Kontrola provozu stanic sítě

Zpět


Přehledy kvality dat, jejich odeslání do datových center a generování real-time dat

Přehledy zobrazují jednak kvalitu jednotlivých hodinových souborů, jednak kdy byla která data odeslána do datových center a jednak zda jsou poskytována real-time data. Řádky v přehledech se vztahují k hodinám, ve kterých byla data pořízena resp. odesílána (hodiny označeny rokem, dnem v roce a písmenem - "a" obsahuje data od 00:00:00 do 00:59:59 apod., celodenní data mají místo písmene znak nula "0"). Zobrazeno je posledních 72 hodin.

Skupiny sloupců představují jednotlivé stanice, jejichž označení jsou uvedena v hlavičce. První část skupiny sloupců (před znakem < resp. > ) popisuje kvalitu dat ve tvaru "aOOgrsejcNGHLQMM" (neaktivní písmena jsou vynechána, např. není uvedena informace o meteorologických datech, pokud nejsou na stanici měřena):
- ve sloupci pod "a" je průměrný počet družic v souboru - pro vyjádření je použita řada alfanumerických znaků (posloupnost 1,2,3,...,9,A,B,C,...,Y,Z,a,b,c,...,y,z,*),
- ve sloupcích "OO" je počet chybějících epoch v RINEXovém souboru s observacemi - "00" značí, že žádná epocha nechybí, alfanumerický znak za "-" indikuje počet chybějících epoch, znak za "+" značí počet přebývajících epoch a znak za "%" vyjadřuje poměr počtu epoch vůči správnému počtu epoch v desítkách procent v alfanumerických znacích,
- ve sloupci "g" je pomocí alfanumerického znaku vyjádřen minimální počet družic systému GPS NAVSTAR v jedné epoše,
- ve sloupci "r" je obdobná informace pro družice systému GLONASS,
- ve sloupci "s" je totéž pro geostacionární družice vysílající navigační signál (SBAS),
- ve sloupci "e" je tatáž informace pro družice systému Galileo,
- ve sloupci "j" je stejná informace pro družice systému QZSS,
- a nakonec ve sloupci "c" je shodná informace pro družice systému BeiDou,
- sloupec označený "N" obsahuje počet navigačních zpráv v navigačním RINEX souboru pro systém GPS NAVSTAR vyjádřený znaky: "*" - navigačních zpráv je více jak družic v souboru, "+" - navigačních zpráv je méně jak družic v souboru, "." - navigační soubor chybí,
- sloupec "G" informuje o navigačním RINEX souboru pro systém GLONASS - význam znaku je stejný jako pro navigační soubor systému GPS NAVSTAR,
- sloupec "H" informuje o navigačním RINEX souboru pro geostacionární družice - význam znaku je obdobný jako pro GPS NAVSTAR,
- sloupec "L" informuje o navigačním RINEX souboru pro systém Galileo (se stejným významem znaku),
- sloupec "Q" informuje o navigačním RINEX souboru pro systém QZSS (se stejným významem znaku),
- ve sloupcích "MM" je počet chybějících epoch v RINEXovém souboru s meteorologickými daty - význam znaků je stejný jako ve sloupcích "OO".

V případě, že stanice odesílá též data v 15-minutových intervalech, následuje oddělující sloupec se znaky "[". Následuje skupina čtyř sloupců - první sloupec, označený "A" informuje o datech z prvních 15 minut hodiny, druhý označený "B" o datech mezi 15 a 30 minutou hodiny, třetí sloupec "C" o třetí čtvrthodině a čtvrtý "D" o poslední čtvrthodině v hodině. Znak "." znamená, že čtvrthodinová data nebyla k dispozici, znak "%" znamená, že data byla dodána od operačního centra, ale nebyla odeslána, jiný znak znamená zpoždění v odeslání čtvrthodinových dat do datového centra - znak má stejný význam jako v poslední části skupiny sloupců - tj. zpoždění v odeslání v tříminutách, vyjádřené číselněznakovou řadou.

V případě, že stanice pořizuje real-time data, následuje oddělující sloupec se znaky "<". V části skupiny sloupců, která má proměnnou délku, představují jednotlivé sloupce NTRIP castery (počítače, které v reálném čase distribuují RTCM data). Čtyřpísmenné zkratky názvů NTRIP casterů jsou napsány svisle v záhlaví sloupců. Na průsečíku sloupce a řádku je znak, který charakterizuje stav real-time dat během testu provedeného v dané hodině. Znak "." znamená, že real-time data nebyla k dispozici, znak "|" znamená, že přijatá data nejsou ve formátu RTCM, znak "+" znamená, že byla přijata data ve formátu RTCM, ale množství dat bylo během testu nižší než by mělo být (např. kvůli problémům s přenosovou trasou). Znak "*" znamená, že real-time RTCM data jsou v pořádku.

