Kontrola provozu stanic sítě

Zpět


Přehledy kvality dat, jejich odeslání do datových center a generování real-time dat

Přehledy zobrazují jednak kvalitu jednotlivých hodinových souborů, jednak kdy byla která data odeslána do datových center a jednak zda jsou poskytována real-time data. Řádky v přehledech se vztahují k hodinám, ve kterých byla data pořízena resp. odesílána (hodiny označeny rokem, dnem v roce a písmenem - "a" obsahuje data od 00:00:00 do 00:59:59 apod., celodenní data mají místo písmene znak nula "0"). Zobrazeno je posledních 72 hodin.

Skupiny sloupců představují jednotlivé stanice, jejichž označení jsou uvedena v hlavičce. První část skupiny sloupců (před znakem < resp. > ) popisuje kvalitu dat ve tvaru "aOOgrsejcNGHLQMM" (neaktivní písmena jsou vynechána, např. není uvedena informace o meteorologických datech, pokud nejsou na stanici měřena):
- ve sloupci pod "a" je průměrný počet družic v souboru - pro vyjádření je použita řada alfanumerických znaků (posloupnost 1,2,3,...,9,A,B,C,...,Y,Z,a,b,c,...,y,z,*),
- ve sloupcích "OO" je počet chybějících epoch v RINEXovém souboru s observacemi - "00" značí, že žádná epocha nechybí, alfanumerický znak za "-" indikuje počet chybějících epoch, znak za "+" značí počet přebývajících epoch a znak za "%" vyjadřuje poměr počtu epoch vůči správnému počtu epoch v desítkách procent v alfanumerických znacích,
- ve sloupci "g" je pomocí alfanumerického znaku vyjádřen minimální počet družic systému GPS NAVSTAR v jedné epoše,
- ve sloupci "r" je obdobná informace pro družice systému GLONASS,
- ve sloupci "s" je totéž pro geostacionární družice vysílající navigační signál (SBAS),
- ve sloupci "e" je tatáž informace pro družice systému Galileo,
- ve sloupci "j" je stejná informace pro družice systému QZSS,
- a nakonec ve sloupci "c" je shodná informace pro družice systému BeiDou,
- sloupec označený "N" obsahuje počet navigačních zpráv v navigačním RINEX souboru pro systém GPS NAVSTAR vyjádřený znaky: "*" - navigačních zpráv je více jak družic v souboru, "+" - navigačních zpráv je méně jak družic v souboru, "." - navigační soubor chybí,
- sloupec "G" informuje o navigačním RINEX souboru pro systém GLONASS - význam znaku je stejný jako pro navigační soubor systému GPS NAVSTAR,
- sloupec "H" informuje o navigačním RINEX souboru pro geostacionární družice - význam znaku je obdobný jako pro GPS NAVSTAR,
- sloupec "L" informuje o navigačním RINEX souboru pro systém Galileo (se stejným významem znaku),
- sloupec "Q" informuje o navigačním RINEX souboru pro systém QZSS (se stejným významem znaku),
- ve sloupcích "MM" je počet chybějících epoch v RINEXovém souboru s meteorologickými daty - význam znaků je stejný jako ve sloupcích "OO".

V případě, že stanice odesílá též data v 15-minutových intervalech, následuje oddělující sloupec se znaky "[". Následuje skupina čtyř sloupců - první sloupec, označený "A" informuje o datech z prvních 15 minut hodiny, druhý označený "B" o datech mezi 15 a 30 minutou hodiny, třetí sloupec "C" o třetí čtvrthodině a čtvrtý "D" o poslední čtvrthodině v hodině. Znak "." znamená, že čtvrthodinová data nebyla k dispozici, znak "%" znamená, že data byla dodána od operačního centra, ale nebyla odeslána, jiný znak znamená zpoždění v odeslání čtvrthodinových dat do datového centra - znak má stejný význam jako v poslední části skupiny sloupců - tj. zpoždění v odeslání v tříminutách, vyjádřené číselněznakovou řadou.

V případě, že stanice pořizuje real-time data, následuje oddělující sloupec se znaky "<". V části skupiny sloupců, která má proměnnou délku, představují jednotlivé sloupce NTRIP castery (počítače, které v reálném čase distribuují RTCM data). Čtyřpísmenné zkratky názvů NTRIP casterů jsou napsány svisle v záhlaví sloupců. Na průsečíku sloupce a řádku je znak, který charakterizuje stav real-time dat během testu provedeného v dané hodině. Znak "." znamená, že real-time data nebyla k dispozici, znak "|" znamená, že přijatá data nejsou ve formátu RTCM, znak "+" znamená, že byla přijata data ve formátu RTCM, ale množství dat bylo během testu nižší než by mělo být (např. kvůli problémům s přenosovou trasou). Znak "*" znamená, že real-time RTCM data jsou v pořádku.

Pak následuje oddělující sloupec se znaky ">". V poslední části skupiny sloupců, která má proměnnou délku, představují jednotlivé sloupce datová centra, do kterých je daný soubor odesílán. Čtyřpísmenné zkratky názvů datových center jsou svisle zapsány v záhlaví sloupců. Na průsečíku sloupce a řádku je uveden znak, který charakterizuje s jakým zpožděním byla data do datového centra poslána. Zpoždění je vyjádřeno v jednotkách tří minut (1 představuje zpoždění 1, 2 nebo 3 minuty). Pro označení je použita alfanumerická řada. Nula představuje zpoždění menší jak jedna minuta. Tečka představuje neodeslaná nebo chybějící data.

