Přehled vysokofrekvenčních jevů v datech sítě PPGNet v Řecku


Přehled indikovaných jevů v denních datech z GNSS stanic sítě PPGNet

Přehledy zobrazují informaci o indikaci vysokofrekvenčního jevu v celodenních datech ze stanic GNSS sítě PPGNet v Řecku (Katochi, Lepenou, Paravola, Kato Retsina, Rigani a Valyra) s intervalem záznamu 10 Hz.

Informace je založena na analýze změn polohy v jednotlivých epochách záznamu. V prvním kroku je provedeno zpracování měření metodou Precise Point Positioning pomocí software Geb z knihovny GNut. Pro zpracování jsou použity přesné dráhy a hodiny družic z Mezinárodní GNSS služby IGS a modely ionosféry, troposféry (Saastamoinen s gradienty) a zatěžování oceánu. Výsledek prvního kroku je založen na filtraci float řešení se zpětným vyhlazením.

Ve druhém kroku je provedena analýza určených poloh stanice v jednotlivých epochách záznamu tj. s krokem 0,1 sek. Polohy stanice jsou převedeny do lokálního systému s orientací os sever-jih, východ-západ, nahoru-dolu.

Nejprve jsou analyzovány maximální odchylky polohy vůči průměru 1000 epoch (100 sekund). V následujícím kroku jsou analyzovány maximální amplitudy ve frekvenčním rozsahu odpovídajícím periodám 2-60 sekund, které byly získány rychlou Fourierovou transformací (Fast Fourier Transform) na na úsecích dat o rozsahu 8192 epoch (13,6 minut).

Indikace vysokofrekvenčního jevu je založena na hodnocení maximálních odchylek a maximálních amplitud a jejich frekvencí.

Řádky v přehledech se vztahují ke dnům, ve kterých byla data pořízena resp. odesílána (dny označeny rokem a dnem v roce). Zobrazeno je posledních 20 zpracovaných dní. Skupiny sloupců představují jednotlivé stanice, jejichž označení jsou uvedena v hlavičce. První část skupiny sloupců (první tři znaky) indikují nalezený vysokofrekvenční jev (znakem "I") nebo nenalezený jev (znak "-"). Druhá část skupiny sloupců (následujících šest znaků) znázorňuje poměr maximálních odchylek resp. maximálních amplitud vůči obvyklým hodnotám - pro vyjádření je použita řada alfanumerických znaků (posloupnost 0,1,2,3,...,9,A,B,C,...,Y,Z,a,b,c,...,y,z,*). Jednička značí, že maximální odchylka resp. amplituda je nižší než obvyklá hodnota.

Jednotlivé znaky ve druhé části skupiny charakterizují:
- maximální odchylku polohy ve směru sever-jih,
- maximální odchylku polohy ve směru východ-západ,
- maximální odchylku polohy ve směru nahoru-dolu,
- maximální amplitudu ve směru sever-jih,
- maximální amplitudu ve směru východ-západ,
- maximální amplitudu ve směru nahoru-dolu.

Tečky představují nezpracovaná nebo chybějící data.

*********
*    *
* TESTS *  KTCH    LEPE    PVOG    RETS    RGNI    VALY
*    *
*********
------------------------ Aktualizovano: 2023-12-01 00:50 --------------------------
2023-305 .......... .......... .......... .......... .......... .......... 2023-305
2023-304 II- 321211 -I- 242110 -I- 231110 I-- 331110 III 432211 I-- 332110 2023-304
2023-303 --- 221110 -I- 221110 I-- 321111 -I- 331111 --- 321111 I-- 321110 2023-303
2023-302 II- 332111 II- 232111 -I- 342121 -I- 242121 I-- 322211 -I- 242121 2023-302
2023-301 II- 231110 -I- 232110 I-- 332110 I-- 332110 I-- 332111 I-- 321110 2023-301
2023-300 II- 332110 -I- 342110 I-- 332110 II- 242110 I-- 412100 --- 332110 2023-300
2023-299 I-- 322211 II- 222211 II- 322111 I-- 412210 II- 522111 II- 221111 2023-299
2023-298 II- 321111 -I- 221110 --- 321110 I-- 311110 I-- 622111 II- 321110 2023-298
2023-297 --- 332110 II- 332111 --- 332110 -I- 142110 I-- 512100 -I- 142110 2023-297
2023-296 -I- 242110 I-- 322110 -I- 142110 I-- 312110 I-- 322110 -I- 131110 2023-296
2023-295 -I- 142011 I-- 322110 I-- 322110 -I- 232110 -I- 232110 -I- 231110 2023-295
2023-294 -I- 142110 II- 440120 -I- 141110 -I- 231110 I-- 342110 -I- 242111 2023-294
2023-293 -I- 231110 -I- 131111 I-- 412110 I-- 422110 I-- 422110 -I- 231110 2023-293
2023-292 II- 231121 II- 321210 I-- 321211 I-- 411210 II- 352111 II- 231120 2023-292
2023-291 I-- 522211 II- 442111 I-- 512201 I-- 512200 I-- 512201 -I- 252120 2023-291
2023-290 II- 331110 I-- 311110 II- 321110 II- 331120 I-- 411210 II- 232220 2023-290
2023-289 -I- 252121 -I- 242121 I-- 412201 I-- 422211 II- 242121 .......... 2023-289
2023-288 -I- 142120 II- 342120 -I- 143120 I-- 413200 III 66A122 .......... 2023-288
2023-287 -I- 173121 -I- 183021 -I- 273121 I-- 713211 II- 643111 .......... 2023-287
2023-286 -I- 131120 -I- 231111 -I- 131120 I-- 311111 -I- 543110 .......... 2023-286
2023-285 II- 332111 -I- 143121 -I- 244121 -I- 343111 -I- 335111 .......... 2023-285
2023-284 -I- 332111 -I- 333121 -I- 234121 -I- 232111 -II 664111 .......... 2023-284


Poslední změna 1.XII.2023 00:50 Webmaster