Kontrola provozu stanic sítě

Zpět


Přehledy kvality dat, jejich odeslání do datových center a generování real-time dat

Přehledy zobrazují jednak kvalitu jednotlivých hodinových souborů, jednak kdy byla která data odeslána do datových center a jednak zda jsou poskytována real-time data. Řádky v přehledech se vztahují k hodinám, ve kterých byla data pořízena resp. odesílána (hodiny označeny rokem, dnem v roce a písmenem - "a" obsahuje data od 00:00:00 do 00:59:59 apod., celodenní data mají místo písmene znak nula "0"). Zobrazeno je posledních 72 hodin.

Skupiny sloupců představují jednotlivé stanice, jejichž označení jsou uvedena v hlavičce. První část skupiny sloupců (před znakem < resp. > ) popisuje kvalitu dat ve tvaru "aOOgrsejcNGHLQMM" (neaktivní písmena jsou vynechána, např. není uvedena informace o meteorologických datech, pokud nejsou na stanici měřena):
- ve sloupci pod "a" je průměrný počet družic v souboru - pro vyjádření je použita řada alfanumerických znaků (posloupnost 1,2,3,...,9,A,B,C,...,Y,Z,a,b,c,...,y,z,*),
- ve sloupcích "OO" je počet chybějících epoch v RINEXovém souboru s observacemi - "00" značí, že žádná epocha nechybí, alfanumerický znak za "-" indikuje počet chybějících epoch, znak za "+" značí počet přebývajících epoch a znak za "%" vyjadřuje poměr počtu epoch vůči správnému počtu epoch v desítkách procent v alfanumerických znacích,
- ve sloupci "g" je pomocí alfanumerického znaku vyjádřen minimální počet družic systému GPS NAVSTAR v jedné epoše,
- ve sloupci "r" je obdobná informace pro družice systému GLONASS,
- ve sloupci "s" je totéž pro geostacionární družice vysílající navigační signál (SBAS),
- ve sloupci "e" je tatáž informace pro družice systému Galileo,
- ve sloupci "j" je stejná informace pro družice systému QZSS,
- a nakonec ve sloupci "c" je shodná informace pro družice systému BeiDou,
- sloupec označený "N" obsahuje počet navigačních zpráv v navigačním RINEX souboru pro systém GPS NAVSTAR vyjádřený znaky: "*" - navigačních zpráv je více jak družic v souboru, "+" - navigačních zpráv je méně jak družic v souboru, "." - navigační soubor chybí,
- sloupec "G" informuje o navigačním RINEX souboru pro systém GLONASS - význam znaku je stejný jako pro navigační soubor systému GPS NAVSTAR,
- sloupec "H" informuje o navigačním RINEX souboru pro geostacionární družice - význam znaku je obdobný jako pro GPS NAVSTAR,
- sloupec "L" informuje o navigačním RINEX souboru pro systém Galileo (se stejným významem znaku),
- sloupec "Q" informuje o navigačním RINEX souboru pro systém QZSS (se stejným významem znaku),
- ve sloupcích "MM" je počet chybějících epoch v RINEXovém souboru s meteorologickými daty - význam znaků je stejný jako ve sloupcích "OO".

V případě, že stanice odesílá též data v 15-minutových intervalech, následuje oddělující sloupec se znaky "[". Následuje skupina čtyř sloupců - první sloupec, označený "A" informuje o datech z prvních 15 minut hodiny, druhý označený "B" o datech mezi 15 a 30 minutou hodiny, třetí sloupec "C" o třetí čtvrthodině a čtvrtý "D" o poslední čtvrthodině v hodině. Znak "." znamená, že čtvrthodinová data nebyla k dispozici, znak "%" znamená, že data byla dodána od operačního centra, ale nebyla odeslána, jiný znak znamená zpoždění v odeslání čtvrthodinových dat do datového centra - znak má stejný význam jako v poslední části skupiny sloupců - tj. zpoždění v odeslání v tříminutách, vyjádřené číselněznakovou řadou.

V případě, že stanice pořizuje real-time data, následuje oddělující sloupec se znaky "<". V části skupiny sloupců, která má proměnnou délku, představují jednotlivé sloupce NTRIP castery (počítače, které v reálném čase distribuují RTCM data). Čtyřpísmenné zkratky názvů NTRIP casterů jsou napsány svisle v záhlaví sloupců. Na průsečíku sloupce a řádku je znak, který charakterizuje stav real-time dat během testu provedeného v dané hodině. Znak "." znamená, že real-time data nebyla k dispozici, znak "|" znamená, že přijatá data nejsou ve formátu RTCM, znak "+" znamená, že byla přijata data ve formátu RTCM, ale množství dat bylo během testu nižší než by mělo být (např. kvůli problémům s přenosovou trasou). Znak "*" znamená, že real-time RTCM data jsou v pořádku.

Pak následuje oddělující sloupec se znaky ">". V poslední části skupiny sloupců, která má proměnnou délku, představují jednotlivé sloupce datová centra, do kterých je daný soubor odesílán. Čtyřpísmenné zkratky názvů datových center jsou svisle zapsány v záhlaví sloupců. Na průsečíku sloupce a řádku je uveden znak, který charakterizuje s jakým zpožděním byla data do datového centra poslána. Zpoždění je vyjádřeno v jednotkách tří minut (1 představuje zpoždění 1, 2 nebo 3 minuty). Pro označení je použita alfanumerická řada. Nula představuje zpoždění menší jak jedna minuta. Tečka představuje neodeslaná nebo chybějící data.

