Kontrola provozu stanic sítě

Zpět


Přehledy kvality dat, jejich odeslání do datových center a generování real-time dat

Přehledy zobrazují jednak kvalitu jednotlivých hodinových souborů, jednak kdy byla která data odeslána do datových center a jednak zda jsou poskytována real-time data. Řádky v přehledech se vztahují k hodinám, ve kterých byla data pořízena resp. odesílána (hodiny označeny rokem, dnem v roce a písmenem - "a" obsahuje data od 00:00:00 do 00:59:59 apod., celodenní data mají místo písmene znak nula "0"). Zobrazeno je posledních 72 hodin.

Skupiny sloupců představují jednotlivé stanice, jejichž označení jsou uvedena v hlavičce. První část skupiny sloupců (před znakem < resp. > ) popisuje kvalitu dat ve tvaru "aOOgrsejcNGHLQMM" (neaktivní písmena jsou vynechána, např. není uvedena informace o meteorologických datech, pokud nejsou na stanici měřena):
- ve sloupci pod "a" je průměrný počet družic v souboru - pro vyjádření je použita řada alfanumerických znaků (posloupnost 1,2,3,...,9,A,B,C,...,Y,Z,a,b,c,...,y,z,*),
- ve sloupcích "OO" je počet chybějících epoch v RINEXovém souboru s observacemi - "00" značí, že žádná epocha nechybí, alfanumerický znak za "-" indikuje počet chybějících epoch, znak za "+" značí počet přebývajících epoch a znak za "%" vyjadřuje poměr počtu epoch vůči správnému počtu epoch v desítkách procent v alfanumerických znacích,
- ve sloupci "g" je pomocí alfanumerického znaku vyjádřen minimální počet družic systému GPS NAVSTAR v jedné epoše,
- ve sloupci "r" je obdobná informace pro družice systému GLONASS,
- ve sloupci "s" je totéž pro geostacionární družice vysílající navigační signál (SBAS),
- ve sloupci "e" je tatáž informace pro družice systému Galileo,
- ve sloupci "j" je stejná informace pro družice systému QZSS,
- a nakonec ve sloupci "c" je shodná informace pro družice systému BeiDou,
- sloupec označený "N" obsahuje počet navigačních zpráv v navigačním RINEX souboru pro systém GPS NAVSTAR vyjádřený znaky: "*" - navigačních zpráv je více jak družic v souboru, "+" - navigačních zpráv je méně jak družic v souboru, "." - navigační soubor chybí,
- sloupec "G" informuje o navigačním RINEX souboru pro systém GLONASS - význam znaku je stejný jako pro navigační soubor systému GPS NAVSTAR,
- sloupec "H" informuje o navigačním RINEX souboru pro geostacionární družice - význam znaku je obdobný jako pro GPS NAVSTAR,
- sloupec "L" informuje o navigačním RINEX souboru pro systém Galileo (se stejným významem znaku),
- sloupec "Q" informuje o navigačním RINEX souboru pro systém QZSS (se stejným významem znaku),
- ve sloupcích "MM" je počet chybějících epoch v RINEXovém souboru s meteorologickými daty - význam znaků je stejný jako ve sloupcích "OO".

V případě, že stanice odesílá též data v 15-minutových intervalech, následuje oddělující sloupec se znaky "[". Následuje skupina čtyř sloupců - první sloupec, označený "A" informuje o datech z prvních 15 minut hodiny, druhý označený "B" o datech mezi 15 a 30 minutou hodiny, třetí sloupec "C" o třetí čtvrthodině a čtvrtý "D" o poslední čtvrthodině v hodině. Znak "." znamená, že čtvrthodinová data nebyla k dispozici, znak "%" znamená, že data byla dodána od operačního centra, ale nebyla odeslána, jiný znak znamená zpoždění v odeslání čtvrthodinových dat do datového centra - znak má stejný význam jako v poslední části skupiny sloupců - tj. zpoždění v odeslání v tříminutách, vyjádřené číselněznakovou řadou.

V případě, že stanice pořizuje real-time data, následuje oddělující sloupec se znaky "<". V části skupiny sloupců, která má proměnnou délku, představují jednotlivé sloupce NTRIP castery (počítače, které v reálném čase distribuují RTCM data). Čtyřpísmenné zkratky názvů NTRIP casterů jsou napsány svisle v záhlaví sloupců. Na průsečíku sloupce a řádku je znak, který charakterizuje stav real-time dat během testu provedeného v dané hodině. Znak "." znamená, že real-time data nebyla k dispozici, znak "|" znamená, že přijatá data nejsou ve formátu RTCM, znak "+" znamená, že byla přijata data ve formátu RTCM, ale množství dat bylo během testu nižší než by mělo být (např. kvůli problémům s přenosovou trasou). Znak "*" znamená, že real-time RTCM data jsou v pořádku.