*********
*    *            VVBB GBBBBCCaaaa            VVVB GGBBIIBBCaaaa          J GIIBBCaaaa         VB GBBBBaaaa     V Gaaaa        VV GCaaaa          V GCaaaa     Gaaaa      VVVB GBBBBCaaaav        VV Gaaaa        VV GCaaaa
* GOPOC *     GOPE     EEKK OEEKKZZllrr      GOP6     EEEK OOEEGGKKDllrr     GOP7    A OGGKKDllrr    KUNZ   EK OEEKKllrr  LYSH E Ollrr   PLZN   EE OZllrr    POL1    E OZllrr  PRUH Ollrr   TUBO  EEEK OEEKKZllrru    UPOL   EE Ollrr   VSBO   EE OZllrr
*    *            SSGG PVVGiEEllcc            SSSG PPVVNNGiDllcc          X PNNGiDllcc         SG PVVGellcc     S Pllcc        SS PEllcc          S PEllcc     Pllcc      SSSG PVVGeEllcct        SS Pllcc        SS PEllcc
********* aOOgrseciNGLWYMM ABCD 32ei c23i3P3DODO aOOgrsejciNGHLWMM ABCD 32bm c32323i33DODO aOOgrejcNGLMM ABCD A c23i33DODO aOOgrsejcNGLWMM Oe c23e3DODO aOOgrNG O cDODO aOOgrsejcNGMM 23 cPDODO aOOgrsejciNGLWYMM O cPDODO aOOgrNG cDODO aOOgreNGMM 23be c23e3PDODO aOOgrsejcNGLMM 23 cDODO aOOgrecNGLWMM 23 cPDODO
 3min=1 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Aktualizovano: 2020-05-30 06:33 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20-151-F p009847D3+++++..[0000<+*++>27.3.3.33  q009A680B3++**+..[0000<**++>3 7.333..44  a0097706++*00[0000<+> 11.1111  f00A80816++*+00<**>28...33  O0085++<*>222  q00A8180E++00<|+>2222  h0096170B2++*++..<*>2222  H0097+*>111  k00A89++00<*++*>28...333  c00980806++*..<++>222  R009860+**.00<**>2222  20-151-F
20-151-E m009737E3+++++..[0000<+*++>27.3.3.33  n0098680B3++**+..[0000<**++>2 7.233..33  W0097606++*00[0000<+> 11..111  b00A70717++*+00<**>18...22  K0066+*<*>222  p00A8181D++00<|+>2222  g0096160D2+++++..<*>2222  G0076**>111  h00A88**00<*++*>28...333  Z00970606+++..<++>222  R009870+**.00<**>2222  20-151-E
20-151-D o008746D3+++++00[000%<+*++>37.3.4.33  n0098680A3++**+..[0000<**++>2 7.2D3..44  V0087606++*00[0000<+> 22..222  c00A80815++*+00<**>18...22  J0066+*<*>222  r0098171C++00<|+>2222  e0087160A2+++++..<*>2222  F0077+*>111  h00988+*00<*++*>28...333  b00A70705++*..<++>222  R009870+**.00<**>2222  20-151-D
20-151-C l008737C3+++++00[0000<+*++>27.3.3.33  l00A866094++**+..[0000<**++>2 7.233..33  U0087605++*00[0000<+> 12.2222  Y00A80605++*+00<**>18...22  K0077+*<*>333  l00A7170C++00<|+>2222  d0086160A2+++++..<*>2222  G0087**>111  d00886**00<*++*>28...333  Y00870605++*..<++>222  P00A850***.00<**>2222  20-151-C
20-151-B n007837C4+++++..[0000<+*++>27.3.3.33  o0088670A4++**+..[0000<**++>2 7.233..33  Y0078706++*00[0300<+> 1222222  c00A90707++*+00<**>18...22  K0077+*<*>222  o00A9170B++00<|+>2222  d0077170B2++*++..<*>2222  F0067+*>111  g00A97+*00<*++*>28...333  a00A70706++*..<++>222  Q00A950+**.00<**>2222  20-151-B
20-151-A n008738D4+++++00[0000<+*++>39.3.4.33  p0098680A5++**+..[0000<**++>2 9.233..33  Y0087807++*00[0000<+> 12.2111  b00980808++*+00<**>1A...22  L0076+*<*>222  n0098180C++00<|+>2222  e0077170B2++*++..<*>2222  H0077**>111  g00888**00<*++*>2A...333  b00870707++*..<++>222  Q009870+**.00<**>2222  20-151-A
20-150-0 m007625A2*****00[  <  >7S.8.  88 p008755083*****00[  <  >9BRB9BBCB BB Y0076505***00[  < >CCDDDD DD c00960505****00< >ESFFG FF O0075**< >3 33 n0096140B**00< >J  JJ f0075140A1*****..< >J  JJ H0065**>4 44 h-6875**00<  >GH.H.  HHI b00860505***..< >J JJ R008750***.%0< >3  33 20-150-0
20-150-X p008736F4+++++00[0000<+*++>37.3.3.33  q0098680C6++**+..[0000<**++>2 7.233..44  Z0087609++*00[0000<+> CD.3222  d00A80719++*+00<**>18...22  L0076+*<*>333  q0098181E++00<|+>2222  g0087160C2+++++..<*>2222  I0096+*>333  i00998+*00<*++*>28...333  c00880708+++..<++>222  R009880+**.00<**>4444  20-150-X