*********
*    *            VVBB GBBBBCCaaaa            VVVB GGBBIIBBCaaaa          J GIIBBCaaaa         VB GBBBBaaaa     V Gaaaa        VV GCaaaa          V GCaaaa     Gaaaa      VVVB GBBBBCaaaav        VV Gaaaa        VV GCaaaa
* GOPOC *      GOPE     EEKK OEEKKZZllrr      GOP6     EEEK OOEEGGKKDllrr     GOP7    A OGGKKDllrr    KUNZ   EK OEEKKllrr  LYSH E Ollrr   PLZN   EE OZllrr    POL1    E OZllrr  PRUH Ollrr   TUBO  EEEK OEEKKZllrru    UPOL   EE Ollrr   VSBO   EE OZllrr
*    *            SSGG PVVGiEEllcc            SSSG PPVVNNGiDllcc          X PNNGiDllcc         SG PVVGellcc     S Pllcc        SS PEllcc          S PEllcc     Pllcc      SSSG PVVGeEllcct        SS Pllcc        SS PEllcc
********* aOOgrsejciNGLWYMM ABCD 32ei c23i3P3DODO aOOgrsejciNGHLWMM ABCD 32bm c32323i33DODO aOOgrejcNGLMM ABCD A c23i33DODO aOOgrsejcNGLWMM Oe c23e3DODO aOOgrNG O cDODO aOOgrsejcNGMM 23 cPDODO aOOgrsejciNGLWYMM O cPDODO aOOgrNG cDODO aOOgreNGMM 23be c23e3PDODO aOOgrsejcNGLMM 23 cDODO aOOgrecNGLWMM 23 cPDODO
 3min=1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Aktualizovano: 2021-04-17 15:33 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21-107-O m0098260D4+++++00[0000<+*|.>223.33.33  n00A8670A6++**+..[0000<**+.>2 232333.33  V0098505++*00[0000<+> 11..111  Z00A80607++*+00<**>122.222  .......<.>...  n00A8260D++..<|+>2222  c0096140A2+++++..<*>2222  .......>...  d00A87**00<*++|>23333333  Y00A81505++*..<++>222  Q00A860+**.00<**>2222  21-107-O
21-107-N j0087250C4+++++00[0000<+*|.>223.33.33  l008866086++*++..[0000<**+.>2 232333.33  T0086506++*00[0000<+> 111.111  Y00A81507++++00<**>122.222  .......<.>...  n0097250C++..<|+>2222  a0085150A2+++++..<*>2222  .......>...  b00885+*00<*++|>22333333  X00971605++*..<++>222  N008850+**.00<**>2222  21-107-N
21-107-M f0086350A3+++++00[0000<+*|.>334344.33  j008866084++**+..[0000<**+.>2 332334.44  U0087506++*00[0000<+> 1112111  Y00980507++*+00<**>123.322  .......<.>...  k0097350B++..<|+>2222  b0076150B2+++++..<*>2222  .......>...  b00875**00<*++|>23434333  X00971606++*..<++>222  N008750+**.00<**>2222  21-107-M
21-107-L i0077380A2++*++..[0000<+*|.>223.33.22  k00786A092++**+..[0000<**+.>2 232333.33  W0077806++*00[0000<+> 11..111  b00780808++*+00<**>122.222  .......<.>...  m0077280C++..<|+>2222  b0066160A2++*++..<*>2222  .......>...  e00798+*00<*++|>23333333  Y00760906++*..<++>222  Q007880+**.00<**>2222  21-107-L
21-107-K l0088370B3+++++..[%000<+*|.>223233.33  m0088690A2++**+..[0000<**+.>2 2323.3.33  Z0087706++*00[0000<+> 1111111  c00770808++*+00<**>122.222  .......<.>...  n0088380D++..<|+>2222  d0077170A2++*++..<*>2222  .......>...  f00789**00<*++|>22333333  b00870806++*..<++>222  Q008870+**.00<**>2222  21-107-K
21-107-J p0088380F3++*++00[000%<+*|.>223.33.33  o00886A0D2++**+..[0000<**+.>2 232333.33  b0087808++*00[0000<+> 11.1111  c00770909++*+00<**>122.222  .......<.>...  r0088390G++..<|+>2222  d0066180B2++*++..<*>2222  .......>...  g00799+*00<*++|>23333333  d00860A08++*..<++>222  P008870+**.00<**>2222  21-107-J
21-107-I r00A7380F2+++++00[000%<+*|.>334344.33  p00A7590A2++**+..[0000<**+.>2 232333.33  b00A7707++*00[0000<+> 11.1111  f00970809++*+00<**>1222222  .......<.>...  u00A7281G++..<|+>2222  h0087170A2++*++..<*>2222  .......>...  j00989*+00<*++|>23333333  d00A70706++*..<++>222  S009760***.00<**>2222  21-107-I
21-107-H p00B8270D3+++++..[0000<+*|.>223333.33  q00C9680A3++*++..[0000<**+.>2 232333.33  a00B8705++*00[0000<+> 11.1111  d00B90807++*+00<**>122.222  .......<.>...  s00C9281D++..<|+>2222  f0096160B2++*++..<*>2222  .......>...  i00A88+*00<*++|>23333333  b00B90705++*..<++>222  S00B960+**.00<**>2222  21-107-H