Pak následuje oddělující sloupec se znaky ">". V poslední části skupiny sloupců, která má proměnnou délku, představují jednotlivé sloupce datová centra, do kterých je daný soubor odesílán. Čtyřpísmenné zkratky názvů datových center jsou svisle zapsány v záhlaví sloupců. Na průsečíku sloupce a řádku je uveden znak, který charakterizuje s jakým zpožděním byla data do datového centra poslána. Zpoždění je vyjádřeno v jednotkách tří minut (1 představuje zpoždění 1, 2 nebo 3 minuty). Pro označení je použita alfanumerická řada. Nula představuje zpoždění menší jak jedna minuta. Tečka představuje neodeslaná nebo chybějící data.

*********
*    *            VVBB GBIBCCCaaaa            VVVB GGBIBCaaaa          J GIBCaaaa         VB GBBaaaa     V Gaaaa        VV GCaaaa          V GCaaaa     Gaaaa      VVVB GBBCaaaav        VV Gaaaa        VV GCaaaa
* GOPOC *      GOPE     EEKK OEGKDZZllrr      GOP6     EEEK OOEGKDllrr     GOP7    A OGKDllrr    KUNZ   EK OEKllrr  LYSH E Ollrr   PLZN   EE OZllrr    POL1    E OZllrr  PRUH Ollrr   TUBO  EEEK OEKZllrru    UPOL   EE Ollrr   VSBO   EE OZllrr
*    *            SSGG PVNiDEEllcc            SSSG PPVNiDllcc          X PNiDllcc         SG PVellcc     S Pllcc        SS PEllcc          S PEllcc     Pllcc      SSSG PVeEllcct        SS Pllcc        SS PEllcc
********* aOOgrsejciNGLWYMM ABCD 32ei c3333P3DODO aOOgrsejciNGHLWMM ABCD 32bm c33333DODO aOOgrejcNGLMM ABCD A c333DODO aOOgrsejcNGLWMM Oe c33DODO aOOgrNG O cDODO aOOgrsejcNGMM 23 cPDODO aOOgrsejciNGLWYMM O cPDODO aOOgrNG cDODO aOOgreNGMM 23be c33PDODO aOOgrsejcNGLMM 23 cDODO aOOgrecNGLWMM 23 cPDODO
 3min=1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Aktualizovano: 2022-10-01 13:33 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22-274-M p00A5370E2++*++..[0000<+*..>232422.22  u00A6691D5++**+..[0000<**+.>2 324222  .............[....<+> .....  c00A60817++*+00<*.>12.11  P0096++<.>111  q0096281D++..<++>2222  f008517093++*++..<*>2222  .......>...  p00A68++00<*++.>224222  c00A60707++*..<++>222  P009670++*.00<**>2222  22-274-M
22-274-L l00A6350D2++*++..[0000<+*..>232422.22  q00A7690C4++**+..[0000<**+.>2 324222  .............[....<+> .....  b00A60607++*+00<*.>12311  O0095++<.>111  n0096250D++..<++>2222  b0076140B2++*++..<*>2222  .......>...  o00978++00<*++.>224222  Y00960607++*..<++>222  P009670++*.00<**>2222  22-274-L
22-274-K i0086250D2+++++..[0000<+*..>232422.22  o0087750D4++**+..[0000<**+.>2 324222  .............[....<+> .....  a00A70609++*+00<*.>12311  M0086**<.>111  l0096260E++..<++>2222  c0085150C3+++++..<*>2222  .......>...  l00A76++00<*++.>224222  Z00A60508++*..<++>222  O009740+**.00<**>2222  22-274-K
22-274-J h0096350C2+++++..[0000<+*..>232422.22  n00A8650B4++*++..[0000<**+.>2 324222  .............[....<+> .....  b00970509++*+00<*.>12311  M0096+*<.>111  m0096260C++..<++>2222  b0095150B3+++++..<*>2222  .......>...  k00A85++00<*++.>224222  a00950508++*..<++>222  N009840+**.00<**>2222  22-274-J
22-274-I j00A6360B2++*++..[0000<+*..>232422.22  p00B7680A4++**+..[0000<**+.>2 324222  .............[....<+> .....  c00A70808++*+00<*.>12.11  N0097+*<.>111  m00A6270A++..<++>2222  e0086160A3++*++..<*>2222  .......>...  k00A87*+00<*++.>224222  b00970707++*..<++>222  P009760+**.00<**>2222  22-274-I
22-274-H k0096480B2++*++..[0000<+*..>232422.22  s00A8790B4++**+..[0000<**+.>2 324222  .............[....<+> .....  d00A70809++*+00<*.>13412  O0097+*<.>112  o00A6380A++..<++>2222  f0086180A3++*++..<*>2222  .......>...  l00A87++00<*++.>234222  c00A61808++*..<++>222  P009860+**.00<**>2222  22-274-H