Pak následuje oddělující sloupec se znaky ">". V poslední části skupiny sloupců, která má proměnnou délku, představují jednotlivé sloupce datová centra, do kterých je daný soubor odesílán. Čtyřpísmenné zkratky názvů datových center jsou svisle zapsány v záhlaví sloupců. Na průsečíku sloupce a řádku je uveden znak, který charakterizuje s jakým zpožděním byla data do datového centra poslána. Zpoždění je vyjádřeno v jednotkách tří minut (1 představuje zpoždění 1, 2 nebo 3 minuty). Pro označení je použita alfanumerická řada. Nula představuje zpoždění menší jak jedna minuta. Tečka představuje neodeslaná nebo chybějící data.

*********
*    *            VVBB GBIBCCCaaaa            VVVB GGBIBCaaaa          J GIBCaaaa         VB GBBaaaa     V Gaaaa        VV GCaaaa          V GCaaaa     Gaaaa      VVVB GBBCaaaav        VV Gaaaa        VV GCaaaa
* GOPOC *      GOPE     EEKK OEGKDZZllrr      GOP6     EEEK OOEGKDllrr     GOP7    A OGKDllrr    KUNZ   EK OEKllrr  LYSH E Ollrr   PLZN   EE OZllrr    POL1    E OZllrr  PRUH Ollrr   TUBO  EEEK OEKZllrru    UPOL   EE Ollrr   VSBO   EE OZllrr
*    *            SSGG PVNiDEEllcc            SSSG PPVNiDllcc          X PNiDllcc         SG PVellcc     S Pllcc        SS PEllcc          S PEllcc     Pllcc      SSSG PVeEllcct        SS Pllcc        SS PEllcc
********* aOOgrsejciNGLWYMM ABCD 32ei c3333P3DODO aOOgrsejciNGHLWMM ABCD 32bm c33333DODO aOOgrejcNGLMM ABCD A c333DODO aOOgrsejcNGLWMM Oe c33DODO aOOgrNG O cDODO aOOgrsejcNGMM 23 cPDODO aOOgrsejciNGLWYMM O cPDODO aOOgrNG cDODO aOOgreNGMM 23be c33PDODO aOOgrsejcNGLMM 23 cDODO aOOgrecNGLWMM 23 cPDODO
 3min=1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Aktualizovano: 2023-06-03 06:33 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23-154-F l0087470C2+++++..[0000<+*..>.32422.22  p0098590B3++**+..[0000<**+.>. 334333  .............[....<+> .....  Z00980806++*+00<*.>.2311  N0088+*<.>.22  n0098270D++..<++>.222  g0087170B2+++++..<*>.222  .......>...  n00888++..<*++.>.34222  a00970706+++..<..>.22  O008860+**...<**>.222  23-154-F
23-154-E m0098360C2+++++..[0000<+*..>.32422.22  o00A858093++**+..[0000<**+.>. 334333  .............[....<+> .....  Z00A80814++*+00<*.>.2311  N0088+*<.>.22  p0098381C++..<++>.222  f0077160A2+++++..<*>.222  .......>...  q00998++..<*++.>.34222  Z00980606++*..<..>.22  P008840+**...<**>.222  23-154-E
23-154-D n0098471D2+++++..[0000<+*..>.32422.22  p0098591A3++**+..[0000<**+.>. 334333  .............[....<+> .....  c00970916++*+00<*.>.2311  P0088+*<.>.22  q0098270D++..<++>.222  h0088170A2++*++..<*>.222  .......>...  q00998++..<*++.>.34222  d00A80806++*..<..>.22  R009860+**...<**>.222  23-154-D
23-154-C n0098470B2+++++..[0000<+*..>.32422.22  q00A9490A3++**+..[0000<**+.>. 324222  .............[....<+> .....  c00A80815++*+00<*.>.2311  R00A8+*<.>.22  p00A8271D++..<++>.222  f0096150A2+++++..<*>.222  .......>...  q00A98++..<*++.>.34222  b00980707++*..<..>.22  S00A880***...<**>.222  23-154-C
23-154-B l0098360C2+++++..[0000<+*..>.32422.22  l009856093++**+..[0000<**+.>. 334333  .............[....<+> .....  b00A80606++*+00<*.>.2311  P0098+*<.>.22  p00A8260C++..<++>.222  e009716092+++++..<*>.222  .......>...  p00A87++..<*++.>.34222  b00980607++*..<..>.MM  R009860+**...<**>.222  23-154-B
23-154-A m0097470B2+++++..[0000<+*..>.32422.22  o009857094++*++..[0000<**+.>. 334333  .............[....<+> .....  b00990805++*+00<*.>.2311  P0097+*<.>.22  q0098280C++..<++>.222  c008616082++*++..<*>.222  .......>...  p00988++..<*++.>.34222  c00980706++*..<..>.22  R009870+**...<**>.222  23-154-A