21-107-G p00B7270E3+++++..[0000<+*|.>223333.33  o00B858093++**+..[0000<**+.>2 232333.33  Z00B7606++*00[0000<+> 111.111  e00B70707++*+00<**>1222222  .......<.>...  s00C7261F++..<|+>2222  f00A7160D2+++++..<*>2222  .......>...  i00B88*+00<*++|>23333333  b00B70606++*..<++>222  S00B860*+*.00<**>2222  21-107-G
21-107-F l00A6360C3+++++..[0000<+*|.>223.33.33  m00A867093++**+..[0000<**+.>2 232333.33  X00A6606+++00[0000<+> 111.111  a00A60707++*+00<**>122.222  .......<.>...  o00C7270C++..<|+>2222  c0094160A2+++++..<*>2222  .......>...  f00A77+*00<*++|>23333333  Z00B70606++*..<++>222  R00B750+**.00<**>2222  21-107-F
21-107-E i00A5260B3+++++00[00%%<+*|.>334344.33  l00A767094++*++..[0000<**+.>2 2323.3.33  U00A5606++*00[0000<+> 111.111  Y00B40707++*+00<**>122.222  .......<.>...  l00B6270B++..<|+>2222  a0094160A2+++++..<*>2222  .......>...  c00A66**00<*++|>23333333  X00A50606++*..<++>222  P00A660***.00<**>2222  21-107-E
21-107-D k0087370A4++*++00[A0%0<+*|.>334344.33  m008758085++**+..[0000<**+.>2 2323.3.33  W0086606++*00[8300<+> 11..111  Z00950707++*+00<**>1222222  .......<.>...  l00A7270B++..<|+>2222  Z0074150A2++*++..<*>2222  .......>...  f00A88+*00<*++|>23333333  Z00950606++*..<++>222  P009750+**.00<**>1222  21-107-D
21-107-C n0088370C4+++++..[0P0F<+*|.>223Ab3.33  o0098680A6++**+..[ID83<**+.>2 232373.33  Z0088708++*00[RNID<+> 119b111  b00970808++*+00<**>122.r22  .......<.>...  p0098270C++..<|+>2222  c0077170A2++*++..<*>2222  .......>...  f00878*+00<*++|>233.r333  b00980708++*..<++>222  O008850+**.00<**>2222  21-107-C
21-107-B r0088370F4++*++..[000Y<+*|.>223333.33  s0099681C6++**+..[bWSN<**+.>2 2323R3.33  c0088709++*00[lgb0<+> 11T1111  d00A80808++*+00<**>1222222  .......<.>...  t0099281F++..<|+>2222  h0087170D2++*++..<*>2222  .......>...  h00989+*00<*++|>23333333  e00990708++*..<++>222  R009960+**.00<**>2222  21-107-B
21-107-A s0098370F4+++++00[000s<+*|.>334344.33  t0098691C6++**+..[vqlg<**+.>2 232333.33  a0098707++*00[**v0<+> 1111111  d00980706++*+00<**>122R222  .......<.>...  s0099271F++..<|+>2222  g0088170C2++*++..<*>2222  .......>...  h00987*+00<*++|>23333333  c00980707++*..<++>222  R-28870***.00<**>2222  21-107-A
21-106-0 m0076250A2*****00[  <  >77989  88 n008746083*****00[  <  >9AAB9BA*B AA Y0076505***00[  < >CCDCDD CC b00750506****00< >DEFEG EE .......< >. .. o0076250B**..< >I  II d006414091*****..< >J  JJ .......>. .. f00775**00<  >GGIHI  HHI a00860505***..< >J JJ Q007640***.%0< >2  22 21-106-0
21-106-X p00A8260E2+++++..[0000<+*|.>223*33.33  r00A9660C4++*++..[**0*<**+.>2 33233*.33  Z00A8607++*00[***0<+> 11**111  c00B80716++*+00<**>122l*22  .......<.>...  r00B8271F++..<|+>2222  g0086160D2+++++..<*>2222  .......>...  i00A97+*00<*++|>233m*333  b00B80607+++..<++>222  S00A860+**.00<**>2222  21-106-X
21-106-W l00A7250E2+++++..[0000<+*|.>223333.33  n00A8560C4++**+..[00**<**+.>2 232333.33  Y00A8507++*00[****<+> 11**111  b00B80607++*+00<**>122*222  .......<.>...  o00A7250F++..<|+>2222  e00A7150D1+++++..<*>2222  .......>...  f00A87**00<*++|>23333333  a00A80608++*..<++>222  P00A850+**.00<**>2222  21-106-W
21-106-V j00A7250D2+++++00[0000<+*|.>334344.33  n00A8550D3++**+..[****<**+.>2 2323*3.33  X0097507++*00[***0<+> 11*1111  b00A70607++*+00<**>1222222  .......<.>...  k00A7250E++..<|+>2222  b0096140B1+++++..<*>2222  .......>...  f00A86+*00<*++|>23333333  Z00A70507+++..<++>222  O009740+**.00<**>2222  21-106-V
