Kontrola provozu stanic sítě

Zpět


Přehledy kvality dat, jejich odeslání do datových center a generování real-time dat

Přehledy zobrazují jednak kvalitu jednotlivých hodinových souborů, jednak kdy byla která data odeslána do datových center a jednak zda jsou poskytována real-time data. Řádky v přehledech se vztahují k hodinám, ve kterých byla data pořízena resp. odesílána (hodiny označeny rokem, dnem v roce a písmenem - "a" obsahuje data od 00:00:00 do 00:59:59 apod., celodenní data mají místo písmene znak nula "0"). Zobrazeno je posledních 72 hodin.

Skupiny sloupců představují jednotlivé stanice, jejichž označení jsou uvedena v hlavičce. První část skupiny sloupců (před znakem < resp. > ) popisuje kvalitu dat ve tvaru "aOOgrsejcNGHLQMM" (neaktivní písmena jsou vynechána, např. není uvedena informace o meteorologických datech, pokud nejsou na stanici měřena):
- ve sloupci pod "a" je průměrný počet družic v souboru - pro vyjádření je použita řada alfanumerických znaků (posloupnost 1,2,3,...,9,A,B,C,...,Y,Z,a,b,c,...,y,z,*),
- ve sloupcích "OO" je počet chybějících epoch v RINEXovém souboru s observacemi - "00" značí, že žádná epocha nechybí, alfanumerický znak za "-" indikuje počet chybějících epoch, znak za "+" značí počet přebývajících epoch a znak za "%" vyjadřuje poměr počtu epoch vůči správnému počtu epoch v desítkách procent v alfanumerických znacích,
- ve sloupci "g" je pomocí alfanumerického znaku vyjádřen minimální počet družic systému GPS NAVSTAR v jedné epoše,
- ve sloupci "r" je obdobná informace pro družice systému GLONASS,
- ve sloupci "s" je totéž pro geostacionární družice vysílající navigační signál (SBAS),
- ve sloupci "e" je tatáž informace pro družice systému Galileo,
- ve sloupci "j" je stejná informace pro družice systému QZSS,
- a nakonec ve sloupci "c" je shodná informace pro družice systému BeiDou,
- sloupec označený "N" obsahuje počet navigačních zpráv v navigačním RINEX souboru pro systém GPS NAVSTAR vyjádřený znaky: "*" - navigačních zpráv je více jak družic v souboru, "+" - navigačních zpráv je méně jak družic v souboru, "." - navigační soubor chybí,
- sloupec "G" informuje o navigačním RINEX souboru pro systém GLONASS - význam znaku je stejný jako pro navigační soubor systému GPS NAVSTAR,
- sloupec "H" informuje o navigačním RINEX souboru pro geostacionární družice - význam znaku je obdobný jako pro GPS NAVSTAR,
- sloupec "L" informuje o navigačním RINEX souboru pro systém Galileo (se stejným významem znaku),
- sloupec "Q" informuje o navigačním RINEX souboru pro systém QZSS (se stejným významem znaku),
- ve sloupcích "MM" je počet chybějících epoch v RINEXovém souboru s meteorologickými daty - význam znaků je stejný jako ve sloupcích "OO".

V případě, že stanice odesílá též data v 15-minutových intervalech, následuje oddělující sloupec se znaky "[". Následuje skupina čtyř sloupců - první sloupec, označený "A" informuje o datech z prvních 15 minut hodiny, druhý označený "B" o datech mezi 15 a 30 minutou hodiny, třetí sloupec "C" o třetí čtvrthodině a čtvrtý "D" o poslední čtvrthodině v hodině. Znak "." znamená, že čtvrthodinová data nebyla k dispozici, znak "%" znamená, že data byla dodána od operačního centra, ale nebyla odeslána, jiný znak znamená zpoždění v odeslání čtvrthodinových dat do datového centra - znak má stejný význam jako v poslední části skupiny sloupců - tj. zpoždění v odeslání v tříminutách, vyjádřené číselněznakovou řadou.

V případě, že stanice pořizuje real-time data, následuje oddělující sloupec se znaky "<". V části skupiny sloupců, která má proměnnou délku, představují jednotlivé sloupce NTRIP castery (počítače, které v reálném čase distribuují RTCM data). Čtyřpísmenné zkratky názvů NTRIP casterů jsou napsány svisle v záhlaví sloupců. Na průsečíku sloupce a řádku je znak, který charakterizuje stav real-time dat během testu provedeného v dané hodině. Znak "." znamená, že real-time data nebyla k dispozici, znak "|" znamená, že přijatá data nejsou ve formátu RTCM, znak "+" znamená, že byla přijata data ve formátu RTCM, ale množství dat bylo během testu nižší než by mělo být (např. kvůli problémům s přenosovou trasou). Znak "*" znamená, že real-time RTCM data jsou v pořádku.