23-153-0 l0086250A2*****..[  <  >.7796  66 q009836083*****..[  <  >..AAC9 99 .............[  < >.... .. b00960604****00< >.GI FF O0086**< >. 22 o00962509**..< >.  MM f007514082*****..< >.  MM .......>. .. o-2875**..<  >.JK  II. b00950505***..< >. NN P008730***...< >.  22 23-153-0
23-153-X i009727093+++++..[0000<+*..>.43533.33  l009858085++**+..[0000<**+.>. 334333  .............[....<+> .....  W00970803++*+00<*.>.2311  P0097+*<.>.22  k00A72809++..<++>.222  b008517082++*++..<*>.222  .......>...  l00988++..<*++.>.34222  Y00970705++*..<..>.22  Q009870+**...<**>.222  23-153-X
23-153-W n0097380A3++*++..[0000<+*..>.32422.22  q009949086++**+..[0000<**+.>. 334333  .............[....<+> .....  b00A70903++*+00<*.>.2311  Q0088+*<.>.22  q0097290C++..<++>.222  d008517083++*++..<*>.222  .......>...  p00A88++..<*++.>.34222  b00A60806++*..<..>.22  R009860+**...<**>.222  23-153-W
23-153-V p0098390B3++*++..[0000<+*..>.32422.22  u0098591C6++**+..[0000<**+.>. 334333  .............[....<+> .....  b00A80915++*+00<*.>.3422  P0087+*<.>.22  r0098281E++..<++>.222  h008618093++*++..<*>.222  .......>...  r00988++..<*++.>.34222  d00970806++*..<..>.22  Q009860+**...<**>.222  23-153-V
23-153-U q0097380F3+++++..[0000<+*..>.32422.22  t0098481E5++**+..[0000<**+.>. 334333  .............[....<+> .....  c00A80716++*+00<*.>.3422  O0098+*<.>.22  s00A8280E++..<++>.222  e008618093++*++..<*>.222  .......>...  t00998++..<*++.>.34222  c00980706++*..<..>.22  P009950+**...<**>.222  23-153-U
23-153-T m00A6370D2+++++..[0000<+*..>.32422.22  p00A7370C4++**+..[0000<**+.>. 334333  .............[....<+> .....  a00970717++*+00<*.>.2311  M0087+*<.>.22  p00A8270D++..<++>.222  g0077160C2+++++..<*>.222  .......>...  p00987++..<*++.>.34222  b00A70707++*..<..>.22  N009750+**...<**>.222  23-153-T
23-153-S l0098360B2+++++..[0000<+*..>.32422.22  r0098570C4++**+..[0000<**+.>. 334333  .............[....<+> .....  b00980707++*+00<*.>.2311  N0087**<.>.22  p00A8270D++..<++>.222  f0077160C3+++++..<*>.222  .......>...  o00A87++..<*++.>.34222  d00A80607++*..<..>.22  P009850***...<**>.222  23-153-S
23-153-R l0098360C2+++++..[0000<+*..>.32422.22  q00A8570D4++*++..[0000<**+.>. 334333  .............[....<+> .....  b00980709++*+00<*.>.2311  N0098+*<.>.22  o00A8260D++..<++>.222  g0076160C3+++++..<*>.222  .......>...  l00A87++..<*++.>.34222  d00A71609+++..<..>.22  O009840+**...<**>.222  23-153-R
23-153-Q l00A6270C2+++++..[0000<+*..>.32422.22  r00B8480B4++*++..[0000<**+.>. 334322  .............[....<+> .....  e00990808++*+00<*.>.2311  O0098+*<.>.22  q00A8270C++..<++>.222  e0096160B3+++++..<*>.222  .......>...  m00987++..<*++.>.34222  f00A70708++*..<..>.22  Q009850+**...<**>.222  23-153-Q
23-153-P m00A7380B2++*++..[0000<+*..>.32422.22  r00B8490C4++**+..[0000<**+.>. 334333  .............[....<+> .....  e00A70909++*+00<*.>.3422  P0097+*<.>.22  q00A7290B++..<++>.222  g0096180B3++*++..<*>.222  .......>...  n00718++..<*++.>.34222  e00A70808++*..<..>.22  R00A870+**...<**>.222  23-153-P
23-153-O l0098390B2++*++..[0000<+*..>.32422.22  q00A84A0B4++**+..[0000<**+.>. 334333  .............[....<+> .....  d00A80907++*+00<*.>.2311  Q0097+*<.>.22  p0098290C++..<++>.222  i0097180B3++*++..<*>.222  .......>...  m00A88++..<*++.>.34222  c00980907++*..<..>.22  R009870+**...<**>.222  23-153-O
23-153-N o0098390E2++*++..[0000<+*..>.32422.22  u00A85A0D4++*++..[0000<**+.>. 334333  .............[....<+> .....  c00980908++*+00<*.>.2311  Q0098+*<.>.22  p0098290E++..<++>.222  i0087180B3++*++..<*>.222  .......>...  q00A88++..<*++.>.34222  c00970907++*..<..>.22  R009870+**...<**>.222  23-153-N