21-106-U j00A6250C2+++++00[0000<+*|.>223333.33  m00B7460B3++**+..[***0<**+.>2 232333.33  Y00A6508++*00[****<+> 111*111  b00B60608++*+00<**>1222222  .......<.>...  l00B7260D++..<|+>2222  c0094150C1+++++..<*>2222  .......>...  f00B75*+00<*++|>23333333  a00B60508++*..<++>222  P00B750***.00<**>2222  21-106-U
21-106-T i00A6260B2++*++00[0000<+*|.>223333.33  m00A758093++**+..[**0*<**+.>2 232333.33  X00A6607++*00[****<+> 1111111  a00A60707++*+00<**>122*222  .......<.>...  l00A7260C++..<|+>2222  Z00A4150A1++*++..<*>2222  .......>...  f00A77+*00<*++|>23333333  Z00A60707++*..<++>222  Q00A760+**.00<**>2222  21-106-T
21-106-S m0097270D2+++++00[000*<+*|.>334344.33  p0098590B3++**+..[***0<**+.>2 342334.44  a0096807++*00[0**0<+> 11*1111  b00A60809++*+00<**>1222222  .......<.>...  n00A7280E++..<|+>2222  d0095170A1++*++..<+>2222  .......>...  g00A78*+00<*++|>23434333  d00A60909++*..<++>222  Q00A770+**.00<**>2222  21-106-S
21-106-R o00A8370E2+++++..[0000<+*|.>223333.33  q00A8490C3++**+..[****<**+.>2 232333.33  d00A8709++*00[***0<+> 11**111  g00B8080A++*+00<**>122*222  .......<.>...  s00B9280E++..<|+>2222  f0086170C1++*++..<*>2222  .......>...  j00A78++00<*++|>23333333  g00A80807++*..<++>222  R00A860+**.00<**>2222  21-106-R
21-106-Q q00B8290D2+++++00[000*<+*|.>334344.33  s00B85A0A4++**+..[****<**+.>2 2323*3.33  b00B8806++*00[****<+> 11**111  e00B80907++*+00<**>122**22  .......<.>...  s00C7280D++..<|+>2222  d0096170A1++*++..<*>2222  .......>...  k00B89*+00<*++|>23333333  d00A90806++*..<++>222  T00A970+**.00<**>2222  21-106-Q
21-106-P l00A8260A3+++++00[*000<+*|.>334344.33  o00A957084++**+..[****<**+.>2 232333.33  X00A7704++*00[0**0<+> 111*111  d00B80816++*+00<**>2333333  .......<.>...  p00B7270C++..<|+>2222  c008616091++*++..<*>2222  .......>...  i00B88+*00<*++|>23333333  Z00B81704++*..<++>222  S00A870++*.00<**>2222  21-106-P
21-106-O k0098360B4+++++00[0000<+*|.>223333.33  k00A866095++**+..[**0*<**+.>2 232333.33  V0098604++*00[***0<+> 11**111  Y00A80606++*+00<**>122*222  .......<.>...  n00A7260C++..<|+>2222  d0097160A2+++++..<*>2222  .......>...  d00987**00<*++|>23333333  X00A80604++*..<++>222  Q009870+**.00<**>2222  21-106-O
21-106-N k0088350B4+++++00[0000<+*|.>223333.33  l008866095++*++..[****<**+.>2 2323*3.33  U0087506++*00[***0<+> 1112111  b00A80607++*+00<**>122*222  .......<.>...  m0096350D++..<|+>2222  b0085150A2+++++..<*>2222  .......>...  d00886+*00<*++|>23333333  X00981505++*..<++>222  P008860+**.00<**>2222  21-106-N
21-106-M f008735094+++++00[000*<+*|.>334344.33  i008856085++**+..[****<**+.>3 343334.44  S0087505++*00[****<+> 2223222  X00970605++*+00<**>1222222  .......<.>...  k0098260B++..<|+>2222  a0077150A2++*++..<*>2222  .......>...  a00885**00<*++|>23434333  U00971505++*..<++>222  O008850+**.00<**>1222  21-106-M
21-106-L f0076360A3++*++..[*000<+*|.>223233.22  g007856083++**+..[***0<**+.>2 232323.33  T0076505++*00[0**0<+> 111*111  X00780607++*+00<**>1222222  .......<.>...  j0077260B++..<|+>2222  X006615092++*++..<*>2222  .......>...  a00786+*00<*++|>22333333  U00861505++*..<++>222  O007870+**.00<**>2222  21-106-L
21-106-K h0087260A3++*++..[0*00<+*|.>223233.22  j008858093++**+..[*0**<**+.>2 342334.44  W0087605++*00[***0<+> 11**111  Z00770707++*+00<**>1222222  .......<.>...  k0087360B++..<|+>2222  a007716092++*++..<*>2222  .......>...  c00787**00<*++|>22333333  X00870706++*..<++>222  O008870+**.00<**>2222  21-106-K
