Kontrola provozu stanic sítě

Zpět


Přehledy kvality dat, jejich odeslání do datových center a generování real-time dat

Přehledy zobrazují jednak kvalitu jednotlivých hodinových souborů, jednak kdy byla která data odeslána do datových center a jednak zda jsou poskytována real-time data. Řádky v přehledech se vztahují k hodinám, ve kterých byla data pořízena resp. odesílána (hodiny označeny rokem, dnem v roce a písmenem - "a" obsahuje data od 00:00:00 do 00:59:59 apod., celodenní data mají místo písmene znak nula "0"). Zobrazeno je posledních 72 hodin.

Skupiny sloupců představují jednotlivé stanice, jejichž označení jsou uvedena v hlavičce. První část skupiny sloupců (před znakem < resp. > ) popisuje kvalitu dat ve tvaru "aOOgrsejcNGHLQMM" (neaktivní písmena jsou vynechána, např. není uvedena informace o meteorologických datech, pokud nejsou na stanici měřena):
- ve sloupci pod "a" je průměrný počet družic v souboru - pro vyjádření je použita řada alfanumerických znaků (posloupnost 1,2,3,...,9,A,B,C,...,Y,Z,a,b,c,...,y,z,*),
- ve sloupcích "OO" je počet chybějících epoch v RINEXovém souboru s observacemi - "00" značí, že žádná epocha nechybí, alfanumerický znak za "-" indikuje počet chybějících epoch, znak za "+" značí počet přebývajících epoch a znak za "%" vyjadřuje poměr počtu epoch vůči správnému počtu epoch v desítkách procent v alfanumerických znacích,
- ve sloupci "g" je pomocí alfanumerického znaku vyjádřen minimální počet družic systému GPS NAVSTAR v jedné epoše,
- ve sloupci "r" je obdobná informace pro družice systému GLONASS,
- ve sloupci "s" je totéž pro geostacionární družice vysílající navigační signál (SBAS),
- ve sloupci "e" je tatáž informace pro družice systému Galileo,
- ve sloupci "j" je stejná informace pro družice systému QZSS,
- a nakonec ve sloupci "c" je shodná informace pro družice systému BeiDou,
- sloupec označený "N" obsahuje počet navigačních zpráv v navigačním RINEX souboru pro systém GPS NAVSTAR vyjádřený znaky: "*" - navigačních zpráv je více jak družic v souboru, "+" - navigačních zpráv je méně jak družic v souboru, "." - navigační soubor chybí,
- sloupec "G" informuje o navigačním RINEX souboru pro systém GLONASS - význam znaku je stejný jako pro navigační soubor systému GPS NAVSTAR,
- sloupec "H" informuje o navigačním RINEX souboru pro geostacionární družice - význam znaku je obdobný jako pro GPS NAVSTAR,
- sloupec "L" informuje o navigačním RINEX souboru pro systém Galileo (se stejným významem znaku),
- sloupec "Q" informuje o navigačním RINEX souboru pro systém QZSS (se stejným významem znaku),
- ve sloupcích "MM" je počet chybějících epoch v RINEXovém souboru s meteorologickými daty - význam znaků je stejný jako ve sloupcích "OO".

V případě, že stanice odesílá též data v 15-minutových intervalech, následuje oddělující sloupec se znaky "[". Následuje skupina čtyř sloupců - první sloupec, označený "A" informuje o datech z prvních 15 minut hodiny, druhý označený "B" o datech mezi 15 a 30 minutou hodiny, třetí sloupec "C" o třetí čtvrthodině a čtvrtý "D" o poslední čtvrthodině v hodině. Znak "." znamená, že čtvrthodinová data nebyla k dispozici, znak "%" znamená, že data byla dodána od operačního centra, ale nebyla odeslána, jiný znak znamená zpoždění v odeslání čtvrthodinových dat do datového centra - znak má stejný význam jako v poslední části skupiny sloupců - tj. zpoždění v odeslání v tříminutách, vyjádřené číselněznakovou řadou.

V případě, že stanice pořizuje real-time data, následuje oddělující sloupec se znaky "<". V části skupiny sloupců, která má proměnnou délku, představují jednotlivé sloupce NTRIP castery (počítače, které v reálném čase distribuují RTCM data). Čtyřpísmenné zkratky názvů NTRIP casterů jsou napsány svisle v záhlaví sloupců. Na průsečíku sloupce a řádku je znak, který charakterizuje stav real-time dat během testu provedeného v dané hodině. Znak "." znamená, že real-time data nebyla k dispozici, znak "|" znamená, že přijatá data nejsou ve formátu RTCM, znak "+" znamená, že byla přijata data ve formátu RTCM, ale množství dat bylo během testu nižší než by mělo být (např. kvůli problémům s přenosovou trasou). Znak "*" znamená, že real-time RTCM data jsou v pořádku.