23-153-M n0099280C2+++++..[0000<+*..>.32422.22  r00A9490A5++**+..[0000<**+.>. 334333  .............[....<+> .....  c00B80805++*+00<*.>.2311  Q0098+*<.>.22  r00A9290B++..<++>.222  h0086180A2++*++..<*>.222  .......>...  q00A97++..<*++.>.34222  c00A70805++*..<..>.22  S00A970***...<**>.222  23-153-M
23-153-L m00A7270C2+++++..[0000<+*..>.32422.22  s00A9490A5++*++..[0000<**+.>. 334333  .............[....<+> .....  b00B90805++*+00<*.>.2311  Q00A8+*<.>.22  r00B9280C++..<++>.222  i0087170B2+++++..<*>.222  .......>...  s00B88++..<*++.>.34222  c00A81805++*..<..>.22  S00B860+**...<**>.222  23-153-L
23-153-K o0097370D3+++++..[0000<+*..>.32422.22  u0099590C6++*++..[0000<**+.>. 334333  .............[....<+> .....  b00B60807++*+00<*.>.2311  P00A7+*<.>.22  p00B6270D++..<++>.222  g0085160D3+++++..<*>.222  .......>...  r00A87++..<*++.>.34222  b00A51708+++..<..>.22  R00A760+**...<**>.222  23-153-K
23-153-J i0097250A3+++++..[0000<+*..>.32422.22  o0099470B6++*++..[0000<**+.>. 334333  .............[....<+> .....  Y00960606++*+00<*.>.2311  M0087+*<.>.22  m0097250D++..<++>.222  e0077150B3+++++..<*>.222  .......>...  n-l980++..<*++.>.34222  Y00960506++*..<..>.22  N009740+**...<**>.222  23-153-J
23-153-I i0097250B3+++++..[0000<+*..>.32422.22  r0099460C6++*++..[0000<**+.>. 334333  .............[....<+> .....  b00B80608++*+00<*.>.2311  M0087+*<.>.22  n00A8260C++..<++>.222  d0096150B2+++++..<*>.222  .......>...  n00985++..<*++.>.56444  b00A70508++*..<..>.22  N009830***...<**>.222  23-153-I
23-153-H j00A7270A3++*++..[0000<+*..>.32422.22  p00A9480B3++**+..[0000<**+.>. 334333  .............[....<+> .....  a00B80708++*+00<*.>.2311  N00A6+*<.>.22  n00B7270C++..<++>.222  f0096160A2++*++..<*>.222  .......>...  n00A77++..<*++.>.34222  Z00A70607++*..<..>.22  O00A750+**...<**>.222  23-153-H
23-153-G k0098370A2++*++..[0000<+*..>.32422.22  n00A8480B3++**+..[0000<**+.>. 334333  .............[....<+> .....  b00A80807++*+00<*.>.2311  O0096+*<.>.22  n0098270B++..<++>.222  e0076160A2++*++..<*>.222  .......>...  o00A87++..<*++.>.34222  c00980708++*..<..>.22  P009850+**...<**>.222  23-153-G
23-153-F m0088370E2++*++..[0000<+*..>.43533.23  n0098480C3++**+..[0000<**+.>. 445434  .............[....<+> .....  a00980707++*+00<*.>.2311  O0087+*<.>.24  o0098270E++..<++>.424  g0087170A2++*++..<*>.424  .......>...  p00887++..<*++.>.45224  b00980707++*..<..>.24  O008760+**...<**>.224  23-153-F
23-153-E m0098360C2+++++..[0000<+*..>.32422.22  q00A8491C3++**+..[0000<**+.>. 435333  .............[....<+> .....  Z00970715++*+00<*.>.2311  P0088+*<.>.22  o0098271D++..<++>.222  g0077170B2++*++..<*>.222  .......>...  q00997++..<*++.>.34222  Y00970706++*..<..>.22  Q008870+**...<**>.222  23-153-E
23-153-D l0098361D2+++++..[0000<+*..>.43533.23  o0098380B3++**+..[0000<**+.>. 435333  .............[....<+> .....  Z00980616++*+00<*.>.2311  O0087+*<.>.23  p0099260D++..<++>.323  g0087160C2+++++..<*>.323  .......>...  p00A97++..<*++.>.45223  b00A70607++*..<..>.23  Q009850+**...<**>.223  23-153-D
23-153-C l0098360B2+++++..[0000<+*..>.33533.23  m00A8480A3++**+..[0000<**+.>. 335333  .............[....<+> .....  Z00A90614++*+00<*.>.2311  O00A8+*<.>.23  p00A9260D++..<++>.323  e0096140B2+++++..<*>.323  .......>...  p00A96++..<*++.>.35223  Z00980606++*..<..>.23  Q00A850***...<**>.223  23-153-C
