Přehled vysokofrekvenčních jevů v datech sítě PPGNet v Řecku


Přehled indikovaných jevů v denních datech z GNSS stanic sítě PPGNet

Přehledy zobrazují informaci o indikaci vysokofrekvenčního jevu v celodenních datech ze stanic GNSS sítě PPGNet v Řecku (Katochi, Lepenou, Paravola, Kato Retsina, Rigani a Valyra) s intervalem záznamu 10 Hz.

Informace je založena na analýze změn polohy v jednotlivých epochách záznamu. V prvním kroku je provedeno zpracování měření metodou Precise Point Positioning pomocí software Geb z knihovny GNut. Pro zpracování jsou použity přesné dráhy a hodiny družic z Mezinárodní GNSS služby IGS a modely ionosféry, troposféry (Saastamoinen s gradienty) a zatěžování oceánu. Výsledek prvního kroku je založen na filtraci float řešení se zpětným vyhlazením.

Ve druhém kroku je provedena analýza určených poloh stanice v jednotlivých epochách záznamu tj. s krokem 0,1 sek. Polohy stanice jsou převedeny do lokálního systému s orientací os sever-jih, východ-západ, nahoru-dolu.

Nejprve jsou analyzovány maximální odchylky polohy vůči průměru 1000 epoch (100 sekund). V následujícím kroku jsou analyzovány maximální amplitudy ve frekvenčním rozsahu odpovídajícím periodám 2-60 sekund, které byly získány rychlou Fourierovou transformací (Fast Fourier Transform) na na úsecích dat o rozsahu 8192 epoch (13,6 minut).

Indikace vysokofrekvenčního jevu je založena na hodnocení maximálních odchylek a maximálních amplitud a jejich frekvencí.

Řádky v přehledech se vztahují ke dnům, ve kterých byla data pořízena resp. odesílána (dny označeny rokem a dnem v roce). Zobrazeno je posledních 20 zpracovaných dní. Skupiny sloupců představují jednotlivé stanice, jejichž označení jsou uvedena v hlavičce. První část skupiny sloupců (první tři znaky) indikují nalezený vysokofrekvenční jev (znakem "I") nebo nenalezený jev (znak "-"). Druhá část skupiny sloupců (následujících šest znaků) znázorňuje poměr maximálních odchylek resp. maximálních amplitud vůči obvyklým hodnotám - pro vyjádření je použita řada alfanumerických znaků (posloupnost 0,1,2,3,...,9,A,B,C,...,Y,Z,a,b,c,...,y,z,*). Jednička značí, že maximální odchylka resp. amplituda je nižší než obvyklá hodnota.

Jednotlivé znaky ve druhé části skupiny charakterizují:
- maximální odchylku polohy ve směru sever-jih,
- maximální odchylku polohy ve směru východ-západ,
- maximální odchylku polohy ve směru nahoru-dolu,
- maximální amplitudu ve směru sever-jih,
- maximální amplitudu ve směru východ-západ,
- maximální amplitudu ve směru nahoru-dolu.

Tečky představují nezpracovaná nebo chybějící data.

*********
*    *
* TESTS *  KTCH    LEPE    PVOG    RETS    RGNI    VALY
*    *
*********
------------------------ Aktualizovano: 2021-10-22 23:50 --------------------------
2021-275 .......... --- 111111 --- 111111 .......... .......... --- 111111 2021-275
2021-274 .......... --- 111111 --- 111111 .......... .......... --- 111111 2021-274
2021-273 .......... .......... .......... .......... .......... .......... 2021-273
2021-272 .......... .......... .......... .......... .......... .......... 2021-272
2021-271 .......... .......... .......... .......... .......... .......... 2021-271
2021-270 .......... III 111323 III 333323 .......... .......... III 111323 2021-270
2021-269 .......... I-- 111112 I-I 112112 .......... .......... --- 111112 2021-269
2021-268 .......... I-I 111121 III 111111 .......... .......... I-- 111111 2021-268
2021-267 .......... --I 111111 --- 223111 .......... .......... --I 111111 2021-267
2021-266 .......... --- 111111 --- 113111 .......... .......... --- 111111 2021-266
2021-265 .......... --- 111211 I-I 112111 .......... .......... --I 111111 2021-265
2021-264 .......... I-- 111211 I-I 112211 .......... .......... I-I 111211 2021-264
2021-263 .......... I-- 111111 I-I 333111 .......... .......... I-- 111211 2021-263
2021-262 .......... I-I 112415 I-I 332415 .......... .......... I-I 112316 2021-262
2021-261 .......... --- 111111 --I 112111 .......... .......... --I 111111 2021-261
2021-260 .......... I-- 111111 I-- 212111 .......... .......... I-- 111111 2021-260
2021-259 .......... --- 111111 --- 122111 .......... .......... --- 111111 2021-259
2021-258 .......... I-- 111111 I-- 312111 .......... .......... I-- 111111 2021-258
2021-257 .......... --- 111111 I-- 322111 .......... .......... --- 111111 2021-257
2021-256 .......... --- 111111 --- 111111 .......... .......... --- 111111 2021-256
2021-255 .......... --- 111111 I-I 212111 .......... .......... --- 111111 2021-255
2021-254 .......... --- 111111 -II 123111 .......... .......... --- 111111 2021-254


Poslední změna 22.X.2021 23:50 Webmaster