Pak následuje oddělující sloupec se znaky ">". V poslední části skupiny sloupců, která má proměnnou délku, představují jednotlivé sloupce datová centra, do kterých je daný soubor odesílán. Čtyřpísmenné zkratky názvů datových center jsou svisle zapsány v záhlaví sloupců. Na průsečíku sloupce a řádku je uveden znak, který charakterizuje s jakým zpožděním byla data do datového centra poslána. Zpoždění je vyjádřeno v jednotkách tří minut (1 představuje zpoždění 1, 2 nebo 3 minuty). Pro označení je použita alfanumerická řada. Nula představuje zpoždění menší jak jedna minuta. Tečka představuje neodeslaná nebo chybějící data.

*********
*    *            VVBB GBBBBBCCaaaa            VVVB GGBBIIBBBCaaaa          J GIIBBCaaaa         VB GBBBBaaaa     V Gaaaa        VV GCaaaa          V GCaaaa     Gaaaa      VVVB GBBBBCaaaav        VV Gaaaa        VV GCaaaa
* GOPOC *      GOPE     EEKK OEEKKKZZllrr      GOP6     EEEK OOEEGGKKKDllrr     GOP7    A OGGKKDllrr    KUNZ   EK OEEKKllrr  LYSH E Ollrr   PLZN   EE OZllrr    POL1    E OZllrr  PRUH Ollrr   TUBO  EEEK OEEKKZllrru    UPOL   EE Ollrr   VSBO   EE OZllrr
*    *            SSGG PVVGicEEllcc            SSSG PPVVNNGicDllcc          X PNNGiDllcc         SG PVVGellcc     S Pllcc        SS PEllcc          S PEllcc     Pllcc      SSSG PVVGeEllcct        SS Pllcc        SS PEllcc
********* aOOgrsejciNGLWYMM ABCD 32ei c23i33P3DODO aOOgrsejciNGHLWMM ABCD 32bm c32323i333DODO aOOgrejcNGLMM ABCD A c23i33DODO aOOgrsejcNGLWMM Oe c23e3DODO aOOgrNG O cDODO aOOgrsejcNGMM 23 cPDODO aOOgrsejciNGLWYMM O cPDODO aOOgrNG cDODO aOOgreNGMM 23be c23e3PDODO aOOgrsejcNGLMM 23 cDODO aOOgrecNGLWMM 23 cPDODO
 3min=1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Aktualizovano: 2021-12-08 23:33 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21-342-W j0088350C4+++++..[000%<+*..>223.3.3.33  l009865096++*++..[0000<**+.>2 3323.3.333  .............[....<+> .......  Y00960605++*+00<*.>122..22  G0036+*<.>222  l0097250C++..<|+>2222  e0086150C3+++++..<*>2222  .......>...  c00986**00<*++.>223.3333  V00970505+++..<++>222  P009850+**.00<**>2222  21-342-W
21-342-V k0088350B4+++++..[000%<+*..>223.3.3.33  m009865086++*++..[0000<**+.>2 3323.3.333  .............[....<+> .......  Y00A70504++*+00<*.>122..22  F0046+*<.>222  n00A8250B++..<|+>2222  c0085150B3+++++..<*>2222  .......>...  b00985+*00<*++.>223.3333  Y00971506+++..<++>222  O008850+**.00<**>2222  21-342-V
21-342-U h00A735094+++++..[000%<+*..>223.3.3.33  l00A776075++*++..[0000<**+.>2 3323.3.333  .............[....<+> .......  W00A60604++*+00<*.>122..22  F0045+*<.>222  k00B8250B++..<|+>2222  c0085160A3++*++..<*>2222  .......>...  Y00965**00<*++.>223.3333  V00A70505+++..<++>222  M009650+**.00<**>2222  21-342-U
21-342-T i00A725093+++++..[000%<+*..>223.3.3.33  m009867073++*++..[0000<**+.>2 3323.3.333  .............[....<+> .......  V00950504++*+00<*.>122..22  E0044+*<.>222  k0097250B++..<|+>2222  Z0064160A2++*++..<*>2222  .......>...  a00975+*00<*++.>223.3333  X00A60605++*..<++>222  M009650+**.00<**>2222  21-342-T
21-342-S j0097260C3+++++..[000%<+*..>223.3.3.33  m0098780A3++**+..[0000<**+.>2 3323.4.344  .............[....<+> .......  W00860606++*+00<*.>122..22  C0035+*<.>111  l0097260C++..<|+>2222  b0085160B2++*++..<*>2222  .......>...  a00877**00<*++.>223.3333  Z00970607++*..<++>222  M008650+**.00<**>2222  21-342-S
21-342-R m0097270D3+++++..[000%<+*..>223...3.33  p0097680B3++*++..[0000<**+.>2 3323...333  .............[....<+> .......  a00870707++*+00<*.>122..22  F0036+*<.>222  o0098270C++..<|+>2222  g0086180D2+++++..<*>2222  .......>...  f00877+*00<*++.>223..333  c00970807++*..<++>222  N008760+**.00<**>2222  21-342-R
