Kontrola provozu stanic sítě

Zpět


Přehledy kvality dat, jejich odeslání do datových center a generování real-time dat

Přehledy zobrazují jednak kvalitu jednotlivých hodinových souborů, jednak kdy byla která data odeslána do datových center a jednak zda jsou poskytována real-time data. Řádky v přehledech se vztahují k hodinám, ve kterých byla data pořízena resp. odesílána (hodiny označeny rokem, dnem v roce a písmenem - "a" obsahuje data od 00:00:00 do 00:59:59 apod., celodenní data mají místo písmene znak nula "0"). Zobrazeno je posledních 72 hodin.

Skupiny sloupců představují jednotlivé stanice, jejichž označení jsou uvedena v hlavičce. První část skupiny sloupců (před znakem < resp. > ) popisuje kvalitu dat ve tvaru "aOOgrsejcNGHLQMM" (neaktivní písmena jsou vynechána, např. není uvedena informace o meteorologických datech, pokud nejsou na stanici měřena):
- ve sloupci pod "a" je průměrný počet družic v souboru - pro vyjádření je použita řada alfanumerických znaků (posloupnost 1,2,3,...,9,A,B,C,...,Y,Z,a,b,c,...,y,z,*),
- ve sloupcích "OO" je počet chybějících epoch v RINEXovém souboru s observacemi - "00" značí, že žádná epocha nechybí, alfanumerický znak za "-" indikuje počet chybějících epoch, znak za "+" značí počet přebývajících epoch a znak za "%" vyjadřuje poměr počtu epoch vůči správnému počtu epoch v desítkách procent v alfanumerických znacích,
- ve sloupci "g" je pomocí alfanumerického znaku vyjádřen minimální počet družic systému GPS NAVSTAR v jedné epoše,
- ve sloupci "r" je obdobná informace pro družice systému GLONASS,
- ve sloupci "s" je totéž pro geostacionární družice vysílající navigační signál (SBAS),
- ve sloupci "e" je tatáž informace pro družice systému Galileo,
- ve sloupci "j" je stejná informace pro družice systému QZSS,
- a nakonec ve sloupci "c" je shodná informace pro družice systému BeiDou,
- sloupec označený "N" obsahuje počet navigačních zpráv v navigačním RINEX souboru pro systém GPS NAVSTAR vyjádřený znaky: "*" - navigačních zpráv je více jak družic v souboru, "+" - navigačních zpráv je méně jak družic v souboru, "." - navigační soubor chybí,
- sloupec "G" informuje o navigačním RINEX souboru pro systém GLONASS - význam znaku je stejný jako pro navigační soubor systému GPS NAVSTAR,
- sloupec "H" informuje o navigačním RINEX souboru pro geostacionární družice - význam znaku je obdobný jako pro GPS NAVSTAR,
- sloupec "L" informuje o navigačním RINEX souboru pro systém Galileo (se stejným významem znaku),
- sloupec "Q" informuje o navigačním RINEX souboru pro systém QZSS (se stejným významem znaku),
- ve sloupcích "MM" je počet chybějících epoch v RINEXovém souboru s meteorologickými daty - význam znaků je stejný jako ve sloupcích "OO".

V případě, že stanice odesílá též data v 15-minutových intervalech, následuje oddělující sloupec se znaky "[". Následuje skupina čtyř sloupců - první sloupec, označený "A" informuje o datech z prvních 15 minut hodiny, druhý označený "B" o datech mezi 15 a 30 minutou hodiny, třetí sloupec "C" o třetí čtvrthodině a čtvrtý "D" o poslední čtvrthodině v hodině. Znak "." znamená, že čtvrthodinová data nebyla k dispozici, znak "%" znamená, že data byla dodána od operačního centra, ale nebyla odeslána, jiný znak znamená zpoždění v odeslání čtvrthodinových dat do datového centra - znak má stejný význam jako v poslední části skupiny sloupců - tj. zpoždění v odeslání v tříminutách, vyjádřené číselněznakovou řadou.

V případě, že stanice pořizuje real-time data, následuje oddělující sloupec se znaky "<". V části skupiny sloupců, která má proměnnou délku, představují jednotlivé sloupce NTRIP castery (počítače, které v reálném čase distribuují RTCM data). Čtyřpísmenné zkratky názvů NTRIP casterů jsou napsány svisle v záhlaví sloupců. Na průsečíku sloupce a řádku je znak, který charakterizuje stav real-time dat během testu provedeného v dané hodině. Znak "." znamená, že real-time data nebyla k dispozici, znak "|" znamená, že přijatá data nejsou ve formátu RTCM, znak "+" znamená, že byla přijata data ve formátu RTCM, ale množství dat bylo během testu nižší než by mělo být (např. kvůli problémům s přenosovou trasou). Znak "*" znamená, že real-time RTCM data jsou v pořádku.

Pak následuje oddělující sloupec se znaky ">". V poslední části skupiny sloupců, která má proměnnou délku, představují jednotlivé sloupce datová centra, do kterých je daný soubor odesílán. Čtyřpísmenné zkratky názvů datových center jsou svisle zapsány v záhlaví sloupců. Na průsečíku sloupce a řádku je uveden znak, který charakterizuje s jakým zpožděním byla data do datového centra poslána. Zpoždění je vyjádřeno v jednotkách tří minut (1 představuje zpoždění 1, 2 nebo 3 minuty). Pro označení je použita alfanumerická řada. Nula představuje zpoždění menší jak jedna minuta. Tečka představuje neodeslaná nebo chybějící data.