20-150-W r009737G4+++++00[0000<+*++>334344.33  r00A8580C6++**+..[0000<**++>2 342334.44  c0097709++*00[0000<+> 11..111  d00A70819++*+00<**>12...22  N0085*+<*>222  s0098191F++00<|+>2222  h0076160B2+++++..<*>2222  G0077**>111  j00988*+00<*++*>223..333  e00970808++*..<++>222  S008890+**.00<**>2222  20-150-W
20-150-V r009826F3+++++00[0000<+*++>334344.33  t00A8590C5++**+..[0000<**++>2 332333.33  Z0097506++*00[0000<+> 1D12111  d00A70816++*+00<**>122..22  N0097+*<*>222  r00A8171E++00<|+>2222  e0096150B2+++++..<*>2222  H0087+*>111  k00988++00<*++*>223..333  d00A70806++*..<++>222  S009880+**.00<**>2222  20-150-V
20-150-U m009735E2+++++00[0000<+*++>334344.33  q00A8570C4++**+..[0000<**++>2 332333.33  Y0097508++*00[0000<+> 11.1111  d00A70609++*+00<**>122..22  P0096+*<*>333  q00A7150G++00<|+>2222  f0096150D1+++++..<*>2222  I0097**>111  j00A87*+00<*++*>223..333  d00A70609++*..<++>222  R00A860+**.00<**>2222  20-150-U
20-150-T k00A625E2+++++00[0000<+*++>334344.33  n00A8560B4++**+..[0000<**++>2 342334.44  X00A7507+++00[0000<+> 22.2222  a00A70607++*+00<**>122..22  M0096+*<*>333  m00A8140F++00<|+>2222  d00A7140C1+++++..<*>2222  H0096+*>111  f00A86+*00<*++*>223..333  a00A70607++*..<++>222  Q00A760+**.00<**>2222  20-150-T
20-150-S k00A626D2+++++00[0000<+*++>334344.33  n00A7580A4++**+..[0000<**++>2 342334.44  Y00A7507++*00[0000<+> 11.1111  b00B80607++++00<**>122..22  N00A5*+<*>333  n00B8170F++00<|+>2222  f0097140D1+++++..<*>2222  H0095**>111  f00B76**00<*++*>234..333  c00B70807++*..<++>222  R00A770++*.00<**>2222  20-150-S
20-150-R j00A527C2+++++..[0000<+*++>223333.33  n00A7580C4++**+..[0000<**++>2 332333.33  Y00A6608+++00[0000<+> 12.2222  c00B70708++++00<**>12...22  N00A6+*<*>333  l00A8170D++00<|+>2222  g00A5180C1+++++..<*>2222  H00A6+*>111  g00B87+*00<*++*>223..333  b00A70807++*..<++>222  Q00A860+**.00<**>2222  20-150-R
20-150-Q n00B728C2++*++..[0000<+*++>223333.33  s00A8590C4++**+..[0000<**++>2 34C334.44  d00B7707++*00[0000<+> 11.1111  h00B80809++*+00<**>122..22  Q00A6++<*>333  p00A8190E++00<|+>2222  i00A7180C1++*++..<*>2222  I0097**>111  l00B88++00<*++*>223..333  g00B70909++*..<++>222  S00B870+**.00<**>2222  20-150-Q
20-150-P q00A828F2+++++..[0000<+*++>223333.33  v00A9590E4++**+..[0000<**++>2 342D34.44  f00A870B++*00[8000<+> 3434433  k00B8080B++++00<**>23...33  R00A7++<*>333  s00B9180F++00<|+>2222  j0088180E1++*++..<*>2222  H0077+*>111  o-*B98++00<*++*>223..333  i00A8070B++*..<++>222  T00A980+**.00<**>2222  20-150-P
20-150-O q00A729F2+++++00[0000<+*++>323333.33  t00A8590D4++**+..[0000<**++>2 342334.44  d00A7808++*00[0000<+> 3434333  i00B80809++*+00<**>233..33  T00B8++<*>333  t00B81A0E++00<|+>2222  j00A8180B1++*++..<*>2222  I0097**>111  n00B89++00<*++*>44555555  e00A80707++*..<++>222  U00B870++*.00<**>2222  20-150-O
20-150-N o009928C3+++++00[0000<+*++>223333.33  q0099680A5++**+..[0000<**++>2 332333.33  a0098606++*00[0000<+> 1111111  f00A80818++*+00<**>122..22  R0097++<*>333  q00A8170D++00<|+>2222  e0088160B1++*++..<*>2222  H0078+*>111  l00A98++00<*++*>223..333  c00A80706++*..<++>222  T009970+**.00<**>2222  20-150-N
20-150-M j009825C3+++++00[0000<+*++>334344.33  n0098650A6++**+..[0000<**++>2 342334.44  U0098505+++00[0000<+> 12.2222  Z00980606++++00<**>122..22  N0096++<*>222  k00A8150C++00<|+>2222  d0087150B2+++++..<*>2222  G0076**>111  e00987**00<*++*>234..333  X00980506+++..<++>222  Q009850+**.00<**>2222  20-150-M