23-153-B j0098350D2+++++..[0000<+*..>.32422.22  l0098370B3++**+..[0000<**+.>. 435333  .............[....<+> .....  Z00A80606++*+00<*.>.3412  N0097+*<.>.22  n00A7250C++..<++>.222  d0096150A2++*++..<*>.222  .......>...  n00986++..<*++.>.34222  Z00980506++*..<..>.22  O009850+**...<**>.222  23-153-B
23-153-A j0097350D3+++++..[0000<+*..>.43533.23  q0098470B4++**+..[0000<**+.>. 335333  .............[....<+> .....  Z00970606++*+00<*.>.2311  O0097+*<.>.22  m0096250C++..<++>.222  a008515092+++++..<*>.222  .......>...  o00987++..<*++.>.34222  a00970507++*..<..>.22  Q009850+**...<**>.223  23-153-A
23-152-0 l0085250A2*****..[  <  >.8896  66 p009827093*****..[  <  >..BBCA AA .............[  < >.... .. a00960604****00< >.HJ GG P0086**< >. 22 o0095260B**..< >.  77 f007515082*****..< >.  88 .......>. .. p00876**..<  >.KM  JK. b00860505***..< >. 8A Q008640***...< >.  24 23-152-0
23-152-X h0097250A3+++++..[0000<+*..>.33433.23  o0099480A5++**+..[0000<**+.>. 334333  .............[....<+> .....  Y00980804++*+00<*.>.3412  Q0097+*<.>.23  l0097280B++..<++>.323  d008716093++*++..<*>.323  .......>...  m00978++..<*++.>.34223  X00970606++*..<..>.23  R009780+**...<**>.33.  23-152-X
23-152-W k0097270A3+++++..[0000<+*..>.44644.34  m009828096++**+..[0000<**+.>. 446434  .............[....<+> .....  a00A70714++*+00<*.>.2311  P0087+*<.>.24  n0096270B++..<++>.424  b008616083++*++..<*>.424  .......>...  n00A87++..<*++.>.46224  Z00A60606++*..<..>.24  R009770+**...<**>.224  23-152-W
23-152-V o0098270D3+++++..[0000<+*..>.33533.23  q0098381B6++**+..[0000<**+.>. 335333  .............[....<+> .....  Z00A60714++*+00<*.>.2311  O0097+*<.>.23  p00A6271E++..<++>.323  f008616093++*++..<*>.323  .......>...  q00988++..<*++.>.3522.  b00960607++*..<..>.23  Q009760+**...<**>.223  23-152-V
23-152-U p0098280E3++*++..[0000<+*..>.DCECC.2.  s0098381D5++**+..[0000<**+.>. DDED3.  .............[....<+> .....  c00A80817++*+00<*.>.CD1.  Q0098+*<.>.2.  r00A7280F++..<++>.C2.  h0087180B3++*++..<*>.C2.  .......>...  u00998++..<*++.>.DE22.  c00980708++*..<..>.2.  S009970+**...<**>.22.  23-152-U
23-152-T o00A7270F2+++++..[0000<+*..>.DCECC.2.  s00A8480D4++**+..[0000<**+.>. DDED3.  .............[....<+> .....  d00A70806++*+00<*.>.CD1.  Q0098+*<.>.2.  s00A7290F++..<++>.C2.  l0088180E2++*++..<*>.C2.  .......>...  r00A98++..<*++.>.DE22.  b00A70707++*..<..>.2.  S00A870+**...<**>.22.  23-152-T
23-152-S m0098270D2+++++..[0000<+*..>.DCECC.2.  p0098480B4++**+..[0000<**+.>. DDED3.  .............[....<+> .....  b00A90806++*+00<*.>.CD1.  R0097+*<.>.2.  o00A7270D++..<++>.C2.  h0087160D3+++++..<*>.C2.  .......>...  p00A98++..<*++.>.DE22.  b00A70607++*..<..>.2.  T00A880+**...<**>.22.  23-152-S
23-152-R k00A8260D2+++++..[0000<+*..>.DCECC.2.  p00B8470D4++**+..[0000<**+.>. DDED3.  .............[....<+> .....  b00A80607++*+00<*.>.CD1.  P00A8+*<.>.2.  n00A7270D++..<++>.C2.  h0096160B3+++++..<*>.C2.  .......>...  n00A87++..<*++.>.DE22.  b00A80608++*..<..>.2.  Q00A850+**...<**>.22.  23-152-R
23-152-Q j00A7260B2+++++..[0000<+*..>.DCECC.2.  p00B8470B4++*++..[0000<**+.>. DDED3.  .............[....<+> .....  Z00A80607++*+00<*.>.CD1.  O00A7+*<.>.2.  l00A8260C++..<++>.C2.  e00A716093+++++..<*>.C2.  .......>...  l00A86++..<*++.>.DE22.  a00A80607++*..<..>.2.  P00A750+**...<**>.22.  23-152-Q
23-152-P k00A7270B2++*++..[0000<+*..>.DCECC.2.  q00B8490B4++**+..[0000<**+.>. DDED3.  .............[....<+> .....  c00A80808++*+00<*.>.CD1.  P0097+*<.>.2.  m00A7270B++..<++>.C2.  f0096170A2++*++..<*>.C2.  .......>...  n00B78++..<*++.>.DE22.  b00A70707++*..<..>.2.  R00A860+**...<**>.22.  23-152-P