21-106-J m0088250E3+++++..[0000<+*|.>223*33.33  l0088570B3++**+..[****<**+.>2 2323*3.33  Y0087509++*00[***0<+> 12*2222  a0077050A++*+00<**>1222222  .......<.>...  p0087350F++..<|+>2222  d0067150C2+++++..<*>2222  .......>...  e00796+*00<*++|>23333333  a00870608++*..<++>222  O008860+**.00<**>2222  21-106-J
21-106-I r00A8270F3+++++..[000*<+*|.>223333.33  r00A8581D3++**+..[***0<**+.>2 232333.33  c00A8708++*00[****<+> 11*1111  f00990709++*+00<**>122*222  .......<.>...  u00A9270F++..<|+>2222  i0088160C2+++++..<*>2222  .......>...  j00997*+00<*++|>233*3333  e00A90808++*..<++>222  T009970+**.00<**>2222  21-106-I
21-106-H p00B7360D3+++++..[0000<+*|.>223*33.33  p00B8580A3++**+..[****<**+.>2 232333.33  Z00B7606++*00[***0<+> 1111111  b00B60606++*+00<**>1222222  .......<.>...  r00C7261E++..<|+>2222  f0095150D2+++++..<*>2222  .......>...  g00A78++00<*++|>23333333  b00A70606++*..<++>222  S00B860++*.00<**>2222  21-106-H
21-106-G m00B7260E3+++++..[0000<++|.>223333.33  n00B8570B3++*++..[****<**+.>2 232333.33  Y00B6606+++00[****<+> 11*1111  Z00B50607++++00<**>122*222  .......<.>...  p00B6261E++..<|+>2222  d00A4160C2+++++..<*>2222  .......>...  g00A77*+00<*++|>23333333  Z00B60606++*..<++>222  R00B760*+*.00<**>2222  21-106-G
21-106-F l00A6260C3+++++..[00*0<+*|.>223333.33  m00A856093++*++..[***0<**+.>2 2323*3.33  W00A6605++*00[***0<+> 11*1111  Z00A50706++*+00<**>122*222  .......<.>...  o00C6270B++..<|+>2222  a0094150B2+++++..<*>2222  .......>...  e00B76+*00<*++|>223*3333  Y00B60605++*..<++>222  R00B760+**.00<**>2222  21-106-F
21-106-E l00A6270B3+++++00[0000<+*|.>334344.33  n00A8680A4++*++..[****<**+.>2 2323*3.33  X00A6705++*00[****<+> 11*1111  Z00B60806++*+00<**>122*222  .......<.>...  m00A7270B++..<|+>2222  c0095160A2++*++..<*>2222  .......>...  d00A78**00<*++|>23333333  Y00A60706++*..<++>222  Q00A670++*.00<**>2222  21-106-E
21-106-D m0088270B4+++++00[60*0<+*|.>334344.33  n008858095++**+..[00**<**+.>2 2323*3.33  Z0088706++*00[50*0<+> 11**111  c00970807++*+00<**>122*222  .......<.>...  p00A9280B++..<|+>2222  c0076170A2++*++..<*>2222  .......>...  g00A78+*00<*++|>23333333  b00980706++*..<++>222  S-29880+**.00<**>2222  21-106-D
21-106-C n0088380D4++*++..[0L0B<+*|.>2239X3.33  o0088690A5++**+..[GB61<**+.>2 23237W.33  a0088808++*00[OKFA<+> 118X111  d00970809++*+00<**>122*r22  .......<.>...  q0099280D++..<|+>2222  d0077170A2++*++..<*>2222  .......>...  h00879*+00<*++|>233*r333  c00880809++*..<++>222  Q008870+**.00<**>2222  21-106-C
21-106-B p0088360E4+++++..[0000<+*|.>223333.33  p0098571B5++**+..[0UQ0<**+.>2 232333.33  a0088608++*00[idY0<+> 11Sr111  d00A80709++*+00<**>1222222  .......<.>...  r00A8271E++..<|+>2222  g0088170C2++*++..<*>2222  .......>...  i00998++00<*++|>23333333  c00980709++*..<++>222  R009960+**.00<**>2222  21-106-B
21-106-A q0098370D4+++++00[000p<+*|.>334344.33  r0098581B5++**+..[0o0e<**+.>2 2323l3.33  b0098707++*00[0xs0<+> 11m1111  d00980717++*+00<**>122S222  .......<.>...  s0099271F++..<|+>2222  f0087170B2++*++..<*>2222  .......>...  j00998**00<*++|>23334333  d00980706++*..<++>222  Q009860***.00<**>2222  21-106-A
21-105-0 m0076250A2*****00[  <  >77989  88 o007745083*****00[  <  >9AAB9BA*B AA Y0075505***00[  < >CCDCDD CC b00760506****00< >DEFEG EE .......< >. .. o0076250B**..< >I  II c006414091*****..< >J  JJ .......>. .. g00775**00<  >GGIHI  HHI b00760505***..< >J JJ Q007740***.%0< >2  22 21-105-0
21-105-X q00A7260F2+++++..[0000<+*|.>223*33.33  t00A8690D3++**+..[**0y<**+.>2 33233*.33  a00A7607++*00[***0<+> 11*1111  e00B90707++*+00<**>122m*22  .......<.>...  t00A9271F++..<|+>2222  g00A7140D2+++++..<*>2222  .......>...  l00A98++00<*++|>23333333  f00A80808++*..<++>222  S00A860+**.00<**>2222  21-105-X