*********
*    *            VVBB GBBBBBCCaaaa            VVVB GGBBIIBBBCaaaa          J GIIBBCaaaa         VB GBBBBaaaa     V Gaaaa        VV GCaaaa          V GCaaaa     Gaaaa      VVVB GBBBBCaaaav        VV Gaaaa        VV GCaaaa
* GOPOC *      GOPE     EEKK OEEKKKZZllrr      GOP6     EEEK OOEEGGKKKDllrr     GOP7    A OGGKKDllrr    KUNZ   EK OEEKKllrr  LYSH E Ollrr   PLZN   EE OZllrr    POL1    E OZllrr  PRUH Ollrr   TUBO  EEEK OEEKKZllrru    UPOL   EE Ollrr   VSBO   EE OZllrr
*    *            SSGG PVVGicEEllcc            SSSG PPVVNNGicDllcc          X PNNGiDllcc         SG PVVGellcc     S Pllcc        SS PEllcc          S PEllcc     Pllcc      SSSG PVVGeEllcct        SS Pllcc        SS PEllcc
********* aOOgrsejciNGLWYMM ABCD 32ei c23i33P3DODO aOOgrsejciNGHLWMM ABCD 32bm c32323i333DODO aOOgrejcNGLMM ABCD A c23i33DODO aOOgrsejcNGLWMM Oe c23e3DODO aOOgrNG O cDODO aOOgrsejcNGMM 23 cPDODO aOOgrsejciNGLWYMM O cPDODO aOOgrNG cDODO aOOgreNGMM 23be c23e3PDODO aOOgrsejcNGLMM 23 cDODO aOOgrecNGLWMM 23 cPDODO
 3min=1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Aktualizovano: 2021-06-16 21:33 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21-167-U n0097260D4+++++..[000%<+*|.>223.3.3.33  q0098571C5++*++..[0000<**+.>2 3323.3.333  Z0097608++*00[0000<+> 11..111  e0096061B++*+00<**>1....22  N0087+*<.>222  o0097270E++..<|+>2222  d0065160B3++*++..<*>2222  .......>...  i00987*+00<*++|>233.3333  a00970709++*00<++>222  P008860+**.00<**>2222  21-167-U
21-167-T n00A8270B2+++++..[000%<+*|.>223.3.3.33  q00A8670B3++*++..[0000<**+.>2 342..4.344  Z00A7707++*00[0000<+> 11..111  e00B80717++++00<**>122..22  P0097+*<.>222  r00B8271F++..<|+>2222  f0086150B2+++++..<*>2222  .......>...  k00B88++00<*++|>233.3333  c00B60707++*00<++>222  R00A860+**.00<**>2222  21-167-T
21-167-S l00A6260E2+++++..[000%<+*|.>2.3.3.3.33  n00A8670C3++*++..[0000<**+.>2 .323.3.333  Z00A7608+++00[0000<+> .2..222  e00A70709++++00<**>1....22  Q0097+*<.>333  o00A6260G++..<|+>2222  g00A6150D2+++++..<*>2222  .......>...  i00A88*+00<*++|>2.3.3333  b00A70609++*00<++>222  Q00A870+**.-1<**>2222  21-167-S
21-167-R i0096260D2+++++..[000%<+*|.>223.3.3.33  n00A7670C3++*++..[0000<**+.>2 232333.333  W00A7607+++00[0000<+> 11..111  Z00A70607++*+00<**>1.2..22  P0097+*<.>222  l00A6260F++..<|+>2222  e0095160C2+++++..<*>2222  .......>...  d00A76+*00<*++|>2.3.3333  a00970707++*00<++>222  Q009770+**.00<**>2222  21-167-R
21-167-Q m00A7360D2+++++..[000%<+*|.>223.3.3.33  q00A7570D3++*++..[0000<**+.>2 .323.3.333  a00A7608++*00[0000<+> 11..111  c00B70708++*+00<**>12...22  Q0097++<.>222  n00B7260F++..<|+>2222  g0096170C2++*++..<*>2222  .......>...  f00B66*+00<*++|>223.3333  c00B70708++*00<++>222  S00B770++*.-1<**>2222  21-167-Q
21-167-P l00A7370D2++*++..[000%<+*|.>2.....3.33  o00A8680A3++**+..[0000<**+.>2 ..23...344  Y00A6707++*00[0000<+> 11..111  c00B60707++*+00<**>1....22  R0087+*<.>222  n00B8270D++..<|+>2222  g0096180B2++*++..<*>2222  .......>...  f00B77+*00<*++|>2....333  b00A60807++*00<++>222  R00A770+**.-1<**>2222  21-167-P
21-167-O l0098370C2+++++..[0%0%<+*|.>223.3.3.33  p0098790A3++**+..[0000<**+.>2 232333.333  Z0098607++*00[0000<+> 11..111  d00A81707++*+00<**>1.2..22  Q0088+*<.>333  o00A8260E++..<|+>2222  f0097170B2++*++..<*>2222  .......>...  g00A88**00<*++|>233.3333  c00870608++*00<++>222  S009870+**.00<**>2222  21-167-O
21-167-N q0099280F2++*++..[000%<+*|.>223.3.3.33  s0099580E3++**+..[0000<**+.>2 342..4.344  e009870B++*00[0000<+> 11..111  i00A9180B++*+00<**>122.222  R0099+*<.>333  t00A9280G++..<|+>2222  h0078180D2++*++..<*>2222  .......>...  k00A98++00<*++|>233.3333  f0098070A++*00<++>222  S009970+**.00<**>2222  21-167-N