23-152-O k0097280B2+++++..[0000<+*..>.DCEC2.2.  p00A94A0A4++**+..[0000<**+.>. DDED3.  .............[....<+> .....  c00A70908++*+00<*.>.CD1.  O0097+*<.>.2.  n00A7280C++..<++>.C2.  h0096180B3++*++..<*>.C2.  .......>...  l00A88++..<*++.>.DE22.  a00970708++*..<..>.2.  P009760***...<**>.22.  23-152-O
23-152-N k0097270C2++*++..[0000<+*..>.43533.23  p00A8480A5++**+..[0000<**+.>. 446434  .............[....<+> .....  b00970808++*+00<*.>.3412  O0098+*<.>.23  m0097280D++..<++>.32.  g0086170A3++*++..<*>.323  .......>...  n00A88++..<*++.>.45223  a00970807++*..<..>.23  Q009850+**...<**>.223  23-152-N
23-152-M l00A8290C2++*++..[0000<+*..>.DCECC.2.  p00A8490A5++**+..[0000<**+.>. DDED3.  .............[....<+> .....  b00B70905++*+00<*.>.CD1.  P0097+*<.>.2.  o00B8290B++..<++>.C2.  e008518092++*++..<*>.C2.  .......>...  p00A98++..<*++.>.DE22.  b00A70905++*..<..>.2.  R00A770***...<**>.22.  23-152-M
23-152-L l00B8280B2++*++..[0000<+*..>.DCECC.2.  o00A848095++**+..[*000<**+.>. DDED3.  .............[....<+> .....  a00B70906++*+00<*.>.CD1.  P00A7+*<.>.2.  p00B7290C++..<++>.C2.  g0096170A2++*++..<*>.C2.  .......>...  p00B88++..<*++.>.DE22.  a00A70805++*..<..>.2.  R00B860+**...<**>.22.  23-152-L
23-152-K m0098270C3+++++..[**0*<+*..>.DDECC.2.  o0098480A6++**+..[0000<**+.>. E*FD3.  .............[....<+> .....  Z00B80706++*+00<*.>.CD1.  P0097+*<.>.2.  o00A8270C++..<++>.C2.  g0077170B3+++++..<*>.C2.  .......>...  q00A88++..<*++.>.DE22.  a00A70706++*..<..>.2.  R00A860+**...<**>.22.  23-152-K
23-152-J l0098270B3+++++..[***0<+*..>.H*IGF.20  p0098490A6++**+..[00*0<**+.>. DDFD3.  .............[....<+> .....  Y00980706++*+00<*.>.791.  P0088+*<.>.2.  o0098270C++..<++>.F2.  h0077170C3+++++..<*>.F2.  .......>...  p00987++..<*++.>.IJ22.  a00A80706++*..<..>.2.  Q009860+**...<**>.22.  23-152-J
23-152-I i0097270A2+++++..[****<+*..>.4*633.23  o009748095++**+..[0000<**+.>. 5*6434  .............[....<+> .....  b00B80706++*+00<*.>.2412  O0097+*<.>.22  o00A7280A++..<++>.323  e009617082+++++..<*>.323  .......>...  o00977++..<*++.>.45223  b00970706++*..<..>.23  Q009760+**...<**>.22.  23-152-I
23-152-H j00A538093++*++..[0*00<+*..>.33422.22  o00A7490A3++**+..[00*0<**+.>. 334333  .............[....<+> .....  c00B80907++*+00<*.>.2311  O00A6+*<.>.22  m00A5290B++..<++>.222  f009618092++*++..<*>.222  .......>...  o00A78++..<*++.>.34222  b00A60906++*..<..>.22  Q00A670+**...<**>.222  23-152-H
23-152-G l00962A092++*++..[0000<+*..>.44544.24  p00A84B0A3++**+..[0000<**+.>. 445434  .............[....<+> .....  d00980A07++*+00<*.>.4514  Q0098+*<.>.24  n00962A0A++..<++>.424  f007619092++*++..<*>.424  .......>...  p00A88++..<*++.>.45224  c00980906++*..<..>.24  R009870+**...<**>.224  23-152-G
23-152-F l0087380C2+++++..[0000<+*..>.43533.23  q0098491C3++**+..[0000<**+.>. 435333  .............[....<+> .....  b00970907++*+00<*.>.2312  O0087+*<.>.22  p0097290D++..<++>.222  g0086190B2++*++..<*>.222  .......>...  p00888++..<*++.>.34223  c00870908++*..<..>.22  P008770+**...<**>.222  23-152-F
23-152-E n0098380D2++*++..[0000<+*..>.44544.24  q0099490A3++**+..[0000<**+.>. 445434  .............[....<+> .....  Z00A70816++*+00<*.>.2311  O0087+*<.>.22  o0097281D++..<++>.222  g0076180C2++*++..<*>.222  .......>...  r00988++..<*++.>.4522.  c00980708++*..<..>.22  P008770+**...<**>.224  23-152-E
23-152-D m0097371D2+++++..[0000<+*..>.33533.23  o0098471A3++**+..[0000<**+.>. 335333  .............[....<+> .....  a00980815++*+00<*.>.2311  O0087+*<.>.23  p0098271D++..<++>.323  g0086160B2++*++..<*>.32.  .......>...  r00A87++..<*++.>.35223  b00A80707++*..<..>.23  P009750+**...<**>.223  23-152-D