21-105-W l00A7250G2+++++..[0000<+*|.>223333.33  l00A8460C3++**+..[****<**+.>2 232333.33  X00A7508++*00[****<+> 11*1111  Z00B70507++*+00<**>122*222  .......<.>...  o00A7260G++..<|+>2222  f00A7150E1+++++..<*>2222  .......>...  f00A86**00<*++|>23333333  Z00A70607++*..<++>222  P00A850+**.00<**>2222  21-105-W
21-105-V k00A6250E2+++++00[0000<+*|.>333344.33  k00A7550B3++*++..[0***<**+.>2 232333.33  W0095507+++00[0**0<+> 1112111  Y00A60506++*+00<**>1222222  .......<.>...  k00A6260E++..<|+>2222  b0094140C1+++++..<*>2222  .......>...  d00A75+*00<*++|>23333333  Y00A60507++*..<++>222  O009740+**.00<**>2222  21-105-V
21-105-U l00A6250C2++*++00[0000<+*|.>333333.33  m00B7570B3++**+..[*0**<**+.>2 232333.33  Y00A5508++*00[****<+> 1111111  Z00A60707++*+00<**>1222222  .......<.>...  m00B6280D++..<|+>2222  d0095140C1++*++..<*>2222  .......>...  g00B77*+00<*++|>23333333  a00B60708++*..<++>222  Q00B760***.00<**>2222  21-105-U
21-105-T k00A6380B2++*++00[0000<+*|.>223333.33  n00A8580B3++**+..[*00*<**+.>2 232333.33  Z00A7707++*00[0**0<+> 11**111  a00A60807++*+00<**>122*222  .......<.>...  n00A8280C++..<|+>2222  d00A618091++*++..<*>2222  .......>...  g00A78+*00<*++|>23333333  c00A60708++*..<++>222  R00A870+**.00<**>2222  21-105-T
21-105-S o0098270C2+++++00[0000<+*|.>334344.33  q0098580D3++**+..[0*00<**+.>2 342334.44  c0098707++*00[0*00<+> 11*1111  e00A70709++*+00<**>122*222  .......<.>...  p00A8270E++..<|+>2222  d009717091++*++..<*>2222  .......>...  i00A78*+00<*++|>23434333  e00A80709++*..<++>222  Q00A860+**.00<**>2222  21-105-S
21-105-R q00A8270G2+++++..[0000<+*|.>223333.33  s00A8480E3++**+..[0*00<**+.>2 2323*3.33  e00A770B++*00[****<+> 1111111  j00B8080B++*+00<**>2333333  .......<.>...  t00C9270F++..<|+>2222  f0087170D1+++++..<*>2222  .......>...  n00A88++00<*++|>23333333  h00A7080A++*..<++>222  S00A870+**.00<**>2222  21-105-R
21-105-Q o00B8260D3+++++00[000*<+*|.>334344.33  s00B8580B4++**+..[**0*<**+.>2 332333.33  a00B8607++*00[***0<+> 11*1111  f00B80708++*+00<**>122*222  .......<.>...  s00C9270E++..<|+>2222  d0097160A1++*++..<*>2222  .......>...  k00B98*+00<*++|>23333333  c00A80706++*..<++>222  S00B870+**.00<**>2222  21-105-Q
21-105-P n00A8270C3+++++00[0000<+*|.>334344.33  q00A9580B4++*++..[**0*<**+.>2 232333.33  X00A8506+++00[0**0<+> 1111111  d00B80717++++00<**>122*222  .......<.>...  q00B9251D++..<|+>2222  c0087150B1+++++..<*>2222  .......>...  j00A98+*00<*++|>23333333  c00A81806++*..<++>222  R00A860+**.00<**>2222  21-105-P
21-105-O l00A8260B4+++++00[0000<+*|.>223333.33  n00A8570A5++**+..[****<**+.>2 2323*3.33  V0098505++*00[0**0<+> 111*111  a00A80706++*+00<**>122*222  .......<.>...  n00A8260C++..<|+>2222  c008715082+++++..<*>2222  .......>...  f00987**00<*++|>23333333  Z00A81706++*..<++>222  P009840+**.00<**>2222  21-105-O
21-105-N k0088260B4+++++00[0000<+*|.>223333.33  m008857095++**+..[*0*0<**+.>2 2323*3.33  V0087505++*00[***0<+> 1112111  Z00A60606++*+00<**>122*222  .......<.>...  n0087360C++..<|+>2222  a008615092+++++..<*>2222  .......>...  c00886+*00<*++|>22333333  Z00971506++*..<++>222  N008840+**.00<**>2222  21-105-N
21-105-M g008635094++*++00[0000<+*|.>334344.33  j008759085++**+..[00*0<**+.>2 332334.44  T0086505++*00[***0<+> 111*111  Y00970805++*+00<**>123*322  .......<.>...  k0096260A++..<|+>2222  a0076150A2++*++..<*>2222  .......>...  c00977**00<*++|>23434333  W00961705++*..<++>222  N008750***.00<**>2222  21-105-M