21-167-M m0097260D2+++++..[0000<+*|.>223.3.3.33  r00A8470C4++**+..[0000<**+.>2 342334.344  b0097608++*00[0000<+> 11..111  i00A8170A++*+00<**>233.333  Q0098+*<.>222  r00A8260E++..<|+>2222  f0088170A2++*++..<*>2222  .......>...  k00A87*+00<*++|>233.3333  b00980607++*00<++>222  R009860+**.00<**>2222  21-167-M
21-167-L n0098360D3+++++..[000%<+*|.>22333.3.33  r00A8770B4++*++..[0000<**+.>2 3323.3.333  a00A8608++*00[0000<+> 11..111  g00B81719++*+00<**>1.2..22  R00A8+*<.>222  r00B8260E++..<|+>2222  e0077150B2++*++..<*>2222  .......>...  k00B97++00<*++|>233.3333  c00A81509++*00<++>222  R00B860+**.00<**>2222  21-167-L
21-167-K l0097260C4+++++..[%00%<+*|.>2.3.3.3.33  o00A8770A5++**+..[0000<**+.>2 .323.3.333  X0097508++*00[0000<+> 11.1111  d00A71709++*+00<**>12...22  P0087+*<.>222  o00A7260E++..<|+>2222  d0097150C3+++++..<*>2222  .......>...  h00A87**00<*++|>233.3333  Z00A70507++*00<++>222  Q00A760+**.00<**>2222  21-167-K
21-167-J j0087350C4+++++..[000%<+*|.>223.3.3.33  l008876095++*++..[0000<**+.>2 2323.3.333  T0087506++*00[0000<+> 11..111  Y00A70507++++00<**>122..22  L0077+*<.>222  l0097250C++..<|+>2222  c0086150A3+++++..<*>2222  .......>...  a00885+*00<*++|>223.3333  Y00970606++*00<++>222  O008850+**.00<**>2222  21-167-J
21-167-I i0097250A3+++++..[000%<+*|.>223...3.33  l009776085++*++..[0000<**+.>2 332334.344  U0097505++*00[0000<+> 222.222  X00A71506++++00<**>1.2..22  L0057+*<.>222  l00A7250B++..<|+>2222  c0084160A3+++++..<*>2222  .......>...  Y00965**00<*++|>223.3333  X00A71605++*00<++>222  O009750+**.-1<**>2222  21-167-I
21-167-H h007728093++*++..[0000<+*|.>2.....3.33  l007869083++**+..[0000<**+.>2 ..23...333  V0076805++*00[0000<+> 11..111  Z00850806++*+00<**>12...22  N0057+*<.>222  j00762709++..<|+>2222  a006317092++*++..<*>2222  .......>...  c00878**00<*++|>2....333  X00860905++*00<++>222  Q008780+**.00<**>2222  21-167-H
21-167-G j0086380B3++*++..[0000<+*|.>223...3.33  i008769093++**+..[0000<**+.>2 2323...333  V0086705++*00[0000<+> 11.2111  Z00851809++*+00<**>1....22  O0076++<.>222  l0087270D++..<|+>2222  c0074180A2++*++..<*>2222  .......>...  b00869**00<*++|>223.3333  Y00860807++*00<++>222  P008680++*.00<**>2222  21-167-G
21-167-F l0086380C3++*++..[000%<+*|.>223.3.3.33  m00866A093++**+..[0000<**+.>2 .42..4.344  Y0086707++*00[0000<+> 11..111  c00861908++*+00<**>122..22  P0077+*<.>222  o0087380D++..<|+>2222  e0075190B2++*++..<*>2222  .......>...  e00869+*00<*++|>2.3.3333  b00860807++*00<++>222  O008780+**.-1<**>2222  21-167-F
21-167-E q00A7370E3+++++00[0000<+*|.>223.3.3.33  r00A8690A3++**+..[0000<**+.>2 232333.333  c0097708++*00[0000<+> 11..111  g00B61819++*+00<**>122.F22  O0088+*<.>222  s00B8271E++..<|+>2222  g0086180A2++*++..<*>2222  .......>...  j00A79*+00<*++|>233.3333  d00A80707++*00<++>222  S00A860***.00<**>2222  21-167-E
21-167-D m00A8370B3+++++..[000%<+*|.>223.3.3.33  p00A9681A3++**+..[0000<**+.>2 .323...333  Z00A8707++*00[FA00<+> 11..111  f00B71818++*+00<**>2.3.333  P00A8+*<.>222  p00B8281C++..<|+>2222  g00A7160A2++*++..<*>2222  .......>...  j00B88++00<*++|>233.a333  b00A80707++*00<++>222  R00A860+**.-1<**>2222  21-167-D
21-167-C m00B7360C3+++++..[0W00<+*|.>2..En.3.33  o00B878093++*++..[0FA5<**+.>2 ..239i.333  Y00B7606++*00[YTOJ<+> C2Bl222  e00C80617++*+00<**>1...t22  Q0097+*<.>222  p00C8270C++..<|+>2222  f00A6160B2+++++..<*>2222  .......>...  j00C88*+00<*++|>2...u333  b00B80706++*00<++>222  S00B860+**.00<**>2222  21-167-C