Pak následuje oddělující sloupec se znaky ">". V poslední části skupiny sloupců, která má proměnnou délku, představují jednotlivé sloupce datová centra, do kterých je daný soubor odesílán. Čtyřpísmenné zkratky názvů datových center jsou svisle zapsány v záhlaví sloupců. Na průsečíku sloupce a řádku je uveden znak, který charakterizuje s jakým zpožděním byla data do datového centra poslána. Zpoždění je vyjádřeno v jednotkách tří minut (1 představuje zpoždění 1, 2 nebo 3 minuty). Pro označení je použita alfanumerická řada. Nula představuje zpoždění menší jak jedna minuta. Tečka představuje neodeslaná nebo chybějící data.

*********
*    *            VVBB GBIBCCCaaaa            VVVB GGBIBCaaaa          J GIBCaaaa         VB GBBaaaa       V Gaaaa        VV GCaaaa          V GCaaaa     Gaaaa      VVVB GBBCaaaav        VV Gaaaa        V GCaaaa
* GOPOC *      GOPE     EEKK OEGKDZZllrr      GOP6     EEEK OOEGKDllrr     GOP7    A OGKDllrr    KUNZ   EK OEKllrr   LYSH  E Ollrr   PLZN   EE OZllrr    POL1    E OZllrr  PRUH Ollrr   TUBO  EEEK OEKZllrru    UPOL   EE Ollrr   VSBO   E OZllrr
*    *            SSGG PVNiDEEllcc            SSSG PPVNiDllcc          X PNiDllcc         SG PVellcc       S Pllcc        SS PEllcc          S PEllcc     Pllcc      SSSG PVeEllcct        SS Pllcc        S PEllcc
********* aOOgrsejciNGLWYMM ABCD 32ei c3333P3DODO aOOgrsejciNGHLWMM ABCD 32bm c44444DODO aOOgrejcNGLMM ABCD A c333DODO aOOgrsejcNGLWMM Oe c33DODO aOOgrecNGLW O cDODO aOOgrsejcNGMM 23 cPDODO aOOgrsejciNGLWYMM O cPDODO aOOgrNG cDODO aOOgreNGMM 23be c33PDODO aOOgrsejcNGLMM 23 cDODO aOOgrecNGLWMM 3 cPDODO
 3min=1 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Aktualizovano: 2024-06-25 03:33 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
24-177-C k0098270B2****+..[0000<+*..>222322.22  q0088570G2*****..[0000<**+.>2 224222  Y0088706***00[0000<+> 12111  m0098370C****00<*.>11211  ...........<.>...  n0098271B**..<++>2222  e0087170A2*****..<*>2222  .......>...  o00988++00<*++.>223222  ..............<..>...  Q009870+**...<*>2222  24-177-C
24-177-B j0097360B2****+..[0000<+*..>222322.22  r0097561H2*****..[0000<**+.>2 324222  X0097606***00[0000<+> 12111  m00A8460D****00<*.>11211  c00887B****<.>NNN  o00A8271D**..<++>2222  f0076170B2*****..<*>2222  .......>...  n00987++00<*++.>223222  ..............<..>...  P008860+**...<*>2222  24-177-B
24-177-A m00A9360C2****+..[0000<+*..>222322.22  s00A9570H2*****..[0000<**+.>3 334333  X00A9506***00[0000<+> 12111  o00C9460E****00<*.>11211  c00A86B****<.>NNN  p00C9260D**..<++>2222  h0097150D2*****..<*>2222  .......>...  o00B86++00<*++.>223222  ..............<..>...  R00A850***...<*>2222  24-177-A
24-176-0 k008625082*****00[  <  >RRRTR  RR u0087560C2*****00[  <  >VVVVXV VV Y0086505***00[  < >XXZX XX o0087360A****00< >dde dd d008659****< >k kk n00862508**..< >l  ll g007515082*****..< >l  ll .......>. .. o00876**00<  >f.g  ffg ..............< >. .. Q008650***...< >1  11 24-176-0
24-176-X j00A8250B2****+..[0000<+*..>222322.22  s00A9560F2*****..[0000<**+.>3 334333  W00A8505***00[0000<+> 12111  q00B8460D****00<*.>11211  c00A85A****<.>NNN  o00B8250B**..<++>2222  f00A8160A2*****..<*>2222  .......>...  p00B86++00<*++.>223222  ..............<..>...  Q00A850+**...<*>2222  24-176-X
24-176-W h00A7250A2****+..[0000<+*..>222322.22  r00A9560G3*****..[0000<**+.>3 334333  U00A7505***00[0000<+> 23222  n00A7370C****00<*.>11211  Z00975A****<.>NNN  k00A7250A**..<++>2222  b009616082*****..<*>2222  .......>...  o00A86++00<*++.>223222  ..............<..>...  P00A750***...<*>2222  24-176-W