21-342-Q p0098280D3+++++..[000%<+*..>223.3.3.33  t00A8690B3++**+..[0000<**+.>2 3323.3.333  .............[....<+> .......  f00A70807++*+00<*.>122..22  I0036+*<.>111  q00B9271D++..<|+>2222  h0086180C2++*++..<*>2222  .......>...  j00989*+00<*++.>223.3333  f00B80907++*..<++>222  R009770++*.00<**>2222  21-342-Q
21-342-P m0099260B3+++++..[000%<+*..>223.3.3.33  r00B9691B3++**+..[0000<**+.>2 3323.3.333  .............[....<+> .......  d00A70718++*+00<*.>122..22  I0056+*<.>222  o00B8261C++..<|+>2222  f0097170B2+++++..<*>2222  .......>...  j00A89++00<*++.>22..4333  b00980707++*..<++>222  S00A780++*.00<**>2222  21-342-P
21-342-O l0098260D3+++++..[000%<+*..>223.3.3.33  p00A8560B3++*++..[0000<**+.>2 3323.3.333  .............[....<+> .......  d00A80708++++00<*.>1222.22  H0038+*<.>333  o00A8261D++..<|+>2222  i0097170D2+++++..<*>2222  .......>...  i00A87*+00<*++.>223.3333  Z00A80607+++..<++>222  R00A860+**.00<**>3333  21-342-O
21-342-N l0098260B3+++++..[000%<+*..>223.3.3.33  o00A8660B3++*++..[0000<**+.>2 3323.4.344  .............[....<+> .......  e00A90707++*+00<*.>122..22  I0037+*<.>222  p00A8260B++..<|+>2222  f0086160B2+++++..<*>2222  .......>...  g00A86+*00<*++.>223.3333  Z00A80605++*..<++>222  R009860+**.00<**>2222  21-342-N
21-342-M h0097280A4+++++..[000%<+*..>223.3.3.33  n00A868084++*++..[0000<**+.>2 3323.3.333  .............[....<+> .......  b00A70806++*+00<*.>122.222  H0047+*<.>222  k00A8280A++..<|+>2222  f0086170A2+++++..<*>2222  .......>...  d00987**00<*++.>223.3333  X00970705++*..<++>222  Q009870+**.00<**>2222  21-342-M
21-342-L l0097270B4+++++..[%00%<+*..>223.3.3.33  r009868095++*++..[0000<**+.>2 3323.3.333  .............[....<+> .......  c00A70807++++00<*.>122..22  G0046+*<.>222  o00B8280B++..<|+>2222  d0086180A3+++++..<*>2222  .......>...  f00A88+*00<*++.>223.3333  Z00B70605++*..<++>222  Q009770+**.00<**>2222  21-342-L
21-342-K m00A6270C4+++++..[000%<+*..>223.3.3.33  t00A868096++*++..[0000<**+.>2 3323.3.333  .............[....<+> .......  e00A70708++*+00<*.>122..22  E0025+*<.>222  p00B8270C++..<|+>2222  d0075160B3++*++..<*>2222  .......>...  h00988*+00<*++.>223.3333  a00A50607++*..<++>222  P009660+**.00<**>2222  21-342-K
21-342-J q00A6270F4+++++..[0%0%<+*..>223.3.3.33  u00A8571D6++*++..[0000<**+.>2 3323.3.333  .............[....<+> .......  g00A7071A++++00<*.>122..22  G0035+*<.>222  s00B7271E++..<|+>2222  j0086170D3+++++..<*>2222  .......>...  j00988++00<*++.>223.3333  d00A50709+++..<++>222  Q009860+**.00<**>2222  21-342-J
21-342-I q00B7270D4+++++..[000%<+*..>223.3.3.33  v00B8671B5++*++..[0000<**+.>2 3323.3.333  .............[....<+> .......  g00980719++++00<*.>122.222  G0047+*<.>222  s00B8271D++..<|+>2222  h0078170A3+++++..<*>2222  .......>...  k00998*+00<*++.>223.3333  e00B80609++*..<++>222  P009850+**.00<**>2222  21-342-I
21-342-H n0097260D2+++++..[000%<+*..>223.3.3.33  s0099680B4++*++..[0000<**+.>2 3323.3.333  .............[....<+> .......  d00970709++++00<*.>122..22  F0036+*<.>222  q00A8250E++..<|+>2222  g0076160A3+++++..<*>2222  .......>...  h00A87+*00<*++.>223.3333  e00B70608++*..<++>222  Q006800+**.00<**>2222  21-342-H
21-342-G k00A6260E2+++++..[000%<+*..>223.3.3.33  p00A8770C4++**+..[0000<**+.>2 3323.3.333  .............[....<+> .......  a00960709++*+00<*.>122..22  D0036+*<.>222  n00A7250F++..<|+>2222  g0096150E3+++++..<*>2222  .......>...  f00977*+00<*++.>223.3333  a00A70608++*..<++>222  N009750+**.00<**>2222  21-342-G
21-342-F k0097260D2+++++..[000%<+*..>223.3.3.33  p00A8760C4++*++..[0000<**+.>2 3323.3.333  .............[....<+> .......  Z00870707++*+00<*.>122..22  F0036+*<.>222  l0097260E++..<|+>2222  f0086160D3+++++..<*>2222  .......>...  b00876+*00<*++.>223.3333  Z00980607++*..<++>222  M008750+**.00<**>2222  21-342-F