21-167-B n00A8360C3+++++..[0000<+*|.>2..Y*.3.33  p00A877093++*++..[eZU0<**+.>2 ..23S*.344  Y00A8606++*00[rmid<+> 11V*111  g00B80707++*+00<**>1..A*22  P0088+*<.>222  p00B8260D++..<|+>2222  g00A6160B2+++++..<*>2222  .......>...  i00B87+*00<*++|>2..C*333  b00B80606++*00<++>222  S00B860+**.00<**>2222  21-167-B
21-167-A j00A726093+++++00[000*<+*|.>2D.s*.3.33  m00A857084++*++..[xsni<**+.>2 B.23m*.333  V00A7605++*00[**b0<+> 12p*111  b00B80706++*+00<**>1F.U*22  N0088+*<.>222  n00A8270B++..<|+>2222  e009516092++*++..<*>2222  .......>...  e00A86**00<*++|>2H.W*333  Y00A70605++*00<++>222  Q00A860***.-1<**>2222  21-167-A
21-166-0 l007625092*****00[  <  >66878   77 p007756083*****00[  <  >8.9A8AAB A AA Y0075405***00[  < >BBCB*B BB d00850606****%6< >CDEDF DD N0055**< >3 33 n0084250B**..< >P  PP e006415092*****..< >P  PP .......>. .. g00865**00<  >MTOlO  NNO b00850505***00< >P PP R008650***.%0< >3  33 21-166-0
21-166-X m0087370A4+++++..[000*<+*|.>223**.3.33  o009877085++**+..[****<**+.>2 3323**.333  X0096705++*00[****<+> 11**111  c00A70706++*+00<**>1222*22  L0076+*<.>333  p00B7280B++..<|+>2222  c008516093++*++..<*>2222  .......>...  h00B88+*00<*++|>233q3333  Y00A60605++*00<++>222  Q009750+**.00<**>3333  21-166-X
21-166-W l0097270B4+++++..[000*<+*|.>223*3.3.33  p0098680A5++*++..[*0**<**+.>2 3323*3.333  X0096706++*00[****<+> 11**111  b00A61707++*+00<**>122**22  L0075+*<.>222  k00A4270C++..<|+>2222  c008517093++*++..<*>2222  .......>...  f00988**00<*++|>233*3333  X00950706++*00<++>222  P009750+**.00<**>2222  21-166-W
21-166-V n0087270D4++*++..[000*<+*|.>2*.**.3.33  s0088791B5++**+..[****<**+.>3 *.33**.344  Z0085707++*00[****<+> 11**111  f00A70718++*+00<**>1*.**22  O0075+*<.>222  o00A6281D++..<|+>2222  f0085170A3++*++..<*>2222  .......>...  h00989+*00<*++|>2*.**333  b00A50807++*00<++>222  R009770+**.00<**>2222  21-166-V
21-166-U p0097270C4+++++..[0000<+*|.>2*.**.3.33  u00986A1D5++**+..[****<**+.>3 *433*4.344  c0097707++*00[****<+> 1111111  g0098081A++++00<**>12.**22  P0078+*<.>222  o0097271D++..<|+>2222  g0077180A3++*++..<*>2222  .......>...  i00997**00<*++|>2*.**333  d00980709+++00<++>222  S008880+**.-1<**>2222  21-166-U
21-166-T n00A9260C2+++++..[000*<+*|.>2*.**.3.33  u00A9670D3++*++..[****<**+.>2 *.23**.333  a00A6506+++00[****<+> 11**111  h00B8071A++*+00<**>2*.**33  P0098+*<.>222  o00B6271D++..<|+>2222  f008616092++*++..<*>2222  .......>...  l00A87++00<*++|>2*.*3333  f00B70709+++00<++>222  T00A870+**.00<**>2222  21-166-T
21-166-S k00A6250D2+++++..[000*<+*|.>223*3.3.33  o00A8760D3++*++..[****<**+.>2 3323*3.333  X00A6509+++00[****<+> 11**111  a00A60609++*+00<**>1*.**22  O0087+*<.>222  m00A7250E++..<|+>2222  d00A5150D2+++++..<*>2222  .......>...  f00A77*+00<*++|>223*3333  a00A60609+++00<++>222  P00A760+**.00<**>2222  21-166-S
21-166-R i0097250C2+++++..[000*<+*|.>223*3.3.33  m00A7560A3++*++..[*0**<**+.>2 342334.344  W0097407++*00[****<+> *3**333  a00A70607++*+00<**>122**22  O0088+*<.>222  m00A8250E++..<|+>2222  b0095150C2+++++..<*>2222  .......>...  d00A76+*00<*++|>223*3333  Z00980607+++00<++>222  Q009850+**.00<**>2222  21-166-R
21-166-Q j00A7350C2+++++..[000*<+*|.>223*3.3.33  m00B7570A3++**+..[0***<**+.>2 2323*3.333  X00A6507++*00[****<+> 11**111  a00B70607++*+00<**>122**22  O0097**<.>222  m00B7260E++..<|+>2222  e0096150C2++*++..<*>2222  .......>...  e00B75**00<*++|>223*3333  a00B70607++*00<++>222  Q00B850+**.00<**>2222  21-166-Q