20-150-L h008725B4+++++00[0000<+*++>223333.33  l0098650A6++**+..[0000<**++>2 332333.33  T0087505+++00[0000<+> 1222222  Z00A80506++++00<**>122..22  M0086+*<*>222  k0098150B++00<|+>2222  Z008515092+++++..<*>2222  G0086+*>111  d00985+*00<*++*>223..333  Y00980505+++..<++>222  O008850+**.00<**>2222  20-150-L
20-150-K i009735A4+++++00[0000<+*++>223333.33  l009766086++**+..[0000<**++>2 332333.33  U0097505++*00[0000<+> 1222222  Y00A70506++*+00<**>122..22  L0096**<*>222  k00A8150A++00<|+>2222  Z008615092+++++..<*>2222  H0086**>111  b00975**00<*++*>223..333  W00A71505++*..<++>222  O009750***.00<**>2222  20-150-K
20-150-J g00963693+++++00[0000<+*++>334344.33  l009667084++**+..[0000<**++>2 332333.33  T0096505+++00[0000<+> 1222222  V00960506++++00<**>122..22  L0095+*<*>222  h0096160B++00<|+>2222  Z0085150A2+++++..<*>2222  F0076+*>111  a00985+*00<*++*>223..333  V00961605++*..<++>222  O009750+**.00<**>2222  20-150-J
20-150-I k009827B3+++++00[0000<+*++>223333.33  o0099680A3++**+..[0000<**++>2 332333.33  X0098506++*00[0000<+> 1222222  Z00980606++*+00<**>122..22  O0096++<*>333  k0098170C++00<|+>2222  d009716092++*++..<*>2222  H0097**>111  e00986**00<*++*>223..333  Z00970606++*..<++>222  Q009870+**.00<**>2222  20-150-I
20-150-H o009838D3+++++00[0000<+*++>223333.33  p0099680C3++**+..[0000<**++>2 332333.33  a0098708++*00[0000<+> 11..111  d00A90709++*+00<**>122..22  O0087+*<*>222  n00A9180D++00<|+>2222  h0097170B2+++++..<*>2222  I0087+*>111  g00A97+*00<*++*>223..333  c00980808++*..<++>222  R009870+**.00<**>2222  20-150-H
20-150-G r009738E3+++++00[0000<+*++>334344.33  q0099680C3++**+..[0000<**++>2 342334.44  b0097708+++00[0000<+> 11..111  g00B90709++++00<**>122..22  P0087**<*>333  s00A8180F++00<|+>2222  j0097180C2+++++..<*>2222  H0077**>111  k00A97*+00<*++*>233..333  e00A80807+++..<++>222  S00A870***.00<**>2222  20-150-G
20-150-F p009837D3+++++..[0000<+*++>223333.33  p0098690A3++**+..[0000<**++>2 332333.33  Z0098606+++00[0000<+> 11..111  d00A80717++++00<**>122..22  Q0096+*<*>333  o00A8171E++00<|+>2222  g0096170C2+++++..<*>2222  H0097+*>111  k00A89+*00<*++*>223..333  b00980706++*..<++>222  S009880+**.00<**>2222  20-150-F
20-150-E l009836D3+++++00[0000<+*++>223333.33  n0098670B3++**+..[0000<**++>2 332333.33  W0098605+++00[0000<+> 11..111  d00A80716++++00<**>122..22  N0086++<*>333  o00B8171D++00<|+>2222  h0097160C2+++++..<*>2222  H0077**>111  j00A88*+00<*++*>223..333  Y00980605+++..<++>222  S009870++*.00<**>2222  20-150-E
20-150-D m008736D3+++++00[000%<+*++>223.33.33  m0098660C3++**+..[0000<**++>2 3323.3.33  W0088607+++00[0000<+> 12..222  d00A80716++++00<**>122..22  M0076+*<*>222  p0098170D++00<|+>2222  d0086160B2+++++..<*>2222  G0067+*>111  h00886+*00<*++*>223..333  b00A80606+++..<++>222  Q00A860+**.00<**>2222  20-150-D
20-150-C k008726B3+++++..[0000<+*++>223333.33  m00A866094++**+..[0000<**++>2 332333.33  U0087605++*00[0000<+> 1222222  a00980805++*+00<**>122..22  P0097++<*>333  m0098180B++00<|+>2222  d0087160A2+++++..<*>2222  G0076**>111  e00887**00<*++*>223..333  Y00870605++*..<++>222  R00A870+**.00<**>2222  20-150-C
20-150-B l007737B4+++++..[0000<+*++>223333.33  n008768095++**+..[0000<**++>3 343D34.44  W0077705++*00[0000<+> 11..111  a00A80805++*+00<**>122..22  M0076+*<*>222  m00A8180C++00<|+>2222  b0076170A2++*++..<*>2222  E0066+*>111  f00A88+*00<*++*>223..333  a00A70705++*..<++>222  R00A870+**.00<**>2222  20-150-B