22-274-G n0097480C2++*++..[0000<+*..>244544.24  r00A87A0B4++**+..[0000<**+.>2 445424  .............[....<+> .....  d00A80908++*+00<*.>1451.  P0098+*<.>114  q00A8390D++..<++>2424  h0098170A3++*++..<*>2424  .......>...  m00A87++00<*++.>245224  b00971707++*..<++>224  Q009870+**.-1<**>2224  22-274-G
22-274-F p0086280E2++*++..[0000<+*..>244544.24  r0087780C5++**+..[0000<**+.>2 445424  .............[....<+> .....  d00A80906++*+00<*.>12311  P0087+*<.>112  r00A8380E++..<++>2222  h0077180C2++*++..<*>2424  .......>...  q00987++00<*++.>245224  b00970806++*..<++>22.  Q009870+**.00<**>2224  22-274-F
22-274-E m00A6280D2++*++..[0000<+*..>232422.22  o00A7780A5++**+..[0000<**+.>2 435323  .............[....<+> .....  a00C80804++*+00<*.>12312  P0097+*<.>112  q00C8280D++..<++>2222  g0087180C2++*++..<*>2222  .......>...  q00A88++00<*++.>234222  a00A70805++*..<++>222  R00A760+**.-1<**>2222  22-274-E
22-274-D o00A8280C2++*++..[0000<+*..>232422.20  q00A8770A6++**+..[0000<**+.>2 324222  .............[....<+> .....  b00A80706++*+00<*.>13412  Q0097+*<.>22.  q00A8380E++..<++>2222  g0087160B2++*++..<*>2222  .......>...  r00A88++00<*++.>234222  c00A81606++*..<++>22.  R00A770+**.00<**>2222  22-274-D
22-274-C n0097360D3+++++..[0000<+*..>232422.22  p0098650B6++*++..[0000<**+.>2 324222  .............[....<+> .....  Z00A70606++*+00<*.>12311  N0097**<.>111  p00A7360F++..<++>2222  g0077160B3+++++..<*>2222  .......>...  q00A87++00<*++.>234222  a00A70606++*..<++>222  P00A840+**.00<**>2222  22-274-C
22-274-B i0097360B3+++++..[0000<+*..>232422.22  o0097750B6++*++..[0000<**+.>2 334322  .............[....<+> .....  a00B70607++*+-2<*.>12311  L0096+*<.>111  l00A7260D++..<++>2222  d0085160A3++*++..<*>222.  .......>...  m00986++00<*++.>234222  Z00A70607++*..<++>22.  N009840+**.-1<**>2222  22-274-B
22-274-A j0095360B3++*++..[0000<+*..>232422.22  p00B6770B4++**+..[0000<**+.>2 324222  .............[....<+> .....  a00C60707++*+00<*.>12311  M0095*+<.>111  m00C5360C++..<++>2222  d0095160A2++*++..<*>2222  .......>...  n00A67++00<*++.>224222  a00B50606++*..<++>222  O00A650+**.00<**>2222  22-274-A
22-273-0 n0086260B2*****..[  <  >07796  55 r008676093*****..[  <  >0.AAC9 99 .............[  < >.... .. b00960605****00< >0CE CC O0085**< >2 22 p0096260B**..< >0  HH f0075160A2*****..< >0  HH .......>. .. o00865**00<  >0FH  EEH b00850606***..< >0 HH P008640***.%0< >1  11 22-273-0
22-273-X m00A6270A3++*++..[0000<+*..>232422.22  p00B7780B3++**+..[0000<**+.>2 32.222  .............[....<+> .....  c00B70707++*+00<*.>12311  O00A6+*<.>222  p00A7270B++..<++>2222  e0086170B2++*++..<*>2222  .......>...  p00B77++00<*++.>234222  c00A60707++*..<++>222  Q00B750+**.00<**>2222  22-273-X
22-273-W o00A7390C3++*++..[0000<+*..>232422.22  p00A7790B3++**+..[0000<**+.>3 334333  .............[....<+> .....  c00A70907++*+00<*.>23422  P00A7+*<.>111  q00A7290C++..<++>2222  h00A6190C2++*++..<*>2222  .......>...  p00A78++00<*++.>224222  d00A70808++*..<++>222  Q00A770++*.-1<**>2222  22-273-W
22-273-V s0096290H3++*++..[0000<+*..>232422.22  u00977B0E3++**+..[0000<**+.>3 334333  .............[....<+> .....  d00A60B06++*+00<*.>LMNLL  Q0095+*<.>111  t00A6290G++..<++>6666  i0085190B2++*++..<*>6666  .......>...  s00A78++00<*++.>224222  c00850805++*..<++>MMM  S009790++*.00<**>2222  22-273-V
22-273-U q0097380F3++*++..[0000<+*..>232422.22  u00A77A1C3++**+..[0000<**+.>2 324222  .............[....<+> .....  c00A80916++*+00<*.>12311  R0087++<.>111  u00A7291G++..<++>2222  i0087190C2++*++..<*>2222  .......>...  r00A88++00<*++.>224222  c00980806++*..<++>222  S009890+**.00<**>2222  22-273-U