21-166-P l00A7360C2+++++..[0000<+*|.>223*3.3.33  p00A8690A3++**+..[****<**+.>2 3323*3.333  Y00A7607++*00[****<+> 1***111  d00B80706++*+00<**>122**22  Q0078+*<.>333  p00A8260E++..<|+>2222  h00A7160C2++*++..<*>2222  .......>...  h00B97+*00<*++|>233*3333  c00A70807++*00<++>222  S00A870+**.-1<**>2222  21-166-P
21-166-O n0098270C2+++++..[0000<+*|.>223*3.3.33  p0098590B3++**+..[****<**+.>2 342**4.344  a0098707++*00[****<+> 11**111  d00A80707++*+00<**>122**22  O0078+*<.>222  q0098280F++..<|+>2222  i0098180C2++*++..<*>2222  .......>...  h00A88**00<*++|>233*3333  d00980809++*00<++>222  Q009870***.00<**>2222  21-166-O
21-166-N r0098270G2+++++..[000*<+*|.>223*3.3.33  t0098590E3++**+..[****<**+.>2 3323*3.333  d009770B++*00[****<+> 1*1*111  i00A8080A++*+00<**>122**22  P0088+*<.>222  u00A8280H++..<|+>2222  i0077190D2++*++..<*>2222  .......>...  l00788++00<*++|>233*3333  d00A70808++*00<++>222  Q009860+**.-1<**>2222  21-166-N
21-166-M o0098290C3++*++..[0000<+*|.>223*3.3.33  s00A86A0A4++**+..[0***<**+.>2 3323*3.333  b0097807++*00[****<+> 33*3333  h00A80919++*+00<+*>233*333  O0088+*<.>222  t00A8280F++..<|+>2222  i0097190A2++*++..<*>2222  .......>...  l00899++00<*++|>23333333  d00970707++*00<++>222  S009870+**.00<**>2222  21-166-M
21-166-L p00A9370D3+++++..[000*<+*|.>223*3.3.33  t00A9670B4++*++..[00**<**+.>2 3323*3.333  b00A8709+++00[****<+> 11**111  j00B8181A++++00<**>233*333  Q0078+*<.>222  s00B9270E++..<|+>2222  h0086170B2++*++..<*>2222  .......>...  l00B89++00<*++|>233*3333  e00A81609+++00<++>222  T00B870+**.00<**>2222  21-166-L
21-166-K m0097360D4+++++..[*00*<+*|.>223*3.3.33  p00A8760C5++*++..[****<**+.>2 2323*3.333  Y0097609+++00[****<+> 11**111  d00A6060A++++00<**>122**22  O0087+*<.>222  n00A6260E++..<|+>2222  f0095160D3+++++..<*>2222  .......>...  h00A77*+00<*++|>23333333  b00A71608+++00<++>222  Q00A770+**.00<**>2222  21-166-K
21-166-J j0086350D4+++++..[0000<+*|.>223*3.3.33  m0087660B5++*++..[*0**<**+.>2 332334.344  V0085508+++00[****<+> 111*111  b00A50609++*+00<**>122**22  L0076+*<.>222  l0096260C++..<|+>2222  c0084150C3+++++..<*>2222  .......>...  d00866+*00<*++|>223*3333  Y00961507+++00<++>222  O008650+**.00<**>2222  21-166-J
21-166-I i0096250B3+++++..[0*0*<+*|.>22333.3.33  l009866085++*++..[000*<**+.>2 2323*3.333  V0096506++*00[****<+> 11**111  Z00A61607++*+-5<**>122**22  K0057+*<.>222  m00A7260B++..<|+>2222  c0085150B3+++++..<*>2222  .......>...  b00965**00<*++|>223*3333  X00961505++*00<++>222  O009850+**.00<**>2222  21-166-I
21-166-H g0076360B3++*++..[0000<+*|.>223*3.3.33  i007877083++**+..[*0**<**+.>2 2323*3.333  S0076605++*00[****<+> 11**111  X00861606++*+..<+*>122*222  L0057+*<.>222  k0077260B++..<|+>2222  Z006516092++*++..<*>2222  .......>...  a00876**00<*++|>223*3333  V00860705++*00<++>222  P008770+**.00<**>2222  21-166-H
21-166-G l0087360C3+++++..[000*<+*|.>223**.3.33  m008879093++**+..[****<**+.>2 2323*3.333  W0088606++*00[****<+> 11**111  Z00871707++*+..<**>122**22  M0078+*<.>222  n0088370C++..<|+>2222  d0075170A2++*++..<*>2222  .......>...  b00877**00<*++|>223*3333  a00870906++*00<++>222  P008880+**.00<**>2222  21-166-G
21-166-F k0087350E3+++++..[000*<+*|.>223*3.3.33  o0088680B3++**+..[****<**+.>2 232333.333  X0087507++*00[****<+> 11*1111  b00881608++*+..<**>122**22  M0078+*<.>222  m0087260D++..<|+>2222  f0077160D2++*++..<*>2222  .......>...  d00886+*00<*++|>223*3333  a00880607++*00<++>222  P008960+**.00<**>2222  21-166-F
21-166-E p00A8370D3+++++00[0000<+*|.>333**.3.33  r00A8780B3++**+..[*0**<**+.>2 3323**.333  b00A8707++*00[****<+> 111*111  g00B80718++*+..<**>122*G22  N0078+*<.>222  q00B7261D++..<|+>2222  h0088170B2++*++..<*>2222  .......>...  j00A97*+00<*++|>233*G333  d00A80808++*00<++>222  R00A860***.00<**>2222  21-166-E