20-150-A l008836C4+++++00[0000<+*++>334344.33  o0097670A6++**+..[0000<**++>2 332333.33  W0087606++*00[0000<+> 1222222  a00980707++*+00<**>122..22  M0096++<*>333  l0098170B++00<|+>2222  d0077170A2++*++..<*>2222  H0078**>111  f00888**00<*++*>223..333  Y00870606++*..<++>222  O008860+**.00<**>2222  20-150-A
20-149-0 m007525A2*****00[  <  >77989  88 p008646093*****00[  <  >9BAB9BBCB BB Y0075405***00[  < >CCDDDD DD c00960506****00< >EEFFG FF M0054**< >3 33 n0096150B**00< >J  JJ e0075150A1*****..< >J  JJ H0065**>4 44 g00875**00<  >GHIHJ  HHJ b00860505***..< >J JJ R008640***.%0< >2  22 20-149-0
20-149-X p008827E4+++++..[0000<+*++>27.3.3.33  s0098590D6++**+..[0000<**++>2 7.233..44  b0087709++*00[0000<+> 11.1111  f00A80819++*+00<**>12...22  O0096+*<*>333  p00A8181F++00<|+>2222  g0086160C2+++++..<*>2222  H0086+*>333  j00988+*00<*++*>28...333  c00970809++*..<++>222  Q008860+**.00<**>2222  20-149-X
20-149-W r009827F4+++++..[0000<+*++>223333.33  t00A8580C6++**+..[0000<**++>2 342D34.44  c009760A+++00[0000<+> 1D.2111  e00980719++++00<**>122..22  O0088+*<*>333  r0098171F++00<|+>2222  h0076170C2+++++..<*>2222  H0077**>111  i00988**00<*++*>223..333  d00980708++*..<++>222  Q008860+**.00<**>2222  20-149-W
20-149-V p009828D2+++++..[0000<+*++>223333.33  q00A9580A5++**+..[0000<**++>2 332333.33  Z0097606+++00[0000<+> 1D1.111  b00A80717++++00<**>122..22  O0095++<*>333  p00A9171D++00<|+>2222  d0095160B2+++++..<*>2222  I0097+*>111  i00997+*00<*++*>223..333  c00A60807++*..<++>222  R009970+**.00<**>2222  20-149-V
20-149-U n00A727E2+++++00[0000<+*++>334344.33  q00B7670C4++**+..[0000<**++>2 332334.44  Y00A6408+++00[0000<+> 2323222  d00B70609++++00<**>122..22  M0095*+<*>222  p00A8171F++00<|+>2222  f0096150C1+++++..<*>2222  I00A6**>111  j00B87*+00<*++*>223..333  b00A70609++*..<++>222  R00A870++*.00<**>2222  20-149-U
20-149-T k00A726D2+++++00[0000<+*++>334344.33  m00A6560B4++**+..[000C<**++>3 343334.44  Y00A7607+++00[0000<+> 1111111  b00A80707++++00<**>122..22  M0096+*<*>222  m00A8160E++00<|+>2222  e0096160C1+++++..<*>2222  H0095+*>111  f00A87+*00<*++*>223..333  a00A80607+++..<++>222  P00A850+**.00<**>2222  20-149-T
20-149-S k00A626D2+++++00[0000<+*++>334344.33  n00A7460B4++**+..[0000<**++>2 342334.44  Z00A6608+++00[0000<+> 1D..111  c00B80708++*+00<**>122..22  M0096*+<*>222  l00B8160E++00<|+>2222  f0097160D1+++++..<*>2222  H0096**>111  g00B87**00<*++*>234..333  b00B70608+++..<++>222  Q00A860+**.00<**>2222  20-149-S
20-149-R l00A727D2+++++00[0000<+*++>223333.33  o00A8680B4++**+..[0000<**++>2 34CD34.44  a00A7708++*00[0000<+> 1222222  d00B90708++*+00<**>122..22  N0086+*<*>222  m00A8170D++00<|+>2222  f00A7160D1+++++..<*>2222  I00A6+*>111  g00B87+*00<*++*>223..333  c00A70808++*..<++>222  R00A860+**.00<**>2222  20-149-R
20-149-Q n00A827D2+++++..[0000<+*++>223333.33  r00A8590C4++***..[0000<**++>2 342X34.44  b00A8608++*00[0000<+> 1111111  d00B80708++*+00<**>122..22  P0087+*<*>333  p00B8180F++00<|+>2222  i00A8170D1++*++..<*>2222  I0098**>111  h00B88*+00<*++*>223..333  e00B80808++*..<++>222  T00B880++*.00<**>2222  20-149-Q
20-149-P s00A828G2+++++00[0000<+*++>334344.33  u00A84A0F4++**+..[0000<**++>2 332333.33  e00A870B++*00[0000<+> 11..111  i00B9070B++++00<**>122..22  Q0087++<*>333  t00C9180H++00<|+>2222  j0088170E1+++++..<*>2222  H0077+*>111  m00B98++00<*++*>223..333  i00B8080B++*..<++>222  T00B980+**.00<**>2222  20-149-P
20-149-O q00A827G2+++++00[0000<+*++>334344.33  t00B8480F5++**+..[0000<**++>2 332333.34  d00A870A+++00[0000<+> 1111111  h00B9070A++++00<**>122..22  P00B6*+<*>222  t00B8180F++00<|+>2222  j0098170C1+++++..<*>2222  I0098**>111  l00B97++00<*++*>44555555  f00A80707+++..<++>222  S00B960+**.00<**>2222  20-149-O