21-105-L h007738093+++++..[0000<+*|.>223*33.33  i007858083++**+..[****<**+.>2 232323.33  V0077805++*00[**0*<+> 11*1111  X00770805++*+00<*+>122*222  .......<.>...  l0077380B++..<|+>2222  a0066180A2++*++..<*>2222  .......>...  b00788+*00<*++|>22333333  W00771805++*..<++>222  N007760+**.00<**>2222  21-105-L
21-105-K k0088380B3++*++..[0000<+*|.>223333.33  l0088580B3++**+..[***0<**+.>2 2323*3.33  Y0088706++*00[****<+> 111*111  a00780807++*+00<**>122*222  .......<.>...  m0088380C++..<|+>2222  d0078170A2++*++..<*>2222  .......>...  d00789**00<*++|>23333333  Z00880707++*..<++>222  P008860+**.00<**>2222  21-105-K
21-105-J o0088280C3+++++..[000*<+*|.>223333.33  n00885A0C3++**+..[*0*0<**+.>2 2323*3.33  b0088808++*00[****<+> 11*1111  c00780808++*+00<**>1222222  .......<.>...  q0089380E++..<|+>2222  e0065180B2++*++..<*>2222  .......>...  f00789+*00<*++|>23333333  c00890807++*..<++>222  R008880+**.00<**>2222  21-105-J
21-105-I o00A7370D3+++++..[000*<+*|.>223333.33  p00A8480C3++**+..[**00<**+.>2 232333.33  a00A6708++*00[****<+> 111*111  c00950609++*+00<*.>2333333  .......<.>...  s00A7261F++..<|+>2222  d0084160C2+++++..<*>2222  .......>...  h00977*+00<*++|>23333333  d00A60808++*..<++>222  T009880++*.00<**>2222  21-105-I
21-105-H k00B7360B3+++++..[0000<+*|.>223333.33  m00C857093++**+..[****<**+.>2 242*34.44  X00B6606++*00[***0<+> 11*1111  Z00B60607++*+00<+*>LMMMMMM  .......<.>...  n00B7251D++..<|+>2222  b0095150B2++*++..<*>2222  .......>...  f00A76+*00<*++|>23333333  a00B60707++*..<++>222  R00B760+**.00<**>2222  21-105-H
21-105-G m00B8350D3+++++..[000*<+*|.>223333.33  n00B8560C3++**+..[****<**+.>2 232333.33  X00B6407++*00[***0<+> 111*111  c00B60607++*+00<*+>122*222  .......<.>...  q00C7260D++..<|+>2222  d00A5150C2+++++..<*>2222  .......>...  g00A76*+00<*++|>23333333  b00B60607++*..<++>222  R00B850***.00<**>2222  21-105-G
21-105-F l00A7250C3+++++..[0000<+*|.>223*33.33  m00A8550B3++*++..[***0<**+.>2 232333.33  X00A6505+++00[***0<+> 111*111  Z00B70607++*+00<**>122*222  .......<.>...  o00C8250D++..<|+>2222  b0095150A2+++++..<*>2222  .......>...  e00B76+*00<*++|>22333333  Z00B70506+++..<++>222  Q00A750+**.00<**>2222  21-105-F
21-105-E j00A7250A4+++++00[0000<+*|.>334344.33  l00A846094++**+..[0***<**+.>2 232333.33  V00A7505++*00[***0<+> 111*111  Y00B60606++*+00<**>2333333  .......<.>...  j00A7250A++..<|+>2222  a009615092+++++..<*>2222  .......>...  c00A76**00<*++|>23333333  W00A70505++*..<++>222  Q00A750+**.00<**>2222  21-105-E
21-105-D l0088370A4+++++00[90*0<+*|.>334344.33  o0098580A5++**+..[00*0<**+.>2 232333.33  X0088705++*00[72*0<+> 1111111  a00970706++*+00<**>122*222  .......<.>...  m00A8260C++..<|+>2222  a007716092++*++..<*>2222  .......>...  f00A97+*00<*++|>23333333  Z00980605++*..<++>222  R009960+**.00<**>2222  21-105-D
21-105-C l0087370B4+++++..[0O0E<+*|.>2239a3.33  p0088680A5++*++..[HC72<**+.>2 23237Z.33  Y0087706++*00[QLGC<+> 118a111  c00980808++*+00<**>122*r22  .......<.>...  n0097271D++..<|+>2222  c007717092+++++..<*>2222  .......>...  g00887**00<*++|>233*3333  a00880708++*..<++>222  O008760+**.00<**>1222  21-105-C
21-105-B q0098380E4++*++..[0000<+*|.>223333.33  r0098581D5++**+..[a0RM<**+.>2 232333.33  c0098809++*00[kfaV<+> 111u111  f00A80809++*+00<**>1227222  .......<.>...  r0099281E++..<|+>2222  g0087170C2++*++..<*>2222  .......>...  j00998+*00<*++|>23333333  e00980809++*..<++>222  R009970+**.00<**>2222  21-105-B
21-105-A p0097280C4++*++00[0000<+*|.>334344.33  s0087581C5++**+..[up0f<**+.>2 232333.33  b0087808++*00[*yu0<+> 1111111  f00980819++*+00<**>1222222  .......<.>...  q0096281E++..<|+>2222  e0086170A2++*++..<*>2222  .......>...  k00989*+00<*++|>23334333  d00980808++*..<++>222  R008870***.00<**>2222  21-105-A