24-176-V h00A627093****+..[0000<+*..>222322.22  u00A7590G4*****..[0000<**+.>3 334333  V00A6705***00[0000<+> 12111  p00A7480C****00<*.>11211  c00A66B****<.>NNN  l00A62709**..<++>2222  d009617092*****..<*>2222  .......>...  p00A78++00<*++.>223222  ..............<..>...  R00A670++*...<*>2222  24-176-V
24-176-U h00A727083****+..[0000<+*..>222322.22  t00A8580F5*****..[0000<**+.>3 334333  W00A7705***00[0000<+> 12111  m00B7480A****00<*.>11211  c00A67B****<.>NNN  k00A62708**..<++>2222  d009717093*****..<*>2222  .......>...  o00C78++00<*++.>223222  ..............<..>...  S00A770+**...<*>2222  24-176-U
24-176-T k009836093****+..[0000<+*..>222322.22  y0089571H5*****..[0000<**+.>3 334333  Z0088605***00[0000<+> 12111  q00A8481B****00<*.>11211  c00887B****<.>NNN  p00A8271B**..<++>2222  e0078160A3*****..<*>2222  .......>...  s00A87++00<*++.>223222  ..............<..>...  Q009860+**...<*>2222  24-176-T
24-176-S m0098380C3****+..[0000<+*..>222322.22  y009A581H5*****..[0000<**+.>3 334333  b0098808***00[0000<+> 12111  r00A9480D****00<*.>11211  f00988D****<.>NNN  r00A9281C**..<++>2222  h0088170B3*****..<*>2222  .......>...  r00999++00<*++.>223222  ..............<..>...  R009870+**...<*>2222  24-176-S
24-176-R n0097370D2+***+..[0000<+*..>222322.22  y00A9580I4*****..[0000<**+.>3 334333  a0097708***00[0000<+> 34333  s00A9480F****00<*.>11211  f00A88C****<.>NNN  t00A9280F**..<++>2222  j0088180D3****+..<*>2222  .......>...  r00A98++00<*++.>223222  ..............<..>...  S00A870+**...<*>2222  24-176-R
24-176-Q o00A8370F2****+..[0000<+*..>222322.22  y00B9580J4*****..[0000<**+.>3 334333  b00A8708***00[0000<+> 12111  r00A8480H****00<*.>11211  g00988E****<.>NNN  r00A7270G**..<++>2222  i0077160F3****+..<*>2222  .......>...  p00A98++00<*++.>223222  ..............<..>...  S009880+**...<*>2222  24-176-Q
24-176-P m0098260E2+***+..[0000<+*..>222322.22  w0099570J4*****..[0000<**+.>3 334333  X0098607***00[0000<+> 12111  q00A8470F****00<*.>11211  d00986C****<.>NNN  p00A8270E**..<++>2222  i0088160E2****+..<*>2222  .......>...  o00A87++00<*++.>223222  ..............<..>...  R00A850+**...<*>2222  24-176-P
24-176-O k00A8260D2****+..[0000<+*..>222322.22  v00AA570H4*****..[0000<**+.>3 334333  W00A8607***00[0000<+> 12111  n00A8360E****00<*.>11211  b00986C****<.>NNN  n00A8260E**..<++>2222  i0096160D3****+..<*>2222  .......>...  m00A86++00<*++.>223222  ..............<..>...  O009850+**...<*>2222  24-176-O
24-176-N l0097370D2*+**+..[0000<+*..>222322.22  x00A8680H4*****..[0000<**+.>3 334333  Z0097708***00[0000<+> 12111  o00A7470E****00<*.>11211  b00976C****<.>NNN  o00A7270D**..<++>2222  i0096270D3****+..<*>2222  .......>...  m00977++00<*++.>223222  ..............<..>...  P009750+**...<*>2222  24-176-N
24-176-M m00A7290D2****+..[0000<+*..>222322.22  w00A86A0H4*****..[0000<**+.>2 324222  a00A6908***00[0000<+> 12111  o00A7490E****00<*.>11211  c00A68B****<.>NNN  o00A7390D**..<++>2222  h0096190C2****+..<*>2222  .......>...  m00A88++00<*++.>223222  ..............<..>...  P00A660++*...<*>2222  24-176-M
24-176-L j0087270D2+***+..[0000<+*..>222322.22  w0098590I4*****..[0000<**+.>3 334333  Z0087709***00[0000<+> 12111  n0097480C****00<*.>11211  c00868C****<.>NNN  n0097280D**..<++>2222  h0086180C2****+..<*>2222  .......>...  m00988++00<*++.>223222  ..............<..>...  P008660+**...<*>2222  24-176-L
24-176-K j0088290A2****+..[0000<+*..>222322.22  t0089590F4*****..[0000<**+.>2 334322  a0088908***00[0000<+> 12111  m0099490C****00<*.>11211  c00889A****<.>NNN  n0089290B**..<++>2222  g0087180B2****+..<*>2222  .......>...  l00888++00<*++.>223222  ..............<..>...  P008860+**...<*>2222  24-176-K