23-152-C l0097260D2+++++..[0000<+*..>.33533.23  n00A8470C3++*++..[0000<**+.>. 335333  .............[....<+> .....  Y00A60615++*+00<*.>.3513  N00A6+*<.>.23  p00A7260E++..<++>.323  d0095150C2+++++..<*>.32.  .......>...  q00A77++..<*++.>.35223  Y00960606++*..<..>.23  O009760***...<**>.223  23-152-C
23-152-B j0097360D2+++++..[0000<+*..>.32422.22  l0098470A3++**+..[0000<**+.>. 334333  .............[....<+> .....  Z00980605++*+00<*.>.2311  N0098+*<.>.22  p0098270C++..<++>.222  d0097150A2+++++..<*>.222  .......>...  p00987++..<*++.>.34222  Z00980506++*..<..>.22  P009850+**...<**>.222  23-152-B
23-152-A k0097350D3+++++..[0000<+*..>.32422.22  p0098470B4++*++..[0000<**+.>. 334333  .............[....<+> .....  Z00A70705++*+00<*.>.2311  N0097**<.>.22  n00A8270C++..<++>.222  b008715092+++++..<*>.222  .......>...  o00A76++..<*++.>.34222  a00970607++*..<..>.22  P009840+**...<**>.222  23-152-A
23-151-0 l008624092*****..[  <  >.7796  66 p009736083*****..[  <  >..BBDA 9A .............[  < >.... .. a00960604****00< >.IJ HH O0086**< >. 22 o0096240B**..< >.  OO f007414092*****..< >.  OO .......>. .. o00876**..<  >.KM  KK. a00960505***..< >. PP Q008640***...< >.  22 23-151-0
23-151-X j0097260A3+++++..[0000<+*..>.32422.22  n0098380A5++**+..[0000<**+.>. 334333  .............[....<+> .....  X00960705++*+00<*.>.2311  M0096+*<.>.22  l0096270B++..<++>.222  b008616093++*++..<*>.222  .......>...  l00977++..<*++.>.34222  X00960706++*..<..>.22  N009740+**...<**>.222  23-151-X
23-151-W m0098280B3+++++..[0000<+*..>.43533.33  p0098391A6++**+..[0000<**+.>. 334333  .............[....<+> .....  a00A60815++*+00<*.>.3422  O0086**<.>.22  o0097280C++..<++>.222  c008516093++*++..<*>.222  .......>...  p00A87++..<*++.>.34222  c00A60807++*..<..>.22  Q009760+**...<**>.222  23-151-W
23-151-V o0098270E3+++++..[0000<+*..>.32422.22  s0098391D6++*++..[0000<**+.>. 334333  .............[....<+> .....  b00A70816++*+00<*.>.MNLL  P0098+*<.>.22  r00A8281F++..<++>.666  f0085180B3++*++..<*>.666  .......>...  q00988++..<*++.>.34222  c00970808++*..<..>.MM  Q009870+**...<**>.222  23-151-V
23-151-U q0098280F3+++++..[0000<+*..>.32422.22  t00984A1C5++**+..[0000<**+.>. 334333  .............[....<+> .....  e00A80917++*+00<*.>.2311  Q0098++<.>.22  t00A9280G++..<++>.222  h0086170B3++*++..<*>.222  .......>...  r00988++..<*++.>.34222  e00990807++*..<..>.22  R009880+**...<**>.222  23-151-U
23-151-T q00A8270E2+++++..[0000<+*..>.32422.22  r00A83A0B4++**+..[0000<**+.>. 334333  .............[....<+> .....  d00A80906++*+00<*.>.2311  Q0097+*<.>.22  t00A9280F++..<++>.222  j0087160D2++*++..<*>.222  .......>...  q00A88++..<*++.>.34222  d00A80708++*..<..>.22  R00A780+**...<**>.222  23-151-T
23-151-S n0098260F2+++++..[0000<+*..>.32422.22  p0098380C4++**+..[0000<**+.>. 334333  .............[....<+> .....  a00A80707++*+00<*.>.2311  P0097+*<.>.22  r00A9270F++..<++>.222  i0086160F3+++++..<*>.222  .......>...  o00A88++..<*++.>.34222  c00A80608++*..<..>.22  R00A760+**...<**>.222  23-151-S
23-151-R k00A8240E2+++++..[0000<+*..>.32422.22  p00B8460C4++*++..[0000<**+.>. 324222  .............[....<+> .....  Z00A70607++*+00<*.>.2311  N00A7+*<.>.22  o00A8240E++..<++>.222  h00A6140C3+++++..<*>.222  .......>...  l00A76++..<*++.>.34222  a00A80508++*..<..>.22  O00A750+**...<**>.222  23-151-R