22-273-T r0098370G2++*++..[0000<+*..>232422.22  t00B98A0B3++**+..[0000<**+.>2 324222  .............[....<+> .....  c00A80816++*+00<*.>12311  S00A8+*<.>111  u00A9271G++..<++>2222  i0095160C2++*++..<*>2222  .......>...  s00A88++00<*++.>224222  c00980706++*..<++>222  T00A870+**.00<**>2222  22-273-T
22-273-S o0097260D2+++++..[0000<+*..>232422.22  q00B8760A3++*++..[0000<**+.>2 324222  .............[....<+> .....  c00B70705++*+00<*.>12311  P00A7+*<.>111  r00B7270E++..<++>2222  h0096170D2+++++..<*>2222  .......>...  r00A88++00<*++.>224222  b00970606++*..<++>222  R00A860+**.00<**>2222  22-273-S
22-273-R k0097360D3+++++..[0000<+*..>232422.22  o00A8860B3++*++..[0000<**+.>2 324222  .............[....<+> .....  Z00970707++*+00<*.>12.11  M0097+*<.>111  o00A7270D++..<++>2222  e0086160B2++*++..<*>2222  .......>...  m00887++00<*++.>224222  a00970608++*..<++>222  O009750+**.00<**>2222  22-273-R
22-273-Q m0096360C3++*++..[0000<+*..>232422.22  r00A7870A4++**+..[0000<**+.>2 324222  .............[....<+> .....  b00960808++*+00<*.>12311  M0096**<.>111  p0097280D++..<++>2222  e0085170B2++*++..<*>2222  .......>...  l00867*+00<*++.>224222  b00960707++*..<++>222  O009760***.00<**>2222  22-273-Q
22-273-P n00A6380B3++*++..[0000<+*..>232422.22  s00B687095++**+..[0000<**+.>2 324222  .............[....<+> .....  c00C70807++*+00<*.>12.11  O00A6+*<.>111  p00B7280D++..<++>2222  g0096180A3++*++..<*>2222  .......>...  l00A77++00<*++.>224222  c00B60807++*..<++>222  P00C750+**.-1<**>2222  22-273-P
22-273-O o00A6380D3++*++..[0000<+*..>232422.22  q00A668096++**+..[00*0<**+.>3 335333  .............[....<+> .....  b00B60807++*+00<*.>12311  M0096**<.>111  r00B6290E++..<++>2222  g0095180A3++*++..<*>2222  .......>...  o00A68++00<*++.>224222  b00B60707++*..<++>222  N00A640***.00<**>2222  22-273-O
22-273-N r00A6390F3++*++..[0000<+*..>232422.22  t00A6781D6++**+..[0000<**+.>2 324222  .............[....<+> .....  c00B60918++*+00<*.>12311  M00A6+*<.>111  s00B6291F++..<++>2222  i0094180C3++*++..<*>2222  .......>...  q00A78++00<*++.>224222  b00A60707++*..<++>222  N00A640+**.00<**>2222  22-273-N
22-273-M r00A6390G3++*++..[0000<+*..>232422.22  v00A7790D5++**+..[0000<**+.>2 324222  .............[....<+> .....  d00A60908++*+00<*.>12311  O0096++<.>111  r0096290F++..<++>2222  f0085180A2++*++..<*>2222  .......>...  q00A77++00<*++.>224222  c00A60808++*..<++>222  O009660*+*.00<**>2222  22-273-M
22-273-L q00A7380E2+++++..[0000<+*..>232422.22  v00987B0B4++**+..[0000<**+.>2 324222  .............[....<+> .....  e00A70807++*+00<*.>12.11  Q0086+*<.>111  q00A7280E++..<++>2222  f0076170C2++*++..<*>2222  .......>...  r00988++00<*++.>224222  c00960907++*..<++>222  R009780+**.00<**>2222  22-273-L
22-273-K n0087370E2+++++..[0000<+*..>232422.22  s0088890C4++*++..[0000<**+.>2 324222  .............[....<+> .....  d00A80809++*+00<*.>12311  P0087+*<.>111  n0097270D++..<++>2222  g0087160C2+++++..<*>2222  .......>...  o00A88++00<*++.>224222  c00A70607++*..<++>222  Q009860+**.00<**>2222  22-273-K
22-273-J l0097360E2+++++..[0000<+*..>232422.22  q00A8770D4++*++..[0000<**+.>2 324222  .............[....<+> .....  b00980609++*+00<*.>12.11  M0097+*<.>111  m0097260D++..<++>2222  c0096160A2++*++..<*>2222  .......>...  m00A86++00<*++.>224222  a00970608++*..<++>222  O009750+**.-1<**>2222  22-273-J