21-166-D m00A8370B3+++++..[000*<+*|.>223*3.3.33  o00A979083++**+..[00**<**+.>2 232333.333  Y00A7605++*00[D9**<+> 11**111  f00B80716++*+..<**>122*a22  Q0098+*<.>222  o00C7261C++..<|+>2222  g00A7160B2++*++..<*>2222  .......>...  j00B98++00<*++|>233*3333  b00A80606++*00<++>222  S00B870+**.00<**>2222  21-166-D
21-166-C l00B8360C3+++++..[0U0K<+*|.>223E3.3.33  n00B876093++*++..[JE04<**+.>2 232393.333  Z00B8607+++00[XSNI<+> 111i111  d00C80617++++..<**>1*2*t22  P0098+*<.>222  n00C8260C++..<|+>2222  g00A7160A2+++++..<*>2222  .......>...  j00C87*+00<*++|>233*3333  b00B80607+++00<++>222  S00B860+**.-1<**>2222  21-166-C
21-166-B m00A7260C3+++++..[0000<+*|.>223Y3.3.33  n00A866093++*++..[0XSO<**+.>2 2323T3.333  Z00A8606++*00[qlgc<+> 11W*111  e00B90707++*+..<**>12.9*22  O0088+*<.>222  p00B8270C++..<|+>2222  e00A716092+++++..<*>2222  .......>...  i00B86+*00<*++|>233C3333  b00B80607++*00<++>222  S00B860+**.00<**>2222  21-166-B
21-166-A i00A627094++*++..[0000<+*|.>223s3.3.33  m00A768094++**+..[wrm0<**+.>2 2323n3.333  V00A6705++*00[***v<+> 111*111  a00B60806++*+..<**>1D2T222  M0086+*<.>222  k00A5270B++..<|+>2222  c009417092++*++..<*>2222  .......>...  e00A78**00<*++|>23333333  Y00A60705++*00<++>222  R00A770++*.00<**>2222  21-166-A
21-165-0 m0075250A2*****00[  <  >668*8   77 p008745083*****00[  <  >8.9A8AAB A AA Y0075405***00[  < >BBCBCC BB d-*850606****..< >***** ** N0056**< >3 33 o0085240B**..< >M  MM f006415092*****..< >M  MM .......>. .. g00865**00<  >KKLLM  LLM b-1850405***%5< >M MM R008740***.%0< >3  33 21-165-0
21-165-X k0095270A4+++++..[000*<+*|.>2233*.3.33  p009768095++**+..[*0*0<**+.>2 3323*3.333  W0095705++*00[***0<+> 11**111  c00960806++*+..<**>122n*22  M0076+*<.>333  n00B5280C++..<|+>2222  d008418093++*++..<*>2222  .......>...  h00B78++00<*++|>233p*333  Z00B50805++*00<++>222  S009780+**.00<**>3333  21-165-X
21-165-W n0098380B4+++++..[000*<+*|.>223*3.3.33  q00A8790A5++**+..[**0*<**+.>2 3323*3.333  Y0097806++*00[****<+> 11**111  d00A70806++*+..<**>1r.**22  O0077+*<.>222  p00A7280D++..<|+>2222  f0087170A3++*++..<*>2222  .......>...  h00989*+00<*++|>233*3333  Z00970806++*00<++>222  Q009770+**.00<**>2222  21-165-W
21-165-V n0088360C4+++++..[0000<+*|.>223*3.3.33  q0088571B5++*++..[00**<**+.>2 3323*3.333  Y0087606++*00[****<+> 11**111  d00A80716++*+..<**>122**22  M0069+*<.>222  p00A7271E++..<|+>2222  g0077170C3+++++..<*>2222  .......>...  g00998+*00<*++|>233*3333  a00A70706++*00<++>222  Q009860+**.00<**>2222  21-165-V
21-165-U p0097271D3+++++..[0000<+*|.>223*3.3.33  s0098481D5++*++..[0*0*<**+.>2 3323*3.333  a0097707++*00[****<+> 11**111  c00960718++*+..<**>122**22  M0068+*<.>222  n0096270D++..<|+>2222  d0066170A3++*++..<*>2222  .......>...  g00978*+00<*++|>233*3333  b00970708++*00<++>222  P008860***.00<**>2222  21-165-U
21-165-T l00A8260B2+++++..[0000<+*|.>223*3.3.33  r00A8580C3++**+..[**0*<**+.>2 332333.333  a00A8607++*00[****<+> 11**111  e00B70718++*+..<**>122**22  N0087+*<.>333  o00B7270D++..<|+>2222  e008616093++*++..<*>2222  .......>...  j00A78++00<*++|>233*3333  d00A80707++*00<++>222  S00A870+**.00<**>2222  21-165-T
21-165-S j00A8250D2+++++..[000*<+*|.>223*3.3.33  m00A8560C3++*++..[****<**+.>2 2323*3.333  Y00A8509+++00[****<+> 11**111  b00A70608++*+..<**>1*2**22  N0088+*<.>333  k00A8250D++..<|+>2222  d00A7160B2++*++..<*>2222  .......>...  f00A76*+00<*++|>223*3333  b00A80509++*00<++>222  Q00A850+**.-1<**>2222  21-165-S