24-176-J m00A8280C2+***+..[0000<+*..>222322.22  w00A9680F4*****..[0000<**+.>3 334333  a0098807***00[0000<+> 12111  q00A9390B****00<*.>11211  d00997B****<.>NNN  q00B9280B**..<++>2222  h0078180B2****+..<*>2222  .......>...  o00A98++00<*++.>223222  ..............<..>...  R00A960+**...<*>2222  24-176-J
24-176-I l0098270B2****+..[0000<+*..>222322.22  v00B8680F5*****..[0000<**+.>3 334333  Y0098706***00[0000<+> 34333  p00A9371C****00<*.>11211  e00A86B****<.>NNN  n00A9270C**..<++>2222  g0087160C3*****..<*>2222  .......>...  o00A98++00<*++.>223222  ..............<..>...  R009860+**...<*>2222  24-176-I
24-176-H j0098270B2****+..[0000<+*..>222322.22  u0098680E5*****..[0000<**+.>2 334322  W0088705***00[0000<+> 12111  o0088470D****00<*.>11211  c00887A****<.>NNN  m0098270B**..<++>2222  g0077170B3*****..<*>2222  .......>...  o00A88++00<*++.>223222  ..............<..>...  R008860+**...<*>2222  24-176-H
24-176-G h009727092****+..[0000<+*..>222322.22  s00A8580C2*****..[0000<**+.>2 334222  V0097705***00[0000<+> 12111  m00A8380B****00<*.>11211  a009879****<.>NNN  l00A81709**..<++>2222  e008618092*****..<*>2222  .......>...  k00987++00<*++.>223222  ..............<..>...  Q009860+**...<*>2222  24-176-G
24-176-F g009728082****+..[0000<+*..>222322.22  r00B9590D2*****..[0000<**+.>2 324222  W0097705***00[0000<+> 12111  m00B8390B****00<*.>11211  b00977A****<.>NNN  l00B72809**..<++>2222  e009719092*****..<*>2222  .......>...  n00978++00<*++.>223222  ..............<..>...  R009870++*...<*>2222  24-176-F
24-176-E i00A62A082****+..[0000<+*..>222322.22  u00B86B0D2*****..[0000<**+.>3 334333  Y00A7905***00[0000<+> 12111  o00B84A0B****00<*.>11211  d00969A****<.>NNN  m00B62A0A**..<++>2222  e008519082*****..<*>2222  .......>...  o00A88++00<*++.>223222  ..............<..>...  R00A780+**...<*>2222  24-176-E
24-176-D g008638082+***+..[0000<+*..>222322.22  r0088590E2*****..[0000<**+.>2 334222  W0088805***00[0000<+> 12111  m0098491A****00<*.>11211  c00879B****<.>NNN  l00962909**..<++>2222  e00761A082*****..<*>6666  .......>...  n00888++00<*++.>223222  ..............<..>...  Q008880+**...<*>2222  24-176-D
24-176-C k009828092****+..[0000<+*..>222322.22  s00985A0F2*****..[0000<**+.>2 224222  Z0098805***00[0000<+> 34333  n0098491B****00<*.>11211  d00889B****<.>NNN  n00982819**..<++>2222  e008819082*****..<*>2222  .......>...  p00998++00<*++.>223222  ..............<..>...  Q008860+**...<*>2222  24-176-C
24-176-B l0098270B2+***+..[0000<+*..>222322.22  t0098590F2*****..[0000<**+.>2 324222  Z0098706***00[0000<+> 12111  n00A9381C****00<*.>11211  d00887B****<.>NNN  p00A9281B**..<++>2222  g0078170B2*****..<*>2222  .......>...  q00998++00<*++.>223222  ..............<..>...  Q008850+**...<*>2222  24-176-B
24-176-A k00B8260A2****+..[0000<+*..>222322.22  r00B9570E2*****..[0000<**+.>3 334333  X00A8606***00[0000<+> 12111  o00B9470C****00<*.>11211  d00A76A****<.>NNN  o00B9260B**..<++>2222  f0097150B2*****..<*>2222  .......>...  q00B87++00<*++.>223222  ..............<..>...  R00B860***...<*>2222  24-176-A
24-175-0 j008524082*****00[  <  >RRRTR  RR u0087450C2*****00[  <  >VVVVXV VV Y0085404***00[  < >XXZX XX o00863609****00< >dde dd d008659****< >k kk n00852508**..< >l  ll f007513082*****..< >l  ll .......>. .. o00876**00<  >f*g  ffg ..............< >. .. Q008540***...< >1  11 24-175-0