22-273-I k00A7360B2+++++..[0000<+*..>232422.22  r00B7780B4++*++..[0000<**+.>2 324222  .............[....<+> .....  c00A80809++*+00<*.>12311  N0097+*<.>111  n00A7380B++..<++>2222  d0087160B2++*++..<*>2222  .......>...  l00A77++00<*++.>224222  b00A71707++*..<++>222  Q00A760+**.00<**>2222  22-273-I
22-273-H m0097380B2++*++..[0000<+*..>232422.22  t00A87A0C4++**+..[0000<**+.>2 324222  .............[....<+> .....  e00A80809++*+00<*.>12311  P0097+*<.>111  p00A8280A++..<++>2222  e0086180A2++*++..<*>2222  .......>...  m00A88++00<*++.>224222  c00A61708++*..<++>222  R009770+**.00<**>2222  22-273-H
22-273-G l0097370C2++*++..[0000<+*..>232422.22  q00A7790B4++**+..[0000<**+.>2 324222  .............[....<+> .....  c00A70809++*+00<*.>12311  O0097+*<.>111  n00A7270D++..<++>2222  f0097160A2++*++..<*>2222  .......>...  l00A78++00<*++.>224222  b00971609++*..<++>222  P009760+**.00<**>2222  22-273-G
22-273-F m0087380C2++*++..[0000<+*..>232422.22  s0087790B5++**+..[0000<**+.>2 324222  .............[....<+> .....  c00A80807++*+00<*.>12.11  N0087+*<.>111  o00A8280C++..<++>2222  d007717092++*++..<*>2222  .......>...  n00A87++00<*++.>224222  a00980705++*..<++>222  O009850+**.00<**>2222  22-273-F
22-273-E l0097280C2++*++..[0000<+*..>232422.22  r00A77A0B5++**+..[0000<**+.>2 324222  .............[....<+> .....  a00B80805++*+00<*.>12311  O0097+*<.>111  o00B8280B++..<++>2222  e0087170A2++*++..<*>2222  .......>...  n00A87++00<*++.>234222  a00A81805++*..<++>222  P00A850+**.-1<**>2222  22-273-E
22-273-D m00A8370B2+++++..[0000<++..>232.22.22  s00A8890A6++**+..[0000<**+.>2 324222  .............[....<+> .....  a00A80805++*+00<*.>12311  O0087+*<.>111  p00A7370D++..<++>2222  e0077160A2++*++..<*>2222  .......>...  o00A87++00<*++.>224222  a00971706++*..<++>222  P00A740+**.00<**>2222  22-273-D
22-273-C m0097360E3+++++..[0000<+*..>232422.22  p0097780B6++**+..[0000<**+.>2 324222  .............[....<+> .....  X00960705++*+00<*.>12311  K0086**<.>111  o00A7360D++..<++>2222  d0075160C3+++++..<*>2222  .......>...  m00977++00<*++.>224222  Y00A60606++*..<++>222  M009740***.00<**>2222  22-273-C
22-273-B k0096260B3+++++..[0000<+*..>232422.22  o00A7760A6++**+..[0000<**+.>2 324222  .............[....<+> .....  Y00A60705++*+00<*.>12311  K0086+*<.>111  n00A7360D++..<++>2222  b0075160A2++*++..<*>2222  .......>...  k00875++00<*++.>224222  Y00A61606++*..<++>222  M008750+**.00<**>2222  22-273-B
22-273-A k00B6360B3+++++..[0000<+*..>232422.22  m00B676094++*++..[0000<**+.>2 324222  .............[....<+> .....  Z00B70706++*+00<*.>12311  M0086**<.>111  n00B7270C++..<++>2222  c0095160B2+++++..<*>2222  .......>...  j00A65++00<*++.>224222  Y00B60606++*..<++>222  O00A660++*.00<**>2222  22-273-A
22-272-0 n0085250A2*****..[  <  >07796  55 q008647093*****..[  <  >0.AAB9 99 .............[  < >.... .. c00950604****%8< >0CE BB O0085**< >2 22 p0095260B**..< >0  GG f007415092*****..< >0  HH .......>. .. o00966**00<  >*FG  EEG b00950506***..< >0 HH Q009540***.%0< >1  11 22-272-0
22-272-X l00A538093++*++..[0000<+*..>232422.22  p00B7780A3++**+..[0000<**+.>2 324222  .............[....<+> .....  a00B50806++*+00<*.>12311  N00A5+*<.>222  n00A5280B++..<++>2222  c008517092++*++..<*>2222  .......>...  m00A77++00<*++.>23.222  Z00A50706++*..<++>222  P00B660+**.00<**>2222  22-272-X
22-272-W m00A7360C3+++++..[0000<+*..>232422.22  o00A7790C3++**+..[0000<**+.>3 334333  .............[....<+> .....  b00A60707++*+00<*.>12.11  P00A7++<.>111  o00A7270D++..<++>2222  f00A6170A2++*++..<*>2222  .......>...  o00A78++00<*++.>224222  c00A70708++*..<++>222  P00A770++*.00<**>2222  22-272-W