20-149-N p009928E3+++++00[0000<+*++>334344.33  r0099580D5++**+..[0000<**++>2 342D34.44  b0098708+++00[0000<+> 1111111  f00A90819++++00<**>122..22  M0076+*<*>222  s00A9181E++00<|+>2222  f0086170C1+++++..<*>2222  H0078+*>111  j00A88+*00<*++*>223..333  e00990809++*..<++>222  Q009860+**.00<**>2222  20-149-N
20-149-M m009827C3+++++00[0000<+*++>334344.33  p0098590B5++**+..[0200<**++>2 332334.44  X0098507+++00[0000<+> 1111111  b00980708++++00<**>122..22  J0076+*<*>222  o0098170D++00<|+>2222  d0086160C2+++++..<*>2222  G0077**>111  g00888**00<*++*>233..333  a00980607+++..<++>222  P009860+**.00<**>2222  20-149-M
20-149-L j008527C4+++++00[0000<+*++>223333.33  m0087560A6++**+..[0000<**++>2 332333.33  T0085605+++00[0000<+> 12.2222  X00960606++++00<**>122..22  I0075+*<*>333  k0096170C++00<|+>2222  a007516092+++++..<*>2222  F0085+*>111  c00886+*00<*++*>223..333  X00A60606+++..<++>222  M008640+**.00<**>2222  20-149-L
20-149-K k009726B4+++++..[0000<+*++>223333.33  n009866096++**+..[0000<**++>2 332333.33  W0096605++*00[0000<+> 12.2222  a00B70706++*+00<**>122..22  I0056**<*>333  m00B8170C++00<|+>2222  d0087160B2+++++..<*>2222  G0085**>111  c00976**00<*++*>223..333  Y00A71605++*..<++>222  O009740***.00<**>2222  20-149-K
20-149-J k009738A3+++++00[0000<+*++>334344.33  o009969094++**+..[0000<**++>2 332333.33  X0097805++*00[0000<+> 11.1111  a00980805++*+00<**>122..22  N0077+*<*>333  k0098180C++00<|+>2222  d0086160A2++*++..<*>2222  G0076+*>111  d00988+*00<*++*>223..333  Y00961805++*..<++>222  Q009870+**.00<**>2222  20-149-J
20-149-I l009828A3+++++00[0000<+*++>334344.33  m0099680A3++**+..[0000<**++>2 332333.33  Y0098705++*00[0000<+> 11.1111  c00980907++*+00<**>122..22  N0077+*<*>333  m0098170D++00<|+>2222  f009717092++*++..<*>2222  H0097**>111  e00988**00<*++*>223..333  a00970706++*..<++>222  R009880+**.00<**>2222  20-149-I
20-149-H m009737D3+++++..[0000<+*++>223333.33  o00A9680A3++**+..[0000<**++>2 332333.33  Z0097707+++00[0000<+> 1111111  b00A80708++*+00<**>122..22  M0077+*<*>333  l00A7170D++00<|+>2222  g0097170C2+++++..<*>2222  H0087+*>111  f00A97+*00<*++*>223..333  c00A80707++*..<++>222  S009880+**.00<**>2222  20-149-H
20-149-G o009837D2+++++..[0000<+*++>223333.33  q0099690B3++**+..[0000<**++>2 332333.33  a0098508+++00[0000<+> 11.1111  e00B80609++++00<**>122..22  L0057+*<*>222  p00A8170F++00<|+>2222  h0098170C2+++++..<*>2222  H0078**>111  i00A97**00<*++*>223..333  d00A80708+++..<++>222  U00A880+**.00<**>2222  20-149-G
20-149-F m009826D2+++++..[0000<+*++>223333.33  n0099680A3++**+..[0000<**++>2 332333.33  X0098506+++00[0000<+> 12.2222  c00A80618++++00<**>122..22  M0076+*<*>222  n00A8171D++00<|+>2222  f0097160C2+++++..<*>2222  H0097+*>111  g00A87+*00<*++*>223..333  a00980706+++..<++>222  R009870+**.00<**>2222  20-149-F
20-149-E k009827D3+++++..[0000<+*++>223333.33  l0098580A3++**+..[0000<**++>2 332333.33  V0088505+++00[0000<+> 1222222  c00A90617++++00<**>122..22  K0057+*<*>222  n00B8171E++00<|+>2222  f0088150B2+++++..<*>2222  H0077**>111  f00A86**00<*++*>223..333  a00980606+++..<++>222  Q009860+**.00<**>2222  20-149-E
20-149-D l008725D3+++++00[000%<+*++>334344.33  m0097660A3++**+..[0000<**++>2 332333.33  V0088406+++00[0000<+> 12..222  b00A80517++++00<**>122..22  K0057+*<*>222  m0098150E++00<|+>2222  c0076150B2+++++..<*>2222  F0076+*>111  f00886+*00<*++*>223..333  a00980607+++..<++>222  R00A860+**.00<**>2222  20-149-D