21-342-E l0097270E2+++++..[%%0%<+*..>22333.3.33  s00B8780A4++*++..[0000<**+.>2 3323.3.333  .............[....<+> .......  c00980809++*+00<*.>122..22  H0046**<.>111  m00A8260F++..<|+>2222  g0077160D3+++++..<*>2222  .......>...  e00976**00<*++.>223.3333  c00B70708++*..<++>MMM  N009750+**.00<**>2222  21-342-E
21-342-D k0098270D2++*++..[%%0%<+*..>223.3.3.33  p00A8780A4++**+..[0000<**+.>2 332333.333  .............[....<+> .......  c00990708++*+00<*.>122.G22  I0056+*<.>111  n00A8270D++..<|+>2222  g0087170C2++*++..<*>2222  .......>...  f00997+*00<*++.>223.3333  b00970808++*..<++>222  P008860+**.00<**>2222  21-342-D
21-342-C m0098270E2+++++..[000%<+*..>223...3.33  q0088790B4++**+..[1000<**+.>2 3323...333  .............[....<+> .......  d00980809++*+00<*.>1222a22  G0047+*<.>222  o00A8270F++..<|+>2222  f0077160C2++*++..<*>2222  .......>...  g00988**00<*++.>2233b333  d00980808++*..<++>222  P008860+**.00<**>2222  21-342-C
21-342-B o0098270G2+++++..[QM0C<+*..>223B3.3.33  v0088690F4++*++..[LGB6<**+.>2 332383.333  .............[....<+> .......  g0098070B++++00<*.>1222t22  F0046+*<.>222  q0098270G++..<|+>2222  i0077180D2+++++..<*>2222  .......>...  m00988++00<*++.>223.3333  d0097080A++*..<++>222  P008860+**.00<**>2222  21-342-B
21-342-A m00A8260D3+++++..[0f00<+*..>223V3.3.33  t00A9680C5++*++..[eZUQ<**+.>2 2323S3.333  .............[....<+> .......  f00A70708++*+00<*.>1229*22  H0056+*<.>222  p00A8260D++..<|+>2222  h0097180B2+++++..<*>2222  .......>...  l00A98++00<*++.>223B3333  d00980709++*..<++>222  Q00A950+**.00<**>2222  21-342-A
21-341-0 l0086250A2*****00[  <  >67878   77 p008746083*****00[  <  >809B8BAB A AA .............[  < >...... .. c00850504****00< >BCDDE DD H0004**< >3 33 n0097250A**..< >H  HH f0065150A2*****..< >H  HH .......>. .. g00865**00<  >EFGFG  FFG a00960505***..< >H HH P008640***.%0< >3  33 21-341-0
21-341-X m0098270D3+++++00[000p<+*..>3343*.4.33  s0098790B5++*++..[ytoj<**+.>2 332334.344  .............[....<+> .......  f00A80808++++00<*.>122T*22  G0046+*<.>333  o00A9260D++..<|+>2222  h0077170D2+++++..<*>2222  .......>...  j00A88++00<*++.>2233*333  e00980809++*..<++>222  Q009860+**.00<**>3333  21-341-X
21-341-W k0087260C4+++++..[000*<+*..>223*3.3.33  q0098780A6++**+..[****<**+.>2 3323*3.333  .............[....<+> .......  Z00960706++*+00<*.>122n*22  C0034+*<.>111  l0097260C++..<|+>2222  g0085160C3+++++..<*>2222  .......>...  g00977*+00<*++.>223p3333  Y00970607++*..<++>222  O009650+**.00<**>2222  21-341-W
21-341-V i0086260C4+++++..[000*<+*..>223*3.3.33  n009877096++*++..[****<**+.>2 3323*3.333  .............[....<+> .......  W00A50605++*+00<*.>122**22  E0054+*<.>111  k0096260B++..<|+>2222  e0084170B3+++++..<*>2222  .......>...  b00976+*00<*++.>223*3333  X00A60606++*..<++>222  L008640+**.00<**>2222  21-341-V
21-341-U j00A7260A4+++++..[000*<+*..>223*3.3.33  n00A877084++*++..[****<**+.>2 3323*3.333  .............[....<+> .......  W00A60704++*+00<*.>122**22  E0054+*<.>222  m00B8270A++..<|+>2222  d0085160A3+++++..<*>2222  .......>...  b00966**00<*++.>223*3333  Y00A60705++*..<++>222  N009640++*.00<**>2222  21-341-U
21-341-T j009728093++*++..[000*<+*..>22333.3.33  n009778093++**+..[****<**+.>2 3423*4.344  .............[....<+> .......  Y00860804++*+00<*.>122**22  K0054+*<.>222  m0097280A++..<|+>2222  b0065180A2++*++..<*>2222  .......>...  d00978+*00<*++.>223*3333  Y00960805++*..<++>222  P008680+**.00<**>2222  21-341-T