21-165-R i0098250B2+++++..[000*<+*|.>223*3.3.33  n00A8550B3++*++..[*0**<**+.>2 2323*3.333  Y0098508+++00[****<+> 11**111  ...............<**>.......  M0078+*<.>222  k00A9250D++..<|+>2222  c0096150A2+++++..<*>2222  .......>...  e00A75+*00<*++|>22333333  a00980408+++00<++>222  P009840+**.00<**>2222  21-165-R
21-165-Q j00A6250B2++*++..[0000<+*|.>22333.3.33  o00B7660B3++**+..[0*0*<**+.>2 3323*3.333  Y00A6507++*00[****<+> 11**111  d00B80807++*+..<**>122**22  L0078+*<.>222  n00B7260D++..<|+>2222  d0097150B2++*++..<*>2222  .......>...  g00B77**00<*++|>223*3333  a00B60407++*00<++>222  R00B860+**.00<*+>2222  21-165-Q
21-165-P l00A7280B2+++++..[000*<+*|.>223*3.3.33  o00A878083++**+..[**0*<**+.>2 2323*3.333  Y00A7706++*00[****<+> 11**111  c00B70806++*+..<**>122**22  O0077+*<.>222  p00A8280D++..<|+>2222  g00A6180A2++*++..<*>2222  .......>...  f00B98+*00<*++|>233*3333  b00A70806++*00<++>222  S00A880+**.-1<**>2222  21-165-P
21-165-O m0098370B2++*++..[0000<+*|.>22333.3.33  n009879083++**+..[***0<**+.>2 2323*3.333  Y0097706++*00[***0<+> 11**111  c00A70706++*+..<**>122**22  N0078+*<.>222  p00A8280E++..<|+>2222  f0097170B2++*++..<*>2222  .......>...  f00A88**00<*++|>223*3333  c00970807++*00<++>222  Q009870+**.00<**>2222  21-165-O
21-165-N q0099370G2++*++..[0000<+*|.>223*3.3.33  t00A9690C3++**+..[****<**+.>2 332333.333  c0097708++*00[****<+> 11**111  g00A81708++*+..<**>122**22  Q0088+*<.>222  u00A9260H++..<|+>2222  i0077180E2++*++..<*>2222  .......>...  j00A98++00<*++|>23333333  e00970808++*00<++>222  S009980+**.00<**>2222  21-165-N
21-165-M n0097360D3+++++..[0000<+*|.>223*3.3.33  t00A8790B4++**+..[****<**+.>2 3323*3.333  Y0097607++*00[****<+> 11**111  e00A80717++*+..<**>122**22  O0078+*<.>222  s00A9270F++..<|+>2222  i0087180C2++*++..<*>2222  .......>...  i00A88*+00<*++|>233*3333  c00980707++*00<++>222  S009870+**.00<**>2222  21-165-M
21-165-L n00A7370D3+++++..[0000<+*|.>223*3.3.33  s00A7780C4++*++..[*00*<**+.>2 3323*3.333  Y00A5507+++00[****<+> 111*111  e00B5070A++++..<**>122**22  L0076+*<.>333  q00B6260E++..<|+>2222  f0084170D2+++++..<*>2222  .......>...  i00B78++00<*++|>233*3333  c00A51608++*00<++>222  Q00A760+**.00<**>2222  21-165-L
21-165-K l0096260D4+++++..[000*<+*|.>2*3*3.3.33  o0097770B5++*++..[**0*<**+.>2 *323*3.333  X0095508+++00[****<+> 11**111  b00A50709++*+..<**>1*.**22  L0086+*<.>222  n00A6260E++..<|+>2222  f0095170C3+++++..<*>2222  .......>...  f00977*+00<*++|>2*3*3333  a00A50708+++00<++>222  O009750+**.00<**>2222  21-165-K
21-165-J i0086360B4+++++..[000*<+*|.>223*3.3.33  n0087770A5++*++..[****<**+.>2 2323*3.333  W0086608+++00[****<+> 11*2111  c00A6060A++*+..<**>12.**22  L0077+*<.>222  n0097250D++..<|+>2222  e0085170C3+++++..<*>2222  .......>...  e00876+*00<*++|>223*3333  a-k870608+++%0<++>222  N008750+**.00<**>2222  21-165-J
21-165-I k0097360B4+++++..[000*<+*|.>223**.3.33  p0097690A5++**+..[****<**+.>2 23233*.333  Y0096607++*00[***0<+> 11**111  d00A71809++*+..<**>1*2**22  M0057+*<.>222  o00A7270D++..<|+>2222  g0085170D2++*++..<*>2222  .......>...  f00967*+00<*++|>223**333  a00A70607++*..<++>222  P009860+**.-1<**>2222  21-165-I
21-165-H j0077380B3+++++..[0000<+*|.>223*3.3.33  m0088780A3++**+..[****<**+.>2 2323*3.333  X0077807++*00[****<+> 11**111  b00870808++*+..<*+>122**22  M0077+*<.>222  n0087280B++..<|+>2222  e0065180C2++*++..<*>2222  .......>...  e00878+*00<*++|>223*3333  Z00871806++*..<++>222  O008760+**.00<**>2222  21-165-H
21-165-G l0088380B3++*++..[000*<+*|.>223*3.3.33  l008878093++**+..[***0<**+.>2 242**4.344  X0088707++*00[****<+> 11**111  c00881807++*+..<**>122**22  K0058+*<.>222  o0088380E++..<|+>2222  f0078170B2++*++..<*>2222  .......>...  e00888**00<*++|>23333333  Z00880707++*..<++>222  O008860+**.00<**>2222  21-165-G