24-175-X j00A6250B2*+**+..[0000<+*..>222322.22  t00A9460H2*****..[0000<**+.>3 334333  X00A8606***00[0000<+> 12111  n00C7460D****00<*.>11211  d00A86C****<.>NNN  n00B7260C**..<++>2222  e00A7150B2*****..<*>2222  .......>...  q00B87++00<*++.>223222  ..............<..>...  R00A750+**...<*>2222  24-175-X
24-175-W f00A5250A2*+**+..[0000<+*..>222322.22  t00A8570G3*****..[0000<**+.>3 334333  S00A5405***00[0000<+> 23222  n00A6470C****00<*.>11211  a00965C****<.>NNN  j00A5250A**..<++>2222  b009515092*****..<*>2222  .......>...  p00A86++00<*++.>223222  ..............<..>...  N00A540***...<*>2222  24-175-W
24-175-V g00A626093****+..[0000<+*..>222322.22  t00A8580F4*****..[0000<**+.>3 334333  U00A6604***00[0000<+> 12111  l00A8470A****00<*.>11211  b00A76B****<.>NNN  k00A72708**..<++>2222  d009617082*****..<*>2222  .......>...  o00A77++00<*++.>223222  ..............<..>...  N00A740+**...<*>2222  24-175-V
24-175-U j00A728073****+..[0000<+*..>222322.22  v00A9590E5*****..[0000<**+.>3 334333  Y00A7804***00[0000<+> 12111  o00B93809****00<*.>11211  d00A77A****<.>NNN  m00B82807**..<++>2222  d009716083*****..<*>2222  .......>...  p00C88++00<*++.>223222  ..............<..>...  S00A760+**...<*>2222  24-175-U
24-175-T k009837083****+..[0000<+*..>222322.22  w0089581G5*****..[0000<**+.>3 334333  Z0088705***00[0000<+> 34333  q00A8481B****00<*.>11211  e00888C****<.>NNN  o00A82819**..<++>2222  d007818083*****..<*>2222  .......>...  r00B88++00<*++.>223222  ..............<..>...  R009870+**...<*>2222  24-175-T
24-175-S m0099270C3****+..[0000<+*..>222322.22  y009A581H5*****..[0000<**+.>3 334333  b0099709***00[0000<+> 12111  s00A9381E****00<*.>11211  f00987D****<.>NNN  q00A8281C**..<++>2222  h0087280A3*****..<*>2222  .......>...  s00988++00<*++.>223222  ..............<..>...  R009870+**...<*>2222  24-175-S
24-175-R n00A7280D2+***+..[0000<+*..>222322.22  y00A9590H4*****..[0000<**+.>3 334333  b00A8708***00[0000<+> 12111  r00B9490F****00<*.>11211  f00A78C****<.>NNN  r00B9280E**..<++>2222  i0078260C2****+..<*>2222  .......>...  r00A98++00<*++.>223222  ..............<..>...  S00A870+**...<*>2222  24-175-R
24-175-Q n00A8260E2****+..[0000<+*..>222322.22  z00BB570I4*****..[0000<**+.>3 334333  a00A8608***00[0000<+> 12111  r00A9480F****00<*.>11211  e00977C****<.>NNN  p00A9260F**..<++>2222  h0077160D3****+..<*>2222  .......>...  q00A98++00<*++.>223222  ..............<..>...  R00A870+**...<*>2222  24-175-Q
24-175-P j0098250E2**+*+..[0000<+*..>222322.22  u0099550I4*****..[0000<**+.>3 334333  W0098408***00[0000<+> 12111  p00A8470F****00<*.>11211  c00A75C****<.>NNN  n00A7260E**..<++>2222  h0087150F3****+..<*>2222  .......>...  o00A86++00<*++.>223222  ..............<..>...  P00A840+**...<*>2222  24-175-P
24-175-O j00A6340F2****+..[0000<+*..>222322.22  t00A8660I4*****..[0000<**+.>3 334333  V00A6407***00[0000<+> 23222  o00A7470G****00<*.>11211  c00965D****<.>NNN  n00A7350F**..<++>2222  f0095230D3****+..<*>2222  .......>...  o00976++00<*++.>223222  ..............<..>...  O009750+**...<*>2222  24-175-O
24-175-N i00A5250C2*+**+..[0000<+*..>222322.22  t00A7670H4*****..[0000<**+.>2 334322  W00A5608***00[0000<+> 12111  m00A6470F****00<*.>11211  a00965D****<.>NNN  m00A6270E**..<++>2222  h0095260E3****+..<*>2222  .......>...  n00976++00<*++.>223222  ..............<..>...  N009650+**...<*>1222  24-175-N
24-175-M k0096260D2****+..[0000<+*..>222322.22  u00A7670H4*****..[0000<**+.>2 324222  Y0096608***00[0000<+> 12111  o00A7470E****00<*.>11211  b00966B****<.>NNN  o00A7370E**..<++>2222  i0086270D2****+..<*>2222  .......>...  o00A87++00<*++.>223222  ..............<..>...  O00A650+**...<*>2222  24-175-M