21-104-0 m0076250A2*****00[  <  >77989  88 n007736073*****00[  <  >9BAB9BA*B AA Z0076505***00[  < >CCDDDD DD b00760506****00< >DEFEG EE .......< >. .. o0075250B**..< >I  JJ d006415091*****..< >J  JJ .......>. .. g00775**00<  >GGIHI  HHI b00760505***..< >J JJ R007750***.%0< >2  22 21-104-0
21-104-X n00A7270D2+++++..[0000<+*|.>223333.33  p00A8580B3++**+..[0***<**+.>2 34*334.44  a00A7707++*00[***0<+> 11**111  c00B70707++*+00<**>1222*22  .......<.>...  o00A6270D++..<|+>2222  e00A6160A2+++++..<*>2222  .......>...  k00A88++00<*++|>23334333  d00A70808++*..<++>222  T00A780++*.00<**>2222  21-104-X
21-104-W l00A6250F2+++++..[000*<+*|.>223*33.33  n00A8480C3++**+..[****<**+.>2 2323*3.33  X00A6507+++00[***0<+> 11*1111  b00A70708++*+00<**>122*222  .......<.>...  n00A5250G++..<|+>2222  e0095150E1+++++..<*>2222  .......>...  h00A88*+00<*++|>233*3333  b00A60608++*..<++>222  R00A870++*.00<**>2222  21-104-W
21-104-V j0096250E2+++++..[000*<+*|.>223*33.33  m00A7560C3++*++..[0***<**+.>2 342334.44  W0096507+++00[***0<+> 11*1111  Y00A70606++*+00<**>1222222  .......<.>...  l00A6250F++..<|+>2222  d0095150E1+++++..<*>2222  .......>...  e00A85+*00<*++|>23333333  a00A70607++*..<++>222  Q009760+**.00<**>2222  21-104-V
21-104-U m00B7260E2+++++00[000*<+*|.>333333.33  o00B7370B3++**+..[**0*<**+.>2 342334.44  Z00A7508++*00[0**0<+> 1**2111  a00B60708++*+00<**>122*222  .......<.>...  o00B7260G++..<|+>2222  f0096150E1+++++..<*>2222  .......>...  f00B76*+00<*++|>23333333  d00B70709++*..<++>222  S00A770++*.00<**>2222  21-104-U
21-104-T m00A8270D2++*++00[0000<+*|.>223*33.33  n00A8690A3++**+..[*0**<**+.>2 232333.33  a00A8707++*00[****<+> 11*1111  Z00A70807++*+00<**>1222222  .......<.>...  p00B9280E++..<|+>2222  f00A5170C1++*++..<*>2222  .......>...  e00A77+*00<*++|>23333333  b00A70707++*..<++>222  R00A860+**.00<**>2222  21-104-T
21-104-S n0097360D2+++++00[0000<+*|.>323333.33  n0098570A3++**+..[****<**+.>2 332333.33  b0097608++*00[****<+> 1*1*111  d00A80707++*+00<**>122*222  .......<.>...  o00A8260E++..<|+>2222  g0088160C1++*++..<*>2222  .......>...  g00A87**00<*++|>23333333  c00A80608++*..<++>222  Q00A850+**.00<**>2222  21-104-S
21-104-R r00A7370F2++*++00[0000<+*|.>223333.33  s00B8480E3++**+..[0***<**+.>2 342*34.44  f00A770B++*00[****<+> 3333333  j00B8080B++*+00<**>2333333  .......<.>...  u00C9280G++..<|+>2222  i0077170D1++*++..<*>2222  .......>...  m00B98++00<*++|>23333333  h00B8170B++*..<++>222  S00B950+**.00<**>2222  21-104-R
21-104-Q p00B7370D3+++++00[0000<+*|.>334344.33  s00B8570C4++*++..[****<**+.>2 332333.33  c00B7608++*00[***0<+> 11*1111  h00B80809++*+00<**>2333333  .......<.>...  t00C9270E++..<|+>2222  f0098170B1++*++..<*>2222  .......>...  m00B97++00<*++|>23333333  e00A80708++*..<++>222  T00A860+**.00<**>2222  21-104-Q
21-104-P n0098250C3+++++00[000*<+*|.>334344.33  p00A9660B4++*++..[****<**+.>3 343444.44  a00A8608+++00[****<+> 1111111  f00A9061A++++00<**>1222222  .......<.>...  r00BA250E++..<|+>2222  d0087150C1+++++..<*>2222  .......>...  k00A97+*00<*++|>23333333  d00A81508++*..<++>222  R00A950+**.00<**>2222  21-104-P
21-104-O k0098250C4+++++..[0000<+*|.>223*33.33  m0088560A5++*++..[**0*<**+.>2 232333.33  W0087506++*00[***0<+> 1212111  Z00A80507++*+00<**>1222222  .......<.>...  n00A7250D++..<|+>2222  c0087150B2+++++..<*>2222  .......>...  e00987**00<*++|>23333333  Z00A71606++*..<++>222  P009850+**.00<**>2222  21-104-O


Zpět
Poslední změna 17.IV.2021 15:33 Webmaster