21-165-F q0088380E3+++++..[0000<+*|.>2*.*4.4.33  p00897A0A3++**+..[****<**+.>2 *32334.344  a0088807++*00[****<+> 11*1111  f00880808++*+..<**>1*.**22  M0057+*<.>222  s0088280G++..<|+>2222  i0077180D2++*++..<*>2222  .......>...  h00899+*00<*++|>2*334333  b00880807++*..<++>222  S008890+**.00<**>2222  21-165-F
21-165-E p00A7370D3+++++00[000*<+*|.>333**.3.33  r00A8790A3++*++..[**0*<**+.>2 3323**.333  a00A8607++*00[****<+> 111*111  f00B70617++++..<**>122*G22  O0057+*<.>111  t00B8271D++..<|+>2222  h0088180A2+++++..<*>2222  .......>...  i00B97*+00<*++|>233*G333  e00B70907++*..<++>222  U00A890++*.00<**>2222  21-165-E
21-165-D n00A9360D3+++++..[0000<+*|.>223*3.3.33  q00A9780A3++**+..[00*0<**+.>2 2323*3.333  Y00A9507++*00[C7**<+> 11**111  e00B90618++++..<**>122*a22  Q0079+*<.>222  p00C9261D++..<|+>2222  h00A7160C2+++++..<*>2222  .......>...  h00B96+*00<*++|>233*3333  c00A90806++*..<++>222  U00A980+**.00<**>2222  21-165-D
21-165-C m00B8350D3+++++..[0U0K<+*|.>223F3.3.33  p00B8770A3++**+..[ID83<**+.>2 232393.333  Z00B8407+++00[WRMH<+> 11Ci111  f00C70618++*+..<**>122*u22  O0078+*<.>222  p00C8260E++..<|+>2222  h00A5160C2++*++..<*>2222  .......>...  j00B86*+00<*++|>23333333  c00B80607++*..<++>222  T00B860++*.00<**>2222  21-165-C
21-165-B k00A6350C3+++++..[000e<+*|.>223Z3.3.33  m00A8760A3++*++..[bWRM<**+.>2 2323T3.333  W00A6506+++00[pkf0<+> 11W2111  b00B60607++*+..<**>12.9*22  K0076+*<.>222  m00C6250C++..<|+>2222  c009415092+++++..<*>2222  .......>...  g00B86+*00<*++|>233B3333  Y00B60606+++..<++>222  R00B760+**.00<**>2222  21-165-B
21-165-A j00A6350A4+++++00[000y<+*|.>333t3.3.33  m00A757084++**+..[v00g<**+.>2 3323n3.333  T00A6405++*00[***u<+> 11q*111  a00B60706++*+..<**>122T*22  J0066+*<.>222  j00B7240A++..<|+>2222  c009615092++*++..<*>2222  .......>...  f00B76**00<*++|>23333333  W00A60605++*..<++>222  R00A770++*.00<**>2222  21-165-A
21-164-0 m0076250A2*****00[  <  >668*8   77 p008756083*****00[  <  >8.9A8AAB A AA Y0076504***00[  < >BBCBCC BB d00860505****..< >CDEDF DD N0056**< >3 33 o0087250B**..< >M  MM f006515092*****..< >M  MM .......>. .. g00865**00<  >KK.L*  LLM a00860505***..< >M MM R007750***.%0< >3  33 21-164-0
21-164-X m009737094+++++..[000*<+*|.>223**.3.33  q009878085++**+..[00**<**+.>2 3323**.333  W0097605++*00[***0<+> 11**111  d00A80705++*+..<**>122n222  K0057+*<.>333  n00B8260A++..<|+>2222  e008717093++*++..<*>2222  .......>...  h00B87+*00<*++|>223p*333  Z00B60605++*..<++>222  S009770+**.00<**>3333  21-164-X
21-164-W o0097370C4+++++..[0000<+*|.>223*3.3.33  r0098780C5++**+..[000*<**+.>2 3323*3.333  Y0097706++*00[****<+> 11**111  e00A60818++*+..<**>1o2**22  K0067+*<.>222  r00A7270E++..<|+>2222  g0087170A3++*++..<*>2222  .......>...  g00987*+00<*++|>233*3333  Z00960707++*..<++>222  P009760+**.00<**>2222  21-164-W
21-164-V o0088380D4++*++..[000*<+*|.>223*3.3.33  q0088681C5++**+..[0**0<**+.>2 3323*3.333  Z0088807++*00[****<+> 11**111  c00A60817++*+..<**>12.**22  L0058+*<.>222  s00A8281F++..<|+>2222  f0075170C3++*++..<*>2222  .......>...  f00978+*00<*++|>233*3333  b00980807++*..<++>222  Q009860+**.00<**>2222  21-164-V
21-164-U q0098270C3+++++..[0000<+*|.>223*3.3.33  t0098681D5++**+..[0**0<**+.>2 3323*3.333  a0098806++*00[****<+> 11**111  d00970818++*+..<**>122**22  N0068+*<.>222  s0098281F++..<|+>2222  e007718093++*++..<*>2222  .......>...  i00989*+00<*++|>233*3333  Z00970706++*..<++>222  R008870***.00<**>2222  21-164-U


Zpět
Poslední změna 16.VI.2021 21:33 Webmaster