22-272-V q0097460F3+++++..[0000<+*..>232422.22  s0097780D3++**+..[0000<**+.>2 324222  .............[....<+> .....  d00A80807++*+00<*.>12311  O0098+*<.>111  s00A8270F++..<++>2222  g0087160A2++*++..<*>2222  .......>...  t00A88++00<*++.>234222  d00A80608++*..<++>222  P009860+**.00<**>2222  22-272-V
22-272-U q0097370E3+++++..[0000<+*..>232422.22  r00A8790B3++*++..[0000<**+.>2 324222  .............[....<+> .....  c00A80716++*+00<*.>12311  O0088+*<.>111  s00A9261F++..<++>2222  h0086160C2+++++..<*>2222  .......>...  s00A98++00<*++.>234222  c00980607++*..<++>222  Q009750+**.00<**>2222  22-272-U
22-272-T q0098460G3+++++..[0000<+*..>232422.22  s00B8781D3++*++..[0000<**+.>2 324222  .............[....<+> .....  b00A80716++*+00<*.>12311  P00A7+*<.>111  s00B8270H++..<++>2222  i0096150E2+++++..<*>2222  .......>...  r00A87++00<*++.>224222  a00970606++*..<++>222  Q00A850+**.00<*+>2222  22-272-T
22-272-S n0096350E3+++++..[0000<+*..>232422.22  p00A7870A3++**+..[0000<**+.>2 324222  .............[....<+> .....  Y00A70606++*+00<*.>12311  O00A6+*<.>111  q00A7260F++..<++>2222  h0095150F2+++++..<*>2222  .......>...  r00A77++00<*++.>224222  Y00A60506++*..<++>222  Q00A760*+*.-1<**>2222  22-272-S
22-272-R m0097360E3+++++..[0000<+*..>232422.22  o00A7770B4++**+..[0000<**+.>2 324222  .............[....<+> .....  Z00970706++*+00<*.>12311  O0097+*<.>111  p0097260D++..<++>2222  d0084150B2++*++..<*>2222  .......>...  o00977++00<*++.>224222  a00970606++*..<++>222  Q009760+**.00<**>2222  22-272-R
22-272-Q m0097260D4+++++..[0000<+*..>232422.22  o00A7670A4++**+..[0000<**+.>2 324222  .............[....<+> .....  Z00970707++*+00<*.>12311  N0096**<.>111  p0097270D++..<++>2222  e0085170B2++*++..<*>2222  .......>...  m00977*+00<*++.>224222  a00960706++*..<++>222  O009760*+*.00<**>2222  22-272-Q
22-272-P o0096380C4++*++..[0000<+*..>232422.22  s0096790A5++**+..[0000<**+.>2 324222  .............[....<+> .....  c00C60908++*+-1<*.>12311  Q00A6++<.>111  r00B7390D++..<++>2222  f0095170B3++*++..<*>2222  .......>...  n00B78++00<*++.>22.222  c00B60807++*..<++>222  S00B670++*.00<**>2222  22-272-P
22-272-O q0096390D4+++++..[0000<+*..>232422.22  r0096691B6++**+..[0000<**+.>2 324222  .............[....<+> .....  c00B60918++*+00<*.>12.11  P0095*+<.>111  r00B6290E++..<++>2222  h0095180B3++*++..<*>2222  .......>...  p00A68++00<*++.>224222  c00B50808++*..<++>222  R00A690*+*.00<**>2222  22-272-O
22-272-N s00A6370G4+++++..[0000<+*..>232422.22  u00A7671D6++*++..[0000<**+.>2 324222  .............[....<+> .....  e00B60918++*+00<*.>12311  Q00A5++<.>111  t00B5271G++..<++>2222  i0095170C3++*++..<*>2222  .......>...  s00A88++00<*++.>234222  c00A50708++*..<++>222  R00A670++*.00<*+>2222  22-272-N
22-272-M s00A7390F3+++++..[0000<+*..>232.22.22  s00A8780B5++*++..[0000<**+.>2 32.222  .............[....<+> .....  f00A80918++*+00<*.>23422  Q0098+*<.>111  u0098380E++..<++>2222  h0087170C3++*++..<*>2222  .......>...  t00998++00<*++.>234222  e00A80807++*..<++>222  R009870+**.00<**>2222  22-272-M
22-272-L r0099370G2+++++..[0000<+*..>232422.22  s0089770C4++*++..[0000<**+.>2 324222  .............[....<+> .....  e00A90709++++00<*.>12.11  O0088+*<.>111  s00A9270F++..<++>2222  g0076160E2+++++..<*>2222  .......>...  s00987++00<*++.>234222  d00980708+++..<++>222  Q009840+**.-1<**>2222  22-272-L
22-272-K m0087360F2+++++..[0000<+*..>232422.22  q0088760D4++*++..[0000<**+.>2 324222  .............[....<+> .....  a00A80608++*+00<*.>12311  M0087**<.>111  o0097260F++..<++>2222  h0086160D2+++++..<*>2222  .......>...  n00A86++00<*++.>224222  a00A70607++*..<++>222  N009840+*+.-1<**>2222  22-272-K
