|+>2222  h00A8160B1+++++..<*>2222  J00A7**>111  l-tC87*+00<*++|>445.5555  e00C81608+++..<++>222  T00B860+**.-1<**>2222  20-294-E
20-294-D n009826F3+++++00[0000<+*|.>223.33.33  r0098770B5++**+..[000*<**++>2 332333.33  a0098608+++00[0000<+> 11.*111  e00A80718++++00<**>122.*22  K0068+*<*>222  r00A8270E++..<|+>2222  d0087150B1+++++..<*>2222  H0088+*>111  k00997+*00<*++|>445.5555  b00A81508+++..<++>222  R009960+*+.-1<**>2222  20-294-D
20-294-C n008826F4+++++00[0000<+*|.>223333.33  q0087870B6++**+..[0*00<**++>2 332333.33  Y0088508+++00[0000<+> 11.*111  c00A80609++++00<**>122.*22  J0077+*<*>222  p00A8270E++..<|+>2222  d0076150C2+++++..<*>2222  F0066**>111  g00986**00<*++|>223.3333  a00981508+++..<++>222  Q008860+**.00<**>2222  20-294-C
20-294-B k007736D4+++++00[0000<+*|.>223333.33  m008786096++**+..[0*00<**++>2 332333.33  W0077508+++00[000*<+> 12.*222  a00980508++++00<**>122.*22  L0077+*<*>222  o0099260D++..<|+>2222  b0076150B2+++++..<*>2222  G0076+*>111  e00885+*00<*++|>223.3333  a00881608+++..<++>222  N008850+**.00<**>2222  20-294-B
20-294-A j008626D4+++++00[0000<+*|.>334344.33  n008787096++**+..[0000<**++>2 332333.33  V0086507++*00[0000<+> 1222222  Z00960608++*+00<**>122.*22  L0065+*<*>222  n0096270D++..<|+>2222  c0075150C2+++++..<*>2222  F0066**>111  d00875**00<*++|>22333333  Y00860607++*..<++>222  N008750+**.00<**>2222  20-294-A
20-293-0 l007525B2*****00[  <  >7798*  88 p007656073*****00[  <  >ABACACBDB BB Y0075405***00[  < >DDDDED DD c00860606****00< >EFGFH FF M0054**< >3 33 o0086240B**..< >R  RR e006515091*****..< >S  SS H0065**>3 33 g-5875**00<  >HHJIJ  IIJ a00860505***..< >S SS Q007630***.%0< >2  22 20-293-0
20-293-X j00862AA3++*++..[0000<+*|.>223.33.33  n00868A093++**+..[000*<**++>2 3323.4.44  W0086906++*00[000*<+> 11.*111  Z00760906++*+00<**>122.*22  N0076+*<*>444  l0086290B++..<|+>2222  d0066180A2++*++..<*>2222  E0066+*>333  d00888+*00<*++|>223.*333  Y00860906++*..<++>222  P008680+**.-1<**>2222  20-293-X
20-293-W l008728B3+++++00[0000<+*|.>223333.33  p009879093++**+..[0000<**++>3 343334.44  X0097706++*00[000*<+> 12.*222  a00970906++*+00<**>122.*22  N0077+*<*>222  n0098280C++..<|+>2222  f0086170A2+++++..<*>2222  H0088**>111  e00988**00<*++|>223.3333  Z00970706++*..<++>222  Q009880++*.00<**>2222  20-293-W
20-293-V r00972AF3+++++00[0000<+*|.>334344.33  r00997A0A3++**+..[000*<**++>3 343334.44  b0097907++*00[0000<+> 11.*111  c00980907++++00<**>122.*22  N0058+*<*>222  s00982A0G++..<|+>2222  j0086180E2+++++..<*>2222  G0087+*>111  g00999+*00<*++|>223.*333  c00970807++*..<++>222  Q008880+**.00<**>2222  20-293-V
20-293-U q009727F3+++++00[000*<+*|.>334344.33  q009978093++**+..[0000<**++>2 332333.33  b0097707++*00[0000<+> 11.*111  f00A80807++*+00<**>122.*22  K0057+*<*>333  u00B8290G++..<|+>2222  i0096180C2+++++..<*>2222  I0078**>111  k00B99**00<*++|>223.*333  c00A80706+++..<++>222  R00A860+**.00<**>2222  20-293-U
20-293-T m00A727D3+++++00[0000<+*|.>334344.33  p00A878093++**+..[000*<**++>2 332333.33  Y00A7706+++00[0000<+> 11.*111  c00B80817++++00<**>122.*22  L0077+*<*>222  p00B8271E++..<|+>2222  g00A6160C2+++++..<*>2222  I00A7+*>111  j00B88+*00<*++|>223.3333  a00A80706+++..<++>222  R00A860+**.-1<**>2222  20-293-T
20-293-S l009827D3+++++..[0000<+*|.>223333.33  o009878093++**+..[000*<**++>2 332333.33  Y0098607+++00[0000<+> 11.*111  f00C80707++++00<**>122.*22  J0058+*<*>222  q00C8271E++..<|+>2222  e0096160B2+++++..<*>2222  H0087**>111  k00B88*+00<*++|>223.3333  c00A80607+++..<++>222  S00B860***.00<**>2222  20-293-S


Zpět
Poslední změna 22.X.2020 19:33 Webmaster