23-151-Q k00A7250C2+++++..[0000<+*..>.324.2.22  p00B9460B4++**+..[0000<**+.>. 334.33  .............[....<+> .....  a00A70608++*+00<*.>.2311  O00A7+*<.>.22  n00A8250D++..<++>.222  f00A6140C3+++++..<*>.222  .......>...  m00A86++..<*++.>.34222  a00A80507+++..<..>.22  P00A850+**...<**>.222  23-151-Q
23-151-P i00A7260B2+++++..[0000<+*..>.324.2.22  n00B9470A4++**+..[0000<**+.>. 334.33  .............[....<+> .....  a00A80708++*+00<*.>.2311  N0097+*<.>.22  m00A7270D++..<++>.222  f0086160B3+++++..<*>.222  .......>...  k00B77++..<*++.>.34222  Z00A70608+++..<..>.22  O00A750+**...<**>.222  23-151-P
23-151-O j0097270B2+++++..[0000<+*..>.324.2.22  p00A9480B4++**+..[0000<**+.>. 324.22  .............[....<+> .....  a00A60707++*+00<*.>.2311  M0096**<.>.22  m0097280D++..<++>.222  d0094160B3++*++..<*>.222  .......>...  m00A87++..<*++.>.34222  Z00950608++*..<..>.22  O009650***...<**>.222  23-151-O
23-151-N j0098270C2++*++..[**00<+*..>.32422.22  s00A9490C5++**+..[0*00<**+.>. 334333  .............[....<+> .....  a00A70809++*+00<*.>.2311  O0097+*<.>.22  k0097280B++..<++>.222  f0086170B3++*++..<*>.222  .......>...  n00A87++..<*++.>.34222  a00970708++*..<..>.22  P009870+**...<**>.222  23-151-N
23-151-M i00A7270A2+++++..[00*0<+*..>.3*422.22  o00A9480A5++**+..[0*00<**+.>. 4*5333  .............[....<+> .....  b00B70707++*+00<*.>.2311  P0096+*<.>.22  n00A7280B++..<++>.222  d008616092+++++..<*>.222  .......>...  n00A87++..<*++.>.34222  Z00A60606++*..<..>.22  R00A660***...<**>.222  23-151-M
23-151-L k00A8270A2+++++..[0000<+*..>.33422.22  p00A948085++**+..[0000<**+.>. 335333  .............[....<+> .....  b00B80706++*+00<*.>.2311  R00A8+*<.>.22  o00B9270B++..<++>.222  g0098150A2+++++..<*>.222  .......>...  o00B97++..<*++.>.34222  b00A80707++*..<..>.22  S00B860+**...<**>.222  23-151-L
23-151-K k0098260A3++*++..[0000<+*..>.32422.22  o009946086++**+..[0000<**+.>. 334333  .............[....<+> .....  a00A90705++*+00<*.>.2311  P0097+*<.>.22  o00A9270C++..<++>.222  f0077160A3++*++..<*>.222  .......>...  o00A97++..<*++.>.34222  a00A80605++*..<..>.22  S009860+**...<**>.222  23-151-K
23-151-J i0097260B3+++++..[0000<+*..>.32422.22  l009846096++*++..[0000<**+.>. 334333  .............[....<+> .....  Y00980706++*+00<*.>.2311  N0088+*<.>.22  k0096260C++..<++>.222  e0085160B3+++++..<*>.222  .......>...  m00A86++..<*++.>.34222  Y00970606++*..<..>.22  P009850+**...<**>.222  23-151-J
23-151-I g009726092++*++..[*000<+*..>.32422.22  n0098470A4++**+..[0*00<**+.>. 334333  .............[....<+> .....  a00B80705++*+00<*.>.2311  N0097+*<.>.22  k00A6260B++..<++>.222  c009516082++*++..<*>.222  .......>...  n00A86*+..<*++.>.34222  Z00A80605++*..<..>.22  P009740***...<**>.222  23-151-I
23-151-H f00A626092+++++..[000*<+*..>.3*422.22  k00A847093++**+..[0000<**+.>. 335333  .............[....<+> .....  X00B70705++*+00<*.>.2311  N00A7+*<.>.22  j00B7260A++..<++>.222  b009616082+++++..<*>.222  .......>...  k00A76++..<*++.>.34222  W00A60605++*..<..>.22  O00A740+**...<**>.222  23-151-H
23-151-G i009737092++*++..[0000<+*..>.32422.22  l00A859083++**+..[0000<**+.>. 334333  .............[....<+> .....  Y00960806++*+00<*.>.2311  M0096+*<.>.22  l0097270B++..<++>.222  a007616082++*++..<*>.222  .......>...  k00977++..<*++.>.34222  Y00970605++*..<..>.22  O009750++*...<**>.222  23-151-G
23-151-F l0088380C2++*++..[0000<+*..>.32422.22  p00984A1A3++**+..[0000<**+.>. 334333  .............[....<+> .....  b00960907++*+00<*.>.2311  N0087+*<.>.22  p0097290D++..<++>.222  f0086180A2++*++..<*>.222  .......>...  n00878++..<*++.>.34222  c00970907++*..<..>.22  O008770+**...<**>.222  23-151-F


Zpět
Poslední změna 3.VI.2023 06:33 Webmaster