24-175-L n0088280E2+***+..[0000<+*..>222322.22  x0088590J4*****..[0000<**+.>3 334333  b0088809***00[0000<+> 12111  q0098480E****00<*.>11211  e00878E****<.>NNN  q0098270E**..<++>2222  k0087180E2****+..<*>2222  .......>...  p00988++00<*++.>223222  ..............<..>...  P008870+**...<*>2222  24-175-L
24-175-K k0088270C2****+..[0000<+*..>222322.22  u0089580H4*****..[0000<**+.>2 334322  Z0088708***00[0000<+> 12111  n0099470E****00<*.>11211  d00876D****<.>NNN  o0089270D**..<++>2222  i0087170D2****+..<*>2222  .......>...  o00898++00<*++.>223222  ..............<..>...  Q008860+**...<*>2222  24-175-K
24-175-J m00A8270C2+***+..[0000<+*..>222322.22  x00A8680G4*****..[0000<**+.>2 334333  b00A8708***00[0000<+> 12111  q00B9480D****00<*.>11211  f00987D****<.>NNN  q00C9260C**..<++>2222  j0078170D2****+..<*>2222  .......>...  p00B98++00<*++.>223222  ..............<..>...  S00A970+**...<*>2222  24-175-J
24-175-I l00A9360C2****+..[0000<+*..>222322.22  x00B9680G5*****..[0000<**+.>3 334333  Z0098608***00[0000<+> 12111  p00A8471E****00<*.>11211  e00A76C****<.>NNN  o00A8260D**..<++>2222  i0087160E3*****..<*>2222  .......>...  o00A98++00<*++.>223222  ..............<..>...  R009860+**...<*>2222  24-175-I
24-175-H h0088260B2****+..[0000<+*..>222322..2  t00A9560F5*****..[0000<**+.>2 334222  W0088606***00[0000<+> 12111  n0088370C****00<*.>11211  a00886B****<.>NNN  m0097270C**..<++>2222  f0077160D3*****..<*>2222  .......>...  m00A87++00<*++.>223222  ..............<..>...  P008840+**...<*>2222  24-175-H
24-175-G h0097260A2****+..[0000<+*..>222322.22  t00A9460E4*****..[0000<**+.>2 224222  W0098605***00[0000<+> 12111  o00B8470D****00<*.>11211  b00976B****<.>NNN  m00A7260B**..<++>2222  d0087160A2*****..<*>2222  .......>...  m00986++00<*++.>223222  ..............<..>...  P009850+**...<*>2222  24-175-G
24-175-F d009626092****+..[0000<+*..>222322.22  n00A7470D2*****..[0000<**+.>2 224222  T0096605***00[0000<+> 12111  j00B6470B****00<*.>11211  a00966A****<.>NNN  i00B62609**..<++>2222  b0096160A2*****..<*>2222  .......>...  j00976++00<*++.>223222  ..............<..>...  O009750+**...<*>2222  24-175-F
24-175-E g00A627092****+..[0000<+*..>222322.22  p00B8590C2*****..[0000<**+.>3 334333  W00A7705***00[0000<+> 12111  m00B8480B****00<*.>11211  b00967B****<.>NNN  l00B8270A**..<++>2222  b007617082*****..<*>22.2  .......>...  n00A87++00<*++.>223222  ..............<..>...  P00A650+**...<*>2222  24-175-E
24-175-D i008828082+***+..[0000<+*..>222322.22  r00885A0F2*****..[0000<**+.>2 324222  X0088805***00[0000<+> 12111  m0098481B****00<*.>11311  b008779****<.>NOO  m00982809**..<++>2222  e007817092*****..<*>2222  .......>...  n00888++00<*++.>223222  ..............<..>...  P008850+**...<*>2222  24-175-D
24-175-C j009828092****+..[0000<+*..>222322.22  s0099590F2*****..[0000<**+.>2 324222  Z0098806***00[0000<+> 34333  n0099491A****00<*.>11211  c-2988B****<.>NNN  n0099280A**..<++>2222  f008818092*****..<*>2222  .......>...  p00988++00<*++.>223222  ..............<..>...  Q009870+**...<*>2222  24-175-C
24-175-B l0098290B2****+..[0000<+*..>222322.22  s00994A1F2*****..[0000<**+.>2 334333  a0097907***00[0000<+> 12111  o00A9491B****00<*.>11211  f00889C****<.>NNN  o00A8271B**..<++>2222  g0078190A2*****..<*>2222  .......>...  p00998++00<*++.>223222  ..............<..>...  S008890+**...<*>2222  24-175-B
24-175-A k00A7270A2****+..[0000<+*..>222322.22  t00A84A0E2*****..[0000<**+.>2 334322  Z00A7606***00[0000<+> 12111  n00B7380B****00<*.>22322  e00A78A****<.>NNN  o00C7270A**..<++>2222  f00A717092*****..<*>2222  .......>...  q00B88++00<*++.>223222  ..............<..>...  U00A790++*...<*>2222  24-175-A