21-341-S k0098270C3++*++..[000*<+*..>223*3.3.33  m009878093++**+..[****<**+.>3 343334.344  .............[....<+> .......  Y00870707++*+00<*.>122**22  L0065+*<.>222  n0098270D++..<|+>2222  d0086170A2++*++..<*>2222  .......>...  c00878**00<*++.>223*3333  Z00970707++*..<++>222  P008770+**.00<**>2222  21-341-S
21-341-R l0097270D3+++++..[000*<+*..>223*3.3.33  p009878093++*++..[****<**+.>2 3323*3.333  .............[....<+> .......  Z00880706++*+00<*.>122**22  L0056+*<.>222  o0099270C++..<|+>2222  f0087170D2+++++..<*>2222  .......>...  f00887+*00<*++.>22333333  c00980807++*..<++>222  P008870+**.00<**>2222  21-341-R
21-341-Q l0098250D3+++++..[000*<+*..>223*3.3.33  s00A8680B3++*++..[0***<**+.>2 3323*3.333  .............[....<+> .......  d00A80608++++00<*.>122**22  K0056+*<.>222  o00B8261C++..<|+>2222  g0088170A2++*++..<*>2222  .......>...  j00997*+00<*++.>223*3333  c00B80807++*..<++>222  R009860+**.00<**>2222  21-341-Q
21-341-P i0098250B3+++++..[*00*<+*..>223*3.3.33  p00B9780A3++**+..[0***<**+.>2 3323*3.333  .............[....<+> .......  c00A70618++++00<*.>122**22  J0036+*<.>222  m00A8261C++..<|+>2222  g0097160B2++*++..<*>2222  .......>...  g00A96+*00<*++.>223*3333  a00980807++*..<++>222  P00A950+**.00<**>2222  21-341-P
21-341-O j0098250C3+++++..[000*<+*..>223*3.3.33  n00A868093++**+..[000*<**+.>2 3323*3.333  .............[....<+> .......  d00A80608++++00<*.>122**22  G0037+*<.>222  m00A9250C++..<|+>2222  i0098160D2+++++..<*>2222  .......>...  g00A86**00<*++.>223*3333  a00A80607++*..<++>222  Q009850+**.00<**>2222  21-341-O
21-341-N j0098250B3+++++..[000*<+*..>22333.3.33  n00A8460A3++**+..[*000<**+.>2 332333.333  .............[....<+> .......  b00A70507++*+00<*.>122**22  K0057+*<.>222  n00A8250B++..<|+>2222  e0086150B2++*++..<*>2222  .......>...  e00A85+*00<*++.>22333333  X00A80505++*..<++>222  Q009850+**.00<**>2222  21-341-N
21-341-M g0097250A4+++++..[000*<+*..>22333.3.33  m00A756094++*++..[****<**+.>2 332334.344  .............[....<+> .......  Y00A60606++*+00<*.>122**22  G0054+*<.>222  j00A7260A++..<|+>2222  b0085150A2+++++..<*>2222  .......>...  c00976**00<*++.>22333333  U00960505++*..<++>222  O009660***.00<**>2222  21-341-M
21-341-L m0097280A4++*++..[00**<+*..>223*3.3.33  q0098480B5++**+..[****<**+.>2 3323*3.333  .............[....<+> .......  b00A50807++*+00<*.>122**22  H0054+*<.>222  n00B7280B++..<|+>2222  c0085160A3++*++..<*>2222  .......>...  f00B88+*00<*++.>223*3333  Z00A60806++*..<++>222  Q00A770+**.00<**>2222  21-341-L
21-341-K n00A8270C4+++++..[000*<+*..>223*3.3.33  s00A8590B6++*++..[0***<**+.>2 332333.333  .............[....<+> .......  c00A70807++*+00<*.>122**22  J0047+*<.>222  p00B8291B++..<|+>2222  g0087180A3++*++..<*>2222  .......>...  g00989**00<*++.>223*3333  a00B70705++*..<++>222  Q009880+**.00<**>2222  21-341-K
21-341-J q00A8270E4+++++..[000*<+*..>223*3.3.33  v00A8591D6++*++..[****<**+.>2 3323*4.344  .............[....<+> .......  h00A80918++*+00<*.>233*333  H0036+*<.>222  t00B9281E++..<|+>2222  j0098170C3+++++..<*>2222  .......>...  l00999++00<*++.>223*3333  e00A70708++*..<++>222  T009970+**.00<**>2222  21-341-J
21-341-I r00B6270E4++*++..[000*<+*..>223*3.3.33  w00B8580D6++**+..[****<**+.>2 3323*3.333  .............[....<+> .......  g00970819++*+00<*.>233*333  F0036+*<.>222  r00B8281C++..<|+>2222  g0076180A3++*++..<*>2222  .......>...  k00978*+00<*++.>223*3333  e00B70709++*..<++>222  R009780++*.00<**>2222  21-341-I
21-341-H l0098260D2+++++..[0*0*<+*..>223*3.3.33  s0098570E4++*++..[****<**+.>2 3323*3.333  .............[....<+> .......  e0097070B++++00<*.>122**22  E0026+*<.>222  p00B8260E++..<|+>2222  e007616093+++++..<*>2222  .......>...  i00977++00<*++.>22333333  d00A70608+++..<++>222  P009760+**.00<**>2222  21-341-H
