Přehled vysokofrekvenčních jevů v datech sítě PPGNet v Řecku


Přehled indikovaných jevů v denních datech z GNSS stanic sítě PPGNet

Přehledy zobrazují informaci o indikaci vysokofrekvenčního jevu v celodenních datech ze stanic GNSS sítě PPGNet v Řecku (Katochi, Lepenou, Paravola, Kato Retsina, Rigani a Valyra) s intervalem záznamu 10 Hz.

Informace je založena na analýze změn polohy v jednotlivých epochách záznamu. V prvním kroku je provedeno zpracování měření metodou Precise Point Positioning pomocí software Geb z knihovny GNut. Pro zpracování jsou použity přesné dráhy a hodiny družic z Mezinárodní GNSS služby IGS a modely ionosféry, troposféry (Saastamoinen s gradienty) a zatěžování oceánu. Výsledek prvního kroku je založen na filtraci float řešení se zpětným vyhlazením.

Ve druhém kroku je provedena analýza určených poloh stanice v jednotlivých epochách záznamu tj. s krokem 0,1 sek. Polohy stanice jsou převedeny do lokálního systému s orientací os sever-jih, východ-západ, nahoru-dolu.

Nejprve jsou analyzovány maximální odchylky polohy vůči průměru 1000 epoch (100 sekund). V následujícím kroku jsou analyzovány maximální amplitudy ve frekvenčním rozsahu odpovídajícím periodám 2-60 sekund, které byly získány rychlou Fourierovou transformací (Fast Fourier Transform) na na úsecích dat o rozsahu 8192 epoch (13,6 minut).

Indikace vysokofrekvenčního jevu je založena na hodnocení maximálních odchylek a maximálních amplitud a jejich frekvencí.

Řádky v přehledech se vztahují ke dnům, ve kterých byla data pořízena resp. odesílána (dny označeny rokem a dnem v roce). Zobrazeno je posledních 20 zpracovaných dní. Skupiny sloupců představují jednotlivé stanice, jejichž označení jsou uvedena v hlavičce. První část skupiny sloupců (první tři znaky) indikují nalezený vysokofrekvenční jev (znakem "I") nebo nenalezený jev (znak "-"). Druhá část skupiny sloupců (následujících šest znaků) znázorňuje poměr maximálních odchylek resp. maximálních amplitud vůči obvyklým hodnotám - pro vyjádření je použita řada alfanumerických znaků (posloupnost 0,1,2,3,...,9,A,B,C,...,Y,Z,a,b,c,...,y,z,*). Jednička značí, že maximální odchylka resp. amplituda je nižší než obvyklá hodnota.

Jednotlivé znaky ve druhé části skupiny charakterizují:
- maximální odchylku polohy ve směru sever-jih,
- maximální odchylku polohy ve směru východ-západ,
- maximální odchylku polohy ve směru nahoru-dolu,
- maximální amplitudu ve směru sever-jih,
- maximální amplitudu ve směru východ-západ,
- maximální amplitudu ve směru nahoru-dolu.

Tečky představují nezpracovaná nebo chybějící data.

*********
*    *
* TESTS *  KTCH    LEPE    PVOG    RETS    RGNI    VALY
*    *
*********
------------------------ Aktualizovano: 2024-05-18 01:50 --------------------------
2024-109 .......... .......... .......... .......... .......... .......... 2024-109
2024-108 .......... -I- 121010 --- 131010 --- 121010 -I- 131010 --- 211110 2024-108
2024-107 .......... -I- 121010 --- 531110 --- 121010 --- 221110 --- 112100 2024-107
2024-106 .......... --- 221110 --- 221110 --- 211100 --- 121010 --- 211100 2024-106
2024-105 .......... --- 111110 --- 151010 --- 120010 --- 111110 --- 121010 2024-105
2024-104 .......... --- 121110 --- 121010 --- 211100 --- 111010 --- 111110 2024-104
2024-103 .......... --- 112110 --- 632100 --- 722100 --- 152010 --- 121110 2024-103
2024-102 .......... --- 111110 --- 111110 --- 321110 --- 211100 --- 111100 2024-102
2024-101 .......... --- 121110 --- 131110 --- 110110 --- 241110 --- 121010 2024-101
2024-100 .......... --- 121010 --- 110110 --- 210100 --- 121010 --- 111110 2024-100
2024-099 .......... -I- 121010 --- 211100 --- 441110 --- 221110 I-- 211110 2024-099
2024-098 .......... --- 111110 --- 122010 I-- 212100 --- 222110 --- 211110 2024-098
2024-097 .......... --- 121110 --- 541110 --- 120010 --- 121010 --- 211110 2024-097
2024-096 .......... -I- 121010 --- 231010 --- 221110 --- 121010 --- 211110 2024-096
2024-095 .......... -I- 121110 -I- 121010 --- 211100 -I- 141010 --- 111110 2024-095
2024-094 .......... -I- 121010 --- 121110 --- 120010 --- 221110 --- 110110 2024-094
2024-093 .......... -I- 121110 --- 121110 --- 211110 --- 131010 --- 121010 2024-093
2024-092 .......... I-- 221110 I-- 231110 II- 351110 I-- 311110 I-- 221110 2024-092
2024-091 .......... -I- 121020 -I- 241010 I-- 310100 I-- 321100 --- 220110 2024-091
2024-090 .......... -I- 121110 I-- 212110 I-- 212110 I-- 211110 I-- 211110 2024-090
2024-089 .......... --- 111110 --- 121110 --- 121110 I-- 311110 --- 111110 2024-089
2024-088 .......... I-- 221210 I-- 121110 -I- 121110 I-- 211200 I-- 211110 2024-088


Poslední změna 18.V.2024 01:50 Webmaster