24-174-0 k008625082*****00[  <  >RR..R  RR u0087360D2*****00[  <  >TTTTVT TT Y0086504***00[  < >VVXV VV o00974609****00< >bbd bb d00875A****< >j jj n00852509**..< >k  kk f007515072*****..< >k  kk .......>. .. p00875**00<  >d*f  ddf ..............< >. .. Q008630***...< >1  11 24-174-0
24-174-X h00A7260A2****+00[0000<+*..>222322.22  r00A9470F2*****..[0000<**+.>3 334333  W00A6606***00[0000<+> BCBBB  n00B7470B****00<*.>LLMLL  c00A76B****<.>NNN  m00C6270B**..<++>6666  d00A5160A2*****..<*>6666  .......>...  q00B87++00<*++.>223222  ..............<..>...  R00A760++*...<*>2222  24-174-X
24-174-W h00A726092****+..[0000<+*..>222322.22  r00A8360F3*****..[0000<**+.>3 334333  W00A7605***00[0000<+> 12111  o00A7470B****00<*.>11211  b00A76A****<.>NNN  m00A7270A**..<++>2222  b009716082*****..<*>2222  .......>...  o00A86++00<*++.>223222  ..............<..>...  R00A760***...<*>2222  24-174-W
24-174-V h00A728082****+..[0000<+*..>222322.22  s00A9480D4*****..[0000<**+.>3 334333  W00A7804***00[0000<+> 12111  m00A8380A****00<*.>11211  d00A77B****<.>NNN  l00A82809**..<++>2222  c009717083*****..<*>2222  .......>...  n00A88++00<*++.>223222  ..............<..>...  Q00A770+**...<*>2222  24-174-V
24-174-U j00A828083****+..[0000<+*..>222322.22  v00A9480F5*****..[0000<**+.>3 334333  Y00A8804***00[0000<+> 12111  o00B94909****00<*.>11211  e00A78B****<.>NNN  n00C92909**..<++>2222  f009717093*****..<*>2222  .......>...  p00C88++00<*++.>223222  ..............<..>...  S00B870+**...<*>2222  24-174-U
24-174-T j009828083****+..[0000<+*..>222322.22  v0089481G5*****..[0000<**+.>3 334333  Z0088804***00[0000<+> 12111  p00A8481A****00<*.>11211  d00887B****<.>NNN  p00A8281A**..<++>2222  c007817073*****..<*>2222  .......>...  q00B88++00<*++.>223222  ..............<..>...  P009750+**...<*>2222  24-174-T
24-174-S k0098360B2****+..[0000<+*..>222322.22  w0099470H5*****..[0000<**+.>3 334333  Z0098708***00[0000<+> 12111  q00A9480D****00<*.>11211  e00987D****<.>NNN  p00A9280B**..<++>2222  e008717073*****..<*>2222  .......>...  q00998++00<*++.>223222  ..............<..>...  P009840***...<*>2222  24-174-S
24-174-R k00A8370D2+***+..[0000<+*..>222322.22  v00A9480G4*****..[0000<**+.>3 334333  a00A8709***00[0000<+> 12111  q00A9480E****00<*.>11211  f00987D****<.>NNN  q00B9280C**..<++>2222  g0078160B2****+..<*>2222  .......>...  q00A98++00<*++.>223222  ..............<..>...  P00A850+**...<*>2222  24-174-R
24-174-Q n00A8380D2****+..[0000<+*..>222322.22  v00B9490H4*****..[0000<**+.>3 334333  c00A870A***00[0000<+> 34333  p00A8480F****00<*.>11211  g00988E****<.>NNN  p00A8280E**..<++>2222  h0077170D3****+..<*>2222  .......>...  q00A88++00<*++.>223222  ..............<..>...  Q009860+**...<*>2222  24-174-Q
24-174-P j0096270C2+***+..[0000<+*..>222322.22  s0098480G4*****..[0000<**+.>3 334333  X0096708***00[0000<+> 12111  o00A7480E****00<*.>11211  d00A77C****<.>NNN  l00A5270D**..<++>2222  g0086170D2****+..<*>2222  .......>...  o00A87++00<*++.>223222  ..............<..>...  P00A660++*...<*>2222  24-174-P
24-174-O j0096270D2****+..[0000<+*..>222322.22  s00A8570G4*****..[0000<**+.>3 334333  X0097707***00[0000<+> 12111  p0097480F****00<*.>11211  b00977B****<.>NNN  o00A7280E**..<++>2222  g0095170C3****+..<*>2222  .......>...  o00987++00<*++.>223222  ..............<..>...  P009760+**...<*>2222  24-174-O