21-341-G k00A8250D2+++++..[000*<+*..>223**.3.33  o00A8470C4++*++..[****<**+.>2 3323*3.333  .............[....<+> .......  b00A70609++*+00<*.>122**22  E0027+*<.>111  m00B8250F++..<|+>2222  f0097160D3+++++..<*>2222  .......>...  f00977**00<*++.>2233*333  b00A80709++*..<++>222  N009750+**.00<**>2222  21-341-G
21-341-F j0098250C2+++++..[000*<+*..>223*3.3.33  o00A8570A4++*++..[****<**+.>2 3323*3.333  .............[....<+> .......  a00880607++++00<*.>122**22  G0037+*<.>222  m0099260D++..<|+>2222  f0076160B3+++++..<*>2222  .......>...  c00875+*00<*++.>223**333  Z00980607+++..<++>222  O008740+**.00<**>2222  21-341-F
21-341-E k0096350C2+++++..[**0*<+*..>2233*.3.33  n00B7670A4++*++..[****<**+.>2 3323*3.333  .............[....<+> .......  b00981607++*+00<*.>122**22  E0036+*<.>222  m00A8260D++..<|+>2222  g0076170C3++*++..<*>2222  .......>...  d00975**00<*++.>2233*333  Z00A70607++*..<++>222  N009850+**.00<**>2222  21-341-E
21-341-D l0097370D2+++++..[0***<+*..>223*3.3.33  p00A8680A4++**+..[****<**+.>2 3323*3.333  .............[....<+> .......  c00971807++*+00<*.>122*G22  E0046+*<.>222  o00A8270C++..<|+>2222  g0086170C3++*++..<*>2222  .......>...  f00987+*00<*++.>223*3333  Z00970608++*..<++>222  P008870+**.00<**>2222  21-341-D
21-341-C o0088270F2+++++..[000*<+*..>223*3.3.33  p0088580C4++**+..[30**<**+.>2 3323**.333  .............[....<+> .......  d00971809++*+00<*.>122*a22  F0047+*<.>222  q00A8270G++..<|+>2222  i0077170D2++*++..<*>2222  .......>...  f00988**00<*++.>223*b333  b00970609++*..<++>222  P008870+**.00<**>2222  21-341-C
21-341-B q0089260H2+++++..[000D<+*..>22333.3.33  t0099570F4++*++..[MHC7<**+.>2 332393.333  .............[....<+> .......  h00981708++++00<*.>122*t22  H0055+*<.>222  s0099260G++..<|+>2222  i0077160D2+++++..<*>2222  .......>...  k00998++00<*++.>223*3333  c00980608+++..<++>222  Q008950+**.00<**>2222  21-341-B
21-341-A o00A7280D3+++++..[lg0X<+*..>223Vs.3.33  p00A8680B5++*++..[faWR<**+.>2 2323Tr.333  .............[....<+> .......  f00A71807++*+00<*.>2339*33  H0005**<.>222  q00A9260D++..<|+>2222  h0097160B2+++++..<*>2222  .......>...  j00A88*+00<*++.>223B*333  b00980708++*..<++>222  R00A870+**.00<**>2222  21-341-A
21-340-0 m0087250A2*****00[  <  >67878   77 q008855083*****00[  <  >809B8BAB A AA .............[  < >...... .. c00850504****00< >BCDDE DD B0003+*< >2 22 o0096250B**..< >H  HH f0064150A2*****..< >H  HH .......>. .. g00875**%7<  >EFGFG  FFG a00960505***..< >H HH P008640***.%0< >3  33 21-340-0
21-340-X n0097260D3+++++00[000q<+*..>3343*.4.33  r0098680C6++**+..[*upk<**+.>2 3323n4.344  .............[....<+> .......  c00951609++*+00<*.>122S*22  70003.*<.>222  o0096260D++..<|+>2222  g0084270E2++*++..<*>2222  .......>...  h00A77++00<*++.>223V3333  c00A5070A++*..<++>222  P009660+**.00<**>3333  21-340-X
21-340-W l0088260D4+++++..[*00*<+*..>223*3.3.33  o0098670C6++*++..[****<**+.>2 3323*3.333  .............[....<+> .......  Z00950608++*+00<*.>122m*22  A0003.*<.>111  m0097260E++..<|+>2222  g0084170E3+++++..<*>2222  .......>...  f00976*+00<*++.>223p3333  a00960709++*..<++>222  M009650***.00<**>2222  21-340-W
21-340-V l0086260C4+++++..[0000<+*..>223*3.3.33  r0088680B6++*++..[****<**+.>2 3323*3.333  .............[....<+> .......  b00A60807++*+00<*.>122**22  A0005.*<.>111  n00A7270C++..<|+>2222  f0085170A3+++++..<*>2222  .......>...  f00976+*00<*++.>223*3333  a00970708++*..<++>222  M008650+**.00<**>2222  21-340-V
21-340-U j00A7260A4+++++..[000*<+*..>223*3.3.33  n00A868085++*++..[****<**+.>2 3323*3.333  .............[....<+> .......  Y00A70705++*+00<*.>122**22  90005.*<.>111  n00B7280B++..<|+>2222  f0085170A3+++++..<*>2222  .......>...  c00976**00<*++.>223*3333  Z00A70706++*..<++>222  M009650+**.00<**>2222  21-340-U