20-149-C h008725B4+++++00[0000<+*++>223333.33  j00A666094++**+..[0000<**++>3 343334.44  T0087505+++00[0000<+> 12.2222  W00980506++++00<**>122..22  I0075+*<*>222  i00A6150A++00<|+>2222  b0075150A2+++++..<*>2222  G0076**>111  a00875**00<*++*>223..333  V00970505+++..<++>222  R00A760++*.00<**>2222  20-149-C
20-149-B k007726B4+++++00[0000<+*++>223333.33  m008767095++**+..[0000<**++>3 343334.44  W0077705++*00[0000<+> 1222222  Z00980706++*+00<**>122..22  I0064+*<*>222  l00A6170B++00<|+>2222  a0075150A2+++++..<*>2222  E0066+*>111  e00A87+*00<*++*>223..333  Y00970605++*..<++>222  R00A760+**.00<**>2222  20-149-B
20-149-A m008829C4+++++00[0000<+*++>334344.33  p0098590A6++**+..[0000<**++>2 332333.33  X0087706++*00[0000<+> 11.1111  a00970807++*+00<**>122..22  N0067+*<*>222  m0097190D++00<|+>2222  e007718092++*++..<*>2222  H0087**>111  d00888**00<*++*>223..333  Y00870806++*..<++>222  Q009770+**.00<**>2222  20-149-A
20-148-0 n007626B2*****00[  <  >77989  88 p008656073*****00[  <  >ABBCEEBDC BB Y0076505***00[  < >DEEEFE EE c00960605****00< >FGHGH GG M0064**< >3 33 o0086160B**00< >K  KK f0075150A1*****..< >K  KK H0065**>4 44 h00876**00<  >IIJJK  JJK b00860605***..< >L LL R008740***.%0< >3  33 20-148-0
20-148-X o008827E4+++++00[0000<+*++>37.3.4.33  s0098580B6++**+..[9400<**++>3 46FF46.66  a0087708++*00[9400<+> FF.3222  e00A80817++*+00<**>12...22  M0066+*<*>333  p0089180D++00<|+>2222  g0087170B2++*++..<*>2222  I0097+*>333  i00999+*00<*++*>27...333  c00970807++*..<++>222  T00A970+**.00<**>4444  20-148-X
20-148-W r009828F4+++++00[0000<+*++>333333.33  v00A8691D6++**+..[lgJE<**++>3 45YY46.66  d0097809++*00[TOJE<+> ZZ2.222  f00A70818++*+00<**>122..22  J0055+*<*>222  p0097181E++00<|+>2222  f0077170B2++*++..<*>2222  H0077**>111  k00988*+00<*++*>223..333  d00980809++*..<++>222  T009780***.00<**>2222  20-148-W
20-148-V n009827D2+++++00[0000<+*++>334344.33  s00A7680D5++**+..[00w0<**++>3 45ss45.55  Z0098608+++00[0000<+> c222222  d00A70718++++00<**>122..22  K0085+*<*>222  p00A8181D++00<|+>2222  e0097160A2+++++..<*>2222  I0097+*>111  k00988++00<*++*>223..333  b00A70707++*..<++>222  S009870+**.00<**>2222  20-148-V
20-148-U l00A826D2+++++00[0000<+*++>333344.33  q00B8660D4++**+..[0000<**++>2 342D34.44  Z00A8508+++00[0000<+> 1111111  d00A80609++++00<**>122..22  M0086+*<*>222  o00A8160D++00<|+>2222  f0098160C1+++++..<*>2222  I0096**>111  i00B87**00<*++*>223..333  d00A70609++*..<++>222  R00A860+**.00<**>2222  20-148-U
20-148-T l00A726D2+++++00[0000<+*++>333344.33  o00A8570A4++**+..[0000<**++>2 332333.33  Y00A8407+++00[0000<+> 11.1111  c00A90707++++00<**>122..22  L0077+*<*>222  n00A9160E++00<|+>6666  f00A7160C1+++++..<*>2222  I0097+*>111  g00A96+*00<*++*>223..333  b00A90607+++..<++>222  S00A950+**.00<**>2222  20-148-T
20-148-S i00A626C2+++++..[0000<+*++>323333.33  l00A7570A4++**+..[0000<**++>2 332333.33  W00A6507+++00[0000<+> 1222222  a00B70608++++00<**>122..22  K0075+*<*>222  m00B7170E++00<|+>2222  d0096160C1+++++..<*>2222  H0096**>111  e00B76**00<*++*>223..333  a00B70607+++..<++>222  P00A750***.00<**>2222  20-148-S
20-148-R l00A727D2+++++00[0000<+*++>223333.33  n00A8570B4++**+..[0000<**++>2 332333.33  Y00A8607++*00[0000<+> 11..111  d00B90708++++00<*+>122..22  K0077+*<*>222  o00A9170E++00<|+>2222  f00A5160D1+++++..<*>2222  I00A7+*>111  g00B87+*00<*++*>223..333  b00A80607++*..<++>222  R00A860+**.00<**>2222  20-148-R
20-148-Q o00A828D2++*++00[0000<+*++>334344.33  r00A8580B4++**+..[0000<**++>2 342334.44  c00A8807++*00[0000<+> 11..111  e00B80808++*+00<**>122..22  K0077+*<*>222  o00B8180F++00<|+>2222  h00A7170D1++*++..<*>2222  I0088**>111  i00B88*+00<*++*>223..333  d00B80709++*..<++>222  R00A870+**.00<**>2222  20-148-Q