22-272-J m0097260F2+++++..[0000<+*..>232422.22  p00A8670D4++*++..[0000<**+.>2 324222  .............[....<+> .....  d00980809++*+00<*.>12.11  N0097+*<.>111  n0097270E++..<++>2222  d0095160B2+++++..<*>2222  .......>...  o00987++00<*++.>224222  c00970608++*..<++>222  O009840+**.-1<**>2222  22-272-J
22-272-I j00A6360D2+++++..[0000<+*..>232422.22  p00B7670A4++*++..[0000<**+.>2 324222  .............[....<+> .....  d00A80809++*+00<*.>12311  N0097**<.>111  n00A7370C++..<++>2222  e0086160B2+++++..<*>2222  .......>...  m00A87++00<*++.>224222  b00A70608++*..<++>222  O00A850+**.-1<**>2222  22-272-I
22-272-H l0097380C2++*++..[0000<+*..>232.22.22  q00A8780B4++**+..[0000<**+.>2 32.222  .............[....<+> .....  f00A70809++*+00<*.>12.11  O0096+*<.>111  p00A7380C++..<++>2222  e0086180A2++*++..<*>2222  .......>...  m00A88++00<*++.>22.222  d00A70808++*..<++>222  Q009870+**.-1<**>2222  22-272-H
22-272-G q00A73A0E2++*++..[0000<+*..>232.22.22  r00976A0D4++**+..[0000<**+.>2 32.222  .............[....<+> .....  f00A70A09++*+00<*.>23.22  Q0096+*<.>111  q00973A0D++..<++>2222  g0097180B2++*++..<*>2222  .......>...  n00A78++00<*++.>22.222  f00871A09++*..<++>222  R009780++*.-1<**>2222  22-272-G
22-272-F m0087280D2+++++..[0000<+*..>232422.22  q0088490C5++**+..[0000<**+.>2 324222  .............[....<+> .....  e00A70909++*+%4<*.>12.11  P0087+*<.>111  o0097280C++..<++>2222  e0076180A2++*++..<*>2222  .......>...  o00988++00<*++.>224222  b00970807++*..<++>222  Q009780++*.-1<**>2222  22-272-F
22-272-E k00A7270B2+++++..[0000<+*..>232422.22  p00A7490B5++**+..[0000<**+.>2 324222  .............[....<+> .....  b00A70806++*+..<*.>12311  Q0097+*<.>111  n00C7270B++..<++>2222  d008617092++*++..<*>2222  .......>...  o00A88++00<*++.>234222  b00A60807++*..<++>222  R00A870+**.-1<**>2222  22-272-E
22-272-D l00A7370A2+++++..[0000<+*..>232422.22  r00A779096++**+..[0000<**+.>2 324222  .............[....<+> .....  b00A70804++*+..<*.>12311  P0097+*<.>222  n00A8280B++..<++>2222  c007517092++*++..<*>2222  .......>...  o00A77++00<*++.>224222  a00A71705++*..<++>222  R00A760+**.00<**>2222  22-272-D
22-272-C j0096370C3+++++..[0000<+*..>232422.22  o00A6780A6++**+..[0000<**+.>2 324222  .............[....<+> .....  X00A60704++*+..<*.>12311  M0096**<.>111  m00A6270C++..<++>2222  d0086170A3+++++..<*>2222  .......>...  m00A78++00<*++.>224222  Y00A61705++*..<++>222  O00A750+**.00<**>2222  22-272-C
22-272-B i0095370B3+++++..[0000<+*..>232422.22  p0096780B6++**+..[0000<**+.>2 324222  .............[....<+> .....  Y00B50805++*+%4<*.>12311  L0095+*<.>111  o00A5370C++..<++>2222  b008416093+++++..<*>2222  .......>...  l00977++00<*++.>224222  Y00A51606++*..<++>222  N009550+**.-1<**>2222  22-272-B
22-272-A k00B6370A3+++++..[0000<+*..>232422.22  p00B77A094++**+..[0000<**+.>2 324222  .............[....<+> .....  Z00C60904++*+00<*.>12311  N00A6*+<.>111  o00C7280B++..<++>2222  e00A5170A2++*++..<*>2222  .......>...  l00A67++00<*++.>22.222  Z00B50705++*..<++>222  P00B750++*.00<**>2222  22-272-A
22-271-0 n008425092*****..[  <  >07796  55 r008655083*****..[  <  >0.AAB9 99 .............[  < >.... .. c00950605****00< >0CE BB O0084**< >2 22 p0095250B**..< >0  GG f007415092*****..< >0  HH .......>. .. o00965**00<  >*FG  EEG b00940505***..< >0 HH P009540***.%0< >1  11 22-271-0