21-340-T j0097270A3+++++..[000*<+*..>223*3.3.33  n009869083++**+..[****<**+.>2 3323*3.333  .............[....<+> .......  Y00870804++*+00<*.>122**22  80005.*<.>111  l0098280A++..<|+>2222  d0066180A2++*++..<*>2222  .......>...  e00888+*00<*++.>223*3333  Y00970705++*..<++>222  P008660+**.00<**>2222  21-340-T
21-340-S n0098280D3+++++..[*00*<+*..>223*3.3.33  o00986A0A3++**+..[****<**+.>2 3323*3.333  .............[....<+> .......  a00880906++*+00<*.>122**22  A0006.*<.>111  o0098280E++..<|+>2222  h0088180A2++*++..<*>2222  .......>...  e00889**00<*++.>223*3333  Z00980707++*..<++>222  P008870+**.00<**>2222  21-340-S
21-340-R n0098270E3+++++..[000*<+*..>223*3.3.33  q0099680B3++**+..[****<**+.>2 3323*3.333  .............[....<+> .......  c00880806++*+00<*.>122**22  C0007.*<.>222  q0098280E++..<|+>2222  h0087170D2+++++..<*>2222  .......>...  g00899+*00<*++.>223*3333  a00970708++*..<++>222  P008860+**.00<**>2222  21-340-R
21-340-Q o0098290D3+++++..[000*<+*..>22333.3.33  r00A8690A3++**+..[**0*<**+.>2 3323*3.333  .............[....<+> .......  g00A80918++*+00<*.>1222*22  B0006+*<.>111  r00B8291D++..<|+>2222  h0087180B2++*++..<*>2222  .......>...  m00A99++00<*++.>223*3333  d00B80907++*..<++>222  S009870+**.00<**>2222  21-340-Q
21-340-P l0098260C3+++++..[000*<+*..>223*3.3.33  o00A958083++**+..[****<**+.>2 3323*3.333  .............[....<+> .......  f00A90717++*+00<*.>233*333  D0026+*<.>222  p00B9271C++..<|+>2222  g0097170B2+++++..<*>2222  .......>...  i00A98+*00<*++.>223*3333  a00980607++*..<++>222  S00A970+**.00<**>2222  21-340-P
21-340-O i0098260C3+++++..[*00*<+*..>22333.3.33  m00A868093++*++..[****<**+.>2 3323*3.333  .............[....<+> .......  c00A80608++++00<*.>122**22  C0016+*<.>111  m00A8260C++..<|+>2222  h0096170D2+++++..<*>2222  .......>...  g00A87**00<*++.>223**333  a00A80707++*..<++>222  P009860+**.00<**>2222  21-340-O
21-340-N j0096260A3+++++..[00**<+*..>223**.3.33  p00A769093++*++..[****<**+.>2 3323**.333  .............[....<+> .......  a00A60607++*+00<*.>122**22  A0005+*<.>111  l00A6260B++..<|+>2222  e0084170B2++*++..<*>2222  .......>...  f00A87+*00<*++.>223**333  Z00A50706++*..<++>222  Q009760+**.00<**>2222  21-340-N
21-340-M g0097260A4+++++..[000*<+*..>223*3.3.33  m00A858084++**+..[****<**+.>2 3323*3.333  .............[....<+> .......  Y00A60607++*+00<*.>122**22  A0005+*<.>111  j00A7270A++..<|+>2222  e0086160A2++*++..<*>2222  .......>...  b00986**00<*++.>223*3333  V00970605++*..<++>222  O009750+**.00<**>2222  21-340-M
21-340-L n0098270A4+++++..[*00*<+*..>223*3.3.33  u00A8690A5++*++..[****<**+.>2 3323*3.333  .............[....<+> .......  e00A80707++*+00<*.>122**22  B0005+*<.>111  p00B8270B++..<|+>2222  f0087170A3++*++..<*>2222  .......>...  h00B87+*00<*++.>223*3333  b00B60706++*..<++>222  R00A760+**.00<**>2222  21-340-L
21-340-K o00A8270C4+++++..[*0**<+*..>223*3.3.33  t00A87A0B6++*++..[****<**+.>2 3323*3.333  .............[....<+> .......  c00A60806++*+00<+.>122**22  90015+*<.>111  q00B7271C++..<|+>2222  g0086170B3++*++..<*>2222  .......>...  f00989**00<*++.>223*3333  b00B60806++*..<++>222  P009770+**.00<**>2222  21-340-K
21-340-J p00A8260E4+++++..[000*<+*..>2233*.3.33  v00A8681D6++*++..[0***<**+.>2 3323**.333  .............[....<+> .......  d00A70618++*+00<*.>1222*22  90025+*<.>111  r00B8261E++..<|+>2222  g0095160C3++*++..<*>2222  .......>...  g00977+*00<*++.>2233*333  d00A70708++*..<++>222  Q009760+**.00<**>2222  21-340-J