24-174-N n00A7370E2****+..[0000<+*..>222322.22  u00A7580G4*****..[0000<**+.>3 334333  a00A7708***00[0000<+> 12111  r00A7490E****00<*.>11211  d00977C****<.>NNN  q00A7280E**..<++>2222  j0097170D3****+..<*>2222  .......>...  q00A78++00<*++.>223222  ..............<..>...  Q009760+**...<*>2222  24-174-N
24-174-M n0097380D2****+..[0000<+*..>222322.22  u0098580G4*****..[0000<**+.>3 334333  a0097708***00[0000<+> 12111  p00A9490E****00<*.>11211  f00978C****<.>NNN  o00A8380D**..<++>2222  i0097180D2****+..<*>2222  .......>...  p00A88++00<*++.>223222  ..............<..>...  R009870+**...<*>2222  24-174-M
24-174-L n0088280E2+***+..[0000<+*..>222322.22  x0088590I5*****..[0000<**+.>3 334333  a0088708***00[0000<+> 12111  r0098480G****00<*.>11211  e00788D****<.>NNN  r0088280E**..<++>2222  i0078170E2****+..<*>2222  .......>...  q00988++00<*++.>223222  ..............<..>...  Q007870+**...<*>2222  24-174-L
24-174-K m0088280D2****+..[0000<+*..>222322.22  v0088590G5*****..[0000<**+.>3 334333  Y0088807***00[0000<+> 12111  p0099480F****00<*.>11211  e00898C****<.>NNN  o0089280C**..<++>2222  j0077180E2****+..<*>2222  .......>...  p00898++00<*++.>223222  ..............<..>...  Q008860+**...<*>2222  24-174-K
24-174-J o00A7270E3+***+..[0000<+*..>222322.22  z00B8581I5*****..[0000<**+.>3 334333  a00A8708***00[0000<+> 12111  t00C9481F****00<*.>11211  e00987C****<.>NNN  t00B9270E**..<++>2222  j0078180D2****+..<*>2222  .......>...  r00A97++00<*++.>223222  ..............<..>...  Q009850+**...<*>2222  24-174-J
24-174-I o0098250C3****+..[0000<+*..>222322.22  z00B9580H6*****..[0000<**+.>3 334333  a0098608***00[0000<+> 12111  r00A9471F****00<*.>11211  f00A86E****<.>NNN  q00A9250E**..<++>2222  j0087150F3*****..<*>2222  .......>...  p00A97++00<*++.>223222  ..............<..>...  P009940+**...<*>2222  24-174-I
24-174-H j0087250D3+***+..[0000<+*..>222322.22  v00A9560G6*****..[0000<**+.>3 334333  W0087508***00[0000<+> 12111  o0097460D****00<*.>11211  c00885D****<.>NNN  m0097250D**..<++>2222  h0077150E3*****..<*>2222  .......>...  n00A86++00<*++.>223222  ..............<..>...  N008830+**...<*>2222  24-174-H
24-174-G i0096250C2****+..[0000<+*..>222322.22  t00A9560G5*****..[0000<**+.>2 334222  W0096508***00[0000<+> 12111  l00B8460D****00<*.>11211  a00975C****<.>NNN  m00A8250C**..<++>2222  c0086160B2*****..<*>2222  .......>...  l00985++00<*++.>223222  ..............<..>...  M009830+*+...<*>1222  24-174-G
24-174-F h0096260A2****+..[0000<+*..>222322.22  r00B7580E2*****..[0000<**+.>2 334222  W0096606***00[0000<+> 12111  l00B7480C****00<*.>11211  a00965A****<.>NNN  l00B6270A**..<++>2222  e0096170A2*****..<*>2222  .......>...  m00A77++00<*++.>223222  ..............<..>...  P00A750+**...<*>2222  24-174-F
24-174-E h00A827092****+..[0000<+*..>222322.22  r00B9480D2*****..[0000<**+.>3 334333  X0098705***00[0000<+> 12111  m00B8380B****00<*.>11211  a00977A****<.>NNN  m00B82809**..<++>2222  d007718092*****..<*>2222  .......>...  n00A97++00<*++.>223222  ..............<..>...  R00A770+**...<*>2222  24-174-E
24-174-D h0088260A2+***+..[0000<+*..>222322.22  r0089470I2*****..[0000<**+.>2 334222  V0088606***00[0000<+> 12111  m0098470C****00<*.>11211  c00887B****<.>NNN  l0098270C**..<++>2222  d0078160A2*****..<*>2222  .......>...  p00887++00<*++.>223222  ..............<..>...  P008860+**...<*>2222  24-174-D
24-174-C j0097270B2****+..[0000<+*..>222322.22  q0099470G2*****..[0000<**+.>2 224222  W0097706***00[0000<+> 12111  m0098471C****00<*.>11211  c00987B****<.>NNN  n0098271B**..<++>2222  e0087160A2*****..<*>2222  .......>...  o00988++00<*++.>223222  ..............<..>...  P009760+**...<*>2222  24-174-C


Zpět
Poslední změna 25.VI.2024 03:33 Webmaster