22-271-X l00A6370A3+++++..[0000<+*..>232422.22  p00B779093++**+..[0000<**+.>2 324222  .............[....<+> .....  c00B70905++*+00<*.>12311  O00A6+*<.>222  p00A7270C++..<++>2222  d0086170A2++*++..<*>2222  .......>...  n00B77++00<*++.>23.222  a00A61706++*..<++>222  P00B650+**.-1<**>2222  22-271-X
22-271-W o00A7380B2++*++..[0000<+*..>232422.22  q00A87A0A3++**+..[0000<**+.>3 334333  .............[....<+> .....  d00A80806++*+00<*.>12311  P00A7+*<.>111  r00A8280D++..<++>2222  h00A7180A2++*++..<*>2222  .......>...  o00A87++00<*++.>224222  e00A70807++*..<++>222  Q00A850+**.-1<**>2222  22-271-W
22-271-V o0097370E2+++++..[0000<+*..>232422.22  s0098870D3++**+..[0000<**+.>2 324222  .............[....<+> .....  e00A80917++*+00<*.>23422  O0097+*<.>111  s00A8280E++..<++>2222  f0087170A2++*++..<*>2222  .......>...  r00A87++00<*++.>224222  c00970707++*..<++>222  P009860+**.-1<**>2222  22-271-V
22-271-U n0096380D2+++++..[0000<+*..>232422.22  t00A7881D3++**+..[0000<**+.>2 334322  .............[....<+> .....  c00A70817++*+00<*.>12311  O0087+*<.>111  s00B7281F++..<++>2222  g0086170B2++*++..<*>2222  .......>...  r00988++00<*++.>224222  d00A70707++*..<++>222  Q009760***.-1<**>2222  22-271-U
22-271-T p0096370D2+++++..[0000<+*..>232422.22  t00B88A0C3++**+..[0000<**+.>2 324222  .............[....<+> .....  b00A60816++*+00<*.>12311  P00A7+*<.>111  r00B7280F++..<++>2222  h0096160B2+++++..<*>2222  .......>...  r00A88++00<*++.>224222  a00960607++*..<++>222  Q00A770+**.-1<**>2222  22-271-T
22-271-S n0096250F3+++++..[0000<+*..>232422.22  q00A7870B3++*++..[0000<**+.>2 324222  .............[....<+> .....  Z00A70606++*+00<*.>12311  N0097**<.>111  r00A7260F++..<++>2222  h0096160D2+++++..<*>2222  .......>...  p00A75++00<*++.>224222  Z00A70507+++..<++>222  O00A740***.-1<**>2222  22-271-S
22-271-R l0096350D3+++++..[0000<+*..>232422.22  p00A7770B4++*++..[0000<**+.>2 324222  .............[....<+> .....  X00980605++*+00<*.>12311  M0097+*<.>111  o00A8250E++..<++>2222  c0086150A2+++++..<*>2222  .......>...  m00975++00<*++.>224222  Y00970505++*..<++>222  N009740+**.-1<**>2222  22-271-R
22-271-Q l0094280C3++*++..[0000<+*..>232422.22  r00A6690B5++**+..[0000<**+.>2 324222  .............[....<+> .....  Z00950806++*+00<*.>12311  M0094*+<.>111  n0096270D++..<++>2222  c0084160B2++*++..<*>2222  .......>...  l00966*+00<*++.>224222  Y00940706++*..<++>222  O009670*+*.00<**>2222  22-271-Q
22-271-P n0095370D4+++++..[0000<+*..>232422.22  s0096790A5++**+..[0000<**+.>2 324222  .............[....<+> .....  a00C50807++*+00<*.>12.11  P00A4++<.>111  p00B5270D++..<++>2222  f0095170B3++*++..<*>2222  .......>...  m00B68++00<*++.>224222  b00B50707++*..<++>222  R00A580++*.-1<**>2222  22-271-P
22-271-O s00A8270D4++*++..[0000<+*..>232422.22  v00A86A1B6++**+..[0000<**+.>2 324222  .............[....<+> .....  f00B70819++*+00<*.>23.22  R0097+*<.>111  t00B7380E++..<++>2222  i0097170B3++*++..<*>2222  .......>...  r00A88++00<*++.>23.222  e00B70707++*..<++>222  S00A870+**.00<**>2222  22-271-O
22-271-N s00A8361G4+++++..[0000<+*..>232422.22  v00A8571D6++**+..[0000<**+.>2 324222  .............[....<+> .....  e00B80619++*+00<*.>12311  R00A8+*<.>222  u00B9261F++..<++>2222  i0087170B3++*++..<*>2222  .......>...  t00A97++00<*++.>224222  f00A70609++*..<++>222  S00A960+**.-1<**>2222  22-271-N
22-271-M n0096260E2+++++..[0000<+*..>232422.22  s00A8670C5++**+..[0000<**+.>2 334222  .............[....<+> .....  e00A80718++*+00<*.>12311  P0097+*<.>111  s0098271E++..<++>2222  g0077160A2++*++..<*>2222  .......>...  r00997++00<*++.>224222  d00970608++*..<++>222  Q009850+**.00<**>2222  22-271-M


Zpět
Poslední změna 1.X.2022 13:33 Webmaster