21-340-I r00B8270E3+++++..[000*<+*..>223*3.3.33  x00B8680D5++*++..[****<**+.>2 3323*3.333  .............[....<+> .......  e00970718++*+00<*.>122*222  B0026+*<.>111  r00B8271D++..<|+>2222  f0077160B3++*++..<*>2222  .......>...  h00988*+00<*++.>223*3333  e00B70807++*..<++>222  P009770***.00<**>2222  21-340-I
21-340-H m0099360C2+++++..[000*<+*..>223*3.3.33  t0099670C4++*++..[****<**+.>2 3323*3.333  .............[....<+> .......  f00980708++*+00<*.>122**22  D0026+*<.>111  q00B9260D++..<|+>2222  d0086150A2+++++..<*>2222  .......>...  i00988++00<*++.>223*3333  d00A80608++*..<++>222  Q009770+**.00<**>2222  21-340-H
21-340-G j00A8350D2+++++..[000*<+*..>22333.3.33  n00A8750D4++*++..[****<**+.>2 2323*3.333  .............[....<+> .......  b00980509++++00<*.>122**22  F0027+*<.>222  l00A8250D++..<|+>2222  e0097150C3+++++..<*>2222  .......>...  e00986**%1<*++.>22333333  b00A80508+++..<++>222  N009840+**.00<**>2222  21-340-G
21-340-F j0097350B2+++++..[000*<+*..>223*3.3.33  p00A8650C4++*++..[****<**+.>2 2323*3.333  .............[....<+> .......  c00880608++++00<*.>122**22  F0026+*<.>222  l0098250D++..<|+>2222  c0087150A3+++++..<*>2222  .......>...  e00885+*..<*++.>223*3333  a00970508++*..<++>222  N008840+**.00<**>2222  21-340-F
21-340-E l0097370B2++*++..[0*00<+*..>223*3.3.33  q00B7790B4++**+..[****<**+.>2 3323*3.333  .............[....<+> .......  b00970807++*+00<*.>122**22  D0015+*<.>111  n00A7280C++..<|+>2222  f0076170B3++*++..<*>2222  .......>...  e00977**..<*++.>223*3333  b00A70807++*..<++>222  O009760+**.00<**>2222  21-340-E
21-340-D m0097370D2+++++..[0*0*<+*..>223*3.3.33  p00A8790A4++**+..[****<**+.>2 3323*3.333  .............[....<+> .......  c00980807++*+00<*.>122*F22  D0016+*<.>111  p00A8380D++..<|+>2222  h0087180B2++*++..<*>2222  .......>...  e00988+*..<*++.>223*3333  b00970807++*..<++>222  Q008770+**.00<**>2222  21-340-D
21-340-C o0088380E2++*++..[000*<+*..>223*3.3.33  q00886A0A4++**+..[10**<**+.>2 2323*3.333  .............[....<+> .......  c00970807++*+00<*.>122*Z22  C0016+*<.>111  p0097280F++..<|+>2222  g0076180B2++*++..<*>2222  .......>...  f00889**..<*++.>223*3333  c00970908++*..<++>222  Q008780+**.00<**>2222  21-340-C
21-340-B q0087360G2+++++..[000A<+*..>223B3.3.33  u0088580F4++**+..[LGB6<**+.>2 332393.333  .............[....<+> .......  e00960707++*+00<*.>122*t22  A0014+*<.>111  s00A8270G++..<|+>2222  g0075180D2++*++..<*>2222  .......>...  i00987++..<*++.>22333333  a00860608++*..<++>222  Q009770++*.00<**>2222  21-340-B
21-340-A o0097370E3+++++..[j00U<+*..>223V3.3.33  r00A8770D5++*++..[eZUQ<**+.>2 2323T3.333  .............[....<+> .......  c00A61706++*+00<*.>1229*22  90003+*<.>111  s00A7270F++..<|+>2222  f0085170B2++*++..<*>2222  .......>...  h00A78*+..<*++.>223B3333  b00971708++*..<++>222  R00A780++*.00<**>2222  21-340-A
21-339-0 m0086250A2*****00[  <  >67878   77 q008755083*****00[  <  >809B8BAB A AA .............[  < >...... .. c00850504****00< >BCDCE CC A0005+*< >2 22 o0096250B**..< >H  HH f0065150A2*****..< >H  HH .......>. .. f00865**..<  >EFGFG  FF. b00960505***..< >H HH P008640***.%0< >2  22 21-339-0
21-339-X o0097470E3+++++00[000o<+*..>33333.3.33  r0097770D6++**+..[yto0<**+.>2 3323n*.344  .............[....<+> .......  d00961708++*+00<*.>122T*22  90005.*<.>222  q0097370E++..<|+>2222  f0076150E2++*++..<*>2222  .......>...  h00A68++..<*++.>22333333  b00A70508++*..<++>222  P009670+**.00<**>2222  21-339-X
21-339-W l0088350D4+++++..[000*<+*..>223*3.3.33  o0098750C6++**+..[****<**+.>2 3323*3.333  .............[....<+> .......  b00960507++*+00<*.>122m*22  90005.*<.>111  n0098250E++..<|+>2222  f0085150D3+++++..<*>2222  .......>...  e00976**..<*++.>223p3333  Y00980508++*..<++>222  N009740+**.00<**>2222  21-339-W


Zpět
Poslední změna 8.XII.2021 23:33 Webmaster