Přehled vysokofrekvenčních jevů v datech sítě PPGNet v Řecku


Přehled indikovaných jevů v denních datech z GNSS stanic sítě PPGNet

Přehledy zobrazují informaci o indikaci vysokofrekvenčního jevu v celodenních datech ze stanic GNSS sítě PPGNet v Řecku (Katochi, Lepenou, Paravola, Kato Retsina, Rigani a Valyra) s intervalem záznamu 10 Hz.

Informace je založena na analýze změn polohy v jednotlivých epochách záznamu. V prvním kroku je provedeno zpracování měření metodou Precise Point Positioning pomocí software Geb z knihovny GNut. Pro zpracování jsou použity přesné dráhy a hodiny družic z Mezinárodní GNSS služby IGS a modely ionosféry, troposféry (Saastamoinen s gradienty) a zatěžování oceánu. Výsledek prvního kroku je založen na filtraci float řešení se zpětným vyhlazením.

Ve druhém kroku je provedena analýza určených poloh stanice v jednotlivých epochách záznamu tj. s krokem 0,1 sek. Polohy stanice jsou převedeny do lokálního systému s orientací os sever-jih, východ-západ, nahoru-dolu.

Nejprve jsou analyzovány maximální odchylky polohy vůči průměru 1000 epoch (100 sekund). V následujícím kroku jsou analyzovány maximální amplitudy ve frekvenčním rozsahu odpovídajícím periodám 2-60 sekund, které byly získány rychlou Fourierovou transformací (Fast Fourier Transform) na na úsecích dat o rozsahu 8192 epoch (13,6 minut).

Indikace vysokofrekvenčního jevu je založena na hodnocení maximálních odchylek a maximálních amplitud a jejich frekvencí.

Řádky v přehledech se vztahují ke dnům, ve kterých byla data pořízena resp. odesílána (dny označeny rokem a dnem v roce). Zobrazeno je posledních 20 zpracovaných dní. Skupiny sloupců představují jednotlivé stanice, jejichž označení jsou uvedena v hlavičce. První část skupiny sloupců (první tři znaky) indikují nalezený vysokofrekvenční jev (znakem "I") nebo nenalezený jev (znak "-"). Druhá část skupiny sloupců (následujících šest znaků) znázorňuje poměr maximálních odchylek resp. maximálních amplitud vůči obvyklým hodnotám - pro vyjádření je použita řada alfanumerických znaků (posloupnost 0,1,2,3,...,9,A,B,C,...,Y,Z,a,b,c,...,y,z,*). Jednička značí, že maximální odchylka resp. amplituda je nižší než obvyklá hodnota.

Jednotlivé znaky ve druhé části skupiny charakterizují:
- maximální odchylku polohy ve směru sever-jih,
- maximální odchylku polohy ve směru východ-západ,
- maximální odchylku polohy ve směru nahoru-dolu,
- maximální amplitudu ve směru sever-jih,
- maximální amplitudu ve směru východ-západ,
- maximální amplitudu ve směru nahoru-dolu.

Tečky představují nezpracovaná nebo chybějící data.

*********
*    *
* TESTS *  KTCH    LEPE    PVOG    RETS    RGNI    VALY
*    *
*********
------------------------ Aktualizovano: 2022-07-04 00:50 --------------------------
2022-165 .......... .......... .......... .......... .......... .......... 2022-165
2022-164 --- 111111 --- 111111 --- 111111 --- 111111 --I 112111 --- 111111 2022-164
2022-163 .......... .......... .......... .......... .......... .......... 2022-163
2022-162 .......... .......... .......... .......... .......... .......... 2022-162
2022-161 .......... .......... .......... .......... .......... .......... 2022-161
2022-160 .......... .......... .......... .......... .......... .......... 2022-160
2022-159 .......... .......... .......... .......... .......... .......... 2022-159
2022-158 .......... .......... .......... .......... .......... .......... 2022-158
2022-157 .......... .......... .......... .......... .......... .......... 2022-157
2022-156 .......... .......... .......... .......... .......... .......... 2022-156
2022-155 --- 111111 I-- 111111 --- 111111 --- 111111 --- 111111 --- 111111 2022-155
2022-154 .......... .......... .......... .......... .......... .......... 2022-154
2022-153 .......... .......... .......... .......... .......... .......... 2022-153
2022-152 .......... .......... .......... .......... .......... .......... 2022-152
2022-151 .......... .......... .......... .......... .......... .......... 2022-151
2022-150 .......... .......... .......... .......... .......... .......... 2022-150
2022-149 .......... .......... .......... .......... .......... .......... 2022-149
2022-148 --- 111111 --- 111111 --- 111111 --- 111111 --- 111111 --- 111111 2022-148
2022-147 --- 110111 --- 111111 --- 111111 --- 111111 --- 111111 --- 110111 2022-147
2022-146 --- 111111 --- 111111 --- 111111 --- 111111 --- 111111 --- 111111 2022-146
2022-145 --- 111111 --- 111111 --- 111111 --- 111111 --- 111111 --- 111111 2022-145
2022-144 .......... .......... .......... .......... .......... .......... 2022-144


Poslední změna 4.VII.2022 00:50 Webmaster