20-148-P q00A926G2+++++00[0000<+*++>334344.33  s00B9670E4++**+..[0000<**++>2 332334.44  e00A860B+++00[0000<+> 11..111  j00C8070C++++00<**>122..22  L0086+*<*>222  s00C9160H++00<|+>2222  g0086160E1+++++..<*>2222  H0078+*>111  m00B98++00<*++*>223..333  f00B8060A+++..<++>222  S00A950+**.00<**>2222  20-148-P
20-148-O o00A726F2+++++..[0000<+*++>223333.33  q00A8580C5++**+..[0000<**++>2 342D34.44  c00A760A+++00[0000<+> 1111111  g00B9081A++*+00<**>122..22  L0087+*<*>222  q00B9160G++00<|+>MMMM  f0097160B1+++++..<*>2222  I0097**>111  l00B98++00<*++*>223..333  d00A80708++*..<++>222  S00B960+**.00<**>2222  20-148-O
20-148-N m009627F3+++++..[0000<+*++>223333.33  p0097580B5++**+..[0000<**++>2 332333.33  Z0096609++*00[0000<+> 1111111  c00A60619++*+00<**>122..22  K0084++<*>222  q00A7170E++00<|+>2222  d0085160C1+++++..<*>2222  G0076+*>111  j00A88+*00<*++*>223..333  b00960709++*..<++>222  R009780++*.00<**>2222  20-148-N
20-148-M l009727E3+++++00[0000<+*++>334344.33  o0098570B6++**+..[0000<**++>2 342334.44  X0096608+++00[0000<+> 1222222  a0097060A++++00<**>123..22  L0075+*<*>222  o00A7170F++00<|+>2222  f0086170D2+++++..<*>2222  F0076**>111  f00986**00<*++*>234..333  a00960708+++..<++>222  O009860+**.00<**>2222  20-148-M
20-148-L m008827D4+++++..[0000<+*++>223333.33  q0098570B6++**+..[0000<**++>3 343334.44  X0087508++*00[0000<+> 1222222  d00A80608++*+00<**>122..22  L0077+*<*>222  o0098170D++00<|+>2222  e0086160B2+++++..<*>2222  G0086+*>111  g00986+*00<*++*>223..333  c00980708++*..<++>222  O008850+**.00<**>2222  20-148-L
20-148-K m00A727C4+++++00[0000<+*++>223333.33  p00A868086++**+..[0000<**++>3 343334.44  X00A6606+++00[0000<+> 1111111  a00A80707++*+00<**>122..22  J0056+*<*>222  p00B8180D++00<|+>2222  e0086170B2+++++..<*>2222  G0085**>111  d00976**00<+++*>223..333  a00A70706+++..<++>222  O009740***.00<**>2222  20-148-K
20-148-J l009728B3+++++..[0000<+*++>333333.33  m009968084++**+..[0000<**++>2 332333.33  W0097705++*00[0000<+> 2222222  Y00980805++*+00<**>122..22  K0076+*<*>222  n0098180B++00<|+>2222  e0086170A2+++++..<*>2222  G0077+*>LLL  d00977+*00<*++*>223..333  X00970705++*..<++>222  P009760+**.00<**>2222  20-148-J
20-148-I p009829B3+++++00[0000<+*++>223333.33  o009969083++**+..[0000<**++>2 332333.33  Z0098805++*00[0000<+> 1111111  b00980905++*+00<**>122..22  L0086+*<*>333  q0098190D++00<|+>2222  h0098180A2+++++..<*>2222  H0097**>111  g00989**00<*++*>223..333  b00970805++*..<++>222  Q009870+**.00<**>2222  20-148-I
20-148-H r009827E3+++++00[0000<+*++>333344.33  q00A9780B3++**+..[0000<**++>2 332333.33  a00A8708++*00[0000<+> 11.1111  d00A80808++*+00<**>122..22  N0086+*<*>222  q00A8170E++00<|+>2222  i0098170D2++*++..<*>2222  I0087+*>111  i00A99+*00<*++*>223..333  c00A81706++*..<++>222  Q009860+**.00<**>2222  20-148-H
20-148-G r009748E2+++++00[0000<+*++>333333.33  p0098790B3++**+..[0000<**++>2 332333.33  b0098808++*00[0000<+> 1111111  g00A80909++++00<**>122..22  N0086*+<*>333  s00A8190F++00<|+>2222  j0098170C2+++++..<*>2222  H0078**>111  l00B99*+00<*++*>223..333  g00A81908++*..<++>222  R00A870***.00<**>2222  20-148-G
20-148-F p009847C3+++++..[0000<+*++>223333.33  n009979073++**+..[0000<**++>2 332333.33  Z0098605++*00[0000<+> 11.1111  e00A90917++*+00<**>122..22  Q0096++<*>333  p00A9181B++00<|+>2222  f0097150B2+++++..<*>2222  H0097+*>111  j00A99+*00<*++*>223..333  b00990706++*..<++>222  S009880+**.00<**>2222  20-148-F


Zpět
Poslední změna 30.V.2020 06:33 Webmaster