Přehled vysokofrekvenčních jevů v datech sítě PPGNet v Řecku


Přehled indikovaných jevů v denních datech z GNSS stanic sítě PPGNet

Přehledy zobrazují informaci o indikaci vysokofrekvenčního jevu v celodenních datech ze stanic GNSS sítě PPGNet v Řecku (Katochi, Lepenou, Paravola, Kato Retsina, Rigani a Valyra) s intervalem záznamu 10 Hz.

Informace je založena na analýze změn polohy v jednotlivých epochách záznamu. V prvním kroku je provedeno zpracování měření metodou Precise Point Positioning pomocí software Geb z knihovny GNut. Pro zpracování jsou použity přesné dráhy a hodiny družic z Mezinárodní GNSS služby IGS a modely ionosféry, troposféry (Saastamoinen s gradienty) a zatěžování oceánu. Výsledek prvního kroku je založen na filtraci float řešení se zpětným vyhlazením.

Ve druhém kroku je provedena analýza určených poloh stanice v jednotlivých epochách záznamu tj. s krokem 0,1 sek. Polohy stanice jsou převedeny do lokálního systému s orientací os sever-jih, východ-západ, nahoru-dolu.

Nejprve jsou analyzovány maximální odchylky polohy vůči průměru 1000 epoch (100 sekund). V následujícím kroku jsou analyzovány maximální amplitudy ve frekvenčním rozsahu odpovídajícím periodám 2-60 sekund, které byly získány rychlou Fourierovou transformací (Fast Fourier Transform) na na úsecích dat o rozsahu 8192 epoch (13,6 minut).

Indikace vysokofrekvenčního jevu je založena na hodnocení maximálních odchylek a maximálních amplitud a jejich frekvencí.

Řádky v přehledech se vztahují ke dnům, ve kterých byla data pořízena resp. odesílána (dny označeny rokem a dnem v roce). Zobrazeno je posledních 20 zpracovaných dní. Skupiny sloupců představují jednotlivé stanice, jejichž označení jsou uvedena v hlavičce. První část skupiny sloupců (první tři znaky) indikují nalezený vysokofrekvenční jev (znakem "I") nebo nenalezený jev (znak "-"). Druhá část skupiny sloupců (následujících šest znaků) znázorňuje poměr maximálních odchylek resp. maximálních amplitud vůči obvyklým hodnotám - pro vyjádření je použita řada alfanumerických znaků (posloupnost 0,1,2,3,...,9,A,B,C,...,Y,Z,a,b,c,...,y,z,*). Jednička značí, že maximální odchylka resp. amplituda je nižší než obvyklá hodnota.

Jednotlivé znaky ve druhé části skupiny charakterizují:
- maximální odchylku polohy ve směru sever-jih,
- maximální odchylku polohy ve směru východ-západ,
- maximální odchylku polohy ve směru nahoru-dolu,
- maximální amplitudu ve směru sever-jih,
- maximální amplitudu ve směru východ-západ,
- maximální amplitudu ve směru nahoru-dolu.

Tečky představují nezpracovaná nebo chybějící data.

*********
*    *
* TESTS *  KTCH    LEPE    PVOG    RETS    RGNI    VALY
*    *
*********
------------------------ Aktualizovano: 2023-06-02 23:50 --------------------------
2023-133 .......... .......... .......... .......... .......... .......... 2023-133
2023-132 .......... .......... .......... .......... .......... .......... 2023-132
2023-131 .......... .......... .......... .......... .......... .......... 2023-131
2023-130 .......... .......... .......... .......... .......... .......... 2023-130
2023-129 .......... .......... .......... .......... .......... .......... 2023-129
2023-128 .......... .......... .......... .......... .......... .......... 2023-128
2023-127 .......... .......... .......... .......... .......... .......... 2023-127
2023-126 .......... .......... .......... .......... .......... .......... 2023-126
2023-125 .......... .......... .......... .......... .......... .......... 2023-125
2023-124 .......... .......... .......... .......... .......... .......... 2023-124
2023-123 .......... .......... .......... .......... .......... .......... 2023-123
2023-122 .......... .......... .......... .......... .......... .......... 2023-122
2023-121 .......... .......... .......... .......... .......... .......... 2023-121
2023-120 .......... .......... .......... .......... .......... .......... 2023-120
2023-119 .......... .......... .......... .......... .......... .......... 2023-119
2023-118 .......... .......... .......... .......... .......... .......... 2023-118
2023-117 .......... .......... .......... .......... .......... .......... 2023-117
2023-116 .......... .......... .......... .......... .......... .......... 2023-116
2023-115 .......... .......... .......... .......... .......... .......... 2023-115
2023-114 .......... .......... .......... .......... .......... .......... 2023-114
2023-113 .......... .......... .......... .......... .......... .......... 2023-113
2023-112 .......... .......... .......... .......... .......... .......... 2023-112


Poslední změna 2.VI.2023 